1. Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання Законом України від 4 липня 2012 року №5039-vi «Пр - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Пояснювальна записка до проекту Закону України Про внесення змін... 1 57.18kb.
Рішення Дніпродзержинської міської ради «Про внесення змін до рішення... 1 90.84kb.
Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом... 1 77.92kb.
Закону україни "про державне регулювання виробництва І обігу спирту... 1 44.1kb.
Про розгляд протесту прокурора м. Львова від 22. 04. 2010 №1053 1 13.14kb.
Закон України від 19 грудня 1995 року №481/95-вр "Про державне регулювання... 1 27.18kb.
Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного... 1 109.3kb.
Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законів України щодо скорочення... 1 49.22kb.
Закон України від 19 грудня 1995 року №481/95-вр „Про державне регулювання... 1 51.66kb.
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом... 1 49.76kb.
1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом... 1 66.96kb.
Рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 1 53.17kb.
Таращанський 1 219.63kb.

1. Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання - сторінка №1/1
Аналіз впливу регуляторного акту

до проекту «Про затвердження Порядку видачі суб’єктам господарювання ліцензій на здійснення діяльності у сфері виробництва та обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів»
1. Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

Законом України від 4 липня 2012 року №5039-VI «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» щодо функцій уповноваженого органу» були внесені зміни до статті 16 Закону України від 19 грудня 1995 року №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (далі – Закон №481). Зазначеними змінами передбачено, що контроль за сплатою річної плати за ліцензії здійснюється органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України видавати ліцензії на виробництво або імпорт, експорт спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, оптову торгівлю спиртом, оптову та роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами. Для здійснення контролю суб'єкт господарювання подає зазначеному органу копію платіжного доручення з відміткою банку про сплату.

З метою приведення у відповідність до норм Закону № 481 нормативно-правових актів Уряду Міністерством фінансів України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі суб’єктам господарювання ліцензій на здійснення діяльності у сфері виробництва та обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів»  (далі – проект постанови).

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект постанови розроблено з метою приведення постанов Уряду від 31 березня 1999 р. №500 «Про впорядкування видачі суб’єктам підприємницької діяльності ліцензій на право оптової торгівлі спиртом етиловим і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» та від 13 травня 1996 р. №493 «Про Тимчасовий порядок видачі ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами» (далі – постанови №500 та №493) до вимог Закону № 481.3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Обрані способи

Альтернативні способи

Аргументи щодо переваги обраного способу

Скасування постанов №500 та №493 та затвердження Порядку, який врегулює відповідно до чинного законодавства питання, видачі суб’єктам господарювання ліцензій на оптову торгівлю спиртом, оптову і роздрібну торгівлю алкоголем та тютюном, а також ліцензій на виробництво такої продукції.

Залишити чинне регулювання без змін – без прийняття проекту постанови.

Спосіб є недоцільним, оскільки діючі на даний час постанови №500 та №493 є застарілими і неактуальними.Зазначений проект постанови покращить бізнес середовище в частині ліцензування виробництва і обігу підакцизної продукції. А саме:

- систематизовано і актуалізовано норми та об’єднано дві постанови, що полегшить використання законодавства в сфері ліцензування;

- встановлено строки для органів ліцензування щодо видачі, переоформлення, анулювання ліцензій, що поліпшить планування діяльності;

- визначено порядок ліцензування виробництва.4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Проект акту має достатній ступінь досягнення визначених цілей та направлений на внесення чіткості у підзаконний акт, що регулює порядок ліцензування виробництва, обігу підакцизної продукції, а також на актуалізацію норм, уникнення неоднозначного трактування положень та поліпшення умов ведення як крупного так і малого бізнесу в цілому.5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Не передбачається вплив будь-яких зовнішніх факторів на реалізацію зазначеного проекту.6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Систематизація і актуалізація законодавства в сфері ліцензування виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Витрати держави відсутні.

Інтереси суб’єктів господарювання

1. Систематизація і актуалізація законодавства в сфері ліцензування виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

2. Внесення чіткості у законодавство щодо строків видачі ліцензій, необхідних документів для її отримання, процедури видачі і анулювання ліцензій на виробництво, що позитивно впливатиме на ведення бізнесу.Витрати у суб’єктів господарювання відсутні.

Норми цього регуляторного акта не впливатимуть на інтереси громадян

7. Строк дії акта

Строк дії цього акту може бути обмежено в разі втрати чинності Закон №481.8. Показники результативності акта

Прийняття проекту постанови запровадить порядок видачі суб’єктам господарювання ліцензій на здійснення діяльності у сфері виробництва та обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, який відповідатиме чинному законодавству та слугуватиме якісним нормативно-правовим актом для використання суб’єктами господарювання, які провадять діяльність із виробництва та/або торгівлі підакцизною продукцією.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання із основних положень акта високий, оскільки проект Закону розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України www.mfu.gov.ua.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатів

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень до проекту та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання чинності регуляторним актом шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через кожні три роки, починаючи від дня виконання заходів з повторного відстеження.У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом проведення аналізу показників дії цього акта такі моменти буде виправлено шляхом внесення відповідних змін.
Перший заступник Міністра А. МЯРКОВСЬКИЙ