1. Прогноз правових, економічних і екологічних наслідків в проекті містобудівної документації Генеральний план м. Луганська - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Повідомлення про проведення громадського обговорення містобудівної... 1 18.61kb.
Рішення про подальше використання містобудівної документації «Генеральний... 1 10.18kb.
Львівська міська рада відкрите голосування пленарне засідання 18-ї... 1 131.6kb.
Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій... 1 191.67kb.
Рішення від 31 січня 2012 року №420/4 м. Стаханов Про затвердження... 1 103.69kb.
Закону України «Про регулювання містобудівної документації», Закону... 5 728.17kb.
Резолюцiя науково-практичної конференції «Ринок земель: правова основа... 1 53.84kb.
Рішення 14. 02. 2013року №545 смт. Воловець Про визнання існуючого... 1 15.83kb.
Прийому передачі виконавчої документації по об’єкту " …" до Договору... 1 74.83kb.
Український державний науково-дослідний інститут проектування міст... 25 2940.39kb.
Партнери та спонсори фестивалю: Генеральний медіа-партнер: Інтер... 1 27.42kb.
Інструкція з перевірки доступності генерального плану у приміщенні... 1 176.88kb.
Таращанський 1 219.63kb.

1. Прогноз правових, економічних і екологічних наслідків в проекті містобудівної - сторінка №1/1
1. Прогноз правових, економічних і екологічних наслідків

в проекті містобудівної документації «Генеральний план м. Луганська».
Генеральний план населеного пункту це - містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту.

Проект «Генеральний план м. Луганська» розроблений у відповідності до вимог Закону України «Про планування і забудову територій», діючих державних будівельних норм, а також екологічних, протипожежних, санітарно-гігієничних вимог і стандартів.

Згідно зі ст. 12 Закону України «Про планування і забудову територій» генеральним планом населеного пункту визначаються:

- потреби в територіях для забудови та іншого використання;

- потреба у зміні межі населеного пункту, черговість і пріоритетність забудови та іншого використання територій;

- межі функціональних зон, пріоритетні та допустимі види використання та забудови територій;

- планувальна структура та просторова композиція забудови населеного пункту;

- загальний стан довкілля населеного пункту, основні фактори його формування, містобудівні заходи щодо поліпшення екологічного і санітарно-гігієнічного стану;

- території, які мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання;

- інші вимоги, визначені державними будівельними нормами.


Відповідно до Генерального плану розробляються та затверджуються місцеві містобудівні програми, програми економічного та соціального розвитку міста.

На даний час Луганською філією економіко-правових досліджень НАН України розроблена Концепція стратегії сталого розвитку м. Луганська. З урахуванням основних пропозицій проекту Генерального плану в Концепції визначені напрями розвитку міста на базі наявного науково-промислового комплексу традиційних галузей промисловості, в т.ч. машинобудівної, виробництва будівельних матеріалів, вугільної, електротехнічної, легкої, харчової промисловості. Передбачена організація нових видів діяльності з урахуванням наявності спеціалізованих трудових ресурсів, інші комплексні організаційно-господарські заходи.


У складі проекту Генерального плану розроблений розділ 13 «Стан і охорона природного середовища» пояснювальної записки (том І), де наводиться характеристика існуючого стану атмосферного повітря, шумового забруднення, електромагнітного випромінювання, санітарно-захисних зон діючих підприємств, характеристика водних ресурсів, стану грунтів, визначена потенційна радонова небезпека.

В проекті визначені основні напрямки еколого-містобудівної організації міського середовища. Це - здійснення комплексу інженерно-технічних і планувальних заходів, спрямованих на оздоровлення екологічної системи міста і умов життєдіяльності в ньому.

Витяги з розділу наводяться нижче:

«Генеральним планом пропонується:

- технічне переоснащення підприємств базовых галузей;

- організація нормативних санітарно-захисних зон, шкідливих в екологічному відношенні об'єктів згідно їх класу шкідливості, благоустрій, озеленення и дотримання санітарного режиму їх використання (згідно СН 173-96 і технічних паспортів);

- розвиток транспортної схеми міста: будівництво і реконструкція магістральних вулиць і доріг, об'єктів транспортної інфраструктури із значною реконструкцією в центральній частині міста;

- подальший розвиток електричного транспорту;

- заходи, щодо зменшення шкідливої дії викидів забруднюючих речовин від автотранспортних потоків, в т.ч. впровадження програми «Екологічно чистий автомобіль». Для цього необхідно побудувати підприємство з ремонту та переоснащенню автомобілів під вимоги «євростандартів»;

- з метою ліквідації проїзду важковантажного автомобілів на головних магістралях міста Генеральним планом передбачено створення окружної дороги навколо міста, системи прикордонних транспортно-складських терміналів при під’їзді до міста з магістралі «Європа-Азія», Донецького напрямку та в районі державного кордону з Росією;

- ландшафтна організація території міста із створенням нових парків (в т.ч. на територіях, що підлягають рекультивації) і реконструкцією тих, що існують, формування прибережних паркових зон річки Лугань, максимальне озеленення прибережних захисних смуг річок Лугані і Вільхової;

- розробка цільової програми оздоровлення річок Лугані і Вільхової;

- пошук і впровадження прийомів з попередження і боротьби із забрудненням грунтів важкими металами і нафтопродуктами;

- здійснення заходів щодо санітарного очищення міста, будівництво сміттєпереробного комплексу;

- здійснення заходів щодо екологізації водогосподарського комплексу - впровадження водозберігаючих технологій, модернізація діючих і будівництво нових систем оборотного і повторного водопостачання;

- будівництво нових і реконструкція існуючої водопровідної мережі з сучасним її переоснащенням;

- реконструкція існуючих каналізаційних мереж;

- закриття Вергунських очисних споруд, які розташовані в житловій забудові;

- закриття очисних споруд в смт. Ювілейне, які розташовані в охоронній зоні Луганського водозабору;

- здійснення принципової схеми організації водовідведення і очищення поверхневих і дощових стоків;

- подальший розвиток системи газопостачання міста з урахуванням розміщення новых майданчиків житлового будівництва;

- впровадження ресурсо-економних і екологічно довершених методів і технологій отримання тепла (використання біоресурсів, тепло - установок сучасного типу, термовітроустановок, геліоустановок);- здійснення комплексу заходів, щодо інженерної підготовки території: захист від підтоплення, берегоукріплення, протиерозійний захист, рекультивація порушених територій».

Прийняті проектні рішення Генерального плану спрямовані на підвищення якості життя населення в міському середовищі.