Звіт про відстеження результативності регуляторного акта Вид та назва регуляторного акта - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про результати повторного відстеження результативності регуляторного... 1 39.45kb.
Звіт про результати відстеження результативності дії регуляторного... 1 32.62kb.
Звіт про результати періодичного відстеження дії регуляторного акта... 1 42.71kb.
Звіт про результати періодичного відстеження дії регуляторного акта... 1 40.94kb.
Звіт про результати базового відстеження результативності 1 29.44kb.
Звіт про результати відстеження результативності дії регуляторного... 1 22.4kb.
Звіт про відстеження результативності регуляторного акта Вид та назва... 1 31.52kb.
Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта Вид... 1 148.85kb.
Звіт щодо базового відстеження результативності регуляторного акту... 1 39.65kb.
Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта... 1 35.3kb.
Звіт про відстеження результативності регуляторного акта Вид та назва... 1 88.44kb.
Закон україни про Державний бюджет України на 2005 рік Документ 2285-15... 1 52.49kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про відстеження результативності регуляторного акта Вид та назва регуляторного - сторінка №1/1


ЗВІТ

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта

Розпорядження голови облдержадміністрації від 09.01.2007 № 1 “Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав, що здійснює комунальне підприємство «Імпульс» Пологівської районної ради”, яке зареєстровано в Запорізькому обласному управлінні юстиції 15.01.2007 за № 5/1231.


2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Головне управління економіки облдержадміністрації.


3. Цілі прийняття акта

Розпорядження видано з метою забезпечення працеспроможності підприємства та зменшення соціальної напруги населення району. Ціллю прийняття даного регуляторного акту є забезпечення беззбиткової діяльності підприємства за рахунок збільшення рентабельності та здійснення підприємством господарської діяльності в межах діючого законодавства.


4. Строк виконання заходів з відстеження

З 08.12.2008 по 15.01.2009


5. Тип відстеження

Повторне відстеження.


6. Метод одержання результатів відстеження

Під час відстеження результативності цього регуляторного акта здійснено аналіз фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Імпульс» Пологівської районної ради за 2006-2008 роки.


7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

- кількість суб’єктів господарювання, які є споживачами послуг підприємства;

- валовий доход та рівень рентабельності;

- розмір надходжень до місцевого бюджету і державних цільових фондів від господарської діяльності за встановленими тарифами.


8. Кількісні та якісні значення показників результативності

Кількісні значення показників результативності наведені в таблиці:Показник


Валовий дохід

тис. грн.Відрахув. до місцевого бюджету /

держбюджету тис.грн.


Рентабельність


(%)

Кіль-сть


звернень

2006 рік

1470,4

483

4,4

4065

2007 рік

1528,9

453

4,8

4421

2008 рік

1881,6

857

1,2

4875

Аналіз кількості звернень громадян та суб’єктів господарювання до підприємства щодо отримання послуг свідчить про збільшення звернень у 2007-2008 роках. У 2007 році кількість звернень збільшилась порівняно з 2006 роком на 8,8 %, у 2008 порівняно з 2007 роком – на 10,3 %.

- після введення нових тарифів валовий дохід підприємства у 2007 році порівняно з 2006 роком збільшився на 4 %, у 2008 році порівняно з 2007 роком – на 23,1 %.

- підприємство сплатило до бюджетів у 2006 році – 483 тис.грн, у 2007 році – 453 тис.грн., у 2008 році – 857 тис.грн.

З введенням в дію тарифів підприємство у 2007 році стало більш рентабельним. Підприємство мало можливість оновлювати свої основні фонди та вкладати кошти в розвиток підприємства, що призвело в результаті до підвищення якості та рівня послуг. Проте за підсумками 2008 року рівень рентабельності роботи підприємства знизився з 4,8 % до 1,2 %.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення визначених цілей

Виходячи з результатів аналізу встановлено, що після прийняття даного регуляторного акта держава отримала вигоди за рахунок збільшення надходжень до місцевого бюджету. Громадяни та суб’єкти господарювання мають можливість отримувати більш якісні послуги в межах району. Валовий дохід підприємства у 2006 – 2008 роках поступово зростав, проте у зв’язку зі зростанням мінімальної зарплати, витрат на утримання підприємства та на здійснення діяльності у 2008 році знизився рівень рентабельності роботи підприємства.

В подальшому оцінка фактичних результатів буде здійснюватись під час проведення періодичного відстеження.

Заступник головиоблдержадміністрації О.Ч. Сін