Звіт про роботу уаіб за 4 квартал 2009 року - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про роботу уаіб за 3 квартал 2011 року 1 152.22kb.
Звіт про роботу уаіб за 2 квартал 2008 року Головною подією 2 кварталу... 1 141.37kb.
Звіт про роботу уаіб у 2012 році 3 391.37kb.
Рішенням Загальних зборів уаіб від 17 лютого 2012 року річний звіт... 1 345.75kb.
Рішення щодо ініціювання уаіб створення Спільної робочої групи об’єднань... 1 153.39kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 03. 12. 1 159.08kb.
Звіт про роботу відділу культури за ІІ квартал 2013 року у відповідності... 2 436.79kb.
Виконання плану та бюджету уаіб за 1-й квартал 2012 року 1 286.74kb.
Виконання плану, тимчасового бюджету уаіб за 1-й квартал 2011 року 1 178.6kb.
Виконання плану роботи і бюджету за 3-й квартал 2011 року 1 236.17kb.
Виконання плану та бюджету уаіб за ІІІ квартал 2006 року 1 175.88kb.
Запит про видачу витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб... 1 40.46kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про роботу уаіб за 4 квартал 2009 року - сторінка №1/1
ЗВІТ

про роботу УАІБ за 4 квартал 2009 року
Відповідно до плану роботи УАІБ на 4 квартал 2009 року та Програми розвитку та діяльності УАІБ на 2009-2010 роки, затвердженої Загальними Зборами УАІБ 18 лютого 2009 року, у 4 кварталі 2009 року Асоціацією виконувались роботи за такими напрямками:

1. Підготовка компаній для отримання ліцензій на провадження діяльності з управління активами та створення ІСІ.

1.1. Протягом звітного періоду тривала робота по передліцензійній підготовці компаній для отримання ліцензії в ДКЦПФР. Подання до ДКЦПФР на отримання ліцензії отримали 15 КУА.

1.2. Також працівниками дирекції були опрацьовано 5 пакетів документів для реєстрації регламентів пайових інвестиційних фондів та надані Подання відповідно до Порядку отримання компанією з управління активами в УАІБ Подання для реєстрації регламенту пайового інвестиційного фонду в ДКЦПФР.

1.3. Дирекцією УАІБ постійно здійснювалась робота по наданню учасникам Асоціації консультацій з питань управління активами, підготовки звітів, ведення бухгалтерського обліку тощо та методологічної допомоги компаніям – претендентам на вступ до УАІБ з питань створення КУА та фондів.

1.4. У зв’язку з набуттям чинності 13 жовтня 2009 року рішення ДКЦПФР №986 від 03.09.2009р. «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)» та враховуючи норми Закону України «Про внесення змін та доповнень до Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», що набув чинності в лютому 2009 року, рішенням Ради УАІБ від 20.10.2009р. внесено зміни до Положення про порядок прийому компаній до складу членів Української асоціації інвестиційного бізнесу та надання Подання товариствам, які мають намір отримати ліцензію на провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Зазначений документ протягом листопада - грудня 2009 року було погоджено з АМКУ та ДКЦПФР.
2. Моніторинг діяльності КУА.

2.1. У 4-му кварталі 2009 року проведено збір та опрацювання звітних даних про діяльність КУА, ІСІ та НПФ відповідно до Положення про збір та обробку інформації за 3 квартал 2009 року.

2.2. Результати аналізу звітності КУА узагальнено в «Аналітичному огляді ринку спільного інвестування у 3-му кварталі 2009 року», який було розміщено на сайті УАІБ та передано до ЗМІ.

2.3. Упродовж 4-го кварталу здійснювався щомісячний та щотижневий аналіз діяльності відкритих інститутів спільного інвестування, а також у жовтні був запроваджений аналіз інтервальних та закритих публічних ІСІ. Всього за звітний період підготовлено 3 щомісячних та 12 щотижневих аналітичних оглядів (статистики) фондів.

2.4. За результатами аналізу звітності КУА проведено ренкінгування КУА та ІСІ за 3 квартал 2009 року в розрізі типів фондів. Результати ренкінгування розміщено на сайті УАІБ та передано до ЗМІ.

2.5. У 4-му кварталі було удосконалено Методику ренкінгування компаній з управління активами та інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) за результатами їхньої діяльності, нову редакцію якої затверджено рішенням Ради УАІБ від 10.12.2009 та опубліковано на сайті УАІБ.

2.6. Протягом 4-го кварталу надавалися статистичні дані та коментарі щодо стану й динаміки розвитку ринку ІСІ, НПФ та діяльності КУА на запити компаній-учасників Асоціації та представників ЗМІ.

2.7. У 4-му кварталі здійснювалися збір та публікація на сайті УАІБ щоденної інформації про відкриті ІСІ, була запроваджена публікація такої інформації також про інтервальні та закриті публічні ІСІ.

2.8. Проводились консультації для бухгалтерів та фахівців КУА з питань підготовки звітів, ведення бух.обліку тощо.

2.9. Організований щоденний збір інформації від фондових бірж та відповідне оновлення сторінки сайту УАІБ зі зведеною інформацією про щоденні курси ЦП по біржах.

2.10. Проведено доопрацювання нової версії програми надання звітності до ДКЦПФР UrKuaX_X.mdb з урахуванням змін до Наказу ДКЦПФР „Щодо вимог Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами ІСІ”.

2.11. Проведене узагальнення наявної інформації щодо міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів, що знаходяться в активах ІСІ для здійснення контролю за дотриманням КУА вимог ДКЦПФР.

2.12. Здійснювався моніторинг дотримання членами УАІБ вимог Положення про збір та обробку інформації, та проводилася робота з КУА щодо своєчасного подання нерегулярної інформації, передбаченої Ліцензійними умовами.

2.13. За результатами проведеного моніторингу підготовлені та надані до Дисциплінарного комітету УАІБ матеріали щодо тринадцяти КУА, які систематично порушували норми внутрішніх документів Асоціації в частині ненадання звітності та несплаті членських внесків.


3. Вдосконалення нормативно-правової бази діяльності КУА.

3.1. Протягом 3 кварталу 2009 року експерти Асоціації приймали активну участь у розробці проектів нормативно-правових актів ДКЦПФР, які регулюють діяльність інститутів спільного інвестування та компаній з управління активами, в зв’язку з набуттям чинності Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)». За результатами такої роботи було опрацьовано проект Положення про склад і розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування.

Також тривала робота по доопрацюванню наступних проектів документів:

- Положення про порядок ліквідації пайового інвестиційного фонду та розрахунків з його учасниками при ліквідації;

- Положення про порядок ліквідації корпоративного інвестиційного фонду та розрахунків з його акціонерами при ліквідації;

- Положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) акцій корпоративного інвестиційного фонду;

- Положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду.

3.2. Розглянуто та направлено пропозиції до оприлюдненого на сайті ДКЦПФР проекту змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів щодо нерозповсюдження дії цього положення на КІФи.

3.3. Направлені до Держкомпідприємництва та ДКЦПФР зауваження до проекту рішення Комісії про внесення змін до Положення про порядок визначення вартості чистих активів ІСІ стосовно порядку оцінки цінних паперів, обіг яких зупинено.

3.4. Проведено обговорення зі спеціалістами департаменту моніторингу та стратегії розвитку фондового ринку змін до Положення про порядок подання інформації КУА про результати діяльності ІСІ (рішення ДКЦПФР 216). За результатами обговорення доопрацьовано зміни до Положення.

3.5. В ході робочої наради обговорені з представниками ДКЦПФР зауваження УАІБ до тексту проекту змін до Положення про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду.

3.6. Підготовлено запит до ДКЦПФР щодо надання роз’яснення стосовно порядку опублікування та оприлюднення інформації про діяльність ІСІ за результатами 2009 року.

3.7. Фахівцями Дирекції опрацьовані та надані зауваження до проекту змін до Положення про вимоги до осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) щодо складу та структури активів недержавних пенсійних фондів, якими вони управляють.

3.8. Протягом звітного періоду проводився моніторинг та експертиза нових проектів законодавчих актів, які стосуються діяльності на фондовому ринку, управління активами ІСІ та НПФ, розвитку ринку ІСІ, тощо. Узагальнена інформація постійно розміщувалась на сайті УАІБ.


4. Розробка перспективного законодавства

4.1. Протягом звітного періоду тривала робота по опрацювання проекту закону «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» в новій редакції.5. Організація роботи секцій.

5.1.Секція управління активами публічних фондів


5.1.1. Учасники секції брали участь у формуванні програми та проведенні Днів інвестора, які відбулися у Дніпропетровську та Донецьку.

5.1.2. З кінця жовтня розпочато оприлюднення щотижневих статистичних даних про діяльність інтервальних та закритих публічних ІСІ, які разом із щомісячними аналітичними оглядами регулярно розповсюджувалися серед ЗМІ.


5.2. Секція з питань управління активами приватних (венчурних) фондів

5.2.1. Протягом 4-го кварталу здійснювався постійний моніторинг проектів законів та нормативних актів щодо діяльності приватних (венчурних) фондів, механізмів фінансування будівництва, у тому числі з використанням похідних цінних паперів.

5.2.2. У 4-му кварталі проводилася робота над формуванням бази іноземних і міжнародних організацій інвесторів та професійних об’єднань компаній з управління активами і налагодження співпраці з ними для поширення інформації про можливості інвестування в проекти українських КУА.

5.2.3. Продовжено збір інформації про інвестиційні проекти українських КУА, актуалізацію відповідної бази та публікацію проектів на англомовній версії сайту УАІБ з метою залучення фінансування від іноземних інвесторів.

5.2.4. У звітному кварталі було продовжено роботу по розробці макету окремого Інтернет-сайту УАІБ з каталогом інвестиційних проектів КУА, спрямованого на залучення іноземних інвесторів до фінансування проектів українських КУА.
5.3. Секція керуючих пенсійними активами та адміністраторів пенсійних фондів.

5.3.1. На виконання протоколу спільного засідання секцій  з управління активами публічних фондів і управління активами та адміністрування пенсійних фондів від 24.09.09 були розроблені пропозиції щодо підготовки антикризового законопроекту для НПФ. Зазначені пропозиції були розіслані членам секції з управління активами та адміністрування пенсійних фондів та протягом жовтня 2009 року тривало їх обговорення.

5.3.2. 27 листопада 2009 року відбулось спільне засідання пенсійної секції УАІБ та Комітету з розвитку законодавства НАПФА. Учасники обговорювали Зміни до Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24.09.2009 № 701, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 27.10.2009 за № 983/16999 та Зміни до Положення про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного), затверджені рішенням ДКЦПФР від 11.08.04 № 339 та зареєстровані у Міністерстві юстиції України 25.01.05 за № 96/10376.

5.3.3. Протягом звітного кварталу тривала робота по реалізації пропозицій УАІБ, викладених в зверненні до Прем’єр-міністра України щодо розповсюдження на недержавні пенсійні фонди державних гарантій по захисту їх вкладів в проблемних банках шляхом переведення коштів учасників пенсійних фондів до державних банків. Задля реалізації вищеозначеного було проведено ряд зустрічей з представниками Кабінету Міністрів України, Національного банку України та Держфінпослуг.

5.3.4. В жовтні 2009 року було направлено пропозиції до Держфінпослуг щодо механізмів захисту активів НПФ.

5.3.5. УАІБ спільно з НАПФА як члени Експертної ради Комітету Верховної Ради України з питань фінансів та банківської діяльності, створеної в жовтні 2009 року, направили до ВРУ пропозиції щодо необхідності внесення змін до чинного законодавства України, пов’язані з регулюванням діяльності суб’єктів системи недержавного пенсійного забезпечення.


5.4. Секція „Бухгалтерський облік, оподаткування, звітність та аудит”.

5.4.1. Доопрацьовано Методичні рекомендацій з бухгалтерського обліку основних операцій ІСІ в частині обліку дебіторської заборгованості з урахуванням вимог нової редакції Положення про порядок визначення ВЧА ІСІ.

5.4.2. Представники Дирекції брали участь у робочих засіданнях Консультаційної Ради з бухгалтерського обліку та аудиту на ринку цінних паперів.
5.5. Секція розвитку програмного забезпечення

5.5.1. У грудні 2009 року під егідою УАІБ компанією Comarch - міжнародним розробником і постачальником програмного забезпечення - було проведено практичний семінар для КУА «Автоматизація управління активами – інновації та відповідність законодавству». Учасники заходу могли на практиці ознайомитися з ключовими рішеннями Comarch у галузі автоматизації діяльності КУА, а також із новими модулями Comarch Asset Management.


6. Навчання та підвищення кваліфікації

6.1. У жовтні УАІБ проведено серію семінарів "Оцінка вартості активів ІСІ: питання та відповіді ". Навчання пройшли фахівці близько 90 КУА.


7. Розвиток корпоративного середовища та інституцій фондового ринку

7.1. Протягом жовтня провадилось обговорення зауважень до Методики розрахунку біржового курсу та змін до діючого Положення про порядок функціонування фондових бірж (рішення ДКЦПФР 1542). Пропозиції були обговорені з членами ДКЦПФР та представниками Департаменту методології регулювання ринку цінних паперів.

7.2. Спільно з АУФТ направлено до ДКЦПФР пропозиції по внесенню змін до нормативно-правових актів Комісії, які регулюють питання обслуговування операцій з цінними паперами в Національній депозитарній системі.

7.3. Надано запит до департаменту корпоративних відносин ДКЦПФР щодо впорядкування оприлюднення інформації про цінні папери, обіг яких зупинено.

7.4. Направлено пропозиції по внесенню змін до тарифів та переліку послуг депозитарію ВАТ «ВДЦП».

7.5. Представники Дирекції взяли участь у робочому засіданні в ДКЦПФР з розробки проекту нормативного акту щодо обмеження ризиків по операціях з цінними паперами.

7.6. Протягом кварталу тривав судовий процес по зупиненню дії та подальшому скасуванню Постанови НБУ «Про окремі питання щодо діяльності банків в період фінансово-економічної кризи» від 22.07.2009р. №421, яка суттєво порушує права інституційних інвесторів.

7.7. У грудні 2009 року було направлено Відкрите звернення УАІБ до Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови ВРУ, МВС, Генеральної прокуратури, СБУ та ДПА щодо дій емітента облігацій - ТОВ «КАРАВАН». За наслідками такого звернення на даний час тривають перевірки зазначеного емітента з боку МВС та Генеральної прокуратури.


8. Діяльність Регіональних представництв УАІБ

8.1. За сприяння ТОВ «КУА «Альтус ассетс актівітіс» - регіонального представництва УАІБ в Дніпропетровськом регіоні 24 жовтня УАІБ, Южним фондовим магазином та зацікавленими КУА було організовано та проведено День інвестора у Дніпропетровську. Крім того, протягом четвертого кварталу 2009р. Регіональним представництвом надавалась інформаційна та методологічна допомога КУА регіону. У грудні проведене спільне обговорення проектів «Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційнних сертифікатів ПІФ» та «Положення про порядок реєстрації випуску акцій КІФ».


9. Інформаційна підтримка діяльності УАІБ

9.1. З метою інформаційної підтримки учасників інвестиційних та недержавних пенсійних фондів, а також підвищення загального рівня фінансової грамотності громадян у співпраці із Регіональними представництвами, Южним фондовим магазином та зацікавленими КУА організовано та проведено два просвітницьких семінари у регіонах. 24 жовтня відкритий діалог з інвесторами відбувся у Дніпропетровську, а 28 листопада – у Донецьку. У ході підготовки до Днів інвестора було проведено широку інформаційну кампанію: листи-запрошення були розіслані у місцеві державні органи та теруправління ДКЦПФР, регіональні засоби масової інформації, було створено спеціальні розділи на популярних місцевих інтернет-форумах, поширювалися прес- та пострелізи.

Під час Днів інвестора йшлося про необхідність формування в Україні культури інвестування, про нові можливості для збереження та примноження заощаджень громадян, які відкривають ІСІ та НПФ, аналізувалися моделі поведінки інвесторів на фондовому ринку у кризові періоди. Значне місце також було відведено навчанню потенційних інвесторів вмінню відрізняти добросовісні компанії від компаній, в діяльності яких присутні ознаки шахрайства. Представники інвестиційного бізнесу відповіли на численні запитання присутніх, поширювали інформаційні брошури та буклети.

9.2. Пріоритетними темами інформаційної роботи у звітний період були зусилля Асоціації щодо привернення уваги державних органів та громадськості до ситуації у галузі спільного інвестування у зв’язку з неповерненням банківських депозитів та невиконанням емітентами облігацій взятих на себе зобов’язань, зокрема щодо визнання боржника ТОВ «Караван» банкрутом. Інший блок питань був пов'язаний з розробкою та прийняттям нових нормативно-правових документів, що регулюють діяльність з управління активами, а також з підготовкою антикризових пропозицій для поліпшення ситуації в ІСІ.

9.3. Протягом кварталу тривала співпраця із засобами масової інформації. Здійснювалася розсилка статистичних звітів про результати діяльності відкритих, інтервальних та закритих фондів, щомісячні та квартальний аналітичні огляди діяльності публічних фондів, які активно використовували ЗМІ. Готувалися коментарі для «Инвестгазеты», «Коммерсанта», «Бизнеса», «Киевского телеграфа», ІА «Інтерфакс», «Українські новини», «України БізнесРевю», журналів «Гвардія», «Деньги.ua», Українського бізнес каналу, телеканалу «24», комунікаційної групи ESG та ін. Тривала співпраця та обмін інформацією з Інтернет-ресурсами Investfunds, FundMarket, Економічна правда, Трістар та ін.

9.4. Впродовж кварталу розвивалися партнерські взаємини Асоціації.

1 жовтня підписано Договір про партнерство з ISI Emerging Markets, що дозволить членам асоціації безоплатно інформувати міжнародних інвесторів про можливості інвестування на ринках M&A (mergers and acquisitions) та ECM (equity capital market) в Україні. Згідно Договору компанії - члени асоціації також матимуть змогу на вигідних умовах отримати послуги ресурсу securities.com для бізнес-досліджень світових ринків.

В рамках підписання договору для компаній-членів УАІБ було проведено презентацію проектів ISI Emerging Markets в Україні. Зацікавлені КУА матимуть можливість самостійно оцінити ресурси сервісу через спеціальний тестовий доступ до них, а також зможуть ознайомитися з вимогами подання інформації про свої компанії та інвестиційні проекти до ресурсів ISI Emerging Markets.

Активно розвивалася співпраця з організаціями, які займаються розвитком корпоративного управління в Україні. УАІБ виступила інформаційним партнером ІІ Міжнародної конференції «Закон України про акціонерні товариства: 6 місяців з часу прийняття», організованої ДКЦПФР та журналом «Акціонерний вісник», партнером та учасником конференції «Фондовий ринок України і Закон «Про акціонерні товариства», проведеної журналом «Експерт» та ІК «Сігма Блейзер», спікерами на якій виступили Головуючий Ради УАІБ Д.Леонов та Генеральний директор Асоціації А.Рибальченко. Членам УАІБ регулярно надсилалася інформація про проведення семінарів з корпоративного управління, інформаційними партнерами яких виступала УАІБ. Це, зокрема, семінари Міжнародного інституту бізнесу «Корпоративні відносини з ТзОВ», Новий закон «Про АТ: діяльність органів управління та захист прав акціонерів», «Приведення статуту та інших внутрішніх нормативних документів до вимог нового законодавства», семінари компанії «Емкон» - «Корпоративне управління в умовах адаптації до Закону України «Про акціонерні товариства», «Дематерилізація цінних паперів: від «А» до «Я».

Асоціація також надавала інформаційну підтримку III Щорічному форуму з корпоративного права, VIII Щорічному Форуму Фінансових Директорів України, Сьомому фінансовому форуму «Державне регулювання на фінансовому ринку України 2009», ІІ юридичній конференції «Злиття та поглинання в Україні», Всеукраїнському конкурсу «Інноваційний прорив 2009», організованому Центром високих технологій та інновацій, в якому взяло участь 460 інноваційних проектів з 23 областей України та АР Крим. Представники Асоціації взяли також участь у презентації проектів фіналістів.

Було підтримано «круглий стіл» «Публічність як свідомий вибір: інформаційна політика компаній в нових умовах» (організатор Агентство Інвестор Рілейшн та ІА «Українські новини»), під час якого учасники ринку та представники регулятора обговорили шляхи вдосконалення системи розкриття інформації на фондовому ринку, підвищення публічності й прозорості вітчизняних компаній, а також участь у цьому процесі саморегулівних організацій. На круглому столі виступив Генеральний директор УАІБ А.Рибальченко.

9.5. Регулярно готувалися інформаційні повідомлення про головні події та поточну діяльність Асоціації, які оприлюднювалися на Інтернет-сайті УАІБ та поширювалися серед засобів масової інформації. Проводився щоденний моніторинг ЗМІ щодо актуальних для ринку спільного інвестування та НПЗ публікацій, які регулярно розміщувалися у відповідному розділі на сайті.

9.6. Щотижня виходили та поширювалися серед членів УАІБ та ЗМІ фінансово-економічні огляди та новини УАІБ. Протягом звітного періоду підготовлено і розіслано 13 випусків.

9.7. Тривала робота з інформаційного наповнення українського та англомовного веб-сайтів УАІБ, запущено «дзеркало» для файлів біржових курсів на базі домену www.uaib.org.ua, збільшено площу для розміщення банерів, удосконалено дизайн і структуру сайту в обох мовних версіях та ін. Регулярно проводилися тематичні інформаційні розсилки членам Асоціації, Ради та відвідувачам сайту.


10. Організаційна робота

10.1. Протягом звітного періоду було проведено три планових засідання Ради УАІБ. На засіданнях Ради розглядалися питання щодо вступу в Асоціацію нових компаній та виключення зі складу членів УАІБ, вдосконалення внутрішніх документів Асоціації, вирішувались організаційні питання діяльності органів УАІБ.

10.2. Шляхом опитування було проведено 20 засідань Ради УАІБ, на яких вирішувались питання прийому до складу членів УАІБ нових компаній та видачі Подання для реєстрації регламентів пайових інвестиційних фондів.

10.3. В грудні 2009 року було проведено засідання Дисциплінарного комітету УАІБ.

Дисциплінарним Комітетом УАІБ за порушення внутрішніх документів Асоціації в частині подання звітності та сплати членських внесків вирішено накласти на ТОВ „КУА „ФІТ” (м.Київ), ТОВ „КУА „Інвест Ком” (м.Київ), ТОВ „КУА „Інвест Капітал Менеджмент”(м.Львів), ТОВ „КУА ВЛАДІНВЕСТГРУП” (м.Сімферополь), ТОВ „КУА „ВІ ЕНД ПІ КАПІТАЛ” (м.Київ), ТОВ „КУА „Моноліт Інвест” (м.Київ), ТОВ „КУА „КАШТАН” (м.Київ), ТОВ „КУА „КАПІТАЛ” (м.Київ), ТОВ „КУА Інноваційно-промислова КУА та АПФ” (м.Київ), ТОВ „КУА „Євроінвест Плюс” (м.Київ), ТОВ „КУА „Центр Фінансових Технологій” (Крим) дисциплінарну санкцію - "Виключення з членів асоціації з правом повторного вступу". Питання затвердження відповідних рішень Дисциплінарного комітету підготовлено до розгляду на засіданні Ради УАІБ в січні 2010р.

10.4. На виконання вимог пункту 2 розділу ІХ Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) рішенням Ради від 20.10.2009р. затверджено Порядок надання Українською асоціацією інвестиційного бізнесу Висновку щодо можливості (неможливості) припинення компанією з управління активами професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), який погоджено з АМКУ та ДКЦПФР. Відповідно до вимог зазначеного документу у грудні 2009 року 2 компанії – члени УАІБ отримали висновки щодо можливості припинення професійної діяльності на фондовому ринку.Генеральний директор А.Рибальченко