Звіт про відстеження результативності постанови правління Фонду від 21. 09. 2012 №32 Про внесення змін до Порядку віднесення страхув - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про відстеження результативності постанови правління Фонду від 20. 1 37.91kb.
Постанова 21. 09. 2012 м. Київ №32 Зареєстровано в Міністерстві юстиції... 1 216.27kb.
Заява про зміну класу професійного ризику виробництва та розміру... 1 23.44kb.
Повне найменування підприємства, установи, організації для юридичних... 1 25.71kb.
План-графік перевірок страхувальників щодо правильності віднесення... 1 93.09kb.
Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу... 1 21.48kb.
Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу... 1 30.31kb.
Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу... 1 30.31kb.
Розподіл видів економічної діяльності за класами професійного ризику... 4 709.1kb.
Звіт про відстеження результативності постанови правління Фонду від 20. 1 42.08kb.
Звіт про відстеження результативності постанови правління Фонду від 20. 1 53.76kb.
Звіт про результати базового відстеження постанови правління Фонду... 1 42.06kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про відстеження результативності постанови правління Фонду від 21. 09. 2012 - сторінка №1/1
Звіт про відстеження результативності

постанови правління Фонду від 21.09.2012 № 32«Про внесення змін до Порядку віднесення

страхувальників до класу професійного ризику виробництва

з урахуванням виду їх економічної діяльності та

проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний)»


  1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 21 вересня 2012 року № 32 «Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний)» (далі – Постанова).


  1. Виконавець заходів відстеження - управління правового забезпечення.


3. Цілі прийняття акта

Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі – Фонд) прийнято Постанову на виконання вимог статті 24-1 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (далі – Закон), Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та постанови Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2012 року № 237 «Про затвердження Порядку визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності».

Так, відповідно до Закону Фонд має право відносити страхувальника до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду його економічної діяльності.

Метою прийняття Постанови є приведення регуляторного акта (Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний), затвердженого постановою правління Фонду від 30 листопада 2010 року № 30, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2010 року за № 1337/18632), у відповідність з новоприйнятими актами законодавства.


4. Строк виконання заходів з відстеження, тип відстеження, методи одержання результатів відстеження

Постанова набула чинності з дня офіційного опублікування – 29 жовтня 2012 року (опублікована у виданні «Офіційний вісник України» 29 жовтня 2012 року, № 80).

Відповідно до Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308, та Методичних роз’яснень Держпідприємництва України «Щодо відстеження результативності регуляторних актів» базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень. Базове відстеження результативності може бути здійснене після набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта, якщо для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані.

За цим звітом здійснюється базове відстеження після набрання чинності регуляторним актом.


5. Тип відстеження

За цим звітом здійснюється базове відстеження


6. Методи одержання результатів відстеження – використано статистичну інформацію.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Використано дані автоматизованої системи збору, накопичення та обробки даних про страхувальників – роботодавців і добровільно застрахованих осіб та інформацію робочих органів виконавчої дирекції Фонду щодо результатів проведення заходів, пов’язаних із правильністю визначення класів професійного ризику виробництва страхувальникам за видами їх економічної діяльності.


8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Дія Постанови поширюється на усіх зареєстрованих страхувальників.

Постанова не впливає на розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта.

Постановою не передбачено витрачання страхувальниками додаткових коштів на виконання цього регуляторного акта, а лише витрачання коштів, передбачених для виконання обов’язків роботодавця із загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Суб’єкти господарювання не збільшуватимуть час на виконання вимог цього регуляторного акта.

Постанову прийнято у тому числі і з метою ведення документів за реквізитами, що передбачені новоприйнятими актами законодавства.

До набрання чинності Постановою віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва здійснювалось згідно з Класифікацією галузей економіки та видів робіт за професійним ризиком виробництва (додаток до Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2000 № 1423). Після набрання чинності Постановою віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва здійснюється за основним видом економічної діяльності згідно з Розподілом видів економічної діяльності за класами професійного ризику виробництва (додаток до Порядку визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2012 року № 237), який прийнятий з урахуванням новоприйнятого Національного класифікатора України «Класифікація видів економічної діяльності» ДК 009:2010. Зміна національного класифікатора видів економічної діяльності не впливає на розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта.

За результатами 2012 року на виконання Постанови страхувальниками подано 767 264 відомості розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності відповідно до національного класифікатора України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності».

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання є високим, оскільки проекти регуляторних актів розміщуються на сайті Фонду, а після набуття чинності публікуються у офіційних виданнях, у тому числі «Офіційному віснику України».
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

З огляду на показники результативності регуляторного акта цілі, поставлені при прийнятті Постанови, досягнуто, зокрема, Порядок віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний), затверджений постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 30 листопада 2010 року № 30, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2010 року за № 1337/18632, приведений у відповідність із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та постановою Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2012 року № 237 «Про затвердження Порядку визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності».Директор В.Акопян