Зміст семінару, лабораторного, практичного заняття і методичне забезпечення - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Зміст семінару, лабораторного, практичного заняття і методичне забезпечення 1 148.82kb.
Технологічна карта 1 166.7kb.
Технологічна карта затверджено 1 167.18kb.
Робоча програма з навчальної дисципліни «Агробіоценологія» 1 59.6kb.
Робоча програма навчальної дисципліни "Екологія" на 2007-2008 навчальний... 1 327.82kb.
Науково-методичне обґрунтування 1 117.96kb.
Методична вказівка до практичного заняття з медичної психології 1 35.82kb.
Комплексно-методичне забезпечення предметів і професій 1 293.66kb.
Term-element: intra Grammar: Review Мета практичного заняття №1 1 43.63kb.
Методичні Вказівки до практичного заняття для лікарів-інтернів 2-го... 1 70.92kb.
Методичні вказівки до практичного заняття для лікарів-інтернів 2-го... 1 58.46kb.
Методичні вказівки до проведення лекційних І практичних занять та... 18 2373.43kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Зміст семінару, лабораторного, практичного заняття і методичне забезпечення - сторінка №1/1
Вінницький державний аграрний університет

Факультет _менеджменту ______________ ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ЗАТВЕРДЖУЮ


Кафедра _____правознавство___________ Зав.кафедрою_____________

Спеціальність __6.030.601 спеціалізація “Менеджмент організацій

|Державне регулювання та управління ” Правове регулювання господарської діяльності на 2008-2009 н.р.

Протокол засідання кафедри №1

від”_29___”_серпня______2008р.
Форма навчання ____денна__________________ Всього годин _____126_____

Семестр ________4_________________________ в т.ч. аудиторні ___36__________

Кількість тижнів ________24___________________ з них: лекції ________18_____

Вивчення курсу закінчується _____залік___________ лабораторні __________

(курсова робота /проект/, залік, екзамен) практичні _____18_______ Самостійна робота студентів ____90_____ годин

семінарські ____18__тижня

Дні тижня

теми лекції, її назва і методичне забезпечення

год

Тема (зміст) семінару, лабораторного, практичного заняття і методичне забезпечення

год

Позааудиторна СРС, тема, зміст завдання і методичне забезпечення

год

Способи контролю знань

1

2

3

4

5

6

9

10

11

модуль 1Поняття, предмет, принципи господарського права та його співвідношення з іншими галузями.

1.Поняття, предмет та метод господарського права.

2.Принцип господарського права.

3.Підприємницькі правовідносини.

4.Система господарського права.

Господарський кодекс України.

.


3

Поняття, предмет, принципи господарського права та його співвідношення з іншими галузями.

1.Поняття, предмет та метод господарського права.

2.Принцип господарського права.

3.Підприємницькі правовідносини.

4.Система господарського права.

Господарський кодекс України.

.3

Співвідношення господарського права з іншими галузями права.

13

Вибіркове усне опитування.Суб’єкти господарського права.

1.Правосуб’єкт.передумови реалізації права на заняття підприємницькою діяльністю.

2.Фізичні особи як суб’єкти господарського права (діяльності).

3. Юридичні особи як суб’єкти підприємницького права (діяльності).

4. Види юридичних осіб як суб’єктів підприємницького права (діяльності).

Господарський кодекс України.

Підприємницьке право. Господарське право практикум за ред. В.С. Щербини


3

Суб’єкти господарського права

1.Право суб’єкт .передумови реалізації права на заняття підприємницькою діяльністю.

2.Фізичні особи як суб’єкти підприємницького права (діяльності).

3. Юридичні особи як суб’єкти підприємницького права (діяльності).

4. Види юридичних осіб як суб’єктів підприємницького права (діяльності).

Господарський кодекс України.

Підприємницьке право. Господарське право практикум за ред. В.С. Щербини


3

Особливості фізичних і юридичних осіб як суб’єктів підприємницької діяльності.

Господарський кодекс України.

Підприємницьке право. Господарське право практикум за ред. В.С. Щербини13

Усне опитування.Правове регулювання відносин власності

  1. Поняття права власності

  2. Види права власності

  3. Правовий режим майна підприємства

2

Правове регулювання відносин власності

1.Поняття права власності

2.Види права власності

3. Правовий режим майна підприємства2

Спеціальні фонди і резерви

12


Господарський договір

1.Загальні положення про договорні зобов’язання.

2.Поняття та ознаки госп. договору

3. Укладення господарських договорів.

3.Форма господ. договору

4.Способи забезпечення належного виконання господ. договору

5.Види господарських договорів

Господарське право. Підручник за ред. Щербини В.С. Господарський договір та спосіб його укладення. Бкляневич О.А2

Правове регулювання банкрутства

1.Поняття та ознаки банкрутства

2.Процедура банкрутства

3.Припиненя справи про банкрутство2

Відповідальність за неналежне виконання господарського договору

Господарське право практикум за ред. В.С. Щербини

Форма контролю: Колоквіум


12

ВСЬОГО

10

МОЛДУЛЬ 2

10
50


Правове регулювання банкрутства

  1. Поняття та ознаки банкрутства

  2. Процедура банкрутства

Припиненя справи про банкрутство

2

Антимонопольне регулювання підприємницької діяльності.

1.Розвиток антимонопольного законодавства та законодавства при недобросовісну конкуренцію.

2.Монопольне положення монопольне утворення.

3. Недобросовісна конкуренція.

4. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію.

Господарське право України Щербина В.С. Антимонопольне і конкурентне право курс лекцій Семенова Л.Н.2

Порядок створення ліквідаційної комісії

10


Антимонопольне регулювання підприємницької діяльності.

1.Розвиток антимонопольного законодавства та законодавства при недобросовісну 2конкуренцію.

2.Монопольне положення монопольне утворення.

3. Недобросовісна конкуренція.

4. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію.

Господарське право України Щербина В.С. Антимонопольне і конкурентне право курс лекцій Семенова Л.Н.2

Організаційно правові основи регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

1.Поняття і суб’єкти зовнішньої діяльності.

2.Принципи і види зовнішньої діяльності.

3.Ліцензування і квотування зовнішньої діяльності.

4.Види ліцензій і квот


2

Антимонопольний комітет України. Структура та повноваження. Закон України “Про Антимонопольний комітет України”.

10

Письмова роботаОрганізаційно правові основи регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

1.Поняття і суб’єкти зовнішньої діяльності.

2.Принципи і види зовнішньої діяльності.

3.Ліцензування і квотування зовнішньої діяльності.

4.Види ліцензій і квот Господарське право. Практикум за ред Щербини В.С.


2

Відповідальність у госп. праві

1Поняття та підстави відповідальності у господ. праві.

2.Майнова відповідальність у господ. праві.

3.Оперативно-господарські санкції у господ. прапві2

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. закон України “Про державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності”.

10

Письмова роботаВідповідальність у госп. праві

1Поняття та підстави відповідальності у господ. праві.

2.Майнова відповідальність у господ. праві.

3.Оперативно-господарські санкції у господ. прапві2
2

Штрафні санкції у господ праві. Їх розмір та порядок стягнення.

Форма контролю: Колоквіум10

Вибіркове усне опитуванняВСЬОГО

8
8
40


РАЗОМ

18
18
90

Технологічну карту склав: асистент Юкальчук І.А.