Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів Замовник: Найменування. Відділ освіти Голопристанської райо - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 46.9kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 135.05kb.
Про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів... 1 64.09kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 148.21kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 236.75kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 56.13kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 60.78kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів n від Замовник 1 96.82kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих і двоступеневих... 1 90.48kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 49.25kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 56.07kb.
Додаток до свідоцтва про підвищення кваліфікації 1 112.04kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів Замовник - сторінка №1/1
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економіки України

26.07.2010 N 922


ЗВІТ

про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів


1. Замовник:

1.1. Найменування. Відділ освіти Голопристанської районної державної адміністрації.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 02146558

1.3. Місцезнаходження. 75600 Херсонська область, м. Гола Пристань,

вул.. К. Маркса, 7

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Блащенко Тетяна Андріївна, інженер – будівельник (голова комітету з конкурсних торгів) 75600 Херсонська область, м. Гола Пристань, вул. К. Маркса, 7 тел. (05539) 2-24-94 Ганжа Вікторія Олександрівна, бухгалтер (секретар комітету з конкурсних торгів) 75600 Херсонська область, м. Гола Пристань, вул. К. Маркса, 7 тел. (05539) 2-24-92

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Відділ освіти Голопристанської районної державної адміністрації. Код ЄДРПОУ 02146558

2. Джерело фінансування закупівлі. Районний бюджет

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування. Продукти нафтоперероблення рідкі, Код 23.20.1

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг. бензин А-76(80) – 23700 л., бензин А-92 – 6411,729 л., паливо дизельне – 17900 л., масло – 1110 л.

4. Процедура закупівлі. Відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності).

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу. 16 (462) від 7.02.2011 № 15931

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом).

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу. №11574, ВДЗ №27 (473) від 04.03.2011

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: №007868, ВДЗ №31 (477) від 14.03.2011

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом).

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 2 (два)

6.2.1. Найменування. ТОВ «Теплотехніка»

6.2.2. Найменування. ТОВ «Діском Юкрейн»

6.3.1. Ідентифікаційний код 22730590

6.3.2. Ідентифікаційний код 37464769

6.4. Місцезнаходження.

- ТОВ «Теплотехніка» 75600 Херсонська обл. м. Гола Пристань провулок Нафтовий, 2

- ТОВ «Діском Юкрейн» 73024 м. Херсон, вул.. Перекопська 20 оф.411

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час).21.02.2011 до 09.00

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 21.02.2011 о 10.00

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. 2 (дві)

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів.

- ТОВ «Теплотехніка» - 435 795,55

- ТОВ «Діском Юкрейн» - 558 683,71

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення.-

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися: найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 435 795,55

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 558 683,71

номер № 1 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів

435 795, 55 (чотириста тридцять п’ять тисяч сімсот дев’яносто п’ять гривень 55 коп. )

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 01.03.2011

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування. ТОВ «Теплотехніка»

9.2. Ідентифікаційний код.22730590

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для фізичної особи), телефон, телефакс. 75600 Херсонська обл.., м. Гола Пристань, провулок Нафтовий, 2

тел./факс. (05539) 2-65-66, тел. (05539) 2-14-68

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна. 09.03.2011, 390 100,00

11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).-

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:-

12.1. Дата прийняття рішення.-

12.2. Причини.-

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам. - ТОВ «Теплотехніка» , ТОВ «Діском Юкрейн»

13.2. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством.-

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.-

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.-

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).

1. В зв’язку з нагальною потребою в паливно мастильних матеріалах та з метою недопущення зриву підвезення дітей до навчальних закладів, незважаючи на те що найбільш економічно вигідна ціна перевищує суму бюджетного призначення за кошторисом та враховуючи що згідно до статті 30 пункту 2 Закону замовник має право, але не зобов’язаний визнати торги такими що не відбулися, вирішили визнати переможцем торгів ТОВ «Теплотехніка».

2. Відповідно до статті 40 пункт 5 Закону Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів (у тому

числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та

не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до

повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення

обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та

узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про

закупівлю.15. Склад комітету з конкурсних торгів
Голова комітету з конкурсних торгів Блащенко Т.А.
В.о. Секретаря комітету з конкурсних торгів Реутенко С.В.
Член комітету з конкурсних торгів Фоменко О.В.
Член комітету з конкурсних торгів Венгер Н.Г.