Звіт запорізької обласної державної адміністрації про повторне відстеження результативності регуляторного акта. Регуляторний акт - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт запорізької обласної державної адміністрації про базове відстеження... 1 26.17kb.
Звіт Запорізької облдержадміністрації про відстеження результативності... 1 29.12kb.
Звіт про результати базового відстеження результативності 1 29.44kb.
З в І т запорізької обласної державної адміністрації про відстеження... 1 50.67kb.
Звіт про результати відстеження результативності дії регуляторного... 1 32.62kb.
Звіт про відстеження результативності регуляторного акта Вид та назва... 1 88.44kb.
Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта... 1 35.3kb.
Звіт про результати періодичного відстеження дії регуляторного акта... 1 42.71kb.
Звіт про результати періодичного відстеження дії регуляторного акта... 1 40.94kb.
Звіт щодо базового відстеження результативності регуляторного акту... 1 39.65kb.
З в І т запорізької обласної державної адміністрації про відстеження... 1 49.85kb.
Імуноферментні порушення гомеостазу як основний чинник хронізації... 1 100.3kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт запорізької обласної державної адміністрації про повторне відстеження результативності - сторінка №1/1

З В І Т

Запорізької обласної державної адміністрації

про повторне відстеження результативності регуляторного акта.
Регуляторний акт: розпорядження голови облдержадміністрації від 09.06.2004 № 245 «Про затвердження тарифів на послуги державного комунального підприємства “Веселівське районне бюро технічної інвентаризації”.

Підстави прийняття акта: нормативний акт було прийнято відповідно до повноважень, наданих облдержадміністраціям постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.96 № 1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)” (із змінами та доповненнями) та на підставі наданих підприємством розрахункових матеріалів, підготовлених виходячи з економічно обґрунтованих витрат на надання послуг.

Виконавець заходів: головне управління економіки облдержадміністрації.

Мета прийняття акта: розпорядження видано з метою забезпечення беззбиткової діяльності підприємства, недопущення необгрунтованого зростання вартості послуг та якісного надання послуг всім категоріям споживачів в повному обсязі.

Строк виконання заходів з відстеження: В подальшому періодичне відстеження буде проведено у встановлені строки, затверджені Реєстром власних регуляторних актів Запорізької ОДА (з наведенням інформації про строки відстеження результативності регуляторних актів), який розміщено на офіційному веб-сайті.

Методи одержання результатів та спосіб одержання даних: Для відстеження результативності цього регуляторного акта використовуються дані надані комунальним підприємством „Веселівське районне бюро технічної інвентаризації”.

Кількісні та якісні показники результативності:

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 09.06.2004 № 245 «Про затвердження тарифів на послуги державного комунального підприємства “Веселівське районне бюро технічної інвентаризації”, затверджено тариф у розмірі 7,24 грн.

Аналіз фінансової звітності підприємства за 2004 - 2005 роки свідчить, що підприємство за підсумкамии 2004 року отримало прибуток у розмірі 5,7 тис. грн з рентабельністю 6,9 %. За 2005 рік прибуток склав 5,5 тис.грн з рентабельністю 4%. Доход підприємства у 2005 році, у порівнянні з 2004 роком, зріс з 88,0 тис. грн. до 142,3 тис.грн. У 2005 році збільшилась кількість звернень до комунального підприємства “Веселівське районне бюро технічної інвентаризації” і склала 738 осіб, що на 19,4% більше ніж у 2004 році (618 осіб).

Показник

Валовий дохід

тис. грн.Відрахув. до місцевого бюджету тис.грн.

Прибу-

ток


Рентабель-

ність (%)Кількість

звернень


2004 рік

88,0

єд.под. 8,8


подоход. 7,0

соц.фонди 0,55,7

6,9

618

2005 рік

142,3

єд.под. 12,8


подоход. 10,4

соц.фонди 1,2

пенс.фонд 26,1


5,5

4,0

738

Причинами фактичного зниження рівіня рентабельності підприємства є підвищення мінімальної заробітної плати, рівень якої прямо пов’язаний з розміром витрат підприємства на заробітну плату та розміром відрахувань до бюджету, які у 2005 році збільшились на 34,2 тис.грн у порівнянні з 2004 роком. Діючи тарифи для комунального підприємства “Веселівське бюро технічної інвентаризації” були затверджені у 2004 році. Мінімальна заробітна складала 205 грн. За цей період мінімальна заробітна плата зросла на 70%. Відповідно збільшились відрахування до бюджету на 200 % (дані наведені у таблиці).Очікуваний результат: Підприємство очікує зменшення прибутку через постійне підвищення мінімальної заробітної плати і збільшення відрахувань до бюджету.

Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Наявні як позитивні так і негативні показники дії регуляторного акту. Позитивним фактором дії регуляторного акту є захищеність споживачів послуг комунального підприємства “Веселівське районне бюро технічної інвентаризації” від необгрунтованого зростання тарифу на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав. Платежеспроможність населення збільшується. При зростанні мінімальної заробітної плати тариф не змінюється вже два роки.

Негативним показником дії регуляторного акту є зменшення прибутку підприємства. Це може призвести не тільки до нульової рентабельності підприємства, но і к збитковості підприємства. При цьому зменшаться відрахування до бюджету.

При досягненні підприємством нульової рентабельності треба переглядати цей регуляторний акт.


Перший заступник голови


Запорізької обласної


державної адміністрації О.Ч. Сін