Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів n 1 від 02. 02. 2011 року Замовник: Найменування - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 128.2kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів І двоступеневих... 1 78.68kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 69.13kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 52.95kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 48.15kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 61.97kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 85.25kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 148.92kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 66.87kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 107.62kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 86.83kb.
Звіт про результати проведення процедури закупівлі зі зменшенням... 1 71.25kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів n 1 від - сторінка №1/1
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економіки України

26.07.2010 N 922


ЗВІТ

про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів

N 1 від 02.-02. 2011 року
1. Замовник:

1.1. Найменування.Кіровоградський національний технічний університет

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 02070950


1.3. Місцезнаходження.: Україна, 25006, м.Кіровоград, проспект Університетський, 8.
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail)

.Грабенко Володимир Костянтинович, проректор з адміністративно- господарської роботи, телефон/телефакс (0522)55-94-38;


1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

.Міністерство освіти і науки України, код за ЄДРПОУ 00027677

2. Джерело фінансування закупівлі. : Державний бюджет України

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування

.Код за ДК 016-97 – 74.60.1 Послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки (послуги охоронців) - Послуги з охорони приміщень та прилеглої території
3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг. Послуги з охорони приміщень та прилеглої території
4. Процедура закупівлі. Відкриті торги
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності). ). www.kntu.kr.ua.


5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України.
27 грудня 2010 року, бюлетень №56(444), оголошення №54454
5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом) ___________________________-_______________________________________________

.

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України.__________________________-_________________________________________________
5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України.

02.02.2011р., оголошення №08589, бюлетень №14(460)
5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).

____________________________-_________________________________________________


6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. П’ять


6.2. Найменування /прізвище, ім'я, по батькові.

1.Приватне підприємство «Укртехгруп»

2.Приватне підприємство «Фараон»

3.Приватне підприємство «Пітон»

4. Приватне підприємство «ТД Бастіон»

5. Підприємство «Фортеця ПіеР»

6.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер.

1. 34100120

2. 32304530

3. 31519974

4. 36023394

5. 32040039

6.4. Місцезнаходження.

1. Україна, 25001, м. Кіровоград, провулок Сухумський, буд.10

2. Україна, 02094, м. Київ, вул.. Червоногвардійська,20А, оф.103

3. Україна, 02068, м. Київ, вул..Петра Григоренка, 19, к.101

4. Україна, 25031, м. Кіровоград, вул.. К. Попова, 9а

5. Україна, 25006, м.Кіровоград, вул.. Дзержинського, 84


7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час).26. 01. 2011 року до 10-00 години
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час).

26.01.2011року . о 10-30 год.
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів.

П’ять

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).

_______-______________

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів.

1. 286140 грн.00 коп. (за рік)

2. 212572 грн.80 коп. (за 11 місяців)

3. 203205 грн.00 коп .(за 11 місяців)

4. 324000 грн.00 коп. (за 10 місяців)

5. 249600 грн.00 коп. (за 10 місяців)

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення.Відхилені всі пропозиції конкурсних торгів На підставі абзацу 6, пункту 1, статті 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель» - відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів.
8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

_____________-_____________________________________________

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

_____________-______________________________________________

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів _____________-___________________

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів _______________-__________________

номер ___-___ та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів

________________________________-_________________________________

(цифрами)

________________________________-__________________________________

(словами)

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів.__________-_______________


9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.____________-_______________

9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер.________-_______________

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.____________________________________-_______________10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна.____-___________

11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце)._______________________________________________-_____

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

___________Торги відмінені


12.1. Дата прийняття рішення.

Рішення від 27.01.2011 року
12.2. Причини.

На підставі абзацу 6, пункту 1, статті 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель» - відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів.
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

_________________________-___________________________________

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам.1.Приватне підприємство «Укртехгруп»

2.Приватне підприємство «Фараон»

3.Приватне підприємство «Пітон»

4. Приватне підприємство «ТД Бастіон»

5. Підприємство «Фортеця ПіеР»
13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам.

_____________________-_________________________

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.

1.Приватне підприємство «Укртехгруп»

2.Приватне підприємство «Фараон»

3.Приватне підприємство «Пітон»

4. Приватне підприємство «ТД Бастіон»

5. Підприємство «Фортеця ПіеР»
13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.

____________________-___________________________

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).

____________________-___________________________


15. Склад комітету з конкурсних торгів

1.Голова комітету з конкурсних торгів, проректор з навчальної роботи , Петренко М.М.

2. Секретар комітету з конкурсних торгів, начальник відділу постачання , Сіроштан Л.К.

3. Проректор з адміністративно-господарської роботи Грабенко В.К.

4. Проректор з науково - методичної роботи, Кропівний В.М.

5. Начальник ЕТВ, Заворуєва І.П.6. Старший товарознавець відділу постачання, Придан Н.М.

Перший проректор М.М.Петренко