Звіт про виконання плану роботи та бюджету за 4-й квартал 2010 і на підставі звіту Ревізійної комісії затвердили його. Схвалено тако - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Виконання плану, тимчасового бюджету уаіб за 1-й квартал 2011 року 1 178.6kb.
Виконання плану та бюджету уаіб за 1-й квартал 2012 року 1 286.74kb.
Виконання плану роботи за ІІІ квартал поточного року та надати до... 1 279.94kb.
Звіт про роботу уаіб за 3 квартал 2011 року 1 152.22kb.
Виконання плану роботи за ІV квартал 2012 року 1 307.95kb.
Рішення про затвердження звіту про виконання бюджету Михайлівської... 1 26.7kb.
Виконання плану роботи районної державної адміністрації за ІІ квартал... 3 448.87kb.
План роботи Міністерства доходів І зборів України на III квартал... 5 1278.63kb.
Виконання плану роботи райдержадміністрації за перший квартал 2012... 2 428.9kb.
Розпорядження від 30 вересня 2011 року №198 Про план роботи районної... 1 188.24kb.
Виконання плану роботи і бюджету за 3-й квартал 2011 року 1 236.17kb.
Договір № м. Київ 2013 року Публічне акціонерне товариство «альфа–банк» 1 175.99kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про виконання плану роботи та бюджету за 4-й квартал 2010 і на підставі звіту - сторінка №1/1


НОВИНИ


Української асоціації інвестиційного бізнесу 31.01.2011 р.)


Відбулося чергове засідання Ради УАІБ

27 січня 2011 року відбулося чергове засідання Ради УАІБ. Члени Ради заслухали звіт про виконання плану роботи та бюджету за 4-й квартал 2010 і на підставі звіту Ревізійної комісії затвердили його. Схвалено також план роботи та тимчасовий бюджет Асоціації на перший квартал 2011 року.

Члени Ради обговорили підготовлені Дирекцією зауваження до законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення контролю Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за учасниками фондового ринку» та доручили Дирекції направити їх до ДКЦПФР.

В рамках підготовки «круглого столу» з питань новацій Податкового законодавства, Рада доручила Дирекції сформувати перелік актуальних для компаній з управління активами питань. Круглий стіл заплановано на другу половину березня 2011 року.

Наступне засідання Ради УАІБ відбудеться 24 лютого 2011 року.

*****
Держфінпослуг оприлюднила ряд законопроектів

щодо ринків фінансових послуг

Держфінпослуг на своєму офіційному сайті оприлюднила ряд законопроектів щодо ринків фінансових послуг. Зокрема, це проект закону «Про внесення змін і доповнень до деяких законів України щодо реклами у сфері фінансових послуг». Його основною метою є створення правових основ для захисту інтересів споживачів фінансових послуг та розвитку цивілізованої конкуренції між небанківськими фінансовими установами. Документом вносяться зміни до законів «Про рекламу» та «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Зокрема, рекламою у сфері фінансових послуг визнається реклама про: фінансову установу або іншу особу, яка відповідно до закону має право надавати фінансові послуги, її діяльність, фінансові послуги, що нею надаються або які вона має намір надавати; фінансові послуги, що надаються, чи надання яких планується фінансовими установами або іншими особами, які відповідно до закону мають право надавати такі послуги.

При цьому до реклами у сфері фінансових послуг не відноситься інформація, яка відповідно до законодавства України підлягає обов’язковому оприлюдненню. При цьому в рекламі у сфері фінансових послуг забороняється надавати інформацію про майбутні прибутки споживачів фінансових послуг.

Законопроект встановлює відповідальність та визначає порядок застосування заходів впливу за порушення законодавства про рекламу у сфері фінансових послуг.

Також Комісія оприлюднила проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України». (щодо застосування тимчасових адміністрацій як інструменту відновлення платоспроможності небанківських фінансових установ). Метою цього документа є підвищення ефективності діяльності тимчасових адміністрацій на ринках небанківських фінансових послуг з урахуванням кращого досвіду інших країн та банківського сектора України.

Ним передбачається внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України, законів «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про виконавче провадження», «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», «Про кредитні спілки», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», «Про міліцію», а також до Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито».*****
Обсяг інвестицій, внесених на приватизовані підприємства, за станом на початок поточного року дорівнював 17,87 млрд. грн.

За інформацією ФДМУ, результати минулорічних перевірок стану виконання інвестиційних зобов’язань та інших зобов’язань покупців приватизаційних об’єктів, виражених у грошовій формі, показали, що такі зобов’язання містять 832 договори купівлі-продажу пакетів акцій, 373 договори купівлі-продажу об’єктів малої приватизації та 89 договорів купівлі-продажу об’єктів незавершеного будівництва.

У цілому, цими договорами передбачено інвестування підприємств в 1995-2021 рр. на загальну суму 10,96 млрд. грн., $1,72 млрд. та 19,26 млн. євро. У тому числі, за станом на 01.01.2011 р., обсяги інвестицій мали становити 9,137 млрд. грн., $1,336 млрд. та 19,26 млн. євро. Фактично на звітну дату підприємства отримали 9,697 млрд. грн., $1,427 млрд. та 72 млн. євро, що в перерахунку в національну валюту становить 17,87 млрд. грн.

Договорами купівлі-продажу пакетів акцій акціонерних товариств передбачено надходження до них у 1995-2021 рр. коштів на загальну суму 9,6 млрд. грн., $1,42 млрд. та 19,26 млн. євро. У тому числі стратегічно важливі для економіки та безпеки держави підприємства протягом вказаного періоду мають отримати 4,96 млрд. грн., та $1,097 млрд. Фактично, починаючи з 1995 р., підприємствами вже отримано інвестицій за всіма договорами купівлі-продажу пакетів акцій у сумі 8,905 млрд. грн., $1,42 млрд. та 72 млн. євро. У тому числі за договорами купівлі-продажу пакетів акцій стратегічно важливих підприємств - 5,16 млрд. грн. та $1,14 млрд.

Зацікавленість інвесторів викликають підприємства базових галузей економіки України, а саме чорної та кольорової металургії (обсяг внесених інвестицій - 3,73 млрд. грн. та $1,1 млрд.), машинобудування та металообробки (1,33 млрд. грн. та $36,24 млн.), енергетичної та паливної промисловості (833,48 млн. грн., $57,92 млн. та 71,14 млн. євро).

Аналіз напрямків залучення інвестицій доводить, що більша їх частина спрямовується на технічне переозброєння та реконструкцію виробництва (5,37 млрд. грн. та $1,05 млрд.), що є необхідним для розвитку виробничої бази підприємств для випуску конкурентоспроможної продукції.

Іншим важливим напрямком є погашення кредиторської заборгованості приватизованих підприємств по платежах до бюджетів всіх рівнів та перед Пенсійним фондом (147,06 млн. грн. та $42,33 млн.).
*****
За станом на 1 січня 2011 року у власність держави

було повернуто 292 об’єкти приватизації

За станом на 01.01.2011 р., у власність держави (за накопичувальним підсумком) було повернуто 292 об’єкти приватизації, з яких, 82 пакети акцій, 52 цілісних майнових комплексів та 158 об’єктів незавершеного будівництва, повідомляє Фонд держмайна.

За 124 договорами продовжується претензійно-позовна робота щодо їх розірвання (визнання недійсними) і повернення відчужених за ними об’єктів у державну власність. З них, 18 - це пакети акцій, 18 - цілісні майнові комплекси та 88 - об’єкти незавершеного будівництва.

З числа повернутих у державну власність об’єктів приватизації повторно продано 153 об’єкти, а саме 49 пакетів акцій, 75 об’єктів незавершеного будівництва та 29 цілісних майнових комплексів. Загальна сума коштів, отриманих від продажу повернутих державі об’єктів за рішеннями судів, за накопичувальним підсумком становить 97,47 млн. грн.


*****
У 2010 році обсяг торгів на «Українській біржі» у порівнянні із 2009 роком

зріс на 787%, а кількість угод - на 683%

«Українська біржа» оприлюднила підсумки діяльності у 2010 році. Згідно з ними торік обсяг торгів на цьому майданчику у порівнянні із 2009 роком зріс на 787% до 27,4 млрд. грн., а кількість угод - на 683% до 990,4 тис.

Обсяг торгів на фондовому ринку «Української біржі» зріс на 671% до 23,8 млрд. грн., а кількість угод - на 562% до 836,8 тис. При цьому обсяг угод на строковому ринку «Української біржі», який було запущено у травні минулого року, становив 3,6 млрд. грн., а кількість угод - 153,5 тис.

Індекс українських акцій за минулий рік зріс на 67,9% з 1 455,47 до 2 443,7 пункту. Найбільш позитивний вплив на зростання Індексу торік здійснили акції «Укрнафти», «Мотор Січ» та «Центренерго».

Лідерами торгів за обсягами укладених угод на «Українській біржі» у 2010 році виявилися акції «Укрнафти», «Алчевського металургійного комбінату», «Авдіївського коксохімічного заводу», «Укрсоцбанку» та «Мотор Січ».

Найактивнішими торговцями біржі у 2010 році були ТОВ «Драгон Капітал», ТОВ «Тройка Діалог Україна», ПрАТ «ІФК «Арт Капітал», ТОВ «Фенікс Капітал» та АТ ІК «Проспект Інвестменс».

У секції строкового ринку лідерами стали ТОВ «Тройка Діалог Україна», ТОВ «Брокерський Дом «Откритіє», ТОВ «Аструм Капітал», АТ ІК «Проспект Інвестменс» та ТОВ «Драгон Капітал».

Лідируючі позиції серед онлайн брокерів за кількістю зареєстрованих клієнтів на фондовому ринку належать ТОВ «Драгон Капітал», ПрАТ «ІФК «Арт Капітал», ТОВ «Аструм Капітал», ТОВ «Гайнсфорт-онлайн» та ТОВ «Брокерський Дом «Откритіє», а на строковому ринку - ТОВ «Аструм Капітал», ТОВ «Брокерський Дом «Откритіє», ТОВ «Гайнсфорт-онлайн», АТ ІК «Проспект Інвестменс» та ТОВ «І - Інвест».


*****
У грудні 2010 року відтік коштів з російських пайових інвестиційних фондів становив 1,77 млрд. руб., а у січні-грудні - 606,29 млн. руб.

Згідно з даними сайту Investfunds.ru у грудні 2010 року російські пайові інвестиційні фонди (відкриті та інтервальні) залучили 1,77 млрд. руб. (за даними НБУ за станом на 1 січня 2011 року 1 російський рубль дорівнював 0,26 грн.). При цьому відкриті фонди втратили 1,42 млрд. руб., а інтервальні фонди - 351,49 млн. руб. Приплив коштів у фонди облігацій становив 578,53 млн. руб., у фонди грошового ринку - 74,36 млн. руб., а у фонди товарного ринку - 71,57 млн. руб. При цьому фонди акцій втратили 1,68 млрд. руб., змішані фонди - 471,61 млн. руб., індексні фонди - 340,02 млн. руб., фонди фондів - 4,99 млн. руб.

Найвища дохідність у грудні (15,59%) виявилася у інтервального фонду акцій «Энергокапитал-Перспективный» під управлінням компанії «Энергокапитал». При цьому середня дохідність фондів акцій у грудні становила 6,07%, фондів облігацій - 0,39%, змішаних фондів - 3,72%, індексних фондів - 7,64%, фондів грошового ринку - 0,16%, фондів фондів - 3,61%, фондів товарного ринку - 1,95%.

У 2010 році в цілому відтік коштів із відкритих та інтервальних пайових інвестиційних фондів Росії становив 606,29 млн. руб. При цьому інтервальні фонди втратили 811,44 млн. руб, а відкритим вдалося залучити 205,15 млн. руб.

Відтік коштів з фондів акцій дорівнював 2,1 млрд. руб., зі змішаних фондів - 1,7 млрд. руб., з індексних фондів - 934 млн. руб., із фондів фондів - 30,4 млн. руб. Водночас фонди облігацій залучили коштів на суму 3,46 млрд. руб., фонди товарного ринку - 379,8 млн. руб., фонди грошового ринку - 312,26 млн. руб.

За підсумками минулого року лідером за обсягом залучених коштів (2,59 млрд. руб.) серед російських УК, в управлінні яких перебувають відкриті та інтервальні ПІФ, стала компанія «Райффайзен Капитал». Друге місце посіла УК «Тройка Диалог», обсяг залучених коштів фондами якої становив 1,23 млрд. руб. На третьому місці опинилася УК «Атон-менеджмент», фонди під управлінням якої залучили 641,47 млн. руб.

Найбільший обсяг коштів серед відкритих та інтервальних ПІФ Росії змогли залучити фонди під управлінням компанії «Тройка Диалог», зокрема, відкритий фонд облігацій «Тройка Диалог - Илья Муромец» (1,35 млрд. руб.) та відкритий фонд акцій «Тройка Диалог-Потребительский сектор» (1,06 млрд. руб.). До них долучився відкритий фонд акцій «Райффайзен-Потребительский сектор» (під управлінням УК «Райффайзен Капитал»), який залучив 819,2 млн. руб.

У 2010 році найвища дохідність (76,33%) серед зазначених установ була досягнута відкритим фондом акцій «Тройка Диалог-Потребительский сектор» (під управлінням компанії «Тройка Диалог»). Друге місце зайняв відкритий фонд акцій «Охотный ряд-фонд предприятий потребительского сектора» (під управлінням «УК Банка Москвы») з дохідністю 70,94%, третє - відкритий фонд акцій «КИТ Фортис-Российская металургия и машиностроение» (під управлінням УК «ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс») з дохідністю 66,44%.

Середня дохідність фондів акцій торік становила 32,19%, фондів товарного ринку - 24,35%, індексних фондів - 23,04%, змішаних фондів - 18,38%, фондів фондів - 13,87%, фондів облігацій - 10,76%, фондів грошового ринку - 4,94%.
*****
Зростання активів пенсійних фондів другого рівня пенсійної системи Румунії

за 2010 рік становило 82%, а третього рівня - 60,8%

За інформацією Комісії з нагляду за приватною пенсійною системою Румунії, за станом на початок січня 2011 року у рамках обов’язкової накопичувальної пенсійної системи цієї країни функціонувало 9 приватних пенсійних фондів.

Загальний обсяг чистих активів цих фондів на звітну дату становив 4,33 млрд. леїв, що на 82% більше показника початку 2010 року (2,38 млрд. леїв). За офіційним курсом НБУ за станом на 1 січня 2011 року 1 лей дорівнював 2,43 грн. При цьому кількість учасників цих установ за минулий рік зросла на 5,7% - з 4,91 млн. до до 5,19 млн. осіб.

В рамках третього рівня пенсійної системи Румунії функціонувало 13 пенсійних фондів. Загальний обсяг їхніх чистих активів на звітну дату дорівнював 328 млн. леїв, що, що на 60,8% більше показника початку року (204 млн. леїв). Кількість учасників цих фондів з початку року зросла на 18,4% з 187,2 тис. до 221,6 тис. осіб.


*****
У грудні 2010 року у ПІФ Казахстану був зафіксований приплив коштів у сумі 12,21 млн. тенге, а у січні-грудні - у сумі 53,85 млн. тенге

У грудні 2010 року в казахстанських пайових інвестиційних фондах (відкритих та інтервальних) спостерігався приплив коштів у сумі 12,21 млн. тенге., повідомляє сайт Investfunds.kz. При цьому відкриті фонди втратили 69,42 млн. тенге., а інтервальні фонди - залучили 81,63 млн. тенге.

У січні-грудні у ПІФ Казахстану спостерігався відтік коштів у сумі 53,85 млн. тенге. При цьому відкриті фонди втратили 0,06 млн. тенге, а інтервальні –53,79 млн. тенге. За офіційним курсом НБУ за станом на 1 січня 2011 року 1 тенге дорівнював 0,054 грн.

Найвищу доходність серед усіх ПІФ Казахстану (8,03%) у грудні 2010 року продемонстрував інтервальний ПІФ «Табыс» під управлінням компанії «Private Asset Management». Серед відкритих фондів лідером виявився ПІФ «Казначейство» під управлінням компанії «Сентрас Секьюритиз», доходність якого становила 1,72%. При цьому за січень-грудень лідером за доходністю (24,73%) став інтервальний ПІФ «Фонд еврооблигаций» під управлінням компанії «Сентрас Секьюритиз», а серед відкритих фондів - ПІФ «Казначейство» під управлінням цієї ж компанії, доходність якого дорівнювала 21,55%.*****
За минулий тиждень Індекс ПФТС зріс на 8,92 пункту,

а Індекс українських акцій - знизився на 2,88 пункту
Індекс та обсяги торгів на ПФТС за 28.01.2011 р.

Обсяг торгів,

грн.

Індекс

ПФТС

44 559 898,94

1 057,64Індекс українських акцій та обсяги торгів на «Українській біржі»

за 28.01.2011 р.

Обсяг торгів,

грн.

Індекс

українських акцій

73 859 317

2 641,82


*****
Середня заробітна плата в Україні у грудні 2010 року дорівнювала 2 629 грн.

За інформацією Державного комітету статистики у грудні 2010 року в Україні середня номінальна заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника, склала 2 629 грн., що на 11,7% більше показника листопада 2010 року. При цьому реальна заробітна плата у порівнянні з попереднім місяцем збільшилася на 10,6%. У грудні 2010 року у порівнянні із груднем 2009 року середня номінальна заробітна плата зросла на 20,1%, а реальна - на 10,5%.

У січні-грудні 2010 року середня номінальна заробітна плата становила 2 239 грн., що на 20% більше показника січня-грудня 2009 року. При цьому реальна заробітна плата у порівнянні із аналогічним періодом минулого року зросла на 10,2%. Загальна кількість штатних працівників за грудень скоротилася на 0,9% і за станом на кінець місяця склала 10 577,9 тис. осіб.

*****
Протягом 2010 року сума державного та гарантованого

державою боргу України збільшилася на 35,96%

За станом на 31 грудня 2010 року державний та гарантований державою борг України становив 432 235 410,19 тис. грн. або $54 289 336,46 тис., в тому числі: державний та гарантований державою зовнішній борг - 276 745 560,73 тис. грн. (64,03% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або $34 759 606,70 тис.; державний та гарантований державою внутрішній борг - 155 489 849,46 тис. грн. (35,97%) або $19.529.729,76 тис., повідомляє Міністерство фінансів.

Державний борг України становив 323 475 202,05 тис. грн. (74,84%) або $40 628 911,14 тис. Статтею 10 Закону «Про Державний бюджет України на 2010 рік» був встановлений граничний розмір державного боргу України у сумі 315 715 906,3 тис. грн.

Перевищення фактичного обсягу державного боргу над граничним становить 7 759 295,75 тис. грн. і спричинене здійсненням державних запозичень відповідно до статті 25 Закону «Про Державний бюджет України на 2010 рік» та постанови Кабінету Міністрів України 12.05.2010 р. №368 «Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість».

Державний зовнішній борг на звітну дату становив 181 813 103,99 тис. грн. (42,06%) або $22 835 965,17 тис., а державний внутрішній борг - 141 662 098,06 тис. грн. (32,77%) або $17 792 945,97 тис.

Гарантований борг України дорівнював 108 760 208,14 тис. грн. (25,16%) або $13 660 425,32 тис., в тому числі: гарантований зовнішній борг - 94 932 456,74 тис. грн. (21,96%) або $11 923 641,53 тис.; гарантований внутрішній борг - 13 827 751,40 тис. грн. (3,20%) або $1 736 783,79 тис.

Протягом 2010 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилася у гривневому еквіваленті на 114 331 288,49 тис. грн. (35,96%). При цьому, державний борг України збільшився на 96 478 895,59 тис. грн. (42,50%). державний зовнішній борг збільшився на 45 886 874,30 тис. грн. (33,76%) в основному за рахунок отримання двох траншів позики Міжнародного валютного фонду (на суму 16,05 млрд.грн.), випуску облігацій зовнішньої державної позики (на суму 19,8 млрд. грн.), комерційної позики VTB банку (на суму 15,8 млрд. грн.).

Державний внутрішній борг збільшився на 50 592. 021,29 тис .грн. (55,55%) в основному за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики для фінансування державного бюджету та поповнення Стабілізаційного фонду (на суму 39,8 млрд.грн.), збільшення статутних капіталів «Укрексімбанку», НАК «Нафтогаз України» та Державної іпотечної установи (на суму 15,8 млрд. грн.), а також для відшкодування сум податку на додану вартість (на суму 16,4 млрд. грн.).Гарантований державою борг України збільшився на 17 852 392,90 тис. грн. (19,64%), що пов’язано з випуском зовнішніх єврооблігацій «ФІНІНПРО» для фінансування заходів, пов’язаних з проведенням Євро-12 (на суму 4,5 млрд. грн.), отриманням «Укравтодором» кредиту від VTB CAPITAL (на суму 3,5 млрд. грн.) та отриманням траншів позики Міжнародного валютного фонду (на суму 11,1 млрд. грн.).
Підготовлено за матеріалами сайтів Інтернет-агентств та власною інформацією