Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта Вид та назва регуляторного акта - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про результати повторного відстеження результативності регуляторного... 1 39.45kb.
Звіт про результати базового відстеження результативності 1 29.44kb.
Звіт про результати відстеження результативності дії регуляторного... 1 32.62kb.
Звіт про відстеження результативності регуляторного акта Вид та назва... 1 34.58kb.
Звіт про результати періодичного відстеження дії регуляторного акта... 1 42.71kb.
Звіт про результати періодичного відстеження дії регуляторного акта... 1 40.94kb.
Звіт про результати відстеження результативності дії регуляторного... 1 22.4kb.
Звіт про відстеження результативності регуляторного акта Вид та назва... 1 31.52kb.
Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта Вид... 1 148.85kb.
Звіт щодо базового відстеження результативності регуляторного акту... 1 39.65kb.
Звіт про відстеження результативності регуляторного акта Вид та назва... 1 88.44kb.
Щодо можливості передплати бюлетеня «Офіційний вісник України» на... 1 12.06kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта Вид та назва регуляторного - сторінка №1/1
Звіт

про повторне відстеження

результативності регуляторного акта

  1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 № 238 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі вищої освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю)».


  1. Виконавець заходів з відстеження

Державна інспекція навчальних закладів України.
  1. Цілі прийняття акта

Головною метою прийняття акта є здійснення належного державного контролю за перевіркою господарської діяльності з надання якісних освітніх послуг у системі вищої освіти під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) шляхом визначення ступеня ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі вищої освіти та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю).

Впровадження даного регуляторного акту дає змогу

-    поліпшити системність, прозорість та збалансованість заходів державного нагляду (контролю) у системі вищої освіти;

-    створити умови для єдиного підходу до їх планування.


  1. Строк виконання заходів з відстеження

Повторне відстеження результативності регуляторного акта проводилось з 04 березня по 12 квітня 2013 року.
  1. Тип відстеження

Повторне відстеження.


  1. Метод одержання результатів відстеження

Основним методом з відстеження результативності регуляторного акта є аналіз статистичних даних.


  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалися результативність, а також способи одержання даних

Результативність регуляторного акту відстежувалась на підставі аналізу результатів перевірок суб’єктів господарювання у системі вищої освіти та аналізу інформації, що надійшла від суб’єктів господарювання про оцінку можливості досягнення цілей, задекларованих при прийнятті регуляторного акта, та шляхом аналізу стану дотримання законодавства в сфері освіти.

Постановою впроваджується механізм розподілу суб’єктів господарювання на певні категорії (ступені ризику), що дозволяє оптимально здійснювати державний контроль (нагляд) за наданням якісних освітніх послуг у системі вищої освіти, що в свою чергу забезпечує створення умов для здійснення державного нагляду (контролю) з різною періодичністю.

Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти господарювання незалежно від форми власності відносяться до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього та незначного.

Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю
суб'єктів господарювання з надання освітніх послуг у системі
вищої освіти здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік;

із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три
роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на


п'ять років.


  1. Кількісні та якісні значення показників результативності

Основними критеріями результативності постанови є посилення контролю з боку держави за здійсненням належного та ефективного контролю за діяльністю суб'єктів господарювання, які надають освітні послуги у системі вищої освіти, що, в свою чергу, дозволяє підвищити якість державного нагляду (контролю).

Протягом 2012 року було здійснено інспекційні перевірки 153 вищих навчальних закладів.


  1. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Шляхом запровадження цього регуляторного акта досягнення визначених цілей є можливим, реалізація постанови матиме результатом:

- встановлення чітких механізмів проведення державного нагляду (контролю) суб'єктів господарювання, які надають освітні послуги у системі вищої освіти;

- здійснення діяльності в прозорому нормативно-правовому полі.

Остаточний висновок щодо його результативності можна буде зробити після проведення періодичних відстежень кожні три роки після проведення повторного відстеження на підставі аналізу наведених показників.

Перешкод для реалізації норм цього регуляторного акту немає. Негативних наслідків прийняття регуляторного акта не очікується.Голова Державної інспекції

навчальних закладів України М. Ф. Гончаренко