Звіт про роботу уаіб у 2012 році - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішенням Загальних зборів уаіб від 17 лютого 2012 року річний звіт... 1 345.75kb.
Звіт про роботу уаіб за 2 квартал 2008 року Головною подією 2 кварталу... 1 141.37kb.
Звіт про роботу уаіб за 4 квартал 2009 року 1 154.48kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 03. 12. 1 159.08kb.
Звіт про роботу уаіб за 3 квартал 2011 року 1 152.22kb.
Звіт про роботу Березівської зош І-ІІ ступенів у 2012 році Кадрове... 1 267.71kb.
Звіт директора дптнз «Харківське вище професійне училище сфери послуг»... 1 193.47kb.
Рішення щодо ініціювання уаіб створення Спільної робочої групи об’єднань... 1 153.39kb.
Звіт про роботу з інформаційними запитами в апараті Івано-Франківської... 1 162.61kb.
Звіт 2012 Валківського міського голови Скрипніченка Валерія Володимировича... 1 258.56kb.
Звіт міського голови про свою роботу в 2012 році Шановні пирятинці ! 3 525.67kb.
День ушанування учасників ліквідації наслідків аварії на чаес тетяна... 1 39.12kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про роботу уаіб у 2012 році - сторінка №1/3
Затверджено

Рішенням Загальних зборів УАІБ

Від 25 січня 2013 року
ЗВІТ

про роботу УАІБ у 2012 році
Відповідно до Плану роботи, затвердженого Загальними Зборами УАІБ 17 лютого 2012 року, у 2012 році діяльність Асоціацією здійснювалася за такими напрямками:

1. Розвиток діяльності з управління активами

1.1.Удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази з питань управління активами

У першій половині 2012 року Асоціація здійснювала активну роботу з підготовки та просування проекту Закону України «Про інститути спільного інвестування». 4 липня 2012 року Верховна Рада України прийняла зазначений закон №5080, яким запроваджено цілу низку новацій, спрямованих на активізацію галузі спільного інвестування, зокрема: • розширено види ІСІ, що підвищить прозорість інвестиційних фондів та сприятиме залученню більшої кількості інвесторів;

 • чітко регламентовано механізми створення та діяльності корпоративних фондів, їхня діяльність більше не регулюється Законом України «Про акціонерні товариства»;

 • удосконалено порядок придбання і викупу цінних паперів, що унеможливить спекулятивні операції досвідчених інвесторів ІСІ, які наражали на збитки інших учасників фонду;

 • посилено вимоги до прозорості та розкриття інститутами спільного інвестування інформації про свою діяльність. Всі дані інвестор зможе отримувати в оперативному режимі як на сайті регулятора, так і на сайтах КУА.

Ряд норм прикінцевих положень Закону «Про ІСІ» дозволили розв’язати декілька питань, що ускладнювали професійну діяльність КУА, а саме:

- внесено зміни до Закону України «Про банки і банківську діяльність», якими дозволено ІСІ виступати учасником (акціонером) банків, але не більше 10% їхньої частки;

- змінами до Закону України «Про інвестиційну діяльність» встановлено, що інститути спільного інвестування здійснюють інвестиційну діяльність відповідно до законодавства, яке визначає особливості їхньої діяльності.У повному обсязі Закон «Про ІСІ» у новій редакції почне діяти з 1 січня 2014 року, що надає час для підготовки всієї необхідної нормативно-правової бази. Спільна робота з Департаментом спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів НКЦПФР із розробки таких документів була розпочата у 4-му кварталі 2012 року.
У звітному році представники УАІБ брали активну участь в обговоренні проектів документів, які розглядалися на засіданнях Комітетів НКЦПФР, надавали свої зауваження та пропозиції до проектів:

 • Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (затверджено рішенням НКЦПФР від 02.10.2012, №1343)

 • Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителями іпотечним покриттям (на реєстрації у Мін’юсті);

 • внесення змін до Положення про порядок складання та розкриття інформації КУА про результати діяльності та розрахунок ВЧА ІСІ (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) (затверджено рішенням НКЦПФР від 19.07.2012, № 999);

 • Про типові програми навчання фахівців з питань фондового ринку (затверджено рішенням НКЦПФР № 1099 від 02.08.2012)

 • Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку (затверджено рішенням НКЦПФР від 19.07.2012, № 996);

 • внесення змін до Вимог до програмних продуктів на фондовому ринку (затверджено рішенням НКЦПФР від 02.10.2012р., № 1342);

 • Порядку ведення обліку програмних продуктів на фондовому ринку (на реєстрації у Мін’юсті);

 • Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів (затверджено рішенням НКЦПФР від 19.07.2012, № 995);

 • Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (затверджені рішенням НКЦПФР від 03.07.2012 р., №926);

 • Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям (затверджені рішенням НКЦПФР від 07.02.2012, № 235);

 • Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (затверджено рішенням НКЦПФР від 25.09.2012, №1284) – в частині строків подання та оприлюднення біржових курсів;

 • Системи довідників та класифікаторів НКЦПФР для використання учасниками фондового ринку України (№646 від 08.05.2012);

 • Концепції моніторингу та звітності на ринку цінних паперів (не схвалено);

 • Концепції пруденційного нагляду за діяльністю професійних учасників фондового ринку (схвалено рішенням НКЦПФР №553 від 12.04.2012).

 • Концепції консолідованого нагляду за діяльністю учасників небанківських фінансових груп (схвалено рішенням НКЦПФР №795 від 07.06.2012);

 • Концепції стимулювання відкритих (публічних) розміщень цінних паперів (не схвалено).

 • Концепції доступу на український фондовий ринок фінансових інструментів іноземних емітентів, активи яких розташовані в Україні (схвалено рішенням НКЦПФР № 526 від 10.04.2012);

 • Концепції проекту Закону України «Про систему рейтингування» (схвалено рішенням НКЦПФР №1138 від 14.08.2012);

 • Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (схвалено рішенням Комісії та оприлюднено на сайті у грудні 2012р. ).

Фахівцями УАІБ були підготовлені та направлені до НКЦПФР та Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва зауваження до проекту рішення НКЦПФР про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, якими вносяться зміни до Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням ДКЦПФР №197 від 06.07.2002р. (зі змінами), та Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 24.11.2009р. за №1478 (зі змінами). Цими змінами запропоновано запровадити подачу КУА додаткових документів для реєстрації регламентів та випусків цінних паперів ІСІ, зокрема проміжного аудиторського висновку про фінансовий стан компанії, довідки про об’єкти інвестування із зазначенням орієнтовних обсягів використання коштів спільного інвестування на такі інвестиції та їх економічної доцільності, обґрунтування суми заявленого пайового капіталу та строку розміщення цінних паперів, запровадження системи опрацювання компаніями скарг та запитів інвесторів ІСІ. При доопрацюванні документа у листопаді 2012 року Комісією зауваження Асоціації враховані частково.

Протягом року тривала робота з реалізації пілотного проекту щодо врегулювання роботи ІСІ з банками з питань переуступки прав вимоги за кредитними договорами. До НКЦПФР направлено зауваження до проекту рішення «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» (щодо договору переуступки прав вимоги), стосовно можливості залучення прав вимоги у портфелі як КІФів, так і ПІФів, оцінки таких активів, які були враховані. У жовтні НКЦПФР схвалила доопрацьований проект рішення «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», що урегульовує роботу ІСІ зі стресовими активами банків. Відповідні зміни вносяться до таких документів: Положення про склад та структуру активів інститутів спільного інвестування; Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів); Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду та розрахунків з його акціонерами при ліквідації; Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду та розрахунків з його учасниками при ліквідації.

Асоціація надала зауваження до оприлюдненого 10.12.2012 року на сайті Комісії проекту рішення НКЦПФР «Про внесення змін до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» щодо недоцільності збільшення обсягів звітності КУА та ІСІ для розрахунку пруденційних показників.1.2. Формування сприятливих умов для ведення бізнесу

У червні – липні 2012 року у зв’язку з підготовкою до прийняття Верховною Радою України у другому читанні законопроекту “Про фонди банківського управління» (№9093) Асоціація направила відкритий лист керівникам держави щодо неприпустимості прийняття цього проекту у запропонованій редакції. Відповідні листи було направлено також до профільного Комітету ВРУ та керівникам депутатських фракцій. Як наслідок - законопроект не розглядався у сесійній залі.

УАІБ виступила проти запровадження обов’язкового рейтингування цінних паперів, запропонованого у законопроекті «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мінімізації ризиків фізичних осіб на фінансовому ринку та підвищення надійності фінансових установ» (№10632 від 18.06.2012р.). Оприлюднюючи свою позицію, Асоціація висловила занепокоєння та привернула увагу фінансової громадськості до негативного впливу запропонованих змін  на діяльність інститутів спільного інвестування та інвесторів ІСІ. Були також надані зауваження до Концепції проекту Закону України «Про систему рейтингування».

Протягом року Асоціація намагалася протистояти тенденції надмірного підвищення вимог до професійних учасників ринку та збільшення обмежень у їхній діяльності. Так, у 1-му кварталі було направлено звернення до Комітету ВРУ з питань фінансів та банківської діяльності, податкової та митної політики стосовно проекту Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення державного контролю за діяльністю учасників фондового ринку», прийнятого на початку року парламентом у першому читанні (№ 9493 від 23.11.2011 р.). В ньому передбачалося змінити процедуру ліцензування юридичних осіб, які мають намір здійснювати професійну діяльність на фондовому ринку, та встановити механізми контролю регулятора за учасниками ринку цінних паперів, що значно ускладнюють створення і функціонування професійних учасників фондового ринку.

4 липня 2012 року ВРУ прийняла Закон України №5042-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери». Згідно з ним з 1 січня 2013 року ускладнюються процедури ліцензування, обов’язковим для професійних учасників фондового ринку стає запровадження систем внутрішнього контролю (аудиту), ризик-менеджменту, підвищуються вимоги до керівників та сертифікованих спеціалістів. Щоб захистити інтереси членів Асоціації, представники УАІБ включаються у підготовку нормативних актів Комісії, які розроблялися на виконання вимог зазначеного Закону, надають свої пропозиції та зауваження до них.

Асоціація готувала свої пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо усунення розбіжностей між окремими нормами Податкового кодексу України)» (№10300 від 04.04.2012р.) стосовно включення до складу адміністративних витрат, спрямованих на обслуговування та управління підприємством, «членських внесків та платежів до об‘єднань підприємств, якщо участь у таких об’єднаннях є обов’язковою умовою здійснення господарської діяльності платника податку». НКЦПФР підтримала пропозицію УАІБ включити таку норму до проекту Закону. За підтримкою у цьому питанні Асоціація зверталася до народного депутата. Однак запропоновані зміни не були підтримані парламентом.

Асоціацією були опрацьовані та направлені до НКЦПФР зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення діяльності акціонерних товариств», оприлюдненого регулятором 26.06.2012р. з метою уточнення визначення «акціонерне товариство» у Господарському та Цивільному кодексах України, а також у ЗУ «Про акціонерні товариства» з урахуванням норм закону «Про ІСІ» (№5080) щодо корпоративних інвестиційних фондів.

У зв’язку з оприлюдненням листа ДПС України «Про відображення від’ємного фінансового результату операцій з цінними паперами та деривативами у 2012-2015 роках” від 09.08.2012р., №320/0/71-12/15-1217 та початком застосування органами ДПСУ підходів, викладених у ньому щодо учасників фондового ринку, Асоціація:

- направила листи до ДПСУ, НКЦПФР, Мінфіну, прем’єр-міністра України, Голови ВРУ, Голови НБУ та до Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики з обґрунтуванням незаконності дій ДПСУ та вимогою відкликати цей лист;

- тексти листів оприлюднила на сайті УАІБ та розіслала ЗМІ;

- налагодила взаємодію з іншими асоціаціями фінансового ринку, зокрема, Українським кредитно-банківським союзом, Лігою страхових організацій України, Професійною асоціацією реєстраторів та депозитаріїв, щодо координації дій для скасування листа ДПСУ;

- направила заяви до Генеральної прокуратури України щодо перевищення посадовими особами ДПСУ своїх повноважень;

- надіслала запит до Міністерства юстиції України щодо правомірності дій ДПСУ.

Як результат, отримано відповідь Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики до ДПСУ, в якому дії ДПСУ визнано такими, що суперечать законодавству, а також запропоновано ДПСУ відкликати свого листа. Аналогічною була реакція і Національного банку України (відповідні листи розміщено на сайті УАІБ).

Позицію Асоціації щодо проблеми оподаткування операцій з цінними паперами у вересні було представлено Генеральним директором УАІБ на засіданні Громадської ради при Державній податковій службі України, а у жовтні - на засіданні Громадської ради при Міністерстві фінансів України, де УАІБ запропонувала включити до порядку денного питання про лист ДПСУ щодо відображення від’ємного фінансового результату операцій з цінними паперами. Обидві Громадські ради підтримали позицію УАІБ щодо відкликання цього листа.наступна сторінка >>