Звіт про результати базового відстеження результативності - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт щодо базового відстеження результативності регуляторного акту... 1 39.65kb.
Звіт про результати базового відстеження постанови 1 40.33kb.
Звіт про результати базового відстеження 1 30.38kb.
Звіт про результати відстеження результативності дії регуляторного... 1 22.4kb.
Звіт про результати базового відстеження постанови правління Фонду... 1 42.06kb.
Звіт про періодичне відстеження результативності розпорядження 1 31.84kb.
Звіт про результати повторного відстеження результативності регуляторного... 1 39.45kb.
Звіт про відстеження результативності наказу Міністерства освіти... 1 63.16kb.
Розпорядження голови львівської обласної державної адміністрації... 1 41.55kb.
Звіт про повторне відстеження результативності розпорядження 1 72.53kb.
Рішення 2013 року сесія 6 скликання Про Положення про порядок підготовки... 1 191.77kb.
Постанова №1139 -до-1-е про накладення санкції за правопорушення... 1 23.63kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про результати базового відстеження результативності - сторінка №1/1
ЗВІТ

про результати базового відстеження результативності


підстави

На виконання ст. ст.10,13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та згідно із Методикою відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої Постановою КМУ від 11.03.2004року №308, здійснено повторне відстеження результативності регуляторного акта з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта.

назва регуляторного

акту

Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акту рішення Краснодонської міської ради №20/1139 від 30.03.2012року «Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок передачу в оренду майна, яке знаходиться в комунальної власності територіальної громади м. Краснодона, затвердженого рішенням Краснодонської міської ради №15/723 від 28.10.2011року»

предмет відстеження

рішення Краснодонської міської ради №20/1139 від 30.03.2012року «Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок передачу в оренду майна, яке знаходиться в комунальної власності територіальної громади м. Краснодона, затвердженого рішенням Краснодонської міської ради №15/723 від 28.10.2011року»

назва виконавця

заходів з відстеження

Управління економіки та власності виконкому Краснодонської міської ради

цілі прийняття акту

  • з метою спрощення процедури передачі в оренду майна, яке перебуває у комунальної власності територіальної громади м. Краснодона, його збереження та ефективне використання вільних площ відповідно до вимог чинного законодавства;

строк виконання заходів з відстеження

04.05.2012р.

тип відстеження

базове

методи одержання результатів відстеження

Для проведення базового відстеження використано виключно статистичний метод одержання результатів відстеження

Дані та припущення, на основі яких відстежувалися результативність, а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

-кількість договорів оренди укладених з суб’єктами підприємницької діяльності.Кількісні та якісні значення показників результативності акта

У результаті проведення базового відстеження результативності регуляторного акта планується

- дослідити кількість проведених конкурсів на право оренди комунального майна у зв’язку з прийняттям вказаного рішенням міської ради.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Даний регуляторний акт відповідає вимогам чинного законодавства та принципам регуляторної політики. Рішенням Краснодонської міської ради №20/1139 від 30.03.2012року «Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок передачу в оренду майна, яке знаходиться в комунальної власності територіальної громади м. Краснодона, затвердженого рішенням Краснодонської міської ради №15/723 від 28.10.2011року» спрощено процес передачі в оренду майна, яке перебуває у комунальної власності територіальної громади м. Краснодона. Прийняття даного регуляторного акта забезпечує поступове досягнення встановлених цілей, починаючи з дня його прийняття та дає змогу органам місцевого самоврядування належним чином забезпечити реалізацію єдиних умов передачі в оренду майна, яке перебуває в комунальної власності територіальної громади м. Краснодона. На даний час регуляторний акт не потребує змін та доповнень.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Ю.Б. БАКЛАГОВ