Звіт про результати базового відстеження постанови правління Фонду від 25. 12. 2012 №39 Про затвердження Змін до Положення про орган - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про результати відстеження проекту постанови правління Фонду... 1 41.47kb.
Звіт про відстеження результативності постанови правління Фонду від 21. 1 52.89kb.
Звіт про відстеження результативності постанови правління Фонду від 20. 1 53.76kb.
Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується... 1 35.93kb.
Звіт про відстеження результативності постанови правління Фонду від 20. 1 37.91kb.
Звіт про результати базового відстеження постанови 1 40.33kb.
Положення про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації... 1 33.66kb.
Звіт про відстеження результативності постанови правління Фонду від 20. 1 42.08kb.
Звіт про результати відстеження постанови правління Фонду від 30. 1 44.61kb.
Звіт про результати базового відстеження 1 30.38kb.
Звіт про результати базового відстеження результативності 1 29.44kb.
Структура курсу за кмсонп для навчальної дисципліни " Інформаційні... 1 46.26kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про результати базового відстеження постанови правління Фонду від 25. 12. 2012 - сторінка №1/1
Звіт про результати базового відстеження

постанови правління Фонду від 25.12.2012 № 39

«Про затвердження Змін до Положення про організацію лікування,

медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

лікарськими засобами та виробами медичного призначення»


  1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 25.12.2012 № 39 «Про затвердження Змін до Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 15 січня 2013 року за № 119/22651 (далі – Постанова).


  1. Виконавець заходів відстеження - управління правового забезпечення.


3. Цілі прийняття акта.

Постанову прийнято Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі – Фонд) на виконання вимог статей 21, 34, 43 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (далі – Закон).

Так, відповідно до Закону Фонд зобов’язаний у встановленому законодавством порядку організувати цілеспрямоване та ефективне лікування потерпілого у власних спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах або на договірній основі в інших лікувально-профілактичних закладах з метою якнайшвидшого відновлення здоров'я застрахованого; забезпечити потерпілому разом із відповідними службами охорони здоров'я за призначенням лікарів повний обсяг постійно доступної, раціонально організованої медичної допомоги.

Застрахований має право у разі настання страхового випадку одержувати від Фонду соціального страхування від нещасних випадків виплати та соціальні послуги, передбачені статтею 21 Закону.

Метою прийняття Постанови є приведення регуляторного акта (Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення, затвердженого постановою правління Фонду від 09 червня 2010 року № 18, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 липня 2010 року за № 489/17784) у відповідність з новоприйнятими актами законодавства.

4. Строк виконання заходів з відстеження, тип відстеження, методи одержання результатів відстеження

Постанова набрала чинності 08 лютого 2013 року, як така, що була опублікована у виданні «Офіційний вісник України» 08 лютого 2013 року, № 8.


5. Тип відстеження

За цим звітом здійснюється базове відстеження.


6. Методи одержання результатів відстеження – використано статистичну інформацію та інформацію робочих органів виконавчої дирекції Фонду .
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Базове відстеження результативності акта здійснюється протягом року після набрання чинності шляхом аналізу звітних даних робочих органів виконавчої дирекції Фонду.


8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Постанова спрямована на врегулювання відносин у сфері надання потерпілим медичних послуг.

Постанова поширюватиметься на всіх потерпілих від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, заклади охорони здоров’я державної та/або комунальної форми власності, реабілітаційні заклади, аптечні заклади (постачальники, виробники) та інших суб’єктів господарювання, що беруть участь у наданні послуг щодо організації лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих унаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

Постанова не впливає на розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів та державних цільових фондів. Виконання Постанови здійснюватиметься в межах коштів, запланованих на цю мету Фондом і не потребує залучення додаткових коштів.

Суб’єкти господарювання не витрачають окремо час на виконання вимог регуляторного акта, але, виконуючи послуги з лікування, медичної реабілітації, витрачають час, використовують витратні матеріали тощо так само, як для виконання будь-якої іншої послуги згідно з стандартами надання медичної допомоги хворим та за договором.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання є високим за рахунок розміщення проекту постанови правління Фонду в мережі Інтернет, на офіційній web-сторінці Фонду, а після набуття чинності публікується у офіційних виданнях, у тому числі «Офіційному віснику України», а також за рахунок інформування потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання про основні положення акта робочими органами виконавчої дирекції Фонду.

Передбачається, що з прийняттям Постанови поліпшиться організація лікування, медичної реабілітації потерпілих на виробництві, забезпечення їх лікарськими засобами та виробами медичного призначення Фондом.

Вплив негативних зовнішніх факторів виключається, оскільки впровадження цього регуляторного акта є механізмом виконання вимог Закону та поліпшить ефективність соціального захисту потерпілих на виробництві.


9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Постановою змінено нормативні посилання, що втратили чинність, на чинні акти законодавства, а також спрощено порядок фінансування лікування потерпілого, який самостійно оплатив лікування, медичну реабілітацію.Передбачається, що прийняття Постанови зробить медичну допомогу потерпілим більш доступною у зв’язку із спрощенням процедури компенсації витрат, пов’язаних із самостійним лікуванням.

Директор В.Акопян