Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №8 від 15 листопада 2010 року № від Замовник - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів І двоступеневих... 1 78.68kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 127.11kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 58.54kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 107.62kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 59.39kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 111.83kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 58.53kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 59.72kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 89.81kb.
Звіт №10 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 76.67kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 60.38kb.
Пейзажі міста (фото мальовничих куточків міста 1 51.07kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №8 від 15 - сторінка №1/1


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України

26.07.2010 № 922ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів

8 від 15 листопада 2010 року

_________ від ____________ 
1. Замовник:

1.1. Найменування: Управління охорони здоров’я Свердловської міської Ради.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 24852860.

1.3. Місцезнаходження: 94801, Луганська область, місто Свердловськ, вулиця Пирогова, 2.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Івченко Костянтин Костянтинович – начальник Управління охорони здоров’ я; адреса: 94801, Луганська область, місто Свердловськ, вулиця Пирогова, 2; тел..\факс (06434) 2-20-04.

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Управління охорони здоров’я Свердловської міської Ради,24852860.

2. Джерело фінансування закупівлі: місцевий бюджет.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: Устаткування медичне, хірургічне, ортопедичне. Категорія ДК 33.10.1.

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: 8 позицій.

4. Процедура закупівлі: відкриті торги.

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності).

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: 06 вересня 2010 року, оголошення № 30510.

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом).

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: 18 жовтня 2010 року, повідомлення про акцепт № 01783 (МЕД).

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: 15 листопада 2010 року № 10311 Д 83451.

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом).

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2 два.

6.2. Найменування:

- Фізична особа підприємець « Чумаченко Артем Андрійович»;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Східноукраїнська компанія».

6.3. Ідентифікаційний код:

-3123225816;

- 30280026

6.4. Місцезнаходження:

- 91011, місто Луганськ, вулиця Звейнека, 95 А ;

- 91011, місто Луганськ, вулиця Оборонна,109

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 06 жовтня 2010 року до 10:00 годині .

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 06 жовтня 2010 року об 11:00 годині.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: дві.

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів

- Фізична особа підприємець « Чумаченко Артем Андрійович» - 179500,00;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Східноукраїнська компанія» - 180000,00.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення.

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 179500,00 гривень;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 180000,00 гривень;

номер 1 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 179500,00 гривень;

(цифрами)

Сто сімдесят дев’ять тисяч п’ятьсот гривень.

(словами)

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів:11 жовтня 2010 року.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування: Фізична особа підприємець « Чумаченко Артем Андрійович».

9.2. Ідентифікаційний код: 3123225816.

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для фізичної особи), телефон, телефакс: 91011, місто Луганськ, вулиця Звейнека, 95 А, 0504752571.

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна: 02 листопада 2010 року – 179500,00 гривень.

11. Підстави прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення.

12.2. Причини.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам:

- Фізична особа підприємець « Чумаченко Артем Андрійович»;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Східноукраїнська компанія».

13.2. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством.

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

- Фізична особа підприємець « Чумаченко Артем Андрійович»;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Східноукраїнська компанія».

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).

15. Склад комітету з конкурсних торгів: Івченко К. К. – голова комітету конкурсних торгів, Пирогова Т. Я. – заступник голови конкурсних торгів, Бабенко В. В. –секретар комітету конкурсних торгів, Іваніна О. Г. – член комітету конкурсних торгів, Є’Відат О. В. - член комітету конкурсних торгів.(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів).
Голова комітету конкурсних торгів К. К. Івченко