Звіт про відстеження результативності постанови правління Фонду від 20. 12. 2011 №59 «Про затвердження Порядку ведення обліку показн - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про відстеження результативності постанови правління Фонду від 21. 1 52.89kb.
Звіт про результати відстеження проекту постанови правління Фонду... 1 41.47kb.
Звіт про відстеження результативності постанови правління Фонду від 20. 1 53.76kb.
Розподіл видів економічної діяльності за класами професійного ризику... 4 709.1kb.
Звіт про відстеження результативності постанови правління Фонду від 20. 1 42.08kb.
Заява про зміну класу професійного ризику виробництва та розміру... 1 23.44kb.
Звіт про відстеження результативності наказу Міністерства освіти... 1 63.16kb.
Звіт про результати відстеження постанови правління Фонду від 30. 1 44.61kb.
Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується... 1 35.93kb.
Звіт про відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів... 1 48.25kb.
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів... 1 18.58kb.
Рішення №101 10 / 11 30 вересня 2011 року село Чудей Про преміювання... 1 10.22kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про відстеження результативності постанови правління Фонду від 20. 12. 2011 - сторінка №1/1
Звіт про відстеження результативності

постанови правління Фонду від 20.12.2011 № 59

«Про затвердження Порядку ведення обліку показників для визначення класу професійного ризику виробництва»


  1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20 грудня 2011 року № 59 «Про затвердження Порядку ведення обліку показників для визначення класу професійного ризику виробництва», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 13 січня 2012 року за № 36/20349 (далі – Постанова).


  1. Виконавець заходів відстеження - управління правового забезпечення.


3. Цілі прийняття акта

Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі – Фонд) прийнято Постанову на виконання вимог статті 24 та 24¹ Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (далі – Закон) та Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Постанову прийнято з метою визначення механізму формування, зберігання та використання інформації для забезпечення визначення класів професійного ризику виробництва страхувальникам за видами їх економічної діяльності.
4. Строк виконання заходів з відстеження, тип відстеження, методи одержання результатів відстеження

Постанова набула чинності з 30 січня 2012 року, як така, що була опублікована у виданні «Офіційний вісник України» 30 січня 2012 року, № 6.

За цим звітом здійснюється базове відстеження після набрання чинності регуляторним актом.
5. Тип відстеження

За цим звітом здійснюється базове відстеження.


6. Методи одержання результатів відстеження – використано статистичну інформацію.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Використано дані автоматизованої системи збору, накопичення та обробки даних про страхувальників – роботодавців і добровільно застрахованих осіб та інформацію робочих органів виконавчої дирекції Фонду щодо результатів проведення заходів, пов’язаних із правильністю визначення класів професійного ризику виробництва страхувальникам за видами їх економічної діяльності.


8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Дія Постанови поширюється на усіх страхувальників, якими є роботодавці.

Постанова не впливає на розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта.

Постановою не передбачено витрачання страхувальниками коштів на виконання цього регуляторного акта.

Суб’єкти господарювання не витрачають окремо час на виконання вимог цього регуляторного акта, оскільки інформація, що надходить від страхувальника для наповнення автоматизованої системи збору, накопичення та обробки даних про страхувальників - роботодавців і добровільно застрахованих осіб, окремо страхувальником не подається. Робочими органами виконавчої дирекції Фонду використовується вже отримана від страхувальника інформація в межах виконання Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний), затвердженого постановою правління Фонду від 30 листопада 2010 року № 30, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2010 року за № 1337/18632, та постанови правління Фонду від 30 листопада 2010 року № 31 "Про порядок стягнення та обліку заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України", зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 17 грудня 2010 року за № 1286/18581.

Між Фондом та Пенсійним фондом України на виконання статті 17 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» налагоджено та функціонує щоденний інформаційний обмін даними з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до спільних протоколів взаємообміну даними між Пенсійним фондом України та Фондом.

Так, в результаті взаємообміну даними Фондом протягом 2012 року було присвоєно клас професійного ризику виробництва 160 345 страхувальникам.

Постанова приймалась у тому числі з метою ведення документів за вимогами, що передбачені новоприйнятими стандартами.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання є високим, оскільки проекти регуляторних актів розміщуються на сайті Фонду, а після набуття чинності публікуються у офіційних виданнях, у тому числі «Офіційному віснику України» (30 січня 2012 року, № 6).
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

З огляду на показники результативності регуляторного акта цілі, поставлені при прийнятті постанови, досягнуто, оскільки автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про страхувальників - роботодавців і добровільно застрахованих осіб наповнюється та забезпечує ведення Фондом обліку показників для визначення класу професійного ризику виробництва.


Директор В.Акопян