1. Зміст послуги - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
1. Зміст послуги - сторінка №1/1
СТАНДАРТ

надання направлення на проходження альтернативної

(невійськової служби)

1. Зміст послуги

З метою забезпечення реалізації статті 35 Конституції України, яка гарантує громадянам заміну альтернативною (невійськовою) службою виконання військового обов’язку, якщо його виконання суперечить їх релігійним переконанням. В Україні з 1991 року діють законодавчі і нормативні акти щодо здійснення такої служби. Україна прийняла Закон Украни “Про альтернативну (невійськову) службу“, який передбачає, що альтернативну службу громадяни проходять на підприємствах, в установах, організаціях, що перебувають у державній, комунальній власності або переважна частка у статутному фонді яких є в державній або комунальній власності.

На альтернативну службу направляються громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу і особисто заявили про неможливість її проходження як такої, що суперечить їхнім релігійним переконанням, документально або іншим чином підтвердили істинність переконань та стосовно яких прийнято відповідне рішення комісією у справах альтернативної служби.

Після проходження призовної комісії відповідно до Закону України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу“ та прийняття нею рішення щодо призову на строкову військову службу військовий комісаріат протягом п'яти календарних днів повідомляє комісію у справах альтернативної (невійськової) служби про рішення призовної комісії. У цей же період громадянин повинен звернутися до комісії у справах альтернативної (невійськової) служби.

Не підлягають направленню на альтернативну службу громадяни, звільнені відповідно до Закону України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу“ від призову на строкову військову службу, або яким, відповідно до законодавства, надано відстрочку від призову на строкову військову службу (на строк дії відстрочки).

(Перелік релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю, визначено постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.1999 № 2066. До них належать: адвентисти-реформісти; адвентисти сьомого дня, євангельські християни; євангельські християни-баптисти; покутники; свідки Єгови; харизматичні християнські церкви (та церкви, прирівняні до них згідно із зареєстрованими статутами); християни віри євангельської (та церкви, прирівняні до них згідно із зареєстрованими статутами); Товариство Свідомості Крішни).


2. Виконавчий орган, який здійснює послугу

Галицька районна адміністрація (комісія у справах альтернативної (невійськової) служби Галицької районної адміністрації, голова комісії – тел.261-10-33, секретар комісії – тел.261-60-36).

Залізнична районна адміністрація (комісія у справах альтернативної (невійськової) служби Залізничної районної адміністрації, голова комісії – тел.295-82-39, секретар комісії – тел.295-82-36).

Личаківська районна адміністрація (комісія у справах альтернативної (невійськової) служби Личаківської районної адміністрації, голова комісії – тел.275-08-44, секретар комісії – тел.275-04-86).

Сихівська районна адміністрація (комісія у справах альтернативної (невійськової) служби Сихівської районної адміністрації, голова комісії – тел.221-94-39, секретар комісії – тел.221-94-39).

Франківська районна адміністрація (комісія у справах альтернативної (невійськової) служби Франківської районної адміністрації, голова комісії – тел. 237-51-87, секретар комісії – тел. 237-41-57).

Шевченківська районна адміністрація (комісія у справах альтернативної (невійськової) служби Шевченківської районної адміністрації, голова комісії – тел.252-51-40, секретар комісії – тел.231-63-42).
3. Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верств населення

На альтернативну службу можуть бути направлені громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу і особисто заявили про неможливість її проходження як такої, що суперечить їхнім релігійним переконанням.4. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

4.1. Заява особи про направлення на альтернативну службу із зазначенням мотивів неможливості проходження строкової військової служби та підтвердженням істинності релігійних переконань громадянина на ім’я голови комісії у справах альтернативної (невійськової служби) (додаток ).

4.2. Довідка з релігійної організації із зазначенням мотивів неможливості проходження строкової військової служби та підтвердженням істинності релігійних переконань громадянина.

4.3. Довідка про взяття на військовий облік, але не пізніше ніж за два календарні місяці до початку встановленого законодавством періоду призову на строкову військову службу.

4.4. Копія документа про освіту.

4.5. Довідка про склад сім’ї (дійсна до 3-х місяців).

4.6. Довідка з місця роботи або навчання.

5. Склад і послідовність дій одержувача та виконавчого органу, опис етапів надання послуги

5.1. Послідовність дій одержувача при отриманні послуги:

5.1.1. Подання до районного Центру обслуговування мешканців заяви та документів, визначених у пункті 4 (за наявності паспорта).

5.1.2. Отримання направлення про направлення на альтернативну службу голови комісії у справах альтернативної (невійськової) служби.

5.1.3. Можливість оскарження рішення виконавчого органу про відмову у наданні адміністративної послуги у порядку, визначеному Законом України “Про звернення громадян“, або у судовому порядку.

5.2. Опис етапів надання адміністративної послуги:

5.2.1. Громадянин або юридична особа, який має намір отримати направлення на проходження альтернативної (невійськової служби), особисто, через уповноважений ним орган чи особу або поштовим відправленням звертається до районного Центру обслуговування мешканців із заявою на ім’я голови районної адміністрації щодо розгляду питання про надання направлення на проходження альтернативної (невійськової) служби за встановленою формою та надає документи, які визначені у пункті 4.

5.2.2. Заява та документи, що додаються до неї:

5.2.2.1. Приймається за описом, копія якого видається або надсилається заявнику, з відміткою про дату прийняття документів та підписом відповідальної особи районного Центру обслуговування мешканців.

5.2.2.2. Реєструється у районному Центрі обслуговування мешканців централізовано за допомогою програми електронного документообігу у базі даних “Вхідні“ поточного року.

5.2.3. Заява з поданими заявником документами після реєстрації у районному Центрі обслуговування мешканців передається на розгляд голові комісії у справах альтернативної (невійськової) служби, який в 14-денний термін забезпечує:

5.2.3.1. Розгляд заяви з вхідним пакетом документів.

5.2.3.2. Накладення резолюції на заяві.

5.2.3.3. Розгляд та накладення резолюції на заяві з вхідним пакетом документів.

5.2.3.4. Розгляд заяви з пакетом документів на засіданні комісії у справах альтернативної (невійськової) служби в присутності громадянина. У разі потреби на засідання запрошуються представники релігійних організацій, громадськості та вживаються в межах законодавства інші заходи для встановлення належності громадянина до релігійної організації, віровчення якої не допускає користування зброєю, та істинності його релігійних переконань.

5.2.3.5. Прийняття рішення комісії у справах альтернативної (невійськової) служби про конкретне місце проходження громадянином альтернативної служби. Місце проходження альтернативної служби громадянина з урахуванням суспільних потреб може бути змінено комісією у будь-який час. Питання про зміну місця проходження громадянином альтернативної служби розглядається комісією протягом місяця, у разі потреби визначається інше місце проходження альтернативної служби та громадянинові видається нове направлення для проходження альтернативної (невійськової) служби.

5.2.4. Підготовку направлення голови комісії у справах альтернативної (невійськової) служби на підставі рішення комісії у справах альтернативної (невійськової) служби.

5.2.5. Голова комісії у справах альтернативної (невійськової служби) підписує направлення про проходження альтернативної (невійськової служби) (1 день).

5.2.6. Направлення про проходження альтернативної (невійськової) служби надсилається заявникові поштою через районний Центр обслуговування мешканців протягом 1 робочого дня від дати його прийняття.
6. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

Строк надання послуги – 15 календарних днів.

Направлення для проходження альтернативної (невійськової) служби видається громадянинові на підставі рішення комісії не менш як за десять днів до початку строку проходження альтернативної служби, а також надсилається власникові відповідного підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу.

Рішення комісії про направлення громадянина на альтернативну службу або про відмову в направленні на альтернативну службу протягом п'яти календарних днів видається заявникові та надсилається у військовий комісаріат, в якому громадянин перебуває на військовому обліку.


7. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги

7.1. Невідповідність поданих документів вимогам п. 4.

7.2. Виявлення в поданих документах недостовірної інформації.

7.3. Неправильно оформлені документи (незаповнені або заповнені частково).


8. Опис результату, який повинен отримати одержувач

8.1. У разі позитивного вирішення питання одержувач, а також власник відповідного підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган отримує направлення для проходження альтернативної (невійськової) служби не менш як за десять днів до початку строку проходження альтернативної служби, про що повідомляється військовий комісаріат, де громадянин перебуває на військовому обліку.

8.2. Відмова у наданні адміністративної послуги надається одержувачу письмово з посиланням на чинне законодавство, з мотивацією відмови та роз’ясненням порядку оскарження.

8.3. База документообігу Львівської міської ради.


9. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається безоплатно.


10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

Документи подаються безпосередньо у Центр обслуговування мешканців районної адміністрації або поштовим відправленням за адресою:

Галицька районна адміністрація, вул.Ф.Ліста, 1, м.Львів, 79000, (тел. 261-10-38).

Залізнична районна адміністрація, вул.І.Виговського, 34, м.Львів, 79022, (тел. 295-82-36).

Личаківська районна адміністрація, вул.К.Левицького, 67, м.Львів, 79017, (тел. 276-99-77).

Сихівська районна адміністрація, вул.Зубрівська, 9, м.Львів, 79066, (тел. 221-91-11).

Франківська районна адміністрація, вул.Генерала Т.Чупринки, 85, м.Львів, 79052, (тел. 237-30-38).

Шевченківська районна адміністрація, вул.В.Липинського, 11, м.Львів, 79058, (тел. 230-09-27).


11. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та посадовими інструкціями.


12. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації

Графік роботи районного Центру обслуговування мешканців:

Понеділок- четвер: з 9.00 до 18.00 год.

П’ятниця: з 9.00 год. до 16.45 год.

Перерва на обід: з 13.00 до 14.00 год.
13. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги

Послуга надається в міру надходжень звернень, поділ суб’єктів на категорії при наданні адміністративної послуги не передбачено.


14. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача під час звернення за одержанням та в ході надання адміністративної послуги

Інформація про цей стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачеві безкоштовно через:

14.1. Розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Львівської міської ради: www.city-adm.lviv.ua.

14.2. У районних Центрах обслуговування мешканців та районних комісіях з питань поновлення прав реабілітованих за телефонами:

Галицька районна адміністрація:

Районний Центр обслуговування мешканців: тел.261-10-38.

Комісія у справах альтернативної (невійськової) служби: голова комісії – тел.261-10-33, секретар комісії – тел.261-60-36.

Залізнична районна адміністрація:

Районний Центр обслуговування мешканців: тел.295-82-36.

Комісія у справах альтернативної (невійськової) служби: голова комісії – тел.295-82-39, секретар комісії – тел.295-82-36.

Личаківська районна адміністрація:

Районний Центр обслуговування мешканців: тел.276-99-77.

Комісія у справах альтернативної (невійськової) служби – голова комісії – тел.275-08-44, секретар комісії – тел.275-04-86.

Сихівська районна адміністрація:

Районний Центр обслуговування мешканців: тел.221-91-11.

Комісія у справах альтернативної (невійськової) служби – голова комісії – тел.221-94-39, секретар комісії – тел.221-94-69.

Франківська районна адміністрація:

Районний Центр обслуговування мешканців: тел.237-30-38.

Комісія у справах альтернативної (невійськової) служби – голова комісії – тел. 237-51-87, секретар комісії – тел. 237-41-57.

Шевченківська районна адміністрація:

Районний Центр обслуговування мешканців: тел.230-09-27.

Комісія у справах альтернативної (невійськової) служби – голова комісії – тел.252-51-40, секретар комісії – тел.231-63-42.


15. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам

Ця послуга надається громадянам, які підлягають призову на строкову військову службу.


16. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту

Відповідно до Законів України “Про звернення громадян“, “Про інформацію“, в судовому порядку.


17. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу

Порядок виправлення можливих недоліків, наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу, здійснюється відповідно до законодавства.


18. Нормативно-правові акти

18.1. Ст.35 Конституції України.

18.2. Закон України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу“.

18.3. Закон “Про альтернативну (невійськову) службу“.

18.4. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про альтернативну (невійськову) службу“.

18.5. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.11.1999 № 2066 “Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування Закону України “Про альтернативну (невійськову) службу.


Додаток: 03.54.01