Звіт про відстеження результативності наказу Міністерства освіти і науки України від 21. 05. 2003 №311 „Про затвердження Порядку обл - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Методичні рекомендації щодо заповнення організаціями колективного... 1 125.8kb.
Про перевірку обліку та діяльності організацій колективного управління 1 27.99kb.
Звіт про результати базового відстеження результативності 1 29.44kb.
Звіт про повторне відстеження результативності наказу мнс україни... 1 40.96kb.
Порядок замовлення, видачі та обліку 1 58.46kb.
Звіт про відстеження результативності постанови правління Фонду від 20. 1 37.91kb.
Порядок надання дозволів, видачі та обліку документів про освіту... 1 109.79kb.
Наказ №312 Про розподіл квот для одержувачів пільгових державних... 1 184.81kb.
Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету... 1 31.61kb.
Чернігівська обласна державна адміністрація управління освіти І науки... 1 18.15kb.
Чернігівська обласна державна адміністрація управління освіти І науки 1 18.76kb.
Закон україни про внесення змін до деяких законів України щодо приведення... 1 177.55kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про відстеження результативності наказу Міністерства освіти і науки України - сторінка №1/1
Звіт про відстеження результативності наказу Міністерства освіти і науки України від 21.05.2003 № 311 „Про затвердження Порядку обліку організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю”
1. Вид та назва регуляторного акту

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.05.2003 № 311 „Про затвердження Порядку обліку організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю” (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.06.2003 за № 436/7757).


2. Назва виконавця заходів з відстеження

Державна служба інтелектуальної власності України (далі – Державна служба).


3. Цілі прийняття акта

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.05.2003 № 311 „Про затвердження Порядку обліку організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю” розроблено на підставі статей 4 та 48 Закону України „Про авторське право і суміжні права” в рамках виконання Державною службою функції щодо ведення обліку організацій колективного управління після їх реєстрації та здійснення нагляду за їх діяльністю.


4. Строк виконання заходів з відстеження

З 03 жовтня по 03 листопада 2011 року.


5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.


6. Метод одержання результатів відстеження

Для проведення періодичного відстеження використовувався метод проведення соціологічних опитувань, що включав в себе такі етапи: • визначення цільової групи, яка повинна виконувати вимоги регуляторного акту (організації колективного управління);

 • проведення розробки та складання анкети;

 • збір інформації;

 • створення бази даних опитування, обробка результатів та їх аналіз;

 • підведення підсумків та складення звіту.


7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності здійснювалось на підставі порівнянь із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Основним засобом отримання інформації було проведення анкетування серед цільової групи. Організації колективного управління, діяльність яких регулюється вищезазначеним наказом, були повідомлені про розміщену анкету для відстеження результативності на сайті Державної служби за адресою http://www.sdip.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=17

30&fp=11.


8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

На поставлені в анкеті запитання відповіло 10 організацій колективного управління. Зазначені організації надали наступні відповіді.

На питання -


 1. Чи потрібне державне регулювання діяльності організацій колективного управління:

30% опитаних відповіли – „так”;

10% опитаних відповіли – „ні”;

50% опитаних відповіли – „потрібне державно-громадське регулювання”;

10% опитаних відповіли – „так, але в межах нагляду та контролю щодо дотримання організаціями колективного управління чинного законодавства України про авторське право та суміжні права”. 1. Чи підтримуєте Ви необхідність удосконалення процедури обліку організацій колективного управління (наприклад, внесення змін до Закону України „Про авторське право і суміжні права”, наказу Міністерства освіти і науки України тощо):

40% опитаних відповіли – „так”;

10% опитаних відповіли – „ні”;

50% опитаних відповіли – „зазначена процедура має міститися у Законі, яка у чинному законодавстві відсутня”.


 1. Чи доречно встановлення державної реєстрації організацій колективного управління (обліку) в одному державному органі, враховуючи, що на сьогодні організації проходять державну реєстрацію, відповідно, в Міністерстві юстиції України або державній адміністрації та облік в Державній службі:

30% опитаних відповіли – „так”;

20% опитаних відповіли – „ні”;

50% опитаних відповіли – „поставлене питання жодним чином не стосується наказу МОН № 311”.


 1. Чи вважаєте Ви, що доцільно кількість документів для взяття на облік:

70% опитаних відповіли – „збільшити”;

30% опитаних відповіли – „уточнити для більш чіткого розуміння 1. Чи потрібно удосконалити процедуру нагляду за діяльністю організацій колективного управління:

50% опитаних відповіли – „так”;

50% опитаних відповіли – „зазначена процедура має міститися у Законі, яка у чинному законодавстві відсутня”. 1. Чи необхідно доопрацювати форми надання звітів, що мають надаватися Державній службі організаціями колективного управління, передбачені наказом Міністерства освіти і науки України:

30% опитаних відповіли – „так”;

20% опитаних відповіли – „ні”;

50% опитаних відповіли – „зазначені форми мають відображати вимоги Закону щодо звітності організацій колективного управління, яка у чинному законодавстві відсутня”.


 1. Чи потрібно змінити (перенести) строки періодичності надання звітів до Державної служби:

100% опитаних відповіли – „ні”.

 1. Чи має бути передбачена процедура застосування заходів до організацій колективного управління у разі порушення цими організаціями вимог законодавства у сфері авторського права і суміжних прав та наказу Міністерства освіти і науки України:

50% опитаних відповіли – „так”;

50% опитаних відповіли – „зазначена процедура має міститися у Законі, що у чинному законодавстві відсутнє”. 1. Чи повинна інформація, що стосується діяльності організації колективного управління бути загальнодоступною (оприлюднюватися), з метою ознайомлення громадськості з результатами її діяльності, зокрема інформація про загальні суми зібраної та розподіленої, виплаченої винагороди суб’єктам авторського права і суміжних прав:

40% опитаних відповіли – „так”;

10% опитаних відповіли – „з дозволу організації”;

50% опитаних відповіли – „вимоги стосовно зазначеної інформації та її обсяг мають міститися у Законі, що у чинному законодавстві відсутнє”.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Відповідно до результатів анкетування зроблений висновок, що наказ Міністерства освіти і науки України від 21.05.2003 № 311 „Про затвердження Порядку обліку організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю” як регуляторний акт підтримується організаціями колективного управління. Однак при цьому певна частина зазначених організацій вбачають за необхідне введення державно-громадського регулювання цього сектора суспільних відносин, шляхом внесення відповідних змін до діючого законодавства, зокрема до Закону України „Про авторське право і суміжні права”.Також організації колективного управління вказують, що процедури реєстрації, обліку та нагляду, які передбачені наказом, необхідно вдосконалювати та уточнювати. Зокрема, необхідно доопрацювати:

 • процедуру нагляду за діяльністю організацій колективного управління;

 • форми подання звітів та оприлюднення інформації стосовно діяльності організацій колективного управління, зокрема інформації по загальні суми зібраної, розподіленої та виплаченої винагороди суб'єктам авторського права і суміжних прав;

 • процедуру застосування заходів до організацій колективного управління у разі порушення цими організаціями вимог законодавства у сфері авторського права і суміжних прав.


Голова Державної

служби інтелектуальної

власності України М. В. Паладій