Звіт про результати базового відстеження постанови - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про результати базового відстеження результативності 1 29.44kb.
Звіт про результати базового відстеження постанови правління Фонду... 1 42.06kb.
Звіт про результати базового відстеження 1 30.38kb.
Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується... 1 35.93kb.
Звіт про результати відстеження проекту постанови правління Фонду... 1 41.47kb.
Звіт щодо базового відстеження результативності регуляторного акту... 1 39.65kb.
Звіт про відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів... 1 48.25kb.
Звіт про відстеження результативності постанови правління Фонду від 21. 1 52.89kb.
Звіт про результати повторного відстеження 1 30.83kb.
Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету... 1 31.61kb.
Звіт про результати відстеження постанови правління Фонду від 30. 1 44.61kb.
Звіт про відстеження результативності постанови правління Фонду від 21. 1 52.89kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про результати базового відстеження постанови - сторінка №1/1
Звіт про результати базового відстеження постанови

правління Фонду від 25.12.2012 № 40 «Про внесення змін

до Положення про забезпечення потерпілих внаслідок

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

путівками для санаторно-курортного лікування»


  1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер.

Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 25 грудня 2012 № 40 «Про внесення змін до Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 15 січня 2013 року за № 120/22652 (далі – Постанова).


  1. Виконавець заходів відстеження - управління правового забезпечення.


3. Цілі прийняття акта.

Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі – Фонд) прийнято Постанову на виконання вимог статей 21, 34, 43 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (далі – Закон).

Так, відповідно до Закону Фонд фінансує витрати на медичну та соціальну допомогу, в тому числі на додаткове харчування, придбання ліків, спеціальний медичний, постійний, сторонній догляд, побутове обслуговування, протезування, санаторно-курортне лікування, придбання спеціальних засобів пересування тощо, якщо потребу в них визначено висновками МСЕК. Застрахований має право на послуги медичної, соціальної реабілітації.

Метою прийняття Постанови є приведення власних нормативно-правових актів (Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування, затвердженого постановою правління Фонду від 31 жовтня 2007 року № 49, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 26 грудня 2007 року за № 1400/14667 (далі – Постанова 49)) у відповідність з новоприйнятими актами законодавства.


4. Строк виконання заходів з відстеження, тип відстеження, методи одержання результатів відстеження

Постанова набрала чинності як така, що була опублікована у виданні «Офіційний вісник України» 08 лютого 2013 року, № 8.


5. Тип відстеження

За цим звітом здійснюється базове відстеження (протягом року після набрання чинності) шляхом аналізу статистичних даних.


6. Методи одержання результатів відстеження – використано статистичну інформацію.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Базове відстеження результативності здійснюється протягом року після набрання чинності шляхом аналізу звітних даних робочих органів виконавчої дирекції Фонду.


8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Постанова спрямована на врегулювання відносин у сфері надання потерпілим медичних послуг.

Дія Постанови поширюється на усіх суб’єктів господарювання, що беруть участь у наданні послуг із санаторно-курортного лікування потерпілим унаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання та інвалідам І, ІІ, ІІІ груп інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

Постанова не впливає на розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів та державних цільових фондів, оскільки заходи щодо її виконання здійснюються в межах коштів, запланованих на цю мету Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на рік, і не потребує залучення додаткових коштів.

Постановою не передбачено витрачання суб’єктами господарювання коштів на виконання цього регуляторного акта.

Суб’єкти господарювання не витрачають окремо час на виконання вимог цього регуляторного акта, але, надаючи послуги із санаторно-курортного лікування, витрачають час та використовують виробничі потужності, витратні матеріали тощо так само, як для виконання будь-якої іншої послуги за договором.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання є високим, оскільки проекти регуляторних актів розміщуються на сайті Фонду, а після набуття чинності публікуються у офіційних виданнях, у тому числі «Офіційному віснику України», а також за рахунок інформування потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання про основні положення акта робочими органами виконавчої дирекції Фонду.

Якісним показником є поліпшення організації Фондом санаторно-курортного лікування потерпілих на виробництві.

Вплив негативних зовнішніх факторів виключається, оскільки впровадження цього регуляторного акта є механізмом виконання вимог Закону та поліпшує ефективність соціального захисту потерпілих на виробництві.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Постанову прийнято з метою приведення Постанови 49 у відповідність з новоприйнятими актами законодавства, зокрема уточнення переліку документів потерпілого, необхідних для отримання послуг, вжиття заходів спрямованих на удосконалення надання послуг тощо. Але головним досягненням Постанови є збільшення періодичності лікування потерпілих, які є інвалідами ІІ та ІІІ груп, а відповідно і збільшення фінансування витрат Фонду на послуги із санаторно-курортного лікування. Тому передбачається, що кількість потерпілих, які будуть забезпечені санаторно-курортним лікуванням у 2013 та наступних роках, у порівнянні з 2012 роком збільшиться.
Директор В.Акопян