Звіт про роботу уаіб за 2 квартал 2008 року Головною подією 2 кварталу 2008 року для уаіб стала науково-практична конференція «Управ - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про роботу уаіб за 4 квартал 2009 року 1 154.48kb.
Звіт про роботу уаіб за 3 квартал 2011 року 1 152.22kb.
Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про інститути... 1 167.11kb.
Рішенням Загальних зборів уаіб від 17 лютого 2012 року річний звіт... 1 345.75kb.
Професійне управління активами“ 10-13 червня 2010 року м. Ялта, г/к... 1 32.65kb.
Про виконання бюджету Кривоозерського району за І квартал 2008 року... 1 238.86kb.
Міністерство охорони здоров’я України Буковинський державний 1 45.13kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 03. 12. 1 159.08kb.
Рішення щодо ініціювання уаіб створення Спільної робочої групи об’єднань... 1 153.39kb.
Звіт про роботу уаіб у 2012 році 3 391.37kb.
Розпорядження голови облдержадміністрації від червня 2008 року №... 3 865.19kb.
Рішення за наслідками звіту. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012... 1 46.72kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про роботу уаіб за 2 квартал 2008 року Головною подією 2 кварталу 2008 року - сторінка №1/1
ЗВІТ

про роботу УАІБ за 2 квартал 2008 року

Головною подією 2 кварталу 2008 року для УАІБ стала науково-практична конференція «Управління активами: професіоналізм та відповідальність», яка відбулася 12-15 червня 2008 року у Ялті.
Відповідно до Програми розвитку УАІБ, затвердженої Загальними Зборами УАІБ 22 березня 2007 року та Плану роботи УАІБ на 2008 рік, затвердженого Загальними зборами УАІБ 22 лютого 2008 року, у 2 кварталі 2008 року Асоціацією виконувались роботи за такими напрямками:
1.Підготовка компаній для отримання ліцензій на провадження діяльності з управління активами та створення ІСІ.
1.1. Протягом звітного періоду тривала робота по передліцензійній підготовці компаній для отримання ліцензії в ДКЦПФР. Подання до ДКЦПФР на отримання ліцензії отримали 25 нових КУА. Кількість членів Асоціації за 2 квартал збільшилась на 22 нових КУА та склала станом на 30.06.08р. 394 компанії.

1.2. Також працівниками дирекції були опрацьовані 92 пакети документів КУА для реєстрації регламентів пайових інвестиційних фондів відповідно до Порядку отримання компанією з управління активами в УАІБ Подання для реєстрації регламенту пайового інвестиційного фонду в ДКЦПФР.

1.3. Дирекцією УАІБ постійно здійснювалась робота по наданню учасникам Асоціації консультацій з питань управління активами, підготовки звітів, ведення бухгалтерського обліку тощо та методологічної допомоги компаніям – претендентам на вступ до УАІБ з питань створення КУА та фондів.

1.4. У зв’язку з прийняттям ДКЦПФР змін та доповнень до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) Дирекцією УАІБ були підготовлені зміни до Положення про порядок прийому компаній до складу членів Української асоціації інвестиційного бізнесу та надання Подання товариствам, які мають намір отримати ліцензію на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, які затвердженні рішенням Ради УАІБ від 14.06.2008р. та направлені на погодження до ДКЦПФР.


2. Моніторинг діяльності КУА .
2.1. У квітні-травні проведено збір та опрацювання звітних даних про діяльність КУА, ІСІ та НПФ за 2007 рік та за 1 квартал 2008 року.

2.2. Результати аналізу звітності КУА узагальнено в «Аналітичному огляді ринку ІСІ за 2007 рік» та в «Аналітичному огляді ринку ІСІ за 1 квартал 2008 року», які розміщено на сайті УАІБ та представлено на Кримській конференції УАІБ, що відбулася 12-15 червня п.р., та передано до ЗМІ.

2.3. Протягом звітного кварталу здійснювався щомісячний та щотижневий аналіз діяльності відкритих інститутів спільного інвестування. Всього за звітний період підготовлено 3 місячних та 11 тижневих аналітичних оглядів.

2.4. За результатами аналізу звітності КУА проведено ренкінгування КУА та ІСІ в розрізі типів фондів за 2007 рік та за 1 квартал 2008 року. Результати ренкінгування розміщено на сайті УАІБ, представлено на Кримській конференції УАІБ, що відбулася 12-15 червня п.р., та передано до ЗМІ.

2.5. Протягом звітного кварталу готувалися інформаційно-аналітичні матеріали про основні показники ринку ІСІ та діяльності КУА, що публікувалися у матеріалах заходів, у яких брала участь УАІБ.

2.6. Відповідно до затверджених ДКЦПФР змін до Положення про збір та обробку інформації, яка надається до УАІБ компаніями з управління активами – учасниками Асоціації (Рішення ДКЦПФР від 21.05.2008 р. №554), Асоціацією розпочато «пілотний проект» щодо збору та публікації на сайті УАІБ щоденної інформації про відкриті ІСІ.

2.7. У звітному кварталі було удосконалено Методику ренкінгування компаній з управління активами та невенчурних інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) за результатами їх діяльності, зміни до якої розглядалися на засіданні секції з питань управління активами публічних ІСІ та затверджені Радою УАІБ.

2.8. Дирекцією УАІБ постійно проводяться консультації компаній щодо формування звітності. За запитами членів УАІБ здійснювався виїзд до їх офісів для допомоги по інсталяції поточної версії програми UrKua”.

2.9. Постійно проводився моніторинг дотримання членами УАІБ вимог Положення про збір та обробку інформації, здійснювався контроль та робота з КУА щодо своєчасного подання нерегулярної інформації.

3. Вдосконалення нормативно-правової бази діяльності КУА.
2.1.1. Доопрацьовано проект „Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)” у частині розрахунку вартості облігацій за умови відсутності активного ринку цих паперів. Розроблено приклади застосування запропонованої методики.

2.1.2. У травні 2008 року було проведено електронне опитування учасників Асоціації щодо нової редакції проекту „Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)”. Пропозиції до проекту Положення було узагальнено Дирекцією УАІБ.

2.1.3. У квітні 2008 року були підготовлені та направлені до ДКЦПФР зауваження до оприлюдненого ДКЦПФР 25.03.2008 року на сайті проекту нової редакції „Положення про порядок подання інформації компанією з управління активами про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)”

2.1.4. Протягом звітного періоду тривала робота по опрацюванню змін та доповнень до ряду нормативно-правових актів, а саме:

- зміни до Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів;

- зміни до Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду при їх приватному розміщенні;

- зміни до Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду при їх розміщенні шляхом прилюдної пропозиції;

- зміни до Положення про порядок реєстрації випуску акцій з метою здійснення діяльності зі спільного інвестування корпоративного інвестиційного фонду.

2.1.5. Експерти Асоціації взяли участь в опрацюванні проекту Положення щодо запобігання маніпулюванню на фондовому ринку
4. Розробка перспективного законодавства
4.1. В травні 2008 року відбулося засідання робочої групи УАІБ та проекту USAID «Ініціатива сприяння кредитуванню» з питань вдосконалення законодавства з питань рейтингування за участі за участі експерта - Директора Standard & Poor's по Росії та СНД, голови Московського представництва Standard & Poor's Алексія Новікова, на якому обговорювався досвід Росії в галузі рейтингування та створення рейтингових агентств. За результатами засідання заплановано серію зустрічей з метою підготовка тексту законопроекту „Про систему рейтингування”.

4.2. Протягом звітного періоду проводився моніторинг та експертиза нових проектів законодавчих актів, які стосуються діяльності на фондовому ринку, управління активами, недержавних пенсійних фондів, розвитку ринку ІСІ, тощо. Узагальнена інформація постійно розміщувалась на сайті УАІБ.


5. Організація роботи секцій.

5.1.Секція управління активами публічних фондів.


5.1.1. 2 квітня відбулося засідання секції з обговорення законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» (щодо реклами на ринку цінних паперів)», яке проходило спільно з секцією правового забезпечення. За результатами обговорення підготовлено зауваження та пропозиції, які направлено до ДКЦПФР. На засіданні члени секції також розглянули та підтримали доповнення до Методики ренкінгування КУА та невенчурних ІСІ за результатами їхньої діяльності, обговорили напрямки діяльності секції у 2008 році та проблемні питання розвитку послуг ІСІ для населення з метою винесення їх на обговорення на Ялтинській науково-практичній конференції УАІБ.

5.1.2. 21 травня відбулося розширене засідання секції, в якому взяли участь представники близько 20 КУА. На засіданні йшлося про необхідність частіше виносити на обговорення спірні питання, які виникають у діяльності КУА і можуть призвести до появи негативної інформації, що може дискредитувати діяльність з управління активами. Учасники засідання обговорили проблемні питання роботи КУА з клієнтами, необхідність прозорого ціноутворення на фондовому ринку та ін.

5.1.3. В рамках науково-практичної конференції УАІБ «Управління активами: професіоналізм та відповідальність» відбулося спеціальне засідання секції «Проблемні питання розвитку ІСІ для населення», під час якого йшлося про стратегії просування продуктів ІСІ в регіонах, про уроки, які необхідно винести інститутам спільного інвестування з кризи на фондовому ринку, про методи оцінки якості інформаційної політики КУА та її впливу на репутацію.

5.2.Секція управління активами венчурних фондів.
5.2.1. Продовжено ведення переговорів з Європейською асоціацією прямого інвестування та венчурного капіталу (EVCA) з приводу вступу УАІБ до складу членів EVCA.

5.2.2. В рамках Ялтинської науково-практичної конференції УАІБ „Управління активами: професіоналізм та відповідальність” відбулося засідання секції «Напрямки інвестування активів венчурних фондів», де обговорювались проблеми наповнення портфелів венчурних фондів, у тому числі через нові фондові інструменти, шляхи сек'юритизації активів венчурних інвестиційних фондів, проблемні питання правового регулювання оподаткування операцій з інвестування коштів  венчурних інвестиційних фондів, а також професійного рівня спеціалістів з управління активами та входження на ринок нових компаній.


5.3. Секція керуючих пенсійними активами та адміністраторів пенсійних фондів.

5.3.1. У червні проведено спільне засіданні робочої групи УАІБ та НАПФА щодо впровадження ІІ рівня пенсійної системи.

5.3.2. Дирекцією УАІБ було проведено збір пропозицій від учасників щодо вдосконалення Методики ренкінгування КУА недержавних пенсійних фондів за результатами їх діяльності. Одержані пропозиції будуть використані при доопрацюванні зазначеної Методики.

5.3.3. Напрямкам подальшого проведення пенсійної реформи та законодавчому врегулюванню питань діяльності НПФ був присвячений Круглий стіл на тему: ”Чотири роки недержавного пенсійного забезпечення: що попереду?” в рамках Ялтинської науково-практичної конференції УАІБ „Управління активами: професіоналізм та відповідальність”.


5.4. Секція бухгалтерського обліку, оподаткування, звітності та аудиту.
5.4.1. Експерти УАІБ взяли участь у Конференції, організованій Комітетом з питань податкової та митної політики ВРУ та КМУ „Актуальні питання оподаткування фінансових установ та операцій з фінансовими активами. Сьогодення та перспективи”, яка відбулась 22.04.2008р. За результатами конференції, секцією „Оподаткування небанківських фінансових установ. Проблеми та перспективи” складено Протокол засідання секції, який включає рекомендації учасників стосовно внесення змін до законів України щодо  оподаткування небанківських фінансових установ.

5.4.2. Рішенням ДКЦПФР №572 від 27.05.2008р. схвалено Стандарт УАІБ „Бухгалтерський облік діяльності інститутів спільного інвестування”, затверджений рішенням Загальних Зборів УАІБ від 22.02.2008 року.


5.5. Секція управління активами інституційних інвесторів (страхових компаній)

5.5.1. В квітні було проведено засідання секції спільно з представниками Ліги страхових організацій. На засіданні обговорювались питання подальшої взаємодії з Лігою страхових організацій та Держфінпослуг в частині управління КУА активами страхових компаній, резервами страхових компаній.

5.5.2. Протягом звітного періоду тривала робота з доопрацювання проектів змін до Закону України „Про страхування”, Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими ніж страхування життя (затверджених Розпорядженням Держфінпослуг за №3104 від 17.12.2004 року), в частині розширення переліку дозволених активів (для розміщення коштів страхових резервів), Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (затверджених рішенням ДКЦПФР №1227 від 02.11.2006 року), та проекту договору про управління активами страхових компаній.
5.6. Секція з розвитку програмного забезпечення КУА

5.6.1. Протягом звітного періоду на засіданнях секції тривало обговорення способу оприлюднення річної інформації про роботу інститутів спільного інвестування. В рамках обговорення розглядались пропозиції по розробці відповідного програмного забезпечення та його хостінгу наступних компаній:

- «New Age Lab» - компанія, яка співпрацює з УАІБ по створенню, підтримці та хостінгу теперішнього сайту Асоціації;

- Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" (надалі - Агентство) – яка підтримує сайт ДКЦПФР по розкриттю інформацї учасників фондового ринку.

5.6.2. В травні для учасників секції відбулась презентація програми БекОфісу «Asset Manedger» від компанії GoldMann Systems. За результатами роботи секції було проведено більш детальну презентацію зазначеної програми на науково-практичній конференції УАІБ „Управління активами: професіоналізм та відповідальність” в м.Ялта.

6. Діяльність Регіональних представництв УАІБ
Регіональні представництва УАІБ у звітному кварталі проводили консультації для новостворюваних КУА з питань підготовки документів для вступу до Асоціації та отримання ліцензій, розглядали документи для надання рекомендацій на вступ до УАІБ (Дніпропетровське, Донецьке, та Одеське РП).

Дніпропетровським регіональним представництвом була проведена робота щодо ознайомлення членів УАІБ в Дніпропетровському регіоні з відповідями експертів УАІБ, отриманими на запит, сформований за результатами зустрічи членів УАІБ в даному регіоні.

Протягом звітного періоду Донецьким регіональним представництвом постійно проводились безкоштовні навчаотні семінари «Від заощаджень до інвестицій» з метою інформування населення Донецького регіону про інвестиційні можливості фондового ринку України. Семінари проходили з трансляцією відоматеріалів, підготовлених Асоціацією. Також Донецьким регіональним представництвом проводились зустрічі з директорами КУА, на яких визначалось коло проблемних питань для подальшого їх вирішення.

З 16 по 18 травня 2008 року за сприяння Одеського регіонального представництва УАІБ в Одесі проходила на виставка Investfunds Expo -2008 «Інструменти фондового ринку для населення». В рамках виставки представники представництва консультували фізичних та юридичних осіб з питань можливостей вкладення грошових коштів в ІСІ та НПФ, інформували про можливості та механізми ринку спільного інвестування, пояснювали учасникам та відвідувачам виставки мету та цілі діяльності Української асоціації інвестиційного бізнесу. Велику увагу при спілкуванні з відвідувачами виставки було сконцентровано на популяризації сайту Української асоціації інвестиційного бізнесу, як джерела об’єктивної інформації про розвиток та перспективи українського фондового ринку, про компанії з управління активами, а також аналітичні матеріали та інше. Відвідувачам виставки були представленні узагальнюючі інформаційні матеріали про інститути спільного інвестування та недержавні пенсійні фонди.

Протягом 2-го кварталу Одеським регіональним представництвом узагальнювались спірні питання діяльності КУА та ІСІ, про що були направлені відповідні запити до Асоціації. З результатами відповідей були ознайомлені всі зацікавлені компанії регіону.
7. Навчання та підвищення кваліфікації
7.1. В рамках співпраці УАІБ та Київського  інституту інвестиційного менеджменту (КІІМ), який є базовим вищим навчальним закладом Асоціації, розроблено програму "Корпоративне партнерство - Кадри "під ключ", покликану поліпшити підготовку фахівців для інвестиційного бізнесу. Програма була схвалена на засіданні Ради УАІБ і рекомендована компаніям - членам УАІБ для ознайомлення та використання.

7.2. В квітні УАІБ проведено семінари за темами: "Проблемні питання створення та діяльності корпоративних інвестиційних фондів" та "Питання ліквідації інститутів спільного інвестування". В семінарі взяли участь представники ДКЦПФР та фахівці близько 25 КУА.


7.3. У квітні проведено черговий семінар "Актуальні питання складання звітності щодо діяльності інститутів спільного інвестування". Навчання пройшли фахівці близько 30 КУА.

7.4. У другому кварталі УАІБ проведено низку семінарів "Бухгалтерський облік діяльності інститутів спільного інвестування". Навчання пройшли понад 60 фахівців КУА.8. Розвиток корпоративного середовища та інституцій фондового ринку.

8.1 Представники УАІБ брали участь в засіданнях:

- Консультативно-експертної Ради ДКЦПФР;

- Громадської Ради при Державному агентстві інвестицій та інновацій;

- Всеукраїнської наради з питань недержавного пенсійного забезпечення;

- Наради з питань розвитку фінансових ринків у заступника Секретаря РНБО.


9. Організаційна робота
9.1. Протягом звітного періоду було проведено три планових засідання Ради УАІБ. На засіданнях Ради розглядалися питання щодо затвердження планів роботи та бюджету Асоціації на 2 квартал 2008 року, планів роботи органів та секцій Асоціації, вступу в Асоціацію нових компаній, вдосконалення внутрішніх документів Асоціації, визначення напрямків роботи та формування секцій Асоціації, вирішувались організаційні питання діяльності органів УАІБ.

9.2. Шляхом опитування було проведено 113 засідань Ради УАІБ, на яких вирішувались питання прийому до складу членів УАІБ нових компаній та видачі Подання для реєстрації регламентів пайових інвестиційних фондів.

9.3. З метою постійного обміну інформацією та досвідом роботи управляючих компаній України та Росії 14 червня 2008 року була підписана Угода про взаємодію між УАІБ та Національною лігою управляючих Росії.

10. Інформаційна підтримка діяльності УАІБ
10.1. Домінантною подією другого кварталу, навколо якої зосереджувалася інформаційна діяльність, була 20-а науково-практична конференція УАІБ «Управління активами: професіоналізм та відповідальність», яка відбулася 12-15 червня 2008 року у Ялті. Підготовлено та поширено інформаційний лист, видано Річний звіт Асоціації, матеріали конференції та ін. Участь у конференції взяли 280 представників КУА, ДКЦПФР, Держфінпослуг, Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Національного банку України, міжнародних фінансових організацій.

10.2. З метою донесення до населення інформації про можливості збереження та примноження капіталу, які пропонують інвестиційні фонди, Асоціація взяла участь у виставках «Investfunds Expo – 2008: Інструменти фондового ринку для населення» (Київ, 10-12 квітня та Одеса – 16-18 травня), де була представлена окремим стендом. В рамках підготовки до виставок перевидано Пам’ятку для інвесторів «Дозвольте грошам працювати», підготовлено та видруковано серію плакатів за результатами минулорічної діяльності відкритих ІСІ. На численні запитання відвідувачів відповідали співробітники Дирекції та Регіонального представництва в м. Одеса.

10.3. 25 червня організовано та проведено прес-брифінг для засобів масової інформації, присвячений підсумкам роботи Ялтинської науково-практичної конференції та ключовим нампрямкам розвитку інвестиційного бізнесу. Перед журналістами ділових видань та провідних інформаційних агентств виступили Головуючий Ради УАІБ Д.Леонов та в. о. Генерального директора О.Трипольська.

10.4. У рамках співпраці із засобами масової інформації було проведено зустрічі з головними редакторами «Інвестиційної газети» та «Топ-100.Кращі компанії України», під час яких йшлося про наміри налагоджувати тіснішу співпрацю щодо послідовного висвітлення питань в Україні спільного інвестування. Представники Асоціації взяли участь у роботі круглого столу «ПІФи: як заробити на фондовому ринку», організованого видавництвом «Економіка». Матеріали обговорення були включені до спеціального додатку, присвяченого діяльності публічних інвестиційних фондів. Видання поширювалося серед передплатників газет «Дело» та «Інвестгазета», а також серед учасників Кримської науково-практичної конференції УАІБ.

Продовжувалася співпраця з «Экономическими известиями», «Україною бізнес», «Експерт», «Бізнес», «Деловая столица», журналом «Строительная деятельность», INVESTFUNDS, «Цінні папери України», Українськими новинами, Інтернет-виданнями, які активно використовують у своїх публікаціях аналітичні огляди діяльності ІСІ, коментарі та інформацію УАІБ.

10.5. Впродовж кварталу активно розвивалися партнерські стосунки Асоціації. За сприяння УАІБ проходили «Українські зустрічі інвесторів 2008», другий щорічний Форум приватних інвесторів України, ХШ міжнародний форум «Ринок капіталу України – 2008». УАІБ виступила інформаційним партнером виставки «Комерційна нерухомість-2008. Житло-2008», ІІ Національного форуму «Реструктуризація бізнесу як універсальний інструмент M&A угод, захисту активів і залучення капіталу», Українського Самміту з ринків капіталу Лондонської фондової біржі та ін.

10.6.Щотижня готувалися і поширювалися серед членів УАІБ, ЗМІ фінансово-економічні огляди та новини. Протягом звітного періоду підготовлено і розповсюджено 10 випусків.

10.7. Регулярно готувалися інформаційні повідомлення про основні подій та поточної діяльності Асоціації, які оприлюднювалися на Інтернет-сайті УАІБ та були розіслані у засоби масової інформації.10.8. Тривала робота з удосконалення структури веб-сайту. Покращено структуру сайту з метою спрощення процесу доступу до контенту сайту та його використання користувачами сайту. Розроблено технічне завдання щодо розширення його функцій та створення нових розділів. Зокрема, передбачено створення інтерактивного довідника ІСІ та формування біжучого рядка із поточною (щоденною) інформацією про відкриті ІСІ.Продовжувався інформаційний обмін та обмін банерами між Асоціацією, компаніями-членами УАІБ, а також партнерськими організаціями.

В.о. Генерального директора УАІБ О.Трипольська