Звіт про результати проведення процедур - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 107.62kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів І двоступеневих... 1 78.68kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 111.83kb.
Звіт про результати проведення процедур 1 67.56kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих 1 50.64kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів 2 1 60.56kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів 1 57.04kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів 2 1 61.9kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів 1 59.95kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів 1 73.98kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів 1 69.06kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів 1 54.82kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів № від 1 56.79kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про результати проведення процедур - сторінка №1/1

ЗВІТ
про результати проведення процедур

відкритих і двоступеневих торгів


N ___5/9___ від __13 травня 2011 року___

1. Замовник:

1.1. Найменування. Обєднання ветеринарної медицини в м. Києві

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00699715.

1.3. Місцезнаходження 03151, м. Київ, вул.. Волинська, 12.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail) секретар комітету з конкурсних торгів, заступник головного бухгалтера Хоменко Ліна Юріївна тел.: (044) 245-78-11.

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Головне управління ветеринарної медицини в м. Києві Державного комітету ветеринарної медицини України, код ЄДРПОУ 26315184

2. Джерело фінансування закупівлі: спеціальний фонд Державного бюджету.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки (74.60.1) (послуг з охорони)

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: 2 цілодобових поста.

4. Процедура закупівлі відкриті торги.

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності).

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: оголошення № 26930 у «ВДЗ» № 26/3(472/3) від 03.03.2011р.

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом):--

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: оголошення №041777 у «ВДЗ» №45 (491) від 15.04.2011р.

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: оголошення № 060969 у «ВДЗ» №53/6 (499/6) від 05.05.2011р.

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 3 (три).

6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.

1. Приватне підприємство «Юкон»

2. Дочірнє підприємство «Агентство Професійної безпеки «Сокіл»

3. Приватне підприємство «Атлант»

6.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер.

1. ПП «Юкон» код ЄДРПОУ 31813323

2. ДП «АПБ «Сокіл» код ЄДРПОУ 31507838

3. ПП «Атлант» код ЄДРПОУ 30223167

6.4. Місцезнаходження.

1. ПП «Юкон» 04114, м. Київ, вул.. Л. Українки, 19, к. 15

2. ДП «АПБ «Сокіл» 03049, м. Київ, вул.. Тополева, 6, оф. 33

3. ПП «Атлант» 03087, м. Київ, вул.. Іскрівська, 3-А, оф. 93

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 07.04.11р о 8.30.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 07.04.11р. о 11.00.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 3 (три).

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).----

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів.

1. ПП «Юкон» - 110250,00 грн.

2. ДП «АПБ «Сокіл» - 141708,00 грн.

3. ПП «Атлант» - 121951,20 грн.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення.----

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 110250,00 грн. (сто десять тисяч двісті п’ятдесят грн. 00 коп.);

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 141708,00 грн. (сто сорок одна тисяча сімсот вісім грн.. 00 коп.);

номер 1 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 110250 грн. 00 коп.;
                                                                                  (цифрами)
сто десять тисяч двісті п’ятдесят грн.. 00 коп.)

                          (словами) 

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів.

11.04.2011 року.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.

Приватне підприємство «Юкон»

9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер код ЄДРПОУ 31813323

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс 04114, м. Київ, вул.. Л. Українки, 19, к. 15

тел. 044 528-528-41-29

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна.04 травня 2011 року, 110250 грн. 00 коп. (сто десять тисяч двісті п’ятдесят грн. 00 коп.).

11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).---

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення.---

12.2. Причини.---

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам.

Пропозиції конкурсних торгів ПП «Юкон», ДП «АПБ «Сокіл» та ПП «Атлант» повністю відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам.

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам.---

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

1. Приватне підприємство «Юкон»

2. Дочірнє підприємство «Агентство Професійної безпеки «Сокіл»

3. Приватне підприємство «Атлант»

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.---14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі єдиного критерію – ЦІНИ.
На протязі періоду подання пропозицій від ДП «АПБ «Атлант» від 28.03.2011р. №72 (вх. №545 від 29.03.2011р.) Об’єднанням ветеринарної медицини в м. Києві було отримано звернення з вимогою усунення порушень документації конкурсних торгів. На що рішенням комітету з конкурсних торгів (протокол №5/2 від 30.03.2011р.) була надана відповідь від 31.03.2011р. №418.
Після розкриття пропозицій конкурсних торгів від ДП «АПБ «Сокіл» були отримані два звернення 08.04.2011р. №110 (вх. №616 від 08.04.2011р.) та 08.04.2011р. №111 (вх. №632 від 11.04.2011р.) щодо порушень під час проведення процедури закупівлі. На що за рішенням комітету з конкурсних торгів (протокол №5/4 від 08.04.2011р. та протокол №5/8 від 18.04.2011р.) були надані відповіді на перше звернення 12.04.2011р. №456 та на друге звернення 20.04.2011р. №508.
За розглядом усіх звернень комітетом ніяких порушень під час проведення процедури не виявлено, а всі зауваження вважати безпідставними.

15. Склад комітету з конкурсних торгів

Голова комітету з конкурсних торгів

М. М. Гульванська
Заступник голови комітету з конкурсних торгів

Рощина Р. В.
Секретар комітету з конкурсних торгів

Хоменко Л. Ю.
Члени комітету з конкурсних торгів:

Бірюков О. В.

Шевченко С. А.

Матвійчук Р. Л.

Голова комітету з конкурсних торгів М. М. Гульванська
М. П.