Звіт директора дптнз «Харківське вище професійне училище сфери послуг» Матвійчук Лариси Іванівни про роботу у 2012-2013 навчальному - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
«Харківське вище професійне училище №6» Бізнес план Державного навчального... 5 576.33kb.
Наказ №288 Про участь у Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності... 1 27.09kb.
Інформація про вивчення питання щодо готовності викладачів птнз до... 1 236.23kb.
Звіт директора дптнз «Чернігівський професійний будівельний ліцей»... 1 189.92kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 84.55kb.
Затверджую директор квппу 2013 р. План роботи київського вищого професійного... 5 1136.6kb.
Березівське вище професійне училище Одеського національного Політехнічного... 1 71.33kb.
Інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника... 1 23.01kb.
Звіт директора державного навчального закладу «Комісарівське професійне... 1 266.35kb.
Вище професійне училище №11 м. Вінниці звіт по кваліфікаційній роботі 1 33.79kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 41.04kb.
Діяльність земств у напрямку допомоги населенню 1 143.49kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт директора дптнз «Харківське вище професійне училище сфери послуг» Матвійчук - сторінка №1/1


Звіт директора

ДПТНЗ «Харківське вище професійне училище сфери послуг»

Матвійчук Лариси Іванівни

про роботу у 2012-2013 навчальному році

Харків 2013

Головними напрямками моєї роботи, як керівника навчального закладу у 2012-2013 навчальному році були: • організація навчально-виробничого процесу згідно вимог ДС ПТО та затверджених навчальних планів;

 • навчально-виробнича, навчально-виховна, методична та фінансово-господарська діяльність колективу училища;

 • матеріальне забезпечення та побутове обслуговування учнів;

 • атестація педагогічних працівників;

 • організація стажування та підвищення кваліфікації педагогічних працівників на підприємствах, в установах, організаціях;

 • організація виробничого навчання та виробничої практики учнів, слухачів на виробництві та у сфері послуг;

 • забезпечення заходів з охорони праці та цивільного захисту;

 • матеріально-технічне забезпечення навчально-виробничого процесу;

 • інноваційна діяльність навчально-виробничої та навчально-виховної частини;

 • інформатизація навчального процесу.

Підготовка кваліфікованих робітників у ХВПУ СП здійснювалась у межах ліцензійного обсягу за такими спеціальностями:

 • кравець;

 • кравець, закрійник;

 • перукар (перукар-модельєр);

 • електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислю­валь­них машин;

 • взуттьовик з індивідуального пошиття взуття, взуттьовик з ремонту взуття;

 • ювелір-монтувальник, ювелір-закріпник;

 • манікюрник, педикюрник;

 • перукар (перукар-модельєр), манікюрник, педикюрник;

 • манікюрник, візажист, адміністратор;

 • манікюрник, візажист;

 • перукар (перукар-модельєр), візажист.

Обсяг прийому за державним замовленням на професійну підготовку робітничих кадрів у 2012 році становив 320 чоловік і був виконаний в повному обсязі.

Випуск становить 231 чоловік (перехідний контингент – 225 чол.) із них отримали: • дипломи – 197 чол., з них з відзнакою – 25 чол.;

 • свідоцтв про присвоєння робітничої кваліфікації – 36 чол.

Працевлаштовано всього – 229 чоловік, що становить 99%.

За 2012-2013 р. на контрактну основу було прийнято 244 чоловік, із них:

- первинна професійна підготовка становить 85 чол.;

- професійно-технічне навчання 140 чол.;

- перепідготовка незайнятого населення 19 слухачів.

Випуск становить 192 чоловіка із них отримали:

- дипломи – 65 чол., з них з відзнакою – 11 чол.;

- свідоцтв про присвоєння робітничої кваліфікації отримали – 127 чол.

Станом на 15.07.2013 продовжують професійно-технічне навчання - 21 чоловік.

На протязі навчального уроку училище плідно співпрацювало з Харківським обласним центром зайнятості. Навчання безробітних здійснювалось за професіями: «Перукар (перукар-модельєр)», Манікюрник».

За звітний період було прийнято на навчання та випущено 19 слухачів.

Методична робота в навчальному закладі здійснювалась згідно з Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», положенням про методичну роботу. Був створений єдиний план методичної роботи училища, в якому відображені основні напрямки діяльності педагогічного колективу, а саме: • удосконалення змісту, форм і методів навчання і виховання учнів;

 • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки і психології;

 • створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій;

 • організаційно-методична допомога педпрацівникам у розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, вивченні та узагальненні передового педагогічного досвіду, тощо.

Методична тема, над якою працював педагогічний колектив протягом декількох років: «Активізація навчально-пізнавальної активності учнів шляхом використання інноваційних форм і методів організації навчально-виховного процесу».

В контексті реформування освіти, постійного зростання обсягу інформації постала необхідність оптимізації навчальної діяльності учнів ПТНЗ шляхом впровадження інноваційних комп’ютерних технологій, збільшення часу на творчу діяльність.

Впровадження комп’ютерних програм та мультимедійних технологій у практику дав змогу поєднати інноваційні дидактичні функції комп’ютера з можливостями традиційних засобів навчання, збагатити і наповнити навчальний процес новими формами роботи, створювати інноваційні методики викладання, а також сприяти більш ефективному засвоєнню знань їх реалізації в практичній діяльності.

Педагогічні працівники працювали над розробкою і впровадженням у навчальний процес засобів інформаційного забезпечення. Серед педагогів найбільш активними у застосуванні цих засобів навчання є Нечіпор С.В. (технологія швейних виробів), Смоліна Н. Ю. (історія костюма, САПР одягу), Хмеленко С.Ф. (перукарська справа), Лєзіна А.С. (манікюрна справа), Мелентьєва О.С., Олійник О.В. (техніка, технологія макіяжу), Обод К.Т. (охорона праці) та інші.

Педагогічні працівники училища постійно брали участь в організації та проведенні обласних семінарів-практикумів та шкіл передового досвіду. Так в 2012-2013 н. р. на базі Харківського вищого професійного училища сфери послуг був проведений обласний семінар-практикум для заступників директорів з навчально-виробничої роботи «Управління навчально-виховним процесом у ПТНЗ як основа продуктивних освітніх змін».

Педпрацівники Харківського вищого професійного училища сфери послуг проходили атестацію на встановлення певної кваліфікаційної категорії.

Кадровий склад станом на 01.07.2013 року наступний:


 • всього викладачів, майстрів виробничого навчання та працівників адміністрації, які викладають спеціальні предмети, — 34 чол.; за результатами атестації їм встановлені наступні кваліфікаційні категорії:

спеціаліст — 9 чол.;

спеціаліст ІІ категорії — 8 чол.;

спеціаліст І категорії — 3 чол.;

спеціаліст вищої категорії — 11 чол.;

також присвоєні педагогічні звання:

старший викладач — 1чол.;

викладач-методист — 3 чол.


 • всього майстрів виробничого навчання — 33.

З них мають: вищу освіту — 32 чол.,

середню спеціальну — 4 чол.

Присвоєно педагогічні звання майстрам виробничого навчання:

майстер виробничого навчання І категорії — 4 чол.;

майстер виробничого навчання II категорії — 8 чол.

Робота педагогічної ради проводилась відповідно до плану, який було затверджено на засіданні педагогічної ради від 31.08.2012р., протокол № 1. Педагогічна рада визначала основні напрямки, завдання та форми роботи педагогічного колективу та приймала рішення з основних принципових питань діяльності навчального закладу. З питань, які обговорювалися, виносилися рішення з визначенням термінів і виконавців, а також осіб, що здійснюють контроль за їх виконанням. Засідання педагогічних рад проводились один раз на два місяці.

В навчальному закладі обладнано комп’ютерний клас, встановлено 16 одиниць комп’ютерної техніки, яка використовувалась в навчально-виховному процесі для вивчення предмету «Інформаційні технології» та проведення уроків з інших навчальних предметів. На даний час в училищі добре володіють комп’ютерною технікою 21 педагогічний працівник, 10 з них використовували комп’ютерну техніку та програмне забезпечення у навчально-виробничому процесі («Інформаційні технології»; «Технологія виготовлення одягу»; «Конструювання одягу», «Перукарська справа», «Манікюрна справа», «Історія костюма», «Експлуатація ПК», «САПР одягу). В училищі було створено творчу лабораторію з впровадження інформаційних технологій в навчально-виробничий процес. В рамках розвитку професії «Кравець», «Закрійник» придбано спеціалізовану комп’ютерну програму Система автоматизованого проектування одягу Легпром, яка використовується для вивчення предмета «САПР одягу» та посиленого вивчення предметів «Конструювання одягу» та «Моделювання одягу».

Учні училища брали участь у обласних конкурсах та олімпіадах. За остан­ні 5 навчальних років результативність участі в обласних заходах наступна:
Навчальний рік

Олімпіади

Конкурси

Електро­техніка

Охорона праці

Основи правових знань

Швейний профіль

«Перукар»

2007-2008 н.р.1

5

12008-2009н.р.4

8

1

1

2009-2010 н.р.3

5

1

1

2010-2011 н.р.1

8

2012-2013 н.р.61


Викладачі та майстри виробничого навчання брали участь в обласних, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах. Протягом 2012–2013 рр. педпрацівники училища та учні стали дипломантами та переможцями таких конкурсів:


Основні здобутки ДПТНЗ «Харківське ВПУ сфери послуг»
у 2012-2013 н. р. • 1 місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майс­тер­ності серед майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів з професії «Перукар» майстра в/н Матвійчук Юлії Михайлівни (11 жовтня 2012 р., ДПТНЗ «ХВПУ СП»).
 • Участь у відкритому відбірковому турі фестивалю перукарського мистецтва «Your Hair Awards – 2012» (м. Харків, 18-20 жовтня 2012):

 • Логвінчук Віра

 • призер конкурсу в номінації «Стильні кучерики» (1 місце в категорії «учні»);

 • Коломієць Юлія

 • призер конкурсу в номінації «Стильні кучерики» (2 місце в категорії «учні»);

 • призер конкурсу в номінації «Зачіска із пастижерних виробів. Тема «Кондитерські вироби» (2 місце в категорії «учні»);

 • Комова Наталія

 • призер конкурсу в номінації «Модне плетіння» (3 місце в категорії «учні»);

 • Галустян Ашот

 • призер конкурсу в номінації «Full Fashion (чоловічий). Тема «Клубний шик» (3 місце в категорії «учні»);
 • 1 місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майс­тер­ності серед майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів з професії «кравець» майстра в/н Долженко Наталії Вікторівни (м. Харків, 22-26 жовтня 2012 р.).
 • 2 місце у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання системи професійно-технічної освіти з професії «Перукар» (м. Чернігів, 5-8 листопада 2012 р.) майстра в/н Матвійчук Юлії Михайлівни.
 • Участь у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед майстрів виробничого навчання з професії «Кравець» майстра в/н Долженко Наталії Вікторівни, 9 місце (м. Львів, 14-16 листопада 2012 р.).
 • Участь у Відкритому Кубку Харкова з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу – 2012 (м. Харків, 29 листопада – 1 грудня 2012 р.):

В номінації «Модна укладка із накрученого волосся «Стильні кучерики»:

 • І місце в категорії «учні»:

Єрмакова Наталія, слухач курсів перукарів-модельє­рів (майстер в/н Матвійчук Юлія Михайлівна);

 • ІІІ місце в категорії «майстри»:

Бабак Анна Олександрівна, майстер в/н;

В номінації «Жіноча сучасна зачіска на довгому волоссі. Тема: «Нова коса»:

 • ІІ місце в категорії «учні»:

Дєєва Яна, учениця групи 3-12 (майстер в/н Сотнікова Роксана Владиславівна);

 • ІІІ місце в категорії «майстри»:

Гапоненко Анна, учениця групи 28-12 (майстер в/н Матвійчук Юлія Михайлівна);

 • ІІІ місце в категорії «юніори»:

Борисенко Альона, учениця групи 28-12 (майстер в/н Матвійчук Юлія Михайлівна);

В номінації «Hair Tatoo. Художнє вистригання волосся»:

 • ІІІ місце (без розділення на категорії):

Галустян Ашот, учень групи 28-12 (майстер в/н Матвійчук Юлія Михайлівна);

В номінації «Укладка із довгого волосся «Ракушка»:

 • ІІ місце в категорії «учні»:

Тетяна Кондратенко, учениця групи 31-12 (майстер в/н Кульша Лариса Сергіївна).

В номінації «Модна номінація. Жіноча зачіска на довгому волоссі (2 види робіт)»:

 • ІІІ місце в категорії «майстри»:

Сотнікова Роксана Владиславівна, майстер в/н.

 • Команда училища під керівництвом майстра в/н Матвійчук Ю.М. отримала нагороду як краща команда.

 • Майстер в/н Матвійчук Ю.М. на конкурсі виконувала обов’язки старійшини та була нагороджена медаллю «Перукар року 2012» від організаторів Кубка Харкова.
 • 1 місце у обласному конкурсі фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів з професії «Кравець», який є ІІ етапом Всеукраїнського конкурсу, учениці Зміївської Інни (підготувала ученицю майстер в/н Долженко Н. В.) (м. Харків, 6-7 березня 2013 р.).
 • 1 місце у вигляді-огляді інформаційно-методичного забезпечення предметів професійно-практичної підготовки у 2012-2013 н.р. з професії «кравець» (творча група у складі Долженко Н.В., Нікуліної А.В., Губіної О.В.).
 • 3 місце в номінації Hair Tatoo (художній вистриг волосся) у Відкритому Чемпіонаті України з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу «Молоді таланти України» Галустяна Ашота, учня групи 28-12 (20-22 березня 2013 р., м. Дніпропетровськ).
 • Участь у Відкритому Чемпіонаті України з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу (3-5 квітня 2013 р., м. Київ):

 • Фетісова Аліна Борисівна, майстер в/н

 • 3 місце в номінації «Жіноча сучасна зачіска на довгому волоссі. Тема: «Нова коса», категорія – «майстер»;

 • Борисенко Альона, учениця гр. 28-12пл

 • 2 місце в номінації «Модна укладка на довгому волоссі «Стильні кучерики», категорія – «учні»;

 • Данилова Наталія, учениця гр. 28-12пл

 • 4 місце в номінації «Модна укладка на довгому волоссі «Стильні кучерики», категорія – «учні».
 • 8 місце з 46 учасників у виставці-огляді інформаційно-методичного забезпечення предмета «Охорона праці» серед викладачів ПТНЗ у 2012-2013 н.р. (березень 2013 р., підготувала викладач Канівець Т. В.).
 • 6 місце серед 47 учасників у ІІ етапі олімпіади з предмета «Охорона праці» серед учнів ПТНЗ Харківської області учениці Головченко Катерини (підготувала викладач Обод К.Т.) (20 березня 2013 р.).
 • 2 місце у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з професії «Кравець» (23-26 квітня 2013р., м. Луганськ) Зміївської Інни, учениці групи 2-12 «кравець, закрійник» (підготувала майстер в/н Долженко Н.В.).
 • Участь у обласному семінарі-практикумі для заступників директорів з навчально-виробничої роботи «Управління навчально-виховним процесом у ПТНЗ як основа продуктивних освітніх змін» 19.02.2013 р., який проводився на базі ДПТН «ХВПУ СП» (з доповідями виступили заступник директора з НВР Нечіпор С. В., методист Нікуліна А. В., майстер в/н з професії «візажист» Мелентьєва О. С., викладач Смоліна Н. Ю.).
 • Участь у обласному педагогічному тижні у системі ПТО 27-31 серпня 2012 р. «Проектування якості професійно-технічної освіти при підготовці кваліфікованих робітників у ПТНЗ: підсумки роботи за 2011-2012 н.р. та завдання на 2012-2013 н.р. (на круглому столі для викладачів предмета «Охорона праці» «Створення безпечних умов для навчання та виховання учнів ПТНЗ» (з доповіддю виступила інженер з охорони праці, викладач Обод К.Т.).
 • Участь у Всеукраїнському конкурсі студентської моди «Весняні ластівки – 2013» з колекцією одягу «Біла птаха», виготовленою майстрами в/н та учнями училища.
 • Подяки начальника Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації «за успішну реалізацію завдань обласної цільової Програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» директору Матвійчук Л.І., майстру в/н Смоліній Н.Ю., завідуючій гуртожитком Вензик Н.А.

Вся виховна робота була спрямована на конкретну індивідуальну роботу з учнями, на виявлення їх інтересів, нахилів, захоплень, на формування морально-етичних норм поведінки, на виховання духовності і гуманності, громадської свідомості та національного патріотизму.

З цією метою в училищі працювало:

6 гуртків художньої самодіяльності - 150 чол;

3 спортивні секції - 60 чол.;

2 клуби вихідного дня - 60 чол.;

1 любительське об’єднання - 19 чол.;

5 предметних гуртків - 82 чол.

Із загального числа учнів в цих гуртках і секціях зайнято 96,8% – 371 учень.

Всі гуртки були створені за бажанням учнів. Заняття у гуртках виховували у учнів гарний естетичний смак, розвивали фантазію і творчість. допомагали кожному учаснику розкрити свою індивідуальність та обдарованість.

Особливу увагу педагогічний колектив приділяв дітям-сиротам, напівсиротам, дітям з малозабезпечених сімей, дітям з чорнобильської зони та інвалідам. У 2012 – 2013 навчальному році в училищі навчалось:

Дітей-сиріт – 19 учні;

Напівсиріт – 47 учнів;

З багатодітних – 11 учнів;

З малозабезпечених сімей – 4 учня;

З Чорнобильської зони – 1

Дітей інвалідів – 19 учні.

Такі діти на особливому контролі в адміністрації училища. Всі вони приймалися в училищі поза конкурсом, забезпечувалися гуртожитком. Крім того, адміністрація училища знаходила можливість для надання їм матеріальної допомоги на придбання взуття та одягу.

В 2012 – 2013 навчальному році ДПТНЗ „ХВПУ СП” досягло наступних успіхів:


 • у лютому колектив художньої самодіяльності прийняв участь в обласному огляді-конкурсі «Низький уклін Вам ветерани», де зайняв І місце;

 • колектив училища приймав участь в обласному огляді-конкурсі технічної та художньої творчості та у Всеукраїнському конкурсі дитячої творчості у м. Києві;

 • театр мод «Шарм» став лауреатом VII фестивалю Всеукраїнського конкурсу студентської моди «Весняні ластівки 2013», який проходив на базі УІПА та нагороджений Почесною грамотою за колекцію «Біла птаха»;

 • училище брало участь в міському конкурсі «Молода людина року-2013» в номінації «Діяльність в невиробничій сфері», в якому Фетисова А.Б. зайняла ІІ місце.

У 2012-2013.році ХВПУСП зараховано до освітньо-інформаційного центру з розвитку національної мережі шкіл сприяння здоров’я.

Вокально-хорова шоу-група «Натхнення» – переможець заключного етапу ІІІ Всеукраїнського фестивалю хорового мистецтва «Співає юність України».

Колектив училища прийняв участь у Всеукраїнській акції «Назустріч мрії» на допомогу онкохворим дітям.

Кращі учні училища прийняли активну участь в конкурсах за професією, в олімпіадах, в конкурсах технічної та художньої творчості та фестивалях.

Колектив училища і учнів відвідали V Міжнародний фестиваль «Харківська весна» , та у Міжнародний фестиваль «Харьковская сирень».

В рік дитячої творчості в училищі пройшли звітні концерти колективів художньої самодіяльності до Дня вчителя, до Нового року, до Дня 8 березня, Дня Перемоги та випускного вечора.

У Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтва «Осінні мелодії» в рамках Всеукраїнського проекту «Творчий шанс».

Одним із основних пріоритетів всієї виховної роботи в училищі була робота учнівського самоврядування. На базі ХВПУСП в листопаді 2012 року проведений VІ зліт лідерів учнівського самоврядування ПТНЗ Харківської області: • Президент обласної ради учнівського самоврядування Варданян Рузанна прийняла участь у VІІ Обласному зльоті лідерів учнівського самоврядуванні ПТНЗ в м. Харків з презентацією роботи «Молодь прагне бути здоровою» та у районних заходах, присвячених 70-річчю визволення м. Харкова;

 • учні і весь педагогічний колектив училища брали участь в святі професійно-технічної освіти м. Харкова, який проходив в спортивному комплексі ХПІ;

Велику допомогу в організації дозвілля учнів училища надає Комітет у справах сім’ї і молоді та спорту Московського р-ну, вони надають учням безкоштовні білети на футбол, КВК та різні спортивні і культурні заходи.

Колектив училища брав участь в Всеукраїнській благодійній акції «На зустріч мрії» та в акціях «Посмішка дитини», «Дорогою добра».

Протягом року проводилась велика робота по оформленню 3-х сторонніх договорів, працевлаштовано 13 випускників-сиріт.


 • протягом року проводилась профорієнтаційна робота в школах м. Харкова та Харківської області;

 • проведені дні відкритих дверей для учнів-сиріт Нововодолажської школи-інтернат та для Куп’янської школи інтернату;

 • 1-10 лютого пройшла декада правового виховання учнів;

 • працював Штаб профілактики правопорушень, куди запрошувались учні, які мають незадовільну успішність і поведінку. Штаб працював спільно з кримінальною міліцією та батьками учнів;

 • головним спеціалістом служби у справах дітей Московської районної ради м. Харкова Сидорчуком В.М. проведено засідання круглого столу для учнів училища щодо попередження правопорушень, дитячого жебракування, злочинності;

 • начальником відділу кримінальної міліції. Московського р-ну Ковтуненко І.В проведений рейд «Урок» сумісно з адміністрацією училища. Завдяки проведеним заходам значно скоротилась кількість пропусків занять без поважних причин;

 • цікаво і змістовно пройшов Брейн-ринг між учнями гуртожитку № 1 та № 2.

 • протягом року відповідно до спільних планів роботи з кримінальною міліцією, службою у справах дітей проводилися лекції та бесіди з учнями училища за темами: «Негативні наслідки при вживанні наркотичних засобів», «Кримінальна відповідальність за зберігання та вживання наркотичних і токсичних речовин», «Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх», «Співвідношення: хочу – можу –треба», «Підлітку про наркоманію, алкоголізм, СНІД» та інше;

 • завдяки проведеній роботі значно скоротилась кількість учнів, які вживають тютюнові вироби;

 • учнів, які вживають наркотики, в училищі немає;

 • у 2012 – 2013 році в училищі немає учнів, що скоїли злочини або правопорушення.

В училищі працювала бібліотека та читальний зал, основним завданням якої було задоволення інформаційно-методичних потреб педпрацівників та учнів навчального закладу. Фонд бібліотеки складає 29,2 тис. примірників. З них кількість підручників — 11,14 тис. примірників, методичної — 1,100 тис. примірників, художньої літератури — 16,859 тис. примірників. Загальна площа бібліотеки 42 м2.

Чинне українське законодавство відкривало перед Державним професійно-технічним навчальним закладом освіти широкі можливості щодо залучення для своїх потреб додаткових позабюджетних коштів.

Надання додаткових освітніх послуг (організація платного навчання понад державне замовлення, організація платних курсів, платна освітня діяльність під конкретні замовлення, зокрема із службою зайнятості).
Позабюджетні надходження 2012-2013 рр.Показники

Сума, грн.

Платне навчання

787 121,23

Гуртожиток

289 066,47

Оренда

1083,56

Доходи від виробничої практики

88 400,43

Інші надходження

11 330,35

Благодійні внески

244 163,86

Всього

1 421 165,90

За рахунок позабюджетних надходжень у 2012-2013 навчальному році було витрачено 1138570,83 грн., а саме заробітна плата – 585147,98 грн.; нарахування на заробітну плату – 193919,72 грн. Оплата послуг на утримання установи, а саме комунальні послуги та інші енергоносії, енергопаспорт, підготовка опалювальної системи до нового навчального року, обслуговування комп’ютерної техніки, оголошення про набір та ін. – 90791,32; податок на додану вартість – 28087,64 грн.

За рахунок позабюджетних надходжень у 2012-2013 навчальному році було придбано:

- будівельні матеріали - 45277,35 грн.;

- пластикові вікна – 37300 грн.;

- двері – 5359,72 грн.;

- матеріали на тренувальний період – 18023,23 грн.;

- періодичні видання – 6727,68 грн.;

- свідоцтва, дипломи – 5934,12 грн.;

- стенди-3660 грн.;

- канцтовари – 1002, 47грн.;

- вогнегасники – 1620 грн.;

- пальне та запчастини для автомобіля – 1630 грн.

- господарчі матеріали – 10507,60 грн.

- навчання з охорони праці та техніки безпеки – 1256 грн.;

- підвищення кваліфікації викладачів – 2300,26 грн.

Між адміністрацією училища і профспілковим комітетом укладено колективний договір, який сприяв захисту соціально-економічних прав як працівників, так і керівника, який оновлено та затверджено в установленому порядку у квітні 2013 року. Колективним договором обумовлено створення безпечних умов праці, проведення поточних ремонтів, надання матеріальної допомоги на оздоровлення, поховання, преміювання та винагородження працівників за досягнення у праці, надання лікувально-оздоровчих путівок.

У відповідності до умов колективного договору протягом навчального року: • 3 працівника одержали санаторно-курортні путівки на оздоровлення;

 • щорічні відпустки використовуються всіма працівниками в повному обсязі;

 • надавалися додаткові відпустки жінкам, що мають 2 і більше дітей віком до 15 років;

 • працівникам встановлювалися доплати і надбавки до посадового окладу відповідно до положень;

 • розроблені комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам.

В училищі була створена атмосфера порядку, затишку і турботи про учнів та працівників. Діяльність всього педагогічного колективу була направлена на виявлення та розвиток творчих здібностей учнів, працівників, формування професіоналів.

У наших планах на майбутнє: • підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації робітників за Державними стандартами з усіх професій;

 • впровадження інноваційних технологій в процес навчання;

 • розвиток творчої активності педпрацівників та учнів;

 • вдосконалення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій згідно сучасних вимог;

 • ефективна співпраця навчального закладу з роботодавцями;

 • продовження співпраці з вищими навчальними закладами;

 • збільшення позабюджетних надходжень для розвитку та оновлення матеріально-технічної бази;

 • комп’ютеризація бібліотеки (створення віртуальної бібліотеки та нового читального залу з підключенням до мережі Інтернет);

 • вивчення передового досвіду вищих професійних училищ України.

 • покращення співпраці училища з підприємствами замовниками робітничих кадрів щодо організації виробничої практики учнів та працевлаштування;

 • створення дієвої системи професійної орієнтації учнівської молоді та удосконалення форм та змісту інформування учнів загальноосвітніх навчальних закладів стосовно ситуації на ринку праці.