Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів n 14 від 23. 08. 2011р. Замовник : Найменування: Луганське - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 53.71kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 83.18kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 69.77kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 70.96kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 111.83kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 49.48kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 60.4kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 58.56kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів від 29. 1 72.62kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 48.4kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 73.21kb.
Звіт №402 від 22. 12. 2011 р про результати проведення процедури... 1 71.53kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів n 14 від - сторінка №1/1

ЗВІТ

про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів


N 14 від 23.08.2011р.

1. Замовник :

1.1. Найменування: Луганське міське комунальне підприємство «Теплокомуненерго»

1.2. Iдентифікаційний код за ЄДРПОУ: 24047779

1.3. Місцезнаходження: Україна, 91055, м. Луганськ, вул. Куракіна, 23а.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Даниленко Ігор Вікторович – інженер з експлуатації безпеки руху автотранспортного цеху, 91033 м. Луганськ кв. Шевченко №51А.тел. 0642-50-57-21.

1.5.Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Луганське міське комунальне підприємство «Теплокомуненерго», ЄДРПОУ: 24047779

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: код 016-97 – 23.20.1: «Продукти нафтоперероблення рідкі». (Дизельне паливо, бензини, матеріали мастильні)-Лот №1 «Дизельне паливо наливом»;

Лот №2 «Бензини в талонах»;

Лот №3 «Бензин наливом»;

Лот №4 «Гас технічний гідроочищений, наливом»

Лот №5 «Матеріали мастильні».
3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг:

Лот №1: Дизельне паливо 49000 (сорок дев’ять тисяч) літрів наливом .

Лот №2: Бензин А-95 4900 (чотири тисячі дев’ятсот) літрів у талонах;

Бензин А-92 3400 (три тисячі чотириста) літрів у талонах;

Лот №3: Бензин А-80 45000 (сорок п’ять тисяч) літрів наливом.

Лот №4: Гас технічний

гідроочищений 400 (чотириста) літрів наливом.

Лот №5: Мастило М10ДM 300 (триста) літрів наливом.

Мастило М10Г2К 300 (триста) літрів наливом.

Мастило ТАП15 100 (сто) літрів наливом.

Мастило МГЕ46 750 (сімсот п’ятдесят) літрів наливом.

Мастило М8В1 250 (двісті п’ятдесят) літрів наливом.

Мастило КС-19 25 (двадцять п’ять) літрів наливом.

Мастило И20 150 (сто п’ятдесят) літрів наливом.

Літол-24 100 (сто) кілограм.

Циатім 20 (двадцять ) кілограм.

Графітна змазка 150 (сто п’ятдесят) кілограм.

Солідол 150 (сто п’ятдесят) кілограм.

Жирова змазка 1/13 100 (сто) кілограм.

4. Процедура закупівлі: відкрити торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності).

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: ВДЗ №61 (507) від 23.05.11р., №067873;

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: ВДЗ №88 (534) від 25.07.11р., №126991;

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: за лотами №3-5 ВДЗ №88 (534) від 25.07.2011р., № 127324;

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі:за Лотом №1 – три;

за Лотом №2 – два;

за Лотом №3 – три;

за Лотом №4 – два;

за Лотом №5 – три;

6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: 1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Східні ресурси»;

 2. Фізична особа підприємець «Горбунов М.І.»;

 3. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕТК «ПОБЄДІТ»;

6.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер:

 1. 24049643;

 2. 2014202172;

 3. 37456428;

6.4. Місцезнаходження:

 1. Україна, 91021,м. Луганськ, вул. Павловская, 2В;

 2. Україна, 91000, м. Луганськ, вул. Краснодонська, 11;

 3. Україна, м. Луганськ, вул. Інтернаціональна, 17;

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 23.06.2011р. до 9-00 год.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 23.06.2011р.о 13-00 год.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів:за Лотом №1 – три;

за Лотом №2 – два;

за Лотом №3 – три;

за Лотом №4 – два;

за Лотом №5 – три;

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів)-----------------------

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:


 1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Східні ресурси»:

Лот №1 – 494900,00 грн. з ПДВ (чотириста дев’яносто чотири тисячі дев’ятсот гривень 00 коп.);

Лот №2 – 91450,00 грн. з ПДВ (дев’яносто одна тисяча чотириста п’ятдесят гривень 00 коп.);

Лот №3 – 441000,00 грн. з ПДВ (чотириста сорок одна тисяча гривень 00 коп.);

Лот №4 – 5600,00 з ПДВ (п’ять тисяч шістсот гривень 00 коп.);

Лот №5 – 37305,00 грн. з ПДВ (тридцять сім тисяч триста п’ять гривень 00 коп.);

 1. Фізична особа підприємець «Горбунов М.І.»:

Лот №1 – 496860,00 грн. з ПДВ (чотириста дев’яносто шість тисяч вісімсот шістдесят гривень 00 коп.);

Лот №2 – 92310,00 грн. з ПДВ (дев’яносто дві тисячі триста десять гривень 00 коп.);

Лот №3 – 442800,00 грн. з ПДВ чотириста сорок дві тисячі вісімсот гривень 00 коп.);

Лот №4 – 6240,00 грн. з ПДВ (шість тисяч двісті сорок гривень 00 коп.);

Лот №5 – 40470,00 грн. з ПДВ (сорок тисяч чотириста сімдесят гривень 00 коп.);

 1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕТК «ПОБЄДІТ»:

Лот №1 – 475300,00 грн. з ПДВ (чотириста сімдесят п’ять тисяч триста гривень 00 коп.);

Лот №3 – 427500,00 грн. з ПДВ (чотириста двадцять сім тисяч п’ятсот гривень 00 коп.);

Лот №5 – 31928,50 грн. з ПДВ (тридцять одна тисяча дев’ятсот двадцять вісім гривень 50 коп.);

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення: 1. пропозиція конкурсних торгів Товариства з обмеженою відповідальністю «Східні ресурси» не містить підтвердження: досвіду виконаних аналогічних договорів щодо лоту №4 та лоту №5; відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником щодо лоту №3 та лоту №4, відхилена за лотом №3 та №4 на підставі п.3 ч.1 ст.29 Закону України «Про здійснення державних закупівель»; за лотом №5 на підставі п.1 ч.1 ст.29 Закону України «Про здійснення державних закупівель»;

 2. пропозиція конкурсних торгів Фізичної особи підприємця «Горбунов М.І.» не містить підтвердження: досвіду виконаних аналогічних договорів щодо лоту №4; відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником щодо лоту №3 та лоту №4, відхилена: за лотом №3 на підставі п.3 ч.1 ст.29 Закону України «Про здійснення державних закупівель»; за лотом №4 на підставі п.1, п.3 ч.1 ст.29 Закону України «Про здійснення державних закупівель»;

 3. пропозиція конкурсних торгів Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕТК «ПОБЄДІТ» не містить підтвердження: наявності відповідної матеріально-технічної бази; наявності працівників відповідної кваліфікації; досвіду виконання аналогічних договорів (копії договорів), відхилена на підставі п.1 ч.1 ст.29 Закону України «Про здійснення державних закупівель»;

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:за лотом №1:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів: 494900,00 грн. з ПДВ;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів: 496860,00 грн. з ПДВ;

номер 1 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів: 494900,00 грн. з ПДВ(чотириста дев’яносто чотири тисячі дев’ятсот гривень 00 коп.);

за лотом №2:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів: 91450,00 грн. з ПДВ;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів: 92310,00 грн. з ПДВ;

номер 1 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів: 91450,00 грн. з ПДВ(дев’яносто одна тисяча чотириста п’ятдесят гривень 00 коп.);

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 20.07.2011р.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «Східні ресурси»;

9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 24049643;

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: Україна, 91021,м. Луганськ, вул. Павловская, 2В, (0642) 93-55-23, (0642) 58-06-30;

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна:

за Лотом №1 - 16.08.2011р., 494900 грн. (з ПДВ);

за Лотом №2 - 16.08.2011р., 91450 грн. (з ПДВ).

11. Підстави прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися: за Лотами №3-5 торги відмінені.

12.1. Дата прийняття рішення: 20.07.2011р.

12.2. Причини: за Лотами №3,4 було відхилено всі конкурсні пропозиції;

за Лотом №5 до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам:

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам: 1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Східні ресурси»;

 2. Фізична особа підприємець «Горбунов М.І.»;

 3. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕТК «ПОБЄДІТ»;

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

 1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Східні ресурси»;

 2. Фізична особа підприємець «Горбунов М.І.»;

 3. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕТК «ПОБЄДІТ»;

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).

15. Склад комітету з конкурсних торгів
Голова комітету

Нєгрєй Юрій Анатолійович – головний інженер _______________Заступник голови комітету:

Стригун Лідія Олександрівна – заступник директора

з економіки і фінансів _______________
Члени комітету
Некрасова Світлана Анатоліївна – інженер відділу

матеріально-технічного постачання _______________


Ігнатов Олександр Сергійович – начальник

служби ремонту _______________


Осауленко Олексій Іванович – спеціаліст

служби ремонту _______________


Даниленко Ігор Вікторович – інженер з експлуатації

безпеки руху автотранспортного цеху _______________


Відповідальний секретар комітету

Михайлюк Дмитро Віталійович – провідний інженергрупи технічного розвитку відділу промислової безпеки _______________