35 від 16. 12. 2010р. № від Замовник: Найменування. Державне підприємство «Харківський завод шампанських вин» - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
49 від 22. 12. 2010р. № від Замовник: Найменування. Державне підприємство... 1 72.65kb.
1 від 18 березня 2011 р. Замовник: Найменування: Державне підприємство... 1 61.89kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 49.98kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №46 від... 1 79.28kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 86.79kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 90.94kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 91.65kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 85kb.
Повідомлення про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування... 1 22.42kb.
Повідомлення про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування... 1 23.34kb.
Повідомлення про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування... 1 21.8kb.
Звіт №58 від 14. 02. 2012 р про результати проведення процедури відкритих... 1 92.19kb.
Таращанський 1 219.63kb.

35 від 16. 12. 2010р. № від Замовник: Найменування. Державне підприємство «Харківський - сторінка №1/1
ЗВІТ
про результати проведення процедур


відкритих і двоступеневих торгів

35 від 16.12.2010р.

_________ від ____________ 

1. Замовник:

1.1. Найменування. Державне підприємство «Харківський завод шампанських вин».

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 30590422.

1.3. Місцезнаходження. м. Харків, вул. Лозівська, 20. 61017.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Бреславська Олена Володимирівна, начальник тендерного відділу. м. Харків, вул. Лозівська, 20. 61017. Телефон 8(057) 712-89-23. Факс 8(057) 712-89-23.

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Державне підприємство «Харківський завод шампанських вин». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30590422.

2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти підприємства.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування. ДК 016-97 28.73.1. Вироби з дроту (мюзле).

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг. Кількість лотів – 2 (два).

4. Процедура закупівлі. Відкриті торги.

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності). www.hzsv.com.ua.

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. 11.10.2010р. № 37063.

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом). 15.10.2010р. № 13 (13), № оголошення 01583.

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. 22.11.2010р. № 05516 (МЕТ).

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. 13.12.2010р. № 43949.

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом). 13.12.2010р. № 20 (20), № оголошення 04719.

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 2 (два).

6.2. Найменування.Товариство з обмеженою відповідальністю «Сайлас».

Приватне підприємство «Буддеталь».

6.3. Ідентифікаційний код34017389.

32627925.

6.4. Місцезнаходження.61166, м. Харків, вул. Ак. Ляпунова, 11, к. 95.

85144, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Інтернаціональна, 411.

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 10.11.2010р. 09 год. 30 хв.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 10.11.2010р. 11 год. 30 хв.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. 2 (дві).

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів.

Пропозиція конкурсних торгів № 1: 5 693 753,02 грн., відстрочення платежу на 30 календарних днів, строк поставки 10 календарних днів лот № 1; 4 071 349,18 грн., відстрочення платежу на 30 календарних днів, строк поставки 10 календарних днів лот № 2.

Пропозиція конкурсних торгів № 2: 5 861 216,34 грн., попередня оплата, строк поставки 10 календарних днів лот № 1; 4 191 094,74 грн., попередня оплата, строк поставки 10 календарних днів лот № 2.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення.

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів

Пропозиція конкурсних торгів № 1: 5 693 753,02 грн. (П’ять мільйонів шістьсот дев’яносто три тис. сімсот п’ятдесят три грн., 02 коп.) з ПДВ лот № 1; 4 071 349,18 грн. (Чотири мільйони сімдесят одна тис. триста сорок дев’ять грн., 18 коп.) з ПДВ лот № 2.

найвища ціна пропозиції конкурсних торгівПропозиція конкурсних торгів № 2: 5 861 216,34 грн. (П’ять мільйонів вісімсот шістьдесят одна тис. двісті шістьнадцять грн., 34 коп.) з ПДВ лот № 1; 4 191 094,74 грн. (Чотири мільйони сто дев’яносто одна тис. дев’яносто чотири грн., 74 коп.) з ПДВ лот № 2.

номер та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгівПропозиція конкурсних торгів № 1: 5 693 753,02 грн. (П’ять мільйонів шістьсот дев’яносто три тис. сімсот п’ятдесят три грн., 02 коп.) з ПДВ лот № 1; 4 071 349,18 грн. (Чотири мільйони сімдесят одна тис. триста сорок дев’ять грн., 18 коп.) з ПДВ лот № 2.

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 11.11.2010р. лот № 1, лот № 2.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування.Товариство з обмеженою відповідальністю «Сайлас» лот № 1, лот № 2.

9.2. Ідентифікаційний код.34017389 лот № 1, лот № 2.

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для фізичної особи), телефон, телефакс.61166, м. Харків, вул. Ак. Ляпунова, 11, к. 95. Тел. 0577022328 лот № 1, лот № 2.

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна.06.12.2010р. 5 693 753,02 грн. (П’ять мільйонів шістьсот дев’яносто три тис. сімсот п’ятдесят три грн., 02 коп.) з ПДВ лот № 1; 06.12.2010р. 4 071 349,18 грн. (Чотири мільйони сімдесят одна тис. триста сорок дев’ять грн., 18 коп.) з ПДВ лот № 2.

11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення.

12.2. Причини.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сайлас», 34017389; 61166, м. Харків, вул. Ак. Ляпунова, 11, к. 95. Тел. 0577022328.

Приватне підприємство «Буддеталь», 32627925; 85144, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Інтернаціональна, 411. Тел. 0627242822.

13.2. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством.

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сайлас», 34017389; 61166, м. Харків, вул. Ак. Ляпунова, 11, к. 95. Тел. 0577022328.

Приватне підприємство «Буддеталь», 32627925; 85144, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Інтернаціональна, 411. Тел. 0627242822.

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).

Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі наступних критеріїв:1 Ціна;

2 Строк поставки;

3 Умови розрахунків;

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Кількість балів кожної тендерної пропозиції визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100.

1. Кількість балів по критерію Ціна - 80 балів.

2. Кількість балів по критерію Строк поставки - 10 балів.

3. Кількість балів по критерію Умови розрахунків - 10 балів.


Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів тендерного комітету простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова Тендерного комітету.

Переможець визначається рішенням Тендерного комітету.


Методика оцінки


1. Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним чином. Тендерній пропозиції, значення критерію "Ціна" у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти тендерних пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = min / обчисл * 80, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

min - найнижче значення за критерієм "Ціна";

обчисл - значення поточного критерію тендерної пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;

80 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна".


2. Кількість балів за критерієм "Строк поставки" визначається наступним чином. Тендерній пропозиції, значення критерію "Строк поставки" у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти тендерних пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Пmin / Побчисл * 10, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

Пmin - найнижче значення за критерієм "Строк поставки";

Побчисл - значення поточного критерію тендерної пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;

10 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Строк поставки".


3. Кількість балів за критерієм “Умови та порядок розрахунків” визначається наступним чином :

Назва ступеню критерію

Питома вага ступеню

відстрочка платежу більше 30 календарних днів – 10 балів;

відстрочка платежу 11 до 30 календарних днів – 6 балів;

відстрочка платежу від 6 до 10 календарних днів – 4 балів;

оплата за фактом постачання протягом 5 - днів

з моменту передачі товару – 2 бали;

попередня оплата – 0 балів.

15. Склад комітету з конкурсних торгів. Члени тендерного комітету: начальник планово-економічного відділу - Л.С.Воблая, заступник головного бухгалтера - Л.С.Мойчук, начальник юридичного відділу - З.О.Нерезенко, начальник відділу постачання - К.Ю. Радченко.

Голова комітету з конкурсних торгівНачальник тендерного відділу______________________Бреславська О.В.
(посада, прізвище, ініціали)
(підпис, М. П.)