Звіт про роботу уаіб за 3 квартал 2011 року - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про роботу уаіб за 4 квартал 2009 року 1 154.48kb.
Звіт про роботу уаіб за 2 квартал 2008 року Головною подією 2 кварталу... 1 141.37kb.
Рішенням Загальних зборів уаіб від 17 лютого 2012 року річний звіт... 1 345.75kb.
Виконання плану, тимчасового бюджету уаіб за 1-й квартал 2011 року 1 178.6kb.
Звіт про роботу уаіб у 2012 році 3 391.37kb.
Рішення щодо ініціювання уаіб створення Спільної робочої групи об’єднань... 1 153.39kb.
Виконання плану роботи і бюджету за 3-й квартал 2011 року 1 236.17kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 03. 12. 1 159.08kb.
Звіт про роботу відділу культури за ІІ квартал 2013 року у відповідності... 2 436.79kb.
Виконання плану та бюджету уаіб за 1-й квартал 2012 року 1 286.74kb.
Виконання плану та бюджету уаіб за ІІІ квартал 2006 року 1 175.88kb.
Закону України Про внесення змін до Закону України "Про страхування" 1 351.84kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про роботу уаіб за 3 квартал 2011 року - сторінка №1/1
ЗВІТ

про роботу УАІБ за 3 квартал 2011 року

Відповідно до плану роботи УАІБ на 3 квартал 2011 року та Плану роботи УАІБ на 2011 рік, затвердженого Загальними Зборами УАІБ 14 квітня 2011 року, у 3 кварталі 2011 року Асоціацією виконувались роботи за такими напрямками:


1.Підготовка компаній для отримання ліцензій на провадження діяльності з управління активами та створення ІСІ.

1.1. Протягом звітного періоду тривала робота по передліцензійній підготовці компаній для отримання ліцензії в ДКЦПФР. Подання до ДКЦПФР на отримання ліцензії отримали 14 КУА.

1.2. Дирекцією УАІБ постійно здійснювалась робота по наданню учасникам Асоціації консультацій з питань управління активами, підготовки звітів, ведення бухгалтерського обліку, оподаткування тощо та методологічної допомоги компаніям – претендентам на вступ до УАІБ з питань створення КУА та фондів.
2. Моніторинг діяльності КУА.

2.1. Протягом кварталу щоденно проводився збір інформації від фондових бірж та відповідне оновлення сторінки сайту УАІБ зі зведеною інформацією щодо щоденних курсів ЦП по біржах.

2.2. Провадиться робота по отриманню від ДКЦПФР в електронному вигляді баз даних щодо діючих, зупинених, скасованих емісій та проблемних емітентів .

2.3. У звітному кварталі проводився постійний моніторинг дотримання членами УАІБ вимог Положення про збір та обробку інформації, та проводилася робота з КУА щодо своєчасного подання регулярної та нерегулярної інформації, передбаченої Ліцензійними умовами. У випадках виявлення порушень внутрішніх документів УАІБ Асоціацією направлені до відповідних КУА листи із запитом щодо причин порушень та застереженням щодо недопущення їх у подальшій роботі.

2.4. Протягом 3-го кварталу 2011 року проводився моніторинг та аналіз структури активів публічних, зокрема, відкритих ІСІ.

2.5. У 3-у кварталі здійснювалися збір, узагальнення та аналітична обробка інформації щодо діяльності КУА та ІСІ. Були опрацьовані звітні дані про діяльність КУА, ІСІ та НПФ за 2-й квартал 2011 року та підготовлені аналітичні огляди про результати діяльності та стан розвитку ринку спільного інвестування та управління активами за відповідні періоди. Вони активно використовувалися при підготовці презентацій, роздаткових матеріалів для конференцій, у яких УАІБ брала участь, оприлюднювалися на сайті Асоціації, у засобах масової інформації.

2.6. Протягом кварталу здійснювався збір та публікація на сайті УАІБ щоденної інформації про ІСІ з публічною емісією. За цією інформацією упродовж кварталу здійснювався щомісячний та щотижневий аналіз діяльності публічних ІСІ. Всього за звітний період підготовлено 3 щомісячних та 13 щотижневих аналітичних оглядів ІСІ з публічною емісією (відкритих, інтервальних та закритих фондів).

2.7. За результатами аналізу звітності КУА проведено ренкінгування КУА (у т. ч. КУА НПФ) та ІСІ за 2-й квартал 2011 року у розрізі типів фондів. Результати ренкінгування розміщено на сайті УАІБ та передано до ЗМІ.

2.9. Протягом кварталу надавалися статистичні дані та коментарі щодо стану й динаміки розвитку ринку ІСІ, НПФ та діяльності КУА на запити компаній-учасників Асоціації, представників ЗМІ та громадськості.

2.10. З метою мінімізації втрат та незручностей внаслідок частих змін форматів даних звітності КУА УАІБ звернулась до ДКЦПФР щодо запровадження більш системного підходу до змін програмного забезпечення для підготовки звітності. Таке звернення викликано наступними обставинами:

- 30.09.11р. набуло чинності рішення ДКЦПФР №721 від 14.06.11 про Порядок заповнення компанією з управління активами електронних форм інформації, які подаються до ДКЦПФР.

- на поточний момент Комісією схвалений проект рішення щодо розкриття інформації КУА про результати діяльності корпоративних інвестиційних фондів (зміни до Положень №216 та №1591);

- також зараз проходить реєстрацію рішення про внесення змін до  Положення про визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) (3201).

Оскільки прийняття кожного з вищезазначених рішень потребуватиме внесення змін до програм підготовки звітності і програм – приймачів Комісії, Дирекцією УАІБ були проведені консультації з ДКЦПФР, за результатами яких досягнуто домовленості про запровадження нової версії програмного забезпечення не раніше грудня 2011 року.


3. Вдосконалення нормативно-правової бази діяльності КУА.

3.1. Протягом звітного періоду проводився моніторинг та експертиза нових проектів законодавчих актів, які стосуються діяльності на фондовому ринку, управління активами, недержавних пенсійних фондів, розвитку ринку ІСІ, тощо. Узагальнена інформація постійно розміщувалась на сайті УАІБ.

3.2. Фахівцями УАІБ проведено роботу по опрацюванню змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів та направлені зауваження до ДКЦПФР.

3.3. Дирекцією УАІБ було опрацьовані та направлені зауваження до наступних проектів рішень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

- “Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду”;

- “Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду”;

- “Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування”.

3.4. З метою врегулювання питання включення членських внесків до УАІБ до складу інших витрат загальногосподарського призначення в податковому обліку КУА, Асоціація звернулась до Комітету з питань фінансів та банківської діяльності, податкової та митної політики ВРУ для отримання роз'яснення.

3.5. У липні фахівцями Дирекції та учасниками Асоціації опрацьовано проект рішення ДКЦПФР «Про внесення змін до Положення про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)». Оприлюднений текст проекту Положення було розглянуто на засіданні спільної робочої групи УАІБ та НАПФА. Учасники обговорення підкреслили необхідність забезпечення ідентичності підходів до оцінки однакових активів в портфелях ІСІ та НПФ. Зауваження до проекту Положення направлені до Комісії.

Проведено опрацювання та попереднє обговорення з Департаментом моніторингу фондового ринку ДКЦПФР отриманих Комісією зауважень до цього проекту від Держфінпослуг, Інституту економіки та прогнозування НАНУ, Асоціації «Фондове партнерство» та ПрАТ «КІНТО». Робота над текстом Проекту триває.

3.6. Повторно до ДКЦПФР направлено пропозиції до проект змін до Положення про порядок оприлюднення інформації та надання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі (Положення №212), які спрямовані на скорочення терміну оприлюднення та подачі до Комісії фондовими біржами даних про біржові курси цінних паперів за результатами торгів попереднього дня.

3.7. Фахівцями дирекції опрацьовано питання щодо обсягів інформації, необхідних для здійснення державної сертифікації програмного забезпечення професійних учасників ринку цінних паперів та ведення обліку програмних продуктів, які використовуються на фондовому ринку. До Комісії направлені пропозиції стосовно того, що обов’язковій сертифікації має підлягати програмне забезпечення депозитаріїв та зберігачів, а програмне забезпечення всіх інших професійних учасників фондового ринку не потребує сертифікації. Робота над проектом триває.

3.8. Опрацьовані зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (рішення №1591), згідно яких дія Положення №1591 не буде поширюватись на корпоративні інвестиційні фонди. При цьому вносяться зміни до Положення №216 в частині запровадження надання нерегулярної інформації до ДКЦПФР для КІФів. Проект схвалений Комітетом методології ДКЦПФР та готується до розгляду на засіданні Комісії.

3.9. Тривала робота з опрацювання проектів змін до:  • Положення про порядок складання та розкриття інформації КУА про результати діяльності та розрахунок ВЧА ІСІ (рішення №216);

  • Положення про визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (рішення №201);

  • Положення про порядок надання адміністративних даних особою, що здійснює управління активами НПФ (рішення №340);

  • Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами ІСІ (рішення №520);

  • Положення про функціонування фондових бірж (рішення №1542). Зміни спрямовані на недопущення дестабілізації вітчизняного фондового ринку з урахуванням нестабільної цінової ситуації на світових фондових ринках.


4. Розробка перспективного законодавства

4.1. Протягом звітного періоду тривала спільна робота з ДКЦПФР по опрацювання проекту закону «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» в новій редакції. Текст проекту закону оприлюднено на сайті ДКЦПФР.

4.2. Експертами УАІБ було розглянуто законопроект «Про Фонд гарантування інвестицій на фондовому ринку», розроблений ДКЦПФР. Асоціацією законопроект не підтримано. Пропозиції щодо неприйняття даного законопроекту УАІБ направила до ВРУ.

4.3. Асоціацією підготовлено зауваження до законопроекту «Про фонди банківського управління» (реєстраційний №9093 від 2.09.2011 р.), які направлені до профільного Комітету ВРУ. Асоціація вважає, що зазначений законопроект потребує ретельного доопрацювання.

4.4. Представники УАІБ брали участь у робочій групі ДКЦПФР з підготовки проекту Закону України «Про систему депозитарного обліку цінних паперів».
5. Організація роботи секцій.

5.1.Секція управління активами публічних фондів

5.1.1. 6 липня 2011 року відбулося засідання Секції управління активами публічних фондів, на якому обговорювалися план дій компаній у зв’язку з необхідністю приведення діяльності ІСІ у відповідність до Закону України  "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків", а також пропозиції щодо змін до законів «Про ІСІ» та «Про рекламу».

Члени секції підтримали заходи УАІБ, спрямовані на відміну норми про заборону ІСІ бути учасниками банків, серед яких, зокрема, звернення Асоціації до ДКЦПФР з проханням ініціювати зміни до законодавства, підготовка листів на адресу Голови Комітету ВР з питань фінансів та банківської діяльності, податкової та митної політики та Голови Національного банку України. Було запропоновано ініціювати листи до банків, акціонерами яких є інститути спільного інвестування, з пропозицією підтримати позицію ІСІ, а також підготувати лист з роз’ясненням позиції УАІБ з цього питання, та пропозицією компаніям інформувати Асоціацію про випадки тиску з боку банків щодо продажу акцій банків.

В ході розгляду пропозиції щодо доповнення новими абзацами ст. 80 «Реклама про ІСІ» у проекті Закону «Про ІСІ» було вирішено вивчити європейський досвід щодо стандартизованої і затвердженої регулятором форми мінімально необхідного для інвесторів переліку даних про діяльність фонду для поширення серед потенційних клієнтів. Дирекція УАІБ забезпечила переклад Регламенту Єврокомісії щодо 'key investor information' та направила його членам секції для підготовки пропозицій щодо доцільності та можливих шляхів імплементації  таких норм в законодавство України.

5.1.2. Члени секції надали пропозиції та зауваження РА «Кредит-Рейтинг» щодо презентованої ним методики оцінки рівня прозорості компаній з управління активами. Доопрацьований варіант Методики був надіслана членам секції, а також іншим зацікавленим КУА, а також буде розглянутий на черговому засіданні Ради УАІБ у жовтні.
5.2. Секція управління активами приватних (венчурних) фондів

5.2.1. У 3-у кварталі 2011 року здійснювалися постійний моніторинг та експертиза нових проектів законодавчих та нормативних актів, що стосуються діяльності приватних (венчурних) фондів.

5.2.2. У звітному кварталі було організовано та проведено 4 засідання Секції, на яких було обговорено актуальні питання діяльності приватних фондів.

Основними темами засідань були: «земельні фонди» та використання права «емфітевзис» у діяльності приватних (венчурних) фондів; проект змін до Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» та їхній вплив на діяльність закритих фондів, зокрема, нова класифікація ІСІ та місце приватних (венчурних) фондів у ній; альтернативні ринки та інструменти для приватних (венчурних) фондів («арт-фондів» тощо), розширення фактичного переліку активів, що придбаються фондами у рамках чинного законодавства та регуляторної бази щодо діяльності ІСІ; сек’юритизації іпотечних та нефінансових активів; вимоги законодавства України щодо формування та подання фінансової звітності КУА за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ); передоплата за активи (цінні папери) як кошти спільного інвестування, а також ініціативи щодо гармонізації українського законодавства зі світовим досвідом у сфері фондів прямих інвестицій та приватних (венчурних) фондів (private equity & venture capital).

За наслідками дискусій було, у тому числі, зібрано, систематизовано та передано на розгляд робочої групи з розробки змін до Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» пропозиції учасників Секції з відповідних питань. Також було вирішено продовжити вивчення, обговорення та вироблення спільної позиції з питань створення та діяльності «земельних» та «арт-фондів», сек’юритизації активів, зокрема, нефінансових, із залученням механізму ІСІ.

5.2.3. Протягом кварталу здійснювався пошук шляхів для взаємодії з іноземними та міжнародними організаціями інвесторів для поширення інформації про можливості інвестування в проекти українських КУА.

5.2.4. Упродовж кварталу підтримувалася публікація бази інвестиційних проектів, наданих КУА до УАІБ на англомовному сайті Асоціації.

5.2.5. Учасникам Секції та іншим КУА, які управляють активами приватних (венчурних) фондів, було надіслано електронною поштою інвестиційні пропозиції від компаній, які потребують фінансування власних проектів.

5.2.6. У 3-у кварталі у ЗМІ було опубліковано коментар Голови Секції щодо стану та перспектив розвитку венчурного бізнесу в Україні.
5.3. Секція керуючих пенсійними активами та адміністраторів пенсійних фондів.

5.3.1. В серпні 2011р. відбулося спільне засідання секцій Управління активами публічних фондів та Управління активами та адміністрування пенсійних фондів УАІБ та Комітету з питань адміністрування та управління активами НАПФА, на якому обговорювалося проблемні питання та умови участі компаній з управління активами та НПФ у ІІ рівні системи пенсійного забезпечення. За результатами засідання були підготовлені пропозиції до Міністерства праці та соціальної політики з обґрунтуванням щодо умов допуску КУА та НПФ до ІІ рівня системи пенсійного забезпечення та щодо обмежень інвестиційної діяльності з пенсійними активами, вимог до структури інвестиційних портфелів та вимог до емітентів цінних паперів, які можуть придбаватися за рахунок коштів страхування другого рівня.5.4. Секція „Бухгалтерський облік, оподаткування, звітність та аудит”.

5.4.1. Протягом кварталу проводився моніторинг та експертиза нових проектів нормативно – правових документів, що пов’язані з питаннями обліку та оподаткування КУА, ІСІ, НПФ.

5.4.2. Комісією з питань оподаткування УАІБ проведено аналіз прийнятих змін ПКУ у співставленні до наданих Асоціацією пропозицій. Матеріали надані учасникам Асоціації.

5.4.3. У звітному кварталі було опрацьовано проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо аудиторської діяльності та бухгалтерського обліку на фондовому ринку».

5.4.4. Представники Дирекції брали участь у робочих засіданнях Консультаційної Ради з бухгалтерського обліку та аудиту на ринку цінних паперів.
5.5. Секція управління активами інституційних інвесторів (страхових компаній).

5.5.1. В серпні та вересні 2011 року відбулись засідання секції, на яких обговорювались питання подальшої роботи секції, її напрямків. Вирішено розпочати роботу по оприлюдненню на сайті УАІБ ренкінгу компаній з управління активам, що здійснюють управління активами страхових компаній. Також заплановано розробити проекти змін до Закону України „Про страхування”, Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими ніж страхування життя (затверджених Розпорядженням Держфінпослуг за №3104 від 17.12.2004 року) та низки нормативно-правових акти, в частині розширення переліку дозволених активів (для розміщення коштів страхових резервів).


6. Навчання та підвищення кваліфікації

6.1. Відповідно до угоди між «Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана» і УАІБ проведено роботу з організації проходження практики студентами магістерської програми «Фінансовий ринок» на 2011/2012 навчальний рік у компаніях-членах Асоціації.


7. Розвиток корпоративного середовища та інституцій фондового ринку

7.1. Продовжувалась робота з вирішення питання стосовно невиконання ТОВ «Караван» зобов’язань перед інвесторами. Асоціацією було направлено ряд звернень до Генеральної прокуратури України. До зазначеної роботи також залучився Національний банк України.

7.2. У серпні 2011 року УАІБ направила звернення до Президента України, ДКЦПФР, Міністерства юстиції, Вищої Ради юстиції, Севастопольського апеляційного господарського суду щодо судового рішення про не визнання кредиторських вимог ІСІ (КІФ «Інвестиційний капітал І» під управлінням ТОВ «КУА «Інвестиційний капітал Україна») на облігації ЗАТ «Завод марочних вин та коньяків «Коктебель».  Звернення викликане тим, що Севастопольський апеляційний господарський суд не задовольнив апеляційну скаргу і підтримав (!) висновок суду першої інстанції,  «що випущені боржником облігації, власником яких є кредитор (заявник апеляційної скарги), не є підтвердженням зобов’язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового договору тому, що такі облігації не є правочином (договором), за яким боржник зобов’язаний  кредитору сплатити гроші».

УАІБ звернула увагу Президента, вищих органів судової влади, ДКЦПФР, що така позиція суду є безпідставною і несе серйозну загрозу для всіх власників  облігацій.

7.3. У 3-у кварталі 2011 року Генеральний директор УАІБ брав участь у засіданні Стратегічної групи ДКЦПФР, де обговорювались питання щодо стратегічних напрямів підготовки фондового ринку України до запровадження 2 рівня пенсійної системи.

7.4. Протягом кварталу представники Дирекції УАІБ постійно брали участь у засіданнях Комітетів ДКЦПФР, на яких розглядалися проекти законодавчих та нормативних актів, які розробляються Комісією.

7.5. Представники Асоціації брали участь у засіданнях Громадських рад ДКЦПФР, Держфінпослуг, Фонду державного майна та у засіданні науково-експертної ради при Пенсійному фонді України з питань запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи.

7.6. 22.09.11 Комітет ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики за підтримки проекту FINREP провів засідання круглого столу на тему “Захист прав споживачів фінансових послуг: міжнародний досвід», у якому взяли участь представники Асоціації.


8. Інформаційна підтримка діяльності УАІБ

8.1. У 3 кварталі 2011 року пріоритетом в інформаційній діяльності УАІБ було висвітлення зусиль Асоціації у відстоюванні інтересів учасників спільного інвестування, зокрема, щодо зняття заборони для ІСІ бути учасниками банків, щодо порушення конкурентних умов ведення бізнесу для ІСІ та НПФ при створенні фондів банківського управління, щодо недоцільності створення фонду гарантування інвестицій на фондовому ринку.

8.2. Регулярно готувалися інформаційні повідомлення та прес-релізи про важливі події та поточну діяльність Асоціації, які були оприлюднені на сайті УАІБ, розіслані засобам масової інформації, членам асоціації та відвідувачам сайту.

8.3. Протягом кварталу тривала співпраця із засобами масової інформації. Організовано інтерв’ю Головуючого Ради Д.Леонова для журналу «Експерт» про основні тенденції розвитку ринку НПФ у 2011-2012 рр. у зв’язку з реформуванням пенсійної системи, інтерв’ю Генерального директора А.Рибальченка для британської газети The Times про інвестиційний клімат та інвестиційні можливості для іноземних інвесторів в Україні. Підготовлено коментарі для бізнес-порталу minfin.com.ua, для «Экономических известий», «Деловой столицы», «Урядового кур’єра», журналів «Эксперт» та «Бизнес». Серед основних тем – результати діяльності ІСІ, запровадження другого рівня пенсійної системи, порядок переведення зобов’язань компаній перед кредиторами в облігації, можливості роботи ІСІ зі стресовими активами банків та ін.

8.4. Підготовлено та надано до редакції інформаційно-аналітичного «Альманаху фінансових послуг – 2011» інформацію для формування розділу «Інститути спільного інвестування» та довідника компаній з управління активами.

8.5. Протягом звітного періоду підготовлено і розповсюджено 9 випусків «Новин УАІБ».

8.6. Тривала робота з інформаційного наповнення українського та англомовного веб-сайтів УАІБ, здійснювався щоденний моніторинг ЗМІ, обмін інформацією між Асоціацією, компаніями-членами УАІБ, а також партнерськими організаціями.

Оновлено структуру розділу «Партнери УАІБ», вивчено можливості для організації на сайті Асоціації оnline-опитувань, створено банер та спеціальний розділ «Фонд гарантування інвестицій чи ілюзія гарантій?» про історію багаторічних зусиль УАІБ та заходи Асоціації щодо роз’яснення недоцільності створення фонду гарантування інвестицій за участю КУА та КІФів.


9. Організаційна робота

9.1. Протягом звітного періоду було проведено два планових засідання Ради УАІБ. На засіданнях Ради розглядалися питання щодо вступу в Асоціацію нових компаній та виключення зі складу членів УАІБ, вирішувались організаційні питання діяльності органів УАІБ.

9.2. Шляхом опитування було проведено 14 засідань Ради УАІБ, на яких вирішувались питання прийому до складу членів УАІБ нових компаній та видачі Подання для отримання в ДКЦПФР ліцензії на здійснення професійної діяльності компаніям, у яких закінчився строк дії попередньої ліцензії.

9.3. В вересні 2011 року відбулось спільне засідання Рад УАІБ та ПАРД. Учасники засідання розглянули законопроекти про діяльність саморегулівних організацій, «Про систему депозитарного обліку цінних паперів», проект нової редакції Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)».

9.4. В вересні 2011 року було проведено засідання Дисциплінарного комітету УАІБ. Дисциплінарним Комітетом УАІБ за порушення внутрішніх документів Асоціації в частині подання звітності та сплати членських внесків вирішено накласти на ТОВ «УК «Аврора» (м.Київ), ТОВ «КУА «БУСТЕР» (м.Київ), ПАТ «КУА «Золотий лев» (м.Київ), ЗАТ «КУА «Кристал – фінанс» (м.Миколаїв), ТОВ «КУА «Макрокап ессет менеджмент» (м.Харків), ТОВ «КУА та АПФ «РІТ» (м.Київ), ТОВ «КУА «Роскапітал» (м.Київ), ТОВ «КУА «Юніком плюс» (м.Харків) дисциплінарну санкцію - "Виключення з членів асоціації з правом повторного вступу". Питання щодо затвердження зазначеного рішення Дисциплінарного комітету буде розглянуто Радою УАІБ на її черговому засіданні в жовтні 2011 року.

9.5. На виконання вимог Положення про контроль за дотриманням компаніями з управління активами – членами Української асоціації інвестиційного бізнесу вимог, встановлених законодавством про рекламу на ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Ради УАІБ 08.07.2010р. та погодженого рішенням ДКЦПФР № 1459 від 14.09.2010р. Дирекцією УАІБ було проведено контроль за дотриманням компаніями з управління активами – членами Української асоціації інвестиційного бізнесу вимог, встановлених законодавством про рекламу на ринку цінних паперів за підсумками другого кварталу 2011 року. Порушень з боку компаній виявлено не було.
Генеральний директор А.Рибальченко