Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №12 вт від 04. 02. 2011р - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів І двоступеневих... 1 78.68kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №21 від 20. 1 54.86kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів n 37 від 31. 1 94.51kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №15 від 23. 1 77.01kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів на закупівлю... 1 45.92kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №116 від 14. 1 84.01kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №3 від 14. 1 134.17kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №62-59... 1 94.06kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №82/11... 1 59.42kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №7 від... 1 89.97kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №39 від 08. 1 45.32kb.
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Публічного Акціонерного... 1 244.67kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №12 вт від 04. 02. 2011р - сторінка №1/1

ЗВІТ
про результати проведення процедури відкритих торгів
№ 12 - вт від 04.02.2011р.


 1. Замовник:

1.1. Найменування: Відкрите акціонерне товариство «Укртелеком», в особі Дніпропетровської філії.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 25543196.

1.3. Місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Херсонська, 26, 49600.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail):

Ходунов Андрій Олександрович - начальник служби захисту майна, тел.: (056) 740-09-37, факс: (056) 740-03-42, e-mail: akhodunov@ukrtelecom.ua;

з організаційних питань - Терещенко Олексій Григорович – секретар комітету з конкурсних торгів, тел.: (056) 740-07-85, e-mail: otereschenko@ukrtelecom.ua

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Відкрите акціонерне товариство «Укртелеком», ЄДРПОУ 21560766.


2. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства.
3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки (об’єктів Дніпропетровської філії ВАТ «Укртелеком»), 5 лотів; код ДК 016-97 - 74.60.1.

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг.
4. Процедура закупівлі: відкриті торги.
5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності): www.dnipropetrovsk.ukrtelecom.ua

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: № 42 (430) від 18.10.2010р. № 38408.

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом): від 15.10.2010р. №13 (13), № 01724.

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: №57 (445) від 29.12.2010р. 12349 (ТРП).

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: 8 (454) від 19.01.2011р. №03975.

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом): від 25.01.2011р. №4 (26), №01265.


6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 3.

6.2. Найменування:


 1. Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Дніпропетровській області;

 2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Техносистеми Плюс»;

 3. Товариство з обмеженою відповідальністю, спеціальне охоронно-детективне агентство «Легіон».

6.3. Ідентифікаційний код:

 1. 08596854;

 2. 34551790;

 3. 24998701.

6.4. Місцезнаходження:

 1. м. Дніпропетровськ, вул. Короленка, 4; 49070;

 2. м. Одеса, вул. Зоопаркова, 25; 65009;

 3. м. Дніпропетровськ, вул. Фурманова, 10; 49000.

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 26.11.2010р. до 11 - 00 год.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 26.11.2010р. о 14 - 00 год.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 12.

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів):

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:


 1. по лоту 1 – 3 955 800,00 грн., з ПДВ, (три мільйони дев’ятсот п’ятдесят п’ять тисяч вісімсот гривень);

по лоту 2 – 973 000,00 грн. , з ПДВ (дев’ятсот сімдесят три тисячі гривень).

2) по лоту 1 – 1 586 276,35 грн., з ПДВ, (один мільйон п’ятсот вісімдесят шість тисяч двісті сімдесят шість гривень 35 копійок);

по лоту 2 - 700 567,30 грн., з ПДВ (сімсот тисяч п’ятсот шістдесят сім гривень 30 копійок);

по лоту 3 - 394 115,24 грн., з ПДВ (триста дев’яносто чотири тисячі сто п'ятнадцять гривень 24 копійки);

по лоту 4 - 1 414 473,63 грн., з ПДВ (один мільйон чотириста чотирнадцять тисяч чотириста сімдесят три гривні 63 копійки);

по лоту 5 - 106 055,57 грн., з ПДВ (сто шість тисяч п’ятдесят п’ять гривень 57 копійок).

3) по лоту 1 1 533 638,00 грн., з ПДВ, (один мільйон п’ятсот тридцять три тисячі шістсот тридцять вісім гривень);

по лоту 2 - 668 658,00 грн., з ПДВ (шістсот шістдесят вісім тисяч шістсот п’ятдесят вісім гривень);

по лоту 3 - 377 135,00 грн., з ПДВ (триста сімдесят сім тисяч сто тридцять п’ять гривень);

по лоту 4 - 1 408 039,00 грн., з ПДВ (один мільйон чотириста вісім тисяч тридцять девять гривень);

по лоту 5 - 80 110,00 грн., з ПДВ (вісімдесят тисяч сто десять гривень).

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення.

Пропозиція конкурсних торгів Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Дніпропетровській області відхилена:

на підставі абзацу першого пп.1 п. 1, статті 29, Закону України «Про здійснення державних закупівель» - пропозиція конкурсних торгів не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону , а саме:

- документи, що підтверджують наявність на балансі підприємства технічних засобів охорони - відсутні;

- підтвердження наявності у учасника на балансі або в оренді автомобілів для груп швидкого реагування по лотах, за якими він подає свою пропозицію конкурсних торгів: копії технічних паспортів на автомобілі – відсутні;

- копії договорів оренди автомобілів, у випадку відсутності автомобілів на балансі - відсутні;

- документи, що підтверджують знаходження на балансі учасника засобів протидії та особистого захисту у кількості не меншої, ніж кількість постів фізичної охорони по лотах, за якими він подає свою ПКТ - відсутній;

на підставі п. 3, статті 29, Закону України пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, а саме:

- гарантійний лист про обладнання Учасником об’єктів Замовника власними технічними засобами охорони та їх обслуговування – відсутній;

- гарантійний лист (Учасник повинен мати диспетчерську службу, куди надходять всі сигнали від технічних засобів охорони на об’єктах Замовника) - відсутній;

- гарантійний лист (адреса дислокації та номера контактних телефонів відповідальної особи за якість надання послуг та контроль несення служби на об’єктах замовника) – відсутній.

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів:

по лоту 1 1 533 638,00 грн., з ПДВ, (один мільйон п’ятсот тридцять три тисячі шістсот тридцять вісім гривень);

по лоту 2 - 668 658,00 грн., з ПДВ (шістсот шістдесят вісім тисяч шістсот п’ятдесят вісім гривень);

по лоту 3 - 377 135,00 грн., з ПДВ (триста сімдесят сім тисяч сто тридцять п’ять гривень);

по лоту 4 - 1 408 039,00 грн., з ПДВ (один мільйон чотириста вісім тисяч тридцять девять гривень);

по лоту 5 - 80 110,00 грн., з ПДВ (вісімдесят тисяч сто десять гривень).

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів:по лоту 1 – 1 586 276,35 грн., з ПДВ, (один мільйон п’ятсот вісімдесят шість тисяч двісті сімдесят шість гривень 35 копійок);

по лоту 2 - 700 567,30 грн., з ПДВ (сімсот тисяч п’ятсот шістдесят сім гривень 30 копійок);

по лоту 3 - 394 115,24 грн., з ПДВ (триста дев’яносто чотири тисячі сто п'ятнадцять гривень 24 копійки);

по лоту 4 - 1 414 473,63 грн., з ПДВ (один мільйон чотириста чотирнадцять тисяч чотириста сімдесят три гривні 63 копійки);

по лоту 5 - 106 055,57 грн., з ПДВ (сто шість тисяч п’ятдесят п’ять гривень 57 копійок).

номер 3 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів:по лоту 1 1 533 638,00 грн., з ПДВ, (один мільйон п’ятсот тридцять три тисячі шістсот тридцять вісім гривень);

по лоту 2 - 668 658,00 грн., з ПДВ (шістсот шістдесят вісім тисяч шістсот п’ятдесят вісім гривень);

по лоту 3 - 377 135,00 грн., з ПДВ (триста сімдесят сім тисяч сто тридцять п’ять гривень);

по лоту 4 - 1 408 039,00 грн., з ПДВ (один мільйон чотириста вісім тисяч тридцять девять гривень);

по лоту 5 - 80 110,00 грн., з ПДВ (вісімдесят тисяч сто десять гривень).

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 23.12.2010р.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю, спеціальне охоронно-детективне агентство «Легіон».

9.2. Ідентифікаційний код: 24998701.

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для фізичної особи), телефон, телефакс: м. Дніпропетровськ, вул. Фурманова, 10, 49000.

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна: 13.01.2011р.

по лоту 1 1 533 638,00 грн., з ПДВ, (один мільйон п’ятсот тридцять три тисячі шістсот тридцять вісім гривень);

по лоту 2 - 668 658,00 грн., з ПДВ (шістсот шістдесят вісім тисяч шістсот п’ятдесят вісім гривень);

по лоту 3 - 377 135,00 грн., з ПДВ (триста сімдесят сім тисяч сто тридцять п’ять гривень);

по лоту 4 - 1 408 039,00 грн., з ПДВ (один мільйон чотириста вісім тисяч тридцять девять гривень);

по лоту 5 - 80 110,00 грн., з ПДВ (вісімдесят тисяч сто десять гривень).

11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення.

12.2. Причини.
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам: • Товариство з обмеженою відповідальністю «Техносистеми Плюс»;

 • Товариство з обмеженою відповідальністю, спеціальне охоронно-детективне агентство «Легіон».

13.2. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством.

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Дніпропетровській області;

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.


14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):

- внесення змін до документації конкурсних торгів, затверджених рішенням комітету з конкурсних торгів №6 від 05.11.2010р., згідно п. 2 ст. 23 Закону;

- інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів, затверджена рішенням комітету з конкурсних торгів №12/ІВ-1 від 16.12.2010р.;

- протокол №13 від 23.12.2010р. засідання комітету з конкурсних торгів про виправлення арифметичних помилок в пропозиціях конкурсних торгів ТОВ СОДА «Легіон» та ТОВ «Техносистеми плюс».


15. Склад комітету з конкурсних торгів (прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів):

 

Капрій А.І - голова комітету з конкурсних торгів,  заступник директора з технічних питань;Сагайдачний Є.Я. - заступник голови комітету з конкурсних торгів, заступник директора з питань забезпечення життєдіяльності;

Фурман А.М. - заступник голови комітету з конкурсних торгів, заступник директора з питань будівництва;

Безбатько О.В. - заступник голови комітету з конкурсних торгів, заступник директора з питань економіки та фінансів;

Терещенко О.Г. – секретар комітету з конкурсних торгів, заступник начальника відділу постачання.


Члени комітету з конкурсних торгів:

Левков А.А. - в.о. заступника директора з питань маркетингу та продажу послуг;

Темченко В.В. - начальник відділу управління майновим комплексом;
Заруба О.В. - начальник відділу технічної експлуатації, розвитку телекомунікаційних мереж;

Сумєнков П.Г. - начальник відділу координації закупівель;

Гринюк І.І. - провідний юрисконсульт відділу правового забезпечення;

Плітченко О.П. - начальник відділу постачання.


 

Голова комітетуз конкурсних торгів,

заступник директора з технічних питань Капрій А.І __________________


Начальник

відділу координації закупівель Сумєнков П.Г. __________________


 

М. П.