Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів n 1 від 13. 01. 2011 року Замовник: Найменування - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 56.02kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів І двоступеневих... 1 78.68kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 69.13kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 52.95kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 48.15kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 61.97kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 85.25kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 148.92kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 66.87kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 107.62kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 86.83kb.
Особливості ціноутворення марочних товарів: українська практика 1 11.58kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів n 1 від - сторінка №1/1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922 ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів


N 1 від 13.01. 2011 року

1. Замовник:

1.1. Найменування: Управління капітального будівництва Одеської міської ради

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 04056902

1.3. Місцезнаходження: Україна, 65091,Одеська обл.,м.Одеса,вул.Комітетська,10-А

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Бєлодєдова Оксана Аліковна – заступник начальника відділу кошторисних норм і ціноутворення по закупівлям; адреса: Україна,65091, м.Одеса, вул. Комітетська,10-А, відділ кошторисних норм і ціноутворення; тел./факс (048) 711-13-25; e-mail: uks89@yandex.ru

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Управління капітального будівництва Одеської міської ради, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 04056902

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевого бюджету

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: Капітальний ремонт фасаду будівлі, розташованої у м. Одесі, за адресою: вул. Жуковського,24 ріг вул. Рішельєвської, 22 (ЗОШ № 117)

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: Капітальний ремонт фасаду будівлі, розташованої у м. Одесі, за адресою: вул. Жуковського,24 ріг вул. Рішельєвської, 22 (ЗОШ № 117)

4. Процедура закупівлі: відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності): -------------------------------------------------------------------------------5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: дата оприлюднення 25.11.2010 року; номер оголошення 46768 (БУД); номер бюлетеня „Вісник державних закупівель” 47/22(435/22)

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України:-----------------------

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: дата 29.12.2010 року; номер оголошення: 50112 (БУД); номер бюлетеня „Вісник державних закупівель”57 (445);

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів:

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: ---------------------------------------------------------

6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:--------------------------------------------------------

6.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер:-------------------------------------------------

6.4. Місцезнаходження:------------------------------------------------------------------------------------

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 29.12.2010 року до 10:00 год.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 29.12.2010 року о 15:00 год.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів:---------------------------------------------

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів)-----------------------------------------------------------------------------

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення----

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися: ---------------------------------------------

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів: -------------------------------------------------------------

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів:---------------------------------------------------------------Номер __та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів: (з урахуванням ПДВ):

   (цифрами)

                          (словами)


8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: ---------------------------------------------------------

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю: 9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: ----------------------------------------------------------

9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер:

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: -----------------------------------------------------------------------------------------------

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна: ----------------------------------------------

11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце): --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися: торги відмінені

12.1. Дата прийняття рішення: 22.12.2010 року

12.2. Причини: відповідно до частини 1 статті 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 року № 2289-VІ, а саме: відсутності подальшої потреби у поточному 2010 році закупівлі робіт

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам:---------------------------------------------------------------------

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам: --------------------------------------------------

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:--

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: -----------------------------------------------

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):15. Склад комітету з конкурсних торгів:


Ковальов Л.В. – голова комітету з конкурсних торгів,

в.о. начальника управління

Панов Б.М. - заступник голови комітету з конкурсних торгів,

перший заступник начальника -

головний інженер управління

Янушкевич Л.В. – заступник начальника управління з економіки

Георгієва О.Ю. - начальник відділу кошторисних норм

і ціноутворення

Мораренко К.К. - начальник відділу бухгалтерського

обліку та звітності


Буц О.Л. - начальник виробничого відділу

Бєлодєдова О.А. - секретар комітету з конкурсних торгів,

заступник начальника відділу кошторисних норм

і ціноутворення по закупівлям


Голова комітету з конкурсних торгів, в.о.начальника управління Л.В.Ковальов 

М.П.ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922

Зареєстровано


в Міністерстві юстиції України
6 серпня 2010 р. за N 638/17933 ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів


1. Звіт готується українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.

2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

3. Щодо пункту 1 звіту.

Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 10, 21 та 27 частини першої статті 1 Закону.

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.

У підпункті 1.3 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район в місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.

Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до бюджетного законодавства.

4. Щодо пункту 2 звіту.

Джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до бюджетного законодавства з урахуванням пункту 4 частини першої статті 1 Закону. У разі коли замовником є підприємство, що здійснює закупівлі за власні кошти, у пункті 2 зазначається: "Кошти підприємства".

5. Щодо пункту 3 звіту.

Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником з урахуванням пунктів 23, 24, 26 та 30 частини першої статті 1 Закону та згідно з Порядком визначення предмета закупівлі, який затверджується Міністерством економіки України.

Щодо підпункту 3.1. У разі здійснення закупівлі товарів або послуг, крім найменування предмета закупівлі, зазначається також код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 або Державного класифікатора видів науково-технічної діяльності ДК 015-97, затверджених наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 30.12.97 N 822, залежно від обраного предмета закупівлі (за наявності).

6. Щодо пункту 4 звіту.

Процедура закупівлі зазначається відповідно до частини першої статті 12 Закону.

7. Щодо пункту 5 звіту.

У підпункті 5.2 адреса веб-сайту замовника (у разі наявності) або веб-сайту відповідних органів влади, органів місцевого самоврядування, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі розміщення) відповідно до статті 10 Закону.

У підпунктах 5.3, 5.4, 5.6 та 5.7 зазначаються дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі та дата оприлюднення і номер оголошення про результати процедури закупівлі, опублікованих у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економіки України (у випадках, передбачених Законом) та розміщених на веб-порталі Міністерства економіки України відповідно до статті 10 Закону.

У підпункті 5.5 зазначаються дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України відповідно до статті 10 Закону.

8. Щодо пункту 6 звіту.

У підпункті 6.1 зазначається кількість учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

У підпункті 6.2 для юридичної особи зазначається повне найменування, а для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові.

У підпункті 6.3 для юридичної особи зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, а для фізичної особи - ідентифікаційний номер (за наявності).

У підпункті 6.4 зазначається місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи), а саме: найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район в місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.

9. Щодо пункту 7 звіту.

Щодо підпункту 7.1. Строк для подання пропозицій конкурсних торгів не може бути меншим ніж 30 днів з дня опублікування оголошення про проведення процедури відкритих торгів у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

У разі обґрунтованої нагальної потреби у закупівлі продукції харчової промисловості, лікарських засобів і виробів медичного призначення строк для подання пропозицій конкурсних торгів може бути скорочено до 15 днів.

У разі проведення двоступеневих торгів строк подання та дата розкриття пропозицій конкурсних торгів зазначаються за двома етапами.

У разі проведення процедури двоступеневих торгів строк подання учасниками попередніх пропозицій конкурсних торгів становить не менше 30 днів з дня опублікування оголошення про проведення двоступеневих торгів у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою строк подання учасниками попередніх пропозицій конкурсних торгів становить не менше 15 днів з дня опублікування оголошення про проведення двоступеневих торгів у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

У разі застосування скороченої процедури необхідно викласти в пункті 14 звіту причини скорочення строку.

10. Щодо пунктів 8, 9 і 10 звіту.

У разі вибору кількох переможців торгів, якщо в документації конкурсних торгів передбачалось подання учасниками пропозицій конкурсних торгів тільки стосовно частини товарів, робіт чи послуг, що закуповуються, зазначається інформація про всіх переможців торгів, визначених за результатами розгляду й оцінки пропозицій конкурсних торгів.

Ціни пропозицій конкурсних торгів, ціна акцептованої пропозиції та ціна договору про закупівлю зазначаються у гривнях або в іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) з урахуванням ПДВ. У разі коли договір укладено на умовах, які не передбачають сплати ПДВ, замовник повинен робити примітку "(без ПДВ)".

У разі коли договір про закупівлю укладено в іноземній валюті, зазначається еквівалент вартості договору в гривнях. При цьому замовник фіксує курс іноземної валюти на дату укладення договору про закупівлю з переможцем торгів відповідно до курсу, встановленого Національним банком України.

У підпункті 9.3 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район в місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.

11. Щодо пункту 11 звіту

Пункт 11 заповнюється у разі, якщо в результаті проведення торгів не було укладено договір про закупівлю.

12. Щодо пункту 12 звіту.

Пункт 12 заповнюється тільки в разі відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися, із зазначенням дати та причин прийняття такого рішення відповідно до пунктів статті 30 Закону.

13. Щодо пункту 13 звіту.

Зазначається зведена інформація про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав.

14. Щодо пункту 14 звіту.

У цьому пункті замовник зазначає таку інформацію:

причини та обставини, якими він керувався під час обрання іншої процедури закупівлі, ніж процедура відкритих торгів, з обґрунтуванням її вибору;

обґрунтування скорочення строку подання пропозицій конкурсних торгів;

стислий виклад критеріїв порівняння та оцінки пропозицій конкурсних торгів і визначення переможця процедури закупівлі;

обґрунтування підстав відмови в участі у процедурі закупівлі;

відомості про запити щодо роз'яснення змісту документації конкурсних торгів, відповіді на них та будь-які зміни цієї документації;

відомості щодо призупинення процедури закупівлі у зв'язку з оскарженням рішень, дій або бездіяльності замовника;

інші необхідні зауваження та коментарі.

15. Щодо пункту 15 звіту.

Зазначаються прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів.Заступник
директора департаменту
державних закупівель та
державного замовлення 

 
 
 
С. С. Пересунько