Звіт директора Божиковецької зош І-ІІІ ступенів Гуменюк А. С. за 2012 2013 навчальний рік - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про роботу директора Чорноморської загальноосвітньої школи І-ІІІ... 1 177.43kb.
План роботи шахтарської зош І-ІІІ ступенів №2 на 2013 2014 навчальний рік 19 2955.49kb.
Підсумки роботи Вишнівської зош І-ІІІ ступенів №4 за 2012/2013 навчальний... 1 265.09kb.
Звіт директора Сасівської зош І-ІІ ступенів Стасик М. В. про роботу... 1 239.89kb.
Річний план роботи ходосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів... 3 709.06kb.
Звіт директора Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів... 1 228.56kb.
Дипломної педагогічної освіти тема творчої роботи: директора старобасанської... 1 167.41kb.
Річний план роботи ходосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів... 3 788.82kb.
Рішення педагогічної ради школи 30. 08. 2013 №1 план методичної роботи... 2 553.6kb.
Шепетівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 продовжує набір... 1 17.29kb.
Конкурсу шкільних друкованих видань 1 92.48kb.
Зміни до річного плану закупівель 1 12.65kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт директора Божиковецької зош І-ІІІ ступенів Гуменюк А. С. за 2012 2013 навчальний - сторінка №1/1
Звіт директора Божиковецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Гуменюк А.С.

за 2012 – 2013 навчальний рік

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

1.Загальна інформація про школу

Божиковецька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів є комунальною власністю Деражнянської районної ради. Управління та фінансування здійснюється управлінням освіти, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію в 1923 році, У 2012-2013 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%: працювало 21 педагогічних працівників та 8 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп'ютером, оргтехнікою. 96 % педагогів школи володіють навичками роботи на комп'ютері та використовує їх у своїй діяльності.


Серед педагогічних працівників з вищою кваліфікаційною категорією – 8 вчителів, вчителів з першою кваліфікаційною категорією – 7, з другою кваліфікаційною категорією – 1 вчитель, спеціалістів – 3. Збільшилася кількість вчителів, що мають педагогічні звання, тому на даний час старших вчителів – 7, вчитель-методист – 1.

На початок навчального року у школі навчалося 83 учні, на кінець навчального року кількість учнів становить 86, прибуло 3 учнів. Було укомплектовано 10 класів із середньою наповнюваністю 9 учнів2. Методична робота.

Методична робота – одна з найбільш важливих ланок навчально-виховного процесу; це систематична колективна та індивідуальна діяльність педагогічних кадрів, спрямована на підвищення науково-теоретичного, загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки і професійної майстерності.

У 2012-2013 навчальному році робота шкільного колективу була спрямована на реалізацію єдиної методичної проблеми: «Формування в учнів громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії, долю суспільства, вміння самостійно здобувати знання, використовувати їх на практиці».

В школі продовжували працювати методичні об’єднання: вчителів гуманітарного циклу (керівник Березюк З.Г.); вчителів природничо-математичного циклу (керівник Маць Л.О.) ; вчителів початкових класів (керівник Войтас Н.В.); класних керівників (керівник Зінщук Н.С.).

В школі постійно працював психолого-педагогічний семінар "Особистість учня, психологічні закономірності її розвитку»

Значна методична робота велася з молодими вчителями. Основними формами роботи з даними вчителями були індивідуальні консультації, практичні заняття, співбесіди, відвідування уроків і позакласних заходів досвідчених вчителів.

Проводилась робота щодо самоосвіти вчителів. Формами самоосвіти вчителів була поглиблена підготовка до уроків, виконання докурсових та міжкурсових завдань, заняття на очно-заочних курсах, виступи на семінарах з доповідями, систематична робота з методичною літературою та періодичними виданнями.

В школі проводиться робота щодо застосування інноваційних технологій в навчально-виховному процесі, розроблена і впроваджується інноваційна модель школи – «Школа життєво компетентної особистості»

У 2012-2013 навчальному році атестувалося 3 учителів. За результатами атестації Березюк З.Г. підтверджено I кваліфікаційну категорію та присвоєно педагогічне звання «старший учитель», 
Маць Л.О. підтверджено II кваліфікаційну категорію, Підгородецькому А.М. підтверджено I кваліфікаційну категорію.

Протягом року підвищили свою педагогічну майстерність шляхом курсової перепідготовки 6 учителів (Войтас Н. В., Войтас В. М., Підгородецький А. М., Бицишена О. В, Березюк З.Г., Тимчук Т. В.)

Педагоги школи активно залучаються до роботи у районних семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо. На базі нашої школи був проведений районний семінар педагогів -організаторів з питання «Робота учнівського самоврядування». Вчителька Березюк З.Г. взяла участь у конкурсі «Класний керівник року» і зайняла ІІ місце. Створений сайт школи, який був представлений на конкурсі сайтів навчальних закладів. На виставку методичних розробок «Хмельниччина на шляхах реформування» школа представила 5 матеріалів. Представлені матеріали на обласній конференції «Жанр фентезі у світовій літературі» (вчитель Гуменюк А.С.)

Протягом року проведено предметні тижні: тиждень права, української мови та літератури, основ здоров´я, безпечного використання газу в побуті, географії, Захисту Вітчизни, психології, тиждень книги, природознавства.

Для учнів 10 класу проведено онлайн – тестування з української мови, історії України та математики..

3. Навчальна діяльність учнів

Велика увага у школі приділялась охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2012 року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилось 5,8 років, а це 5 учнів.


Школа працює за універсальним профілем навчання.
З 1 вересня 2012 року розпочалося впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 року «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти». За цим стандартом навчалися наші першокласники, які пройшли адаптацію до школи, навчання в них проводилося переважно в ігровій формі, вони з 1 класу розпочали вивчення іноземної англійської мови, далі її вивчатимуть у 2 класі - 2 уроки на тиждень, з 2 класу у них вже буде предмет «Сходинки до інформатики». Згідно зі стандартом освітній процес у початковій школі спрямовувався на досягнення результатів навчання учнів початкових класів – сформованих ключових і предметних компетентностей.

З 1 вересня 2013 року впроваджуватиметься Державний стандарт в частині базової загальної середньої освіти, 5 клас у 2013-14 навчальному році буде навчатися за новими програмами і підручниками. Навчальний план передбачає вивчення з 5 класу другої іноземної мови – англійської та інформатики.

У 2012-2013 навчальному році учні школи мають такий рівень навчальних досягнень:

класи

Початковий рівень %

Середній рівень %

Достатній рівень %

Високий рівень %

2

-

-

-

-

3

-

20

40

40

4

28

58

14

-

5

14,1

71,8

14,1

-

6

20

40

40

-

7

22,3

55,5

22,2

-

8

28,6

-

57,1

28,3

9

22

56

22

-

10

16,6

58,5

8,3

16,6

11

-

51,3

35,5

14,2

У школі укомплектовано групу продовженого дня. Це група з числа дітей початкових класів та тих, хто під’їжджає автобусом.

Розв'язання проблеми і завдань школи, затверджених педагогічним колективом на 2012-2013 навчальний рік, дозволило шкільному колективу досягти певних успіхів.

Учні школи взяли активну участь у ІІ районному турі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін та зайняли 8 призових місць - ( чотири - І місця, три –ІІ, одне – ІІІ). Загальношкільний рейтинг школи серед шкіл району – 7 місце. Переможцями стали учні:

1. Маць Сергій, 7 клас - І місце з фізики (вчитель Тимчук Т.В.)

2.Тарадай Діана, 11 клас - ІІ місце з математики (вчитель Маліванчук І.Л.)

3. Войтас Світлана, 10 клас - ІІ місце з історії (вчитель Житомірська В.Б.)

4. Бистріцька Юлія, 9 клас - І місце з німецької мови (вчитель Зінщук Н.І.)

5. Наталюк Анжела, 10 клас - І місце з німецької мови (вчитель Зінщук Н.І.)

6. Бялковська Марина, 11 клас - ІІ місце з німецької мови (вчитель Зінщук Н.І.)

7. Дмитришин Олександр, 11 клас - І місце з астрономії (вчитель Тимчук Т.В.)

8. Войтас Світлана, 10 клас - ІІІ місце з російської мови і літератури (вчитель Гуменюк А.С.)

Педагогічним колективом була проведена робота, спрямована на виявлення та підтримку талановитих дітей. Про це свідчать призові місця у різних конкурсах:

- У Всеукраїнському конкурсі ім. П.Яцика – Войтас Світлана, 10 клас - ІІ місце (вчитель Стащук О.В.).

- В конкурсі «Відгук на прочитану книгу» - ІІІ місце Малярчук Вікторія, 4 клас (вчитель Войтас В.М.)

- В конкурсі «Сто чудес Хмельниччини» - І місце –учні Багрій Вадим, 3 клас; Войтас Світлана, 10 клас (вчителі Бицишена О.В., Войтас Н.В.)

-В Всеукраїнському конкурсі-експедиції «Моя батьківщина - Україна» в номінації «Географія рідного краю» робота «Гідрологічний заказник с.Божиківці» - І місце учень Стащук Ярослав, 10 клас (керівник вчитель Буглаєв С.В.)

- В конкурсі учнівської творчості, присвяченому Шевченківським дням: твір «Моя школа» - ІІ місце учень Маць Сергій, 7 клас (вчитель Березюк З.Г.)

Має позитивні результати робота з обдарованими дітьми. Підготовлено три роботи Малої академії наук: дві заочних – «Міфологія стародавніх українців» Войтас Світлана, 10 клас (керівник Житомірська В.Б.), «Україна і українці в освоєнні космосу» учень Стащук Ярослав. 10 клас (керівник Тимчук Т.В.), одна очна – «Екологія рідного краю» Войтас Світлана , 10 клас(керівник Тимчук Т.В.)

Учні нашої школи – активні учасники Всеукраїнських конкурсів: «Колосок» (25 учнів), «Кенгуру» (20 учнів), «Патріот» (12 учнів), «Соняшник» (8 учнів), «Кришталева сова» (18 учнів), «Олімпус» (нім.мова 10 учнів)
4. Виховна та позакласна робота.

Планування виховної роботи в школі проводилося відповідно до програми „Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України”. Кожного тижня згідно розкладу проводилися година спілкування та інформаційна година. Учні були ознайомлені з планом виховної роботи, мали індивідуальні завдання з цього приводу. Плани виховних заходів розміщені в класних кутках. Кожен учень мав певне доручення, яке виконував в процесі навчання в школі.

Класними керівниками у відповідності до розділів виховної роботи були проведені змістовні заходи.
Створювалися умови, необхідні для розвитку індивідуальності та неординарних здібностей учнів під час проведення районних заходів. Наші учні взяли участь:

- В конкурсі патріотичної пісні «Україно, любий край» ,

- В конкурсі учнівських робіт з природознавства «Гриби Хмельниччини»

- В конкурсах «Добрик крокує Хмельниччиною»,

- В конкурсі стінгазет і рефератів «Права дитини»,

-У військово-спортивній грі «Зірниця»,

- В конкурсі «Відлуння афганської війни»,

- фестивалі читців до Шевченківських днів

- Козацькому гарті,

- Турнірі «Знавці професій»,

- Агітбригаді «Молодь обирає здоров’я»,

- Конференції «Деражнянщина - мій рідний край»,

- Виставці декоративно-прикладного мистецтва та огляді художньої самодіяльності,

- Конкурсі писанкарства «Подільська писанка»,

- змаганні з міні- футболу серед дівчат

- Конкурсі проектів учнівських лідерів,

- Стартах надій,

- «Людина і ліс» та ін.

Проведено загальношкільні свята: «Свято квітів», «Дари осені», «Свято української писемності», «Свято вчителя», «Свято Захисника Вітчизни», Новорічні свята, «Афганістан болить в душі моїй», Шевченківські свята, конкурс «Професії в піснях», «Промова на честь добра і милосердя», свято до Дня захисника Вітчизни, Свято 8 березня, соціальний проект «У дружньому колі з дітьми з особливими потребами», спортивні змагання, захід «Конвенція ООН про права дитини», свято День Перемоги, Свято Букваря та ін.

В школі працювали гуртки: «Основи програмування», „Джерельце”, «Прикладна фізична підготовка», «Вокальний спів», «Квітникарі-оранжувальники», «Історичне краєзнавство», «Практична екологія», до роботи в яких залучені учні школи з урахуванням їх здібностей та інтересів.

Учасники гуртка «Основи програмування» брали участь в онлайн-тестуванні, в інтернет-олімпіаді з інформатики, проводили реєстрацію учнів 11 класу на пробне ЗНО.

Членами гуртка «Джерельце» були проведені: виховний захід до Дня слов’янської писемності та мови, „Прилюківські читання”, Тиждень мови і літератури” члени гуртка брали участь в районному конкурсі знавців рідної мови ім.П.Яцика, брали активну участь у проведенні Шевченківських днів, проведено літературно-поетичне свято «Мова барвиста».

Членами гуртка „Прикладна фізична підготовка” проведено відкриті виховні заходи до Дня Збройних Сил України, до Дня виводу військ з Афганістану, учасники гуртка брали участь у підготовці до Дня Захисника Вітчизни, до Дня Перемоги, упорядкували могилу невідомого солдата ВВвійни, проведені шкільні змагання з легкої атлетики, футболу, тенісу.

Члени гуртка «Квітникарі-оранжувальники» приймали участь у святі квітів, в зборі насіння квітів, насаджуванні троянд на шкільному квітнику, весняному насадженні квітів на шкільних клумбах, біля пам’ятника вчителям, приймали участь у проведенні виховних заходів «День зустрічі птахів», «Свято зустрічі весни», в міжнародному конкурсі «Колосок».

Члени гуртка «Вокальний спів» підготували музичні номери до свят: «День працівників освіти», «Осінь. Золота пора», «День збройних сил України», «День Захисника Вітчизни», «День 8 Березня», «День Перемоги», «Свято останнього дзвоника», брали участь в районному конкурсі патріотичної пісні, «Писанка Поділля».

Членами гуртка «Історичне краєзнавство» проводився збір матеріалу в краєзнавчий музей, збір спогадів односельчан - учасників Вітчизняної війни, була написана робота заочної МАН «Міфи стародавніх слов’ян», підготовлений виступ на районну конференцію до 90-річчя утворення району «Історія Божиковець – невідємна складова історії району (Войтас С.,учениця 10 класу), проведено конференцію до Дня Соборності України «Навіки разом».

Моніторинг рівнів вихованості показав, що підвищується соціальна роль школи у розвитку і формуванні особистості. Учні показують інтерес до навчання, у них стійка мотивація навчальної діяльності, відмічається високий рівень розвитку та виховання особистісних якостей, а тому і більше самостійності, наполегливості, організованості, віри в результати своєї роботи.

5. Профорієнтаційна робота.
Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи -підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у школі здійснюється під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час трудових десантів, розширення знань про професії на уроках, позакласних виховних заходах, під час екскурсій на виробництво.

Учні школи приймали участь у районному святі « Турнір професій», де показали хороший результат, учні 11 класу взяли участь у районному ярмарку професій, учні 9 класу – у Дні відкритих дверей ліцею.


Серед минулорічних випускників 11- ого класу 30% вступили у ВУЗи , 70% - у коледжі, училища.

Педколективом школи було проведено ряд виховних профорієнтаційних заходів: бесіди «Знайомлюсь з професією», «Моя майбутня професія», ГС «Професії наших батьків», виховний захід - Година мрій: «Коли я виросту» (1 клас), конкурс «Професії в піснях» (1,3-11 класи), бесіда-гра «Ким бути» (7 клас), тренінг «Як не помилитися у виборі професії» (8 клас), анкетування «Схильності і інтереси підлятків щодо вибору професії» (9 клас), практикум «Різноманіття світу професій»(11 клас).6. Співпраця з батьками.
Виховання учня в школі і сім’ї - щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов'язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Чергові з числа батьків слідкують за порядком під час загальношкільних заходів. Класні керівники тісно співпрацюють з сім'ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.
Педколективом школи постійно підтримувався контакт з батьками учнів. Батьківські збори проводились згідно річного плану школи по темах: «Відповідальність батьків за виховання дітей», «Роль родини у вихованні моральних почуттів дитини», «Виховання в дітей милосердя, уваги до старших, немічних, хворих», «Роль школи і сім’ї у професійному самовизначенні випускника», «Підготовка учнів до ДПА та ЗНО», «Роль батька і матері у вихованні дитини», «Здорові діти – здорова нація», «Розвиток уваги у дітей, виховання свідомої дисципліни і здорвого способу життя», «Моральне виховання дітей». Проводилися засідання батьківського комітету, батьківські лекторії, індивідуальна робота за такою тематикою: «Трудове виховання в сім’ї», «Здоровий спосіб життя», «Як організовувати та прищеплювати любов до навчання своїй дитині», «Перші дні дитини в школі», «Формування читацьких інтересів дитини», «Дозвілля сім’ї та дитини» і т. д. Проводилося анкетування батьків: «Чи знаєте ви свою дитину», «Школа очима батьків», «Заохочення вашої дитини», «Які ви батьки?», «Чи допомагаєте своїй дитині виконувати домашні завдання?», «Поговоримо про дружбу», «Ви і ваш син (донька)» і т.д.

Відповідно до рішень батьківських зборів від 5 жовтня 2012 р. було вирішено надати школі матеріальну допомогу на очистку, вглиблиння та реконструкцію криниці та інші потреби – облаштування актового залу, утеплення вікон, придбання необхідного до новорічних свят.

Батьки надавали спонсорську допомогу школі товарами та послугами у І семестрі на суму 3900 грн. У ІІ семестрі на проведення ремонтних робіт на суму 1520 грн.

7. Збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників.
Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. 8 квітня фахівцями Деражнянської районної лікарні в школі було проведене медичне обстеження учнів. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Вчителі також щорічно проходять поглиблений медичний огляд у червні –серпні за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. На проходження медичного огляду кожному працівнику школи виділяється два дні. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у школі.
Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст.22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Учні 5-11 класу харчуються за кошти батьків. Гаряче харчування учнів 1-11 класів відбувається згідно графіку на 3 перерві у їдальні школи.
Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров'я, шкільної спартакіади, бесіди з лікарями, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «Ціннісне ставлення до себе, здоров'я», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.
Цікаво і змістовно відбувається оздоровлення школярів у пришкільному таборі «Ровесник». Цього року вихованцями табору стали 63 учнів школи. Під час оздоровлення у таборі проводяться цікаві масові заходи: екскурсії, конкурси, розваги, спортивні змагання.
Постійно проводиться і спортивно-масова робота: Козацький гарт, Старти надій, спартакіади, різні змагання. За результатами підсумків спортивно-масової роботи у 2012-2013 навчальному році школа зайняла 2 загальнокомандне місце серед шкіл району, а саме:

Футбол – 1 місце (жовтень)

Шахи – 1 місце (грудень)

Настільний теніс – 3 місце (лютий)

Казацький гарт – 4 місце (березень)

Старти надій – 3 місце (квітень)

Легка атлетика – 2 місце (квітень)

Зірниця – 5 місце (лютий)
10. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, розроблені заходи.
На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, спортивна кімната має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові.
Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Разом з тим залишаються високими показники травматизму дітей після уроків, вдома. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.


11. Фінансово-господарська діяльність.

Ефективність навчально-виховного процесу та наближення його до сучасності безумовно залежить від матеріально-технічної бази навчального закладу. У 2012-2013 навчальному році вона значно покращилася.

В плані покращення матеріальної бази у школі було зроблено ряд важливих і необхідних справ:


 • Насамперед, це налагодження водопостачання до школи: очищено та вглиблено криницю (залучено спонсорську допомогу батьків).

 • Залучення бюджетних коштів та частково коштів працівників дало можливість облаштувати внутрішні туалети (з допомогою батьків та колективу під час робіт).

 • проведено ремонт актового залу, придбано занавіс, світомузику, виготовлено панно символіки.

 • Від спонсорів отримано акустичну систему.

 • Подаровано школі від облдержадміністрації 3 дошки та електром’ясорубку.

 • Налагоджено освітлення: замінено лампи денного світла і стартера.

 • пофарбовано обладнання спортивного майданчика,

 • полагоджено холодильник, замінено крани в столові,

 • доглядається садок біля школи.

 • заготовлений матеріал для заміни огорожі за школою.

На даний час у школі функціонує 1 кабінет інформатики, 1 спортивний зал. У всіх класних приміщеннях створені належні умови для навчання та виховання.

Однак, в плані покращення матеріальної бази потрібно: відшукати кошти на облаштування кімнати для відпочинку першокласників, придбання морозильної камери на харчоблок, електропроектора з екраном та ноутбука;потребують заміни меблі у методичному кабінеті і т.д.

12. Управлінська діяльність.
На педагогічних радах школи розглядалися питання:

 • розвиток інтересу до знань та фізичних якостей;

 • особистісно-орієнтоване навчання та виховання в системі початкової освіти;

 • використання оптимальних форм, методів та прийомів впливу на розвиток особистості;

 • робота з батьками щодо виховання та формування в дітей культури поведінки.

На виробничих нарадах обговорювалися питання:

 • виховання учнів на принципах загальноосвітніх цінностей морально, психічно і фізично здоровими;

 • культура взаємних відносин вчителя з учнями та їх батьками як основа виховання.

На нарадах при директорі розглядалися питання:

 • створення умов, що сприяють навчанню і вихованню дітей в школі;

 • попередження дитячого травматизму;

 • проведення медичного огляду дітей;

 • підсумки перевірки виховних планів;

 • стан ведення щоденників, особових справ учнів;

 • підготовка до святкування Нового року;

 • робота з дітьми в позакласний та позаурочний час;

 • робота класних керівників;

 • результати перевірки зошитів та щоденників;

 • система роботи класних керівників по формуванню здорового способу життя вихованців;

 • робота з дітьми, схильних до правопорушень;

 • стан оздоровлення учнів школи.

На нарадах при заступнику директора з навчально-виховної роботи зверталася увага на:

 • стан ведення класних журналів;

 • результати перевірки ведення шкільної документації

 • підсумки навчально-виховної роботи за І та ІІ семестри

 • організацію проведення індивідуальної роботи з учнями;

 • організацію роботи з обдарованими та слабовстигаючими учнями.

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.
У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та їх проектами.
Діяльність директора є демократичною та відкритою для громадськості. Важливі рішення приймаються виважено, обговорюються з батьками, учнями та вчителями. Брендом школи є потужний web-сайт, який користується популярністю у членів шкільної громади.

Завдяки скоординованим діям адміністрації та профспілкового комітету в колективі панує доброзичливий мікроклімат, який сприяє відповідальному ставленню працівників до результатів своєї праці.