Звіт про прийнятих працівників на 20 року Подають Строк подання - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про прийнятих працівників на 201 року Подають Строк подання 1 99.76kb.
Звіт про прийнятих працівників з.. 20 до.. 20 Подають Термін подання 1 41.64kb.
Звіт про прийнятих працівників з до Подають 1 128.07kb.
Звіт про заплановане вивільнення працівників за станом на Подають... 1 42.31kb.
Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за місяць... 1 55.19kb.
Звіт про випуск продукції друкованих засобів масової інформації за... 1 166.14kb.
Інформація про попит на робочу силу (вакансії) Подають Термін подання... 1 58.92kb.
Інформація про попит на робочу силу (вакансії) Подають Термін подання... 1 57.05kb.
Звіт про наявність вакансій за станом на.. 20 Подають Термін подання... 1 87.05kb.
Державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго" 1 29.92kb.
Звіт про роботу авіаційного транспорту за квартал 200 року Подають... 1 141.25kb.
28 квітня Всесвітній день охорони праці гасло 2013 року запобігання... 1 40.97kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про прийнятих працівників на 20 року Подають Строк подання - сторінка №1/1


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
14.07.2011 N 279

Звіт про прийнятих працівників


на ____________ 20__ року
Подають

Строк подання

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, а також фізичні особи, які використовують найману працю, районним, міськрайонним, міським і районним у містах центрам зайнятості

Не пізніше 10 календарних днів з дня прийому працівника на роботу
(першого робочого дня
працівників)Форма звітності N 5-ПН

ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ Міністерства соціальної політики України
______________ N ______
за погодженням із
Державною службою
статистики України
Респондент:

Код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)


_____________________________________________________________________________________

Найменування/Прізвище, ім'я, по батькові: ________________________________________________Місцезнаходження/Місце проживання: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, м. Київ, м. Севастополь, район, населений пункт,
вулиця/провулок, площа тощо,
_____________________________________________________________________________________
N будинку/корпусу, N квартири/офісу)N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Реєстраційний номер облікової картки платника податків
(серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

Зареєстроване місце проживання особи
(Автономна Республіка Крим, м. Київ,
м. Севастополь, область, район, населений пункт, район
у місті)

Професія (посада)

Номер та дата наказу або трудового договору, контракту
про прийняття на роботу працівника

Дата початку роботи працівника
(перший робочий день)

Найменування та місцезнаходження структурного підрозділу
(відокремленого підрозділу), до якого прийнято працівника

Новостворене робоче місце
(проставляється відмітка "V")

найме-
нування

код

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9Дата заповнення "___" ____________ 20__ року

Керівник (власник)/фізична особа, яка використовує працю найманих працівників

_____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.
(за наявності)

____________________
(підпис)Виконавець

_________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________________________________
(підпис)

Телефон: _____________________________ Факс: _____________________________ Електронна пошта: ________________________

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА»

© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН»