Звіт про роботу уаіб у 2012 році - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішенням Загальних зборів уаіб від 17 лютого 2012 року річний звіт... 1 345.75kb.
Звіт про роботу уаіб за 2 квартал 2008 року Головною подією 2 кварталу... 1 141.37kb.
Звіт про роботу уаіб за 4 квартал 2009 року 1 154.48kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 03. 12. 1 159.08kb.
Звіт про роботу уаіб за 3 квартал 2011 року 1 152.22kb.
Звіт про роботу Березівської зош І-ІІ ступенів у 2012 році Кадрове... 1 267.71kb.
Звіт директора дптнз «Харківське вище професійне училище сфери послуг»... 1 193.47kb.
Рішення щодо ініціювання уаіб створення Спільної робочої групи об’єднань... 1 153.39kb.
Звіт про роботу з інформаційними запитами в апараті Івано-Франківської... 1 162.61kb.
Звіт 2012 Валківського міського голови Скрипніченка Валерія Володимировича... 1 258.56kb.
Звіт міського голови про свою роботу в 2012 році Шановні пирятинці ! 3 525.67kb.
День ушанування учасників ліквідації наслідків аварії на чаес тетяна... 1 39.12kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про роботу уаіб у 2012 році - сторінка №3/3

3.1.Секція управління активами публічних фондів

У 2012 році діяльність учасників Секції управління активами публічних фондів була зосереджена на розробці інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на популяризацію публічних інститутів спільного інвестування, та об’єднанні зусиль Асоціації з усіма зацікавленими компаніями для їхнього проведення. Було створено ініціативну группу, яка підготувала план заходів щодо публічних ІСІ на 2012 рік. До складу групи увійшли представники компаній ОТП Капітал, УкрСиб Ессет Менеджмент, Кінто, Універ Менеджемент. Вони запропонували провести модернізацію сайту УАІБ, запровадити щоквартальні неформальні зустрічі керівників публічних КУА з журналістами для обговорення актуальних питань діяльності публічних ІСІ, щомісяця оприлюднювати коментарі керуючих інвестиційними фондами - лідерів та аутсайдерів.

У рамках роботи Секції відбулося кілька зустрічей з компаніями-претендентами на розробку спеціального сайту з просування продуктів публічних ІСІ та НПФ. Однак, зважаючи на несприятливу ситуацію на ринку спільного інвестування, було вирішено обмежитися модернізацією чинного інтернет-ресурсу Асоціації.

У травні спільні заходи з популяризації спільного інвестування були затверджені Радою УАІБ, а реалізовані впродовж 2012 року. (Детальніша інформація - у розділі «Інформаційна підтримка діяльності УАІБ»).

Впродовж року щомісяця оприлюднювалися результати діяльності публічних фондів та коментарі керуючих активами відкритих фондів, які продемонстрували найкращі та найгірші показники.
3.2. Секція Управління активами приватних (венчурних) фондів
Учасникам Секції та іншим КУА, які управляють активами приватних (венчурних) фондів, надсилалися електронною поштою інвестиційні пропозиції від організацій, які шукали інвесторів для фінансування своїх проектів або їх продажу, зокрема, від ТОВ «Т-Фактор», «Агроенергія», «Інжпромбудсервіс» та ін.

На запит Мінекономрозвитку були підготовлені узагальнена інформація про діяльність венчурних ІСІ в Україні та пропозиції щодо стимулювання механізму фінансування через венчурні фонди інноваційних проектів.

Протягом року розвивалися контакти з іноземними та міжнародними організаціями інвесторів для поширення інформації про можливості інвестування у проекти українських КУА. Зокрема, листи з інформацією щодо можливостей інвестування в українські будівельні проекти були направлені учасникам Австрійської асоціації інвестиційних компаній.

Упродовж року на англомовному сайті Асоціації підтримувалася публікація бази інвестиційних проектів, які КУА надали до УАІБ.

Учасникам секції надсилалися пропозиції від Федерації роботодавців Києва про відбір українських проектів для участі в інвестиційному форумі в Лондоні. Крім того, УАІБ виступила інформаційним партнером та забезпечила знижки на участь для компаній-учасників Асоціації у міжнародній конференції IDCEE 2012 (День Інвестора Центральної і Східної Європи 2012. Інтернет-технології та інновації), що пройшла 18-19 жовтня 2012 року.
3.3. Секція керуючих пенсійними активами та адміністраторів пенсійних фондів
У червні 2012 року секція управління активами та адміністрування пенсійних фондів УАІБ провела обговорення проекту Закону України "Про визначення дати перерахування страхових внесків до накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування». Підготовлені пропозиції та зауваження до законопроекту були направлені до Міністерства праці та соціальної політики.

У липні учасники секції обговорили проект рішення НКЦПФР «Про підстави видачі розпорядження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку зберігачу пенсійного фонду». За результатами засідання було підготовлено та направлено до НКЦПФР пропозиції до тексту проекту.

Члени секції розглянули проект «Положення про граничний розмір витрат, пов’язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення» і надали свої зауваження щодо необхідності встановлення граничних розмірів витрат для кожного надавача послуг, оскільки це забезпечить уникнення конфлікту інтересів між ними.
3.4. Секція „Бухгалтерський облік, оподаткування, звітність та аудит”.
Протягом року проводився моніторинг та експертиза нових проектів нормативно – правових документів, що пов’язані з обліком та оподаткуванням КУА, ІСІ, НПФ.

Комісією з питань оподаткування УАІБ проведено аналіз та обговорення проекту Закону України «Про державне мито» (№9737 від 19.01.2012).

Проведено опитування членів УАІБ щодо проблем, які виникають у зв’язку зі змінами законодавства: застосування МСФЗ, впровадження внутрішнього аудиту в КУА. Результати опитування були використані при підготовці круглого столу «Впровадження нових вимог законодавства у практику діяльності КУА», який відбувся в рамках конференції УАІБ «Професійне управління активами».

За результатами обговорення Асоціація звернулася до НКЦПФР щодо проведення попереднього аналізу можливих розбіжностей при застосуванні МСФЗ та чинної методології оцінки активів в ІСІ та НПФ, а також запропонувала залучити фахівців Проекту USAID FINREP для підготовки експертного висновку із зазначеного питання.

У жовтні Асоціація звернулася до КМУ, Міністерства фінансів України та НКЦПФР з пропозицією відтермінувати запровадження МСФЗ компаніями з управління активами та недержавними пенсійними фондами до 1 січня 2015 року. НКЦПФР підтримала пропозиції УАІБ.

Про шляхи впровадження пруденційного нагляду на фондовому ринку; вимоги до побудови системи внутрішнього контролю (аудиту) в КУА; проблемні питання запровадження МСФЗ для КУА та ІСІ йшлося під час конференції УАІБ «Професійне управління активами», в роботі якої взяли участь члени секції.

Учасники секції розглядали проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо аудиторської діяльності та бухгалтерського обліку на фондовому ринку». Зауваження в частині нерозповсюдження застосування МСФЗ та оприлюднення фінансової звітності з аудиторським висновком на корпоративні інвестиційні фонди були направлені до НКЦПФР.

За ініціативи секції Асоціація надала зауваження до проекту Порядку ведення реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, оприлюдненому на сайті НКЦПФР.

Учасники секції та фахівці Дирекції провели аналіз законопроекту «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів» (№11285 від 02.10.2012р.). Підготовлені висновки щодо неузгодженості норм цього проекту Закону з чинним законодавством України, економічною теорією та міжнародним досвідом були використані під час заходів, які проводились Асоціацією з метою недопущення прийняття зазначеного проекту.
4. Інформаційно-просвітницька робота

Визначальними подіями 2012 року, навколо яких здійснювалася інформаційна діяльність УАІБ, були підсумки діяльності ринку спільного інвестування у 2011 році, Загальні збори членів УАІБ, підготовка та проведення традиційної науково-практичної конференції Асоціації «Професійне управління активами». Важливого значення надавалося супроводженню та прийняттю нової редакції Закону України «Про інститути спільного інвестування», висвітленню позиції УАІБ щодо визначення дати перерахування страхових внесків до накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного забезпечення, відстоюванню Асоціацією інтересів своїх членів у суперечці з Державною податковою службою щодо відображення від’ємного фінансового результату від операцій з цінними паперами та у зв’язку з прийняттям Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів».

Серед інших актуальних питань, які потребували оприлюднення позиції Асоціації, були недоцільність посилення процедур контролю за діяльністю професійних учасників фондового ринку, зокрема КУА, запропонованих у законопроекті "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення державного контролю за діяльністю учасників фондового ринку", питання діяльності саморегулівних організацій на фондовому ринку, результати пілотного проекту з купівлі венчурними фондами проблемної заборгованості банків та інші.

Регулярно готувалися інформаційні повідомлення та прес-релізи про важливі події та поточну діяльність Асоціації, які оприлюднювалися на сайті УАІБ, розсилалися засобам масової інформації, членам асоціації та відвідувачам сайту.

Протягом звітного періоду підготовлено і розповсюджено 49 випусків «Новин УАІБ».

Підсумкам діяльності компаній з управління активами у 2011 році та очікуванням у 2012 році була присвячена прес-конференція керівників Асоціації та представників НКЦПФР.

У рамках підготовки до щорічної конференції було підготовлено та видано Річний звіт Асоціації за 2011 рік, створено та розміщено банери та інформаційні повідомлення на сайтах Асоціації та партнерських організацій. За підсумками заходу поширено пост-реліз, а матеріали форуму та фотогалерею було оприлюднено у спеціально створеному розділі на сайті УАІБ.

З метою підтримки довіри учасників ІСІ до ринку спільного інвестування з травня Асоціація започаткувала підготовку та оприлюднення на сайті Асоціації щомісячних прес-релізів за результатами діяльності відкритих фондів з коментарями керуючих активами фондів, які продемонстрували найкращі та найгірші результати доходності. Ситуацію на ринку відкритих ІСІ протягом року коментували представники КУА: КІНТО, Арт-Капітал Менеджмент, Райффайзен Аваль, Драгон Есет Менеджмент, УкрСиб Ессет Менеджмент, УнІвер Менеджмент (двічі), ОТП Капітал, Бонум Груп (двічі), Альтус ассетс актівітіс, Конкорд Ессет Менеджмент (двічі), УПІ Капітал, Співдружність Ессет Менеджмент, Цитаделе Ассет Менеджмент Україна.


Після прийняття парламентом нової редакції Закону України «Про інститути спільного інвестування» Асоціація провела прес-конференцію, присвячену впливу новацій на розвиток ринку спільного інвестування. Перед журналістами виступили Головуючий Ради УАІБ Д.Леонов, директор Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів НКЦПФР Оксана Симоненко та Генеральний директор Асоціації А.Рибальченко.

Крім роз’яснення норм нової редакції Закону, учасники конференції привернули увагу журналістів та громадськості до проблем, які спричинив на фондовому ринку лист Державної податкової служби України щодо оподаткування операцій з цінними паперами. Наголошувалося, що підходи, запропоновані ДПСУ, викривлюють правила податкового обліку операцій з цінними паперами і негативно впливатимуть на розвиток інвестиційних процесів в Україні. Журналістів було ознайомлено з діями, які планує здійснити Асоціація щодо відкликання листа. У десятки засобів масової інформації було направлено прес- та пост-релізи.

З метою координації дій для скасування листа ДПСУ і намагання Податкової «узаконити» свою позицію у законопроекті, УАІБ налагодила тісну взаємодію з іншими об’єднаннями фінансового ринку, зокрема, Українським кредитно-банківським союзом, Лігою страхових організацій України, Професійною асоціацією реєстраторів та депозитаріїв.

12 жовтня за ініціативи Асоціації було проведено спільний прес-брифінг керівників об’єднань фінансового ринку України: УАІБ, ПАРД, УКБС, ЛСОУ, які закликали інвестиційне співтовариство не допустити запровадження нових податкових норм та довільного тлумачення положень Податкового кодексу України.

21 листопада 2012 року Асоціація організувала зустріч експертів фондового ринку з питань оподаткування з журналістами на тему: «Податковий режим інвестиційних операцій в Україні: що було і як буде». Перед журналістами виступили Головуючий Ради УАІБ Д. Леонов, Голова Комісії УАІБ з питань оподаткування А. Федоренко, керівник підсекції секції УАІБ «Оподаткування, бухгалтерського обліку, звітності та аудиту» Н. Торопіна, директор з моніторингу та аналізу роботи компаній УАІБ Н. Зеленецька.

У рамках зустрічі відбулася також прес-конференція керівників УАІБ, УКБС, ЛСОУ. Вони розповіли про загрози, що несуть у собі зміни оподаткування на ринку цінних паперів для різних секторів фінансового та фондового ринків. Прес-релізи з позицією учасників фінансового ринку було розіслано у численні ЗМІ.


На додаток - у «Економічній правді» було розміщено статтю Головуючого Ради УАІБ Д. Леонова «Біржа як оптимізаційний майданчик», а в «Урядовому кур’єрі» вийшло його інтерв’ю «Хворий ринок може померти від завзятого лікування». Весь цей час Асоціація здійснювала ретельний моніторинг публікацій щодо цієї проблеми і через сайт ознайомлювала з ними учасників Асоціації.


У рамках реалізації спільних із зацікавленими компаніями інформаційно-просвітницьких заходів у червні та листопаді Асоціація провела дві неформальні зустрічі керівників КУА, в управлінні яких є відкриті фонди, з журналістами ділових видань. Під час прес-сніданків обговорювалися посткризові сподівання учасників спільного інвестування, аналізувалися інвестиційні інструменти, стратегії інвестування у періоди невизначеності та турбулентності, виклики та перетворення, які очікують ринок спільного інвестування у 2013 році. З журналістами спілкувалися керівники компаній: ОТП Капітал, Кінто, УкрСиб Ессет Менеджмент, Тройка Діалог Україна, ТАСК-інвест та «Райффайзен Аваль».

Протягом року активно розвивалася співпраця із засобами масової інформації. Готувалися коментарі та надавалася інформація для «Экономических известий», «Эксперта», газет «Урядовий кур’єр», «Бизнес», «Коммерсантъ Украина», «Цінні папери в Україні», ІА «Інтерфакс», УНІАН, РБК Україна, Укрінформ, Інтернет-порталів «Економічна правда», «Дело», «Finance.ua», «MinFin», телеканалів БТБ, «Business», «Канал 24», ТВІ, UBR, «1+1», студії «Економічний вісник» (програма «Ділова кухня»), журналу "Вісник Пенсійного фонду України".

Організовано інтерв’ю представників Асоціації для інформаційно-просвітницького фільму «Інвестиційні фонди», який створив телеканал «БТБ», інтерв’ю Генерального директора Асоціації для програми «Гроші» щодо проблем ІСІ, спричинених діями недобросовісних емітентів, які відмовилися відповідати за своїми зобов’язаннями і у шахрайський спосіб вивели з компаній-боржників активи, зокрема, власниками «Каравану». Головуючий Ради Асоціації став героєм проекту телеканалу Банківського телебачення (БТБ) «Людина без футляра» та ін.

УАІБ виступила інформаційним партнером I Всеукраїнського конкурсу «Лідер фондового та фінансового ринків – 2012», який провів спеціалізований журнал «Банкиръ».

За сприяння Асоціації сформовано розділ «Інститути спільного інвестування» у інформаційно-аналітичному «Альманасі фінансових послуг – 2012».

Важливим напрямком роботи була також співпраця Асоціації з партнерськими організаціями. УАІБ виступила інформаційним спонсором відкритого засідання Громадської Ради при НКЦПФР, молодіжної освітньої конференції з управління особистими фінансами «FinCo’11», яку традиційно організовує для студентів київських вузів міжнародна студентської організація AIESEC. Інформаційна підтримка надавалася конференціям: IDCEE 2012 (День Інвестора Центральної і Східної Європи 2012. Інтернет-технології та інновації), «Інвестування в фінансові стресові активи: можливості та виклики» (організатор - компанія Conference House), «Глухий кут сучасної фінансової системи: у пошуках альтернатив» (організатор - Асоціація «Український Кредитно-Банківський Союз»), ХV Міжнародному форуму учасників ринку капіталу (організатори Українська біржа та ПФТС), Українській конференції з побудови стосунків з інвесторами (організатор - «Ф.А.-Сервіс»), ІІІ Українського Інвестиційного Форуму: «Переосмислення майбутнього», фінансової онлайн конференції, організованої компанією «АРТ КАПИТАЛ», форумам «Злиття та поглинання в Україні» (організатор російський журнал «Слияния и Поглощения»), конференції «Український фондовий ринок – 2012» (Cbonds Україна) та ін.

УАІБ інформаційно підтримувала заходи Центру корпоративного управління Міжнародного інституту бізнесу, Investor Relations Agency, семінари «Реєстрація земельних ділянок та прав на нерухоме майно. Нововведення 2013 року» та «Страхування в Україні. Страхування фінансових ризиків. Використання видів та механізмів страхової діяльності для оптимізації податкового навантаження» (організатори: Секція земельного права комітету з приватного та публічного права Асоціації адвокатів та Асоціації «Земельний союз України»).

Представники УАІБ увійшли до складу громадсько-експертної ради Міжнародного конкурсу IR-кейсів Росії та СНД у номінації «Кращий IR-кейс серед компаній України» (засновник Investor Relations Agency) та ін.

Впродовж року здійснювалося інформаційне наповнення українського та англомовного веб-сайтів УАІБ, проводився щоденний моніторинг ЗМІ, обмін інформацією між Асоціацією, компаніями-членами УАІБ, а також партнерськими організаціями.

На основі опитування членів УАІБ щодо доцільних змін на сайті й узагальнення пропозицій КУА було підготовлено технічне завдання для модернізації та поліпшення сайту Асоціації. З урахуванням потреб та запитів основних цільових аудиторій змінено структуру сайту, в т.ч. у частині складу та форматів регулярної та аналітичної інформації, осучаснено дизайн, удосконалено роботу пошукової системи, створено можливість для автоматичного експорту контенту сайту УАІБ на інші ресурси.


5. Міжнародне співробітництво
У 1-му кварталі 2012 року, за підсумками 3-го засідання Робочої (Ініціативної) групи асоціацій компаній з управління фондами (активами) країн Центральної та Східної Європи (“CEE Initiative”), яке було організовано та проведено Асоціацією наприкінці 2011 року у Києві, УАІБ та Європейською асоціацією з управління фондами та активами (EFAMA) було узгоджено, а Радою EFAMA затверджено та підписано Меморандум про взаєморозуміння між організаціями. EFAMA - представницька асоціація європейської індустрії управління інвестиціями, яка об’єднує 26 асоціацій-членів і 59 корпоративних членів, в управлінні яких близько 14 трлн. євро активів.

У 2-му кварталі на запит Болгарської асоціації компаній з управління активами (BAAMC) УАІБ підготувала інформацію про чинне в Україні законодавство щодо репутації небанківських фінансових інституцій.

Зі свого боку, УАІБ розіслала вищезазначеним партнерам, а також Національній Лізі Управляючих (Росія) запит щодо запровадження у відповідних країнах обліку та звітності згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) відносно діяльності інвестиційних фондів, на який отримала відповіді з інформацією про практичний досвід у цьому питанні, а пізніше – також позицію EFAMA щодо застосування МСФЗ (IFRS) до інвестиційних фондів.

Від Австрійської асоціації інвестиційних компаній (VOEIG) було отримано актуальну інформацію щодо проблем та перспектив запровадження в ЄС Директиви про управляючих альтернативними інвестиційними фондами (AIFMD), що охопить регулювання управління активами усіх категорій фондів, крім публічних (UCITS), у тому числі діяльність компаній з управління активами за межами ЄС.

Від Торгово-промислової палати Італії в Україні (ТППІУ, CCIPU) Асоціація отримала пропозицію щодо співпраці у встановленні партнерства з представниками італійського бізнесу. Відповідну інформацію про членство та послуги ТППІУ було розміщено на сайті УАІБ у закритому розділі та розіслано учасникам УАІБ.

На україномовній та англомовній версіях сайту УАІБ було створено окремий підрозділ, присвячений діяльності Ініціативної групи асоціацій компаній з управління фондами (активами) країн ЦСЄ, де розміщено список учасників групи із можливістю виходу на їхні веб-сайти, а також копії документів щодо завдань створення групи, складу її учасників та діяльності.

Партнерам-учасникам Ініціативної групи ЦСЄ було запропоновано створити аналогічний підрозділ на своїх сайтах, що, на думку УАІБ, дозволить не лише зміцнити зв’язки та обмін інформацією між асоціаціями, а й ознайомити ринки інвестиційних фондів та інвесторів як у регіоні ЦСЄ, так і поза ним, із діяльністю Ініціативної групи, сприяти поінформованості широкого кола зацікавлених осіб про спільні цілі учасників групи та результати її роботи.

У листопаді 2012 року представники УАІБ взяли участь у 4-й зустрічі Робочої групи асоціацій компаній з управління фондами (активами) країн ЦСЄ у Брюсселі (Бельгія). Обговорювалася ситуація на фондових ринках та в індустрії управління фондами й активами, а також ключові тренди та перспективи розвитку на 2013 рік. Було вирішено активізувати роботу над стратегічними ініціативами, започаткованими під час минулорічної зустрічі у Києві, зокрема, поліпшити поінформованість про ринок інвестиційних фондів у ЦСЄ та діяльність Ініціативної групи, визначити і відстоювати спільні позиції на загальноєвропейському рівні, а також разом докладати зусиль для заохочення довгострокових заощаджень у регіоні. В рамках зустрічі відбувся також День освіти інвестора (Investor Education Day), організований EFAMA.

Представники Асоціації взяли участь у зустрічі з Директором Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови, де йшлося про перспективи для поліпшення середовища для ведення бізнесу в Україні та допомогу Світового банку, а також в обговоренні ключових рекомендацій Світового банку щодо захисту прав споживачів фінансових послуг та підготовки Національної програми фінансової грамотності в Україні.

Була представлена Асоціація також у засіданнях «круглих столів» з питань покращення інституційної та правової систем захисту прав споживачів фінансових послуг в Україні та створення інституту фінансового омбудсмена, які організовував Світовий банк.


6. Організаційна робота
У лютому 2012 року відбулися чергові Загальні збори членів УАІБ, участь у яких взяли представники 173 компаній з управління активами. На зборах було затверджено Звіт про діяльність УАІБ у 2011 році та Звіт Ревізійної комісії, План роботи та бюджет УАІБ на 2012 рік.

21 грудня 2012 року відбулися позачергові Загальні Збори УАІБ, рішеннями яких внесені зміни до внутрішніх документів Асоціації: Статуту, Етичного кодексу, Кодексу заходів дисциплінарного впливу, Положення про Дисциплінарний комітет УАІБ, Положення про членство в УАІБ, Положення про Раду УАІБ, Положення про Дирекцію УАІБ, Положення про Ревізійну комісію УАІБ, Положення про збір та обробку інформації, яка надається до УАІБ компаніями з управління активами – учасниками Асоціації, Стандарту УАІБ 1 «Бухгалтерський облік діяльності інститутів спільного інвестування».

У зв’язку із закінченням у травні 2012 року терміну дії Свідоцтва СРО дирекцією УАІБ у березні було підготовлено та подано на розгляд до НКЦПФР пакет документів, необхідних для отримання Свідоцтва НКЦПФР про реєстрацію УАІБ як СРО. Рішенням НКЦПФР від 19.04.2012 за № 579 УАІБ отримала Свідоцтво про реєстрацію об'єднання як саморегулівної організації, що об'єднує юридичних осіб, що здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, а саме - діяльність з управління активами інституційних інвесторів строком на 5 років.

Протягом звітного періоду було проведено одинадцять планових засідань Ради УАІБ. На них визначалися стратегічні питання діяльності Асоціації, обговорювалися основні проблеми, які виникали у професійній діяльності учасників УАІБ, розглядалися квартальні плани роботи та бюджети Асоціації, а також звіти про їх виконання. Рада також приймала рішення про вступ до Асоціації нових компаній та про виключення зі складу членів УАІБ, затверджувала рішення Дисциплінарного комітету УАІБ, вирішувала організаційні питання діяльності органів УАІБ.

Шляхом опитування було проведено 120 засідань Ради УАІБ, на яких вирішувалися питання прийому до складу членів УАІБ нових компаній та видачі Подання для тримання у НКЦПФР ліцензії на здійснення професійної діяльності компаніям, у яких закінчився строк дії попередньої ліцензії, надання висновків щодо можливості припинення професійної діяльності на фондовому ринку членами УАІБ.
Діяльність Дисциплінарного комітету УАІБ
Протягом звітного року відбулося п’ять засідань Дисциплінарного комітету УАІБ, на яких було розглянуто 27 справ про порушення внутрішніх документів Асоціації щодо подання звітності та сплати членських внесків. Рішення Дисциплінарного комітету про застосування дисциплінарної санкції "Виключення з членів асоціації з правом повторного вступу" були затверджені Радою УАІБ стосовно компаній: ТОВ «КУА «АВІСТА АІСТА АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (м.Київ), ТОВ «КУА «НІКА – КАПІТАЛ» (м.Дніпропетровськ), ТОВ «КУА «БІЗНЕС-АКТИВ» (м.Київ), ТОВ «МГ - КАПІТАЛ» (м.Київ), ТОВ «КУА «ВІСАК» (м.Київ), ТОВ «КУА «ЕКОСОРБ ІНВЕСТ» (м.Київ), ТОВ «СІРІУС КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (м.Київ), ТОВ «КУА «УКРАЇНСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ» (м.Київ), ТОВ «КУА «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА КУА» (м.Київ), ТОВ «КУА «ЮНІКОМ ПЛЮС» (м.Харків).

Члени Дисциплінарного комітету розглядали питання щодо внесення змін до внутрішніх документів УАІБ, що регулюють діяльність Дисциплінарного комітету Асоціації, з метою приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства.


Діяльність Ревізійної комісії
У 2012 році Ревізійна комісія УАІБ провела перевірку фінансово-господарської діяльності Дирекції УАІБ за 2011 рік та здійснювала щоквартальні перевірки діяльності у 2012 році. За їх результатами було встановлено, що фінансово-господарська діяльність Асоціації відповідала затвердженому бюджету УАІБ, фактів нецільового використання коштів виявлено не було.


<< попередня сторінка