"Затверджую" Декан стоматологічного факультету доц. Максютенко С.І - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Дипломної освіти " Затверджую" Декан фпдо доц. Січкоріз О.Є. 5 649.72kb.
"затверджую" декан медичного факультету іфнму 1 61.37kb.
Затверджую Декан факультету інформатики Наукма 1 88.7kb.
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів стоматологічного... 4 625.34kb.
Дипломної освіти " Затверджую" Декан фпдо доц. Січкоріз О.Є. 3 468.79kb.
Декан стоматологічного факультету 1 69.14kb.
Методичні вказівки та контрольні завдання з біологічної хімії для... 11 1493.48kb.
Затверджую декан фпдо доц. Січкоріз О.Є 1 88.1kb.
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів стоматологічного... 4 625.27kb.
Dr. Volodymyr Sulym, Dean of the Faculty of Foreign Languages; 1 270.86kb.
Погоджено” Декан економічного факультету Г. М. Давидов “ ” 2003 р. 1 73.93kb.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента пат... 1 14.71kb.
Таращанський 1 219.63kb.

"Затверджую" Декан стоматологічного факультету доц. Максютенко С.І - сторінка №1/1
“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан стоматологічного факультету ____________доц. Максютенко С.І.

Декан ММФ

____________доц. Музичина Г.А.

«__3__» лютого 2014 р.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З БІООРГАНІЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2 КУРСУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ та ММФ (стоматологія) У ВЕСНЯНОМУ СЕМЕСТРІ 2013 – 2014 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ


№№

Теми занять

Кіль-кість

годин


Д А Т А

1

Модуль 3 «Молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин і фізіологічних функцій»

Змістовий модуль 3.1 «Основи молекулярної біології»

Дослідження біосинтезу та катаболізму пуринових нуклеотидів. Визначення кінцевих продуктів їх обміну3

03.02 – 07.02.14

2

Дослідження метаболізму піримідинових нуклеотидів. Дослідження складу нуклеїнових кислот

3

10.02 – 14.02.14

3

Дослідження реплікації ДНК та транскрипції РНК. Аналіз механізмів мутацій, репарацій ДНК

3

17.02 – 21.02.14

4

Біосинтез білка у рибосомах. Дослідження процесів ініціації, елонгації та термі нації в синтезі поліпептидного ланцюга. Інгібіторна дія антибіотиків

Тестовий контроль змістового модуля 3.1.

3

24.02 –28.02.14

5

Змістовий модуль 3.2 «Молекулярні механізми дії гормонів на клітини-мішені та біохімія гормональної регуляції»

Дослідження молекулярно-клітинних механізмів дії гормонів на клітини-мішені. Гормони гіпофізу та гіпоталамусу3

03.03 – 07.03.14

6

Дослідження дії гормонів підшлункової залози та шлунково-кишкового тракту. Механізм порушень обміну речовин при цукровому діабеті

3

10.03 – 14.03.14

7

Гормональна регуляція рівня глюкози в крові. Будування цукрових кривих. Гормони надниркових залоз

3

17.03 – 21.03.14

8

Гормональна регуляція обміну кальцію. Дослідження йоду в щитоподібній залозі. Фізіологічно активні ейкозаноїди

3

24.03 – 28.03.14

9

Стероїдні гормони статевих залоз. Гормональна регуляція біохімічних перетворень речовин при харчуванні. Регуляція обміну речовин при голодуванні

3

31.03 – 04.04.14

10

Взаємозв’язок усіх видів обміну речовин та його регуляція

Тестовий контроль змістового модуля 3.2.

3

08.04 – 12.04.14

11

Змістовий модуль 3.3 «Біохімія та патобіохімія крові»

Дослідження хімічного складу та кислотно-основного стану крові. Визначення залишкового азоту крові3

14.04 – 18.04.14

12

Дослідження загортальної, антизгортальної та фібрінолітичної систем крові

3

21.04 – 25.04.14

13

Дослідження хімічного складу еритроцитів. Нормальні та патологічні форми гемоглобінів. Дослідження кінцевих продуктів катаболізму гему. Патобіохімія жовтяниць

Тестовий контроль змістового модуля 3.3.

3

28.04 – 02.05.14

14

Змістовий модуль 3.4 «Біохімія тканин та органів»

Біохімія печінки. Мікросомальне окиснення, цитохроми Р– 450.3

05.05 – 09.05.14

15

Дослідження типів біологічного окиснення. Роль жиророзчинних вітамінів у функціонуванні тканин та органів

3

12.05 – 16.05.14

16

Дослідження нормальних і патологічних компонентів сечі

3

19.05 – 23.05.14

17

Біохімія сполучної тканини та зуба

3

26.05 – 30.05.14

18

Біохімія слини

Тестовий контроль змістового модуля 3.4.

3

02.06 – 06.06.14

19

Підсумковий модульний контроль 3.

3

09.06 – 13.06.14

Завідувач кафедри хімії ДонНМУ,

доктор хімічних наук А.Г. Матвієнко