1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
1. Опис проблеми, яку планується розв'язати шляхом втручання держави... 1 47.2kb.
Рішення Дніпродзержинської міської ради «Про внесення змін до рішення... 1 90.84kb.
Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного... 1 109.3kb.
1. Опис проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного... 1 44.25kb.
Про затвердження Правил авіаційного пошуку і рятування в Україні 1 71.37kb.
Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про ветеринарну... 1 88.02kb.
Про затвердження Інструкції з ветеринарно-санітарної оцінки риби... 1 68.49kb.
Про затвердження Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань... 1 61.9kb.
1. Аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного... 1 99.98kb.
Положення про проведення перевірок стану збереження майна платника... 1 59.8kb.
Положення про проведення перевірок стану збереження майна платника... 1 58.8kb.
Інвентаризаційний опис матеріальних цінностей, прийнятих (зданих) 1 97.32kb.
Таращанський 1 219.63kb.

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання - сторінка №1/1


АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку здійснення любительського та спортивного рибальства»
1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним» (далі – Проект) розроблено з метою приведення нормативної бази до вимог чинного законодавства в частині поводження з продуктами харчування, насамперед тими, що швидко псуються. Зазначений проект розроблено у зв’язку з внесенням змін до статті 265 КУпАП та відповідно до рекомендацій Державної фінансової інспекції України, викладених за результатами проведення державного фінансового аудиту Державного агентства рибного господарства України і підпорядкованих йому підприємств та установ рибогосподарської галузі.
2. Визначення цілей прийняття пропонованого акта
Ціллю прийняття пропонованого акта – є нормативне врегулювання питань, що виникають під час виконання службових обов’язків органами рибоохорони, а саме визначення можливих шляхів поводження з вилученою у порушників правил рибальства рибою та іншими водними біоресурсами.

Шляхом досягнення цілі є нормативне визначення можливості залишати на відповідальне зберігання порушнику вилученої в нього риби чи інших водних біоресурсів до прийняття відповідного рішення судовою інстанцією.


3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей
У даному випадку вбачається за можливе визначити два альтернативні способи досягнення встановлених цілей.

1. Залишити існуючі норми провадження з вилученим майном, що швидко псується.

Змінами, внесеними до статті 265 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачається, що порядок зберігання вилучених речей та документів до розгляду справи визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з Державною судовою адміністрацією України (в попередній редакції місце зберігання визначали органи (посадові особи), яким надано право проводити вилучення речей і документів – тобто державні інспектори рибоохорони).

Відповідно до пункту 2 Порядку зберігання вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення речей і документів, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 16 січня 2012 року № 17, речі (товари) з обмеженим терміном зберігання обліковуються та зберігаються в порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року № 1340.

Разом з тим передача риби до виправних закладів, інтернатів тощо, про що зазначається у постанові Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року № 1340, неможлива у зв’язку з відсутністю в кошторисах органів рибоохорони коштів на отримання ветеринарних свідоцтв, необхідних під час передачі риби. Враховуючи значну кількість дрібних партій вилучених водних біоресурсів, що збільшує обсяги витрат та кількість затраченого часу – це унеможливлює роботу органів рибоохорони.

Враховуючи наведене, залишити її незмінною немає можливості.

2. Прийняти зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року № 1340, що дозволить проводити природоохоронну діяльність належним чином, відповідно до чинного законодавства та надасть можливість збільшити надходження коштів до місцевих бюджетів, оскільки передбачить можливість сплати вартості вилученої риби порушником після відповідного рішення судом.
4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми та відповідні заходи
Механізм розв’язання проблеми включає надання можливості органам (посадовим особам), яким надано право провадити вилучення речей і документів, визначати місце зберігання об’єктів правопорушення, що швидко псуються, з подальшим відшкодуванням їх вартості до місцевого бюджету, або (відповідно до рішення суду) залишення їх власнику.
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта
Прийняття Проекту дозволить проводити природоохоронну діяльність належним чином і відповідно до чинного законодавства. Врегулювання зазначеного питання надасть можливість збільшити надходження коштів до місцевих бюджетів, оскільки передбачить можливість сплати вартості вилученої риби порушником після відповідного рішення суду.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта, аналіз очікуваних вигод і витрат від його прийняття

Пропонується застосувати текстовий спосіб вираження вигод та витрат.
Об’єкт

впливу


Вигоди

Витрати

1

2

3

Держава

Встановлення правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, удосконалення державного регулювання та контролю в сфері природокористування водними живими ресурсами, надходження до місцевого бюджету.

Додаткові витрати відсутні

Суб’єкти господарювання

Не стосується регулювання господарської діяльності.

Додаткові витрати відсутні

Населення

Визначення прав та обов’язків, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання законодавства у сфері вилову риби, використання та охорони природних ресурсів.

Додаткові витрати відсутні


7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта
Строк дії акта необмежений, оскільки дія Законів України «Про тваринний світ» від 13.12.2001 № 2894-III, «Про рибне господарство та охорону водних біоресурсів» від 08.07.2011 № 3677-VI, на підставі яких здійснюється охорона риби та інших водних біоресурсів, необмежена часом.
8. Визначення показників результативності акта
Дія даного акта поширюється на всі особи - суб'єкти права, що перебувають на території держави тимчасово або постійно та підпадають під дію його приписів у разі здійснення порушення, відповідальність за яке передбачена природоохоронним законодавством.

Показники результативності акта визначаються належною роботою органів рибоохорони та надходженням коштів до місцевого бюджету.

Рівень поінформованості громадян з основних положень акта – середній, за рахунок розміщення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним» на веб-сайті Державного агентства рибного господарства України : www.darg.gov.ua.

9. Перелік заходів, спрямованих на відстеження результативності акта у разі його прийняття
Стосовно акта здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження у межах строків, установлених статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»:

базове відстеження – до набрання актом чинності;

повторне відстеження – через рік з моменту набрання актом чинності;

періодичні відстеження – кожні три роки, починаючи з дня заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Вид даних для відстежень – дослідження статистичних показників.


Голова Державного агентства рибного

господарства України В.С. Дроник

«___»______________2012 р.