Актуальність теми - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Засади педагогічної майстерності актуальність теми 1 50.24kb.
Вступ актуальність теми 1 60.15kb.
Чортківський державний медичний коледж Міністерство охорони здоров’я... 1 93.38kb.
Абсцес, флегмона, парапроктит, фурункул, карбункул, бешиха, гідраденіт. 7 1174.07kb.
Загальна характеристика роботи актуальність теми дослідження 1 347.65kb.
Загальна характеристика роботи актуальність теми 3 328.45kb.
Вступ актуальність теми 5 1265.12kb.
Рух цитоплазми в клітинах рослин. Спостереження явищ плазмолізу та... 1 53.96kb.
Методичні вказівки до вивчення теми Актуальність теми обумовлюється... 5 1062.17kb.
Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за... 1 109.03kb.
Консультування підлітків із дистантних сімей з позицій позітум-психотерапії... 1 163.9kb.
Методичні рекомендації для студентів спеціальності "Сестринська справа"... 1 154.11kb.
Кардіологія Питання №1 3 818.43kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Актуальність теми - сторінка №1/12
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для викладачів до практичного заняття з дисципліни “Медсестринство в педіатрії” на тему: ”Критерії оцінки здоров’я дитини. Основні положення наказу №149 МОЗ України «Про затвердження клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років» від 20.03.2008р. Патронаж дітей першого року життя ”.Актуальність теми. Лікувально-профілактична робота – невід’ємна частина медичної допомоги дітям. Майбутня медична сестра повинна добре орiєнтуватися в органiзацiї та структурi дитячих лiкувально-профiлактичних установ, знати основнi пiдроздiли, їх призначення та специфiку їх роботи. Важливо добре знати i вмiти запобiгти несприятливому впливу зовнiшнього середовища i попередити контакт з iнфекцiйними хворими та запобiгти внутрiшньолiкарняним iнфекцiям, створювати оптимальний лiкувально-охоронний режим.

Мета заняття: ознайомити студентів з особливостями організації роботи дитячих лікувально-профілактичних закладів України, з принципами їх роботи, основними положеннями наказу №149 МОЗ України «Про затвердження клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років» від 20.03.2008р.”, за основними критеріями оцінювати здоров’я дітей.
Навчальні цілі:

Знати:

 • основні положення наказу №149 МОЗ України «Про затвердження клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років» від 20.03.2008р,

 • визначення поняття здоров’я, критерії здоров’я,

Вміти:

 • оцінити критерії здоров’я,

 • оцінити загальний стан дитини.


Виховні цілі заняття:

Міждисциплінарна інтеграція


№ п/п

Дисципліни

Знати

Вміти

1

Забезпечуючі:

анатомія людини
будову систем та органів дитячого організму.

2

Забезпечувані:

фізіологія людинифункції різних систем та органів

оцінити функціональний стан організму

3.

Внутрішньопредметна інтеграція:

медсестринство в педіатрії
особливості роботи з хворими дітьми та їх родичами

знати критерії оцінки здоров’яволодіти основними деонтологічними правилами в роботі медичних працівників з пацієнтами та родичами пацієнтів;

План і організаційна структура заняття


№ п/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час, хв.

1

Підготовчий етап:

1.Організаційні міроприємства.
1

2.Постановка навчальних цілей.


2

3.Контроль вихідного рівня знань.

Другий

Тестовий контроль

Тести для контролю вхідного рівня

Перелік питань для опитування7
15

2

Основний етап:

Самостійна робота студента під керівництвом викладача
Третій

Робота біля ліжка хворого

Алгоритм виконання практичного навика

45

3

Заключний етап: Контроль і корекція рівня професійних навичок.

2. Підведення підсумків, оголошення оцінок.

3. Домашнє завдання, інструкція до виконання


Третій

Індивідуальний контроль пр. навичок та контроль рівня засвоєння знань

Тести для контролю вихідного рівня знань

20

Методика проведення і зміст заняття

В процесі індивідуального розвитку організм дитини проходить певні етапи становлення та формування окремих органів та систем організму. При цьому відбувається поступове вдосконалення адаптивних реакцій організму, що розвивається. Вплив пошкоджуючи чинників на будь - якому етапі розвитку дитини може призвести до порушень в стані здоров'я. Тому в практичній педіатрії важливим є диференційований підхід до дітей залежно від періоду дитинства та стану здоров'я.

По визначенню ВООЗ, здоров'я – це стан повного тілесного, соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і пошкоджень. Стан здоров'я – це природній стан організму, який характеризується його врівноваженістю з зовнішнім середовищем і відсутністю хворобливих змін.

Здоров'я характеризує ступінь пристосування, адаптованості організму до умов біологічного та соціального середовища, його дієздатність.

Здоров'я – стан протилежний хворобі, але можливі пограничні стани, де межі чіткої немає між здоров'ям і хворобою.

У дітей для характеристики здоров'я велике значення мають періоди розвитку, кожен з яких має особливості, про що мова піде далі. Ці особливості слід враховувати при оцінці здоров'я.

Біологічні особливості:


 • Залежність від антенатального періоду;

 • Незавершеність морфофункціональна всіх органів і систем, на момент народження;

 • Швидкий темп розвитку;

Дослідження показують, що діти надто чутливі до впливу як негативних, так і позитивних чинників зовнішнього середовища.

Внаслідок тривалого впливу чинників зовнішнього середовища, навіть незначних, особливо після поступлення до загальноосвітнього закладу, в поствакцинальний період, під час захворювання та в період реконвалесценції, можуть виникнути відхилення в стані здоров'я.

Умови виховання – колективні чи сімейні – є одним із чинників, які впливають на розвиток і стан здоров'я дітей. Згідно з даними літератури, відвідування дошкільних закладів сприятливо впливає на фізичний та нервово - психічний розвиток дитини. Однак, залишається високою кількість гострих захворювань у дітей, що відвідують дошкільні заклади.

Фактори, що обумовлюють ранимість і пластичність дитячого організму в ранньому віці:

а) здоров'я батьків;

б) перебіг вагітності і родів;

в) домашні умови;

г) мікроклімат сім'ї;

д) гігієнічні умови;

е) вплив оточуючого середовища.

В ранньому дитинстві як ніколи більше тісний взаємозв'язок стану здоров'я, фізичного і психічного розвитку (синдром Мауглі). Особливості соціального впливу – ведуча роль дорослих в забезпеченні нормального фізичного і психічного розвитку.

Оцінка критеріїв здоров'яКритерії

Методи виявлення

Оцінка

1. Відхилення в анте- , істра- , постнатальному анамнезі (біологічний анамнез), генетичному та соціальному анамнезі

1. Відомості з історії розвитку, виписка з пологового будинку;

2.Збір анамнезу з бесіди із батьками;Необтяжений анамнез;

Обтяжений (один з анамнезів або комбінації їх);2. Фізичний розвиток і ступінь його гармонійності

Антропометричні вимірювання з оцінкою по шкалах і таблицях;

Нормальний дефіцит маси 1-2 ступеня;

Надлишок маси 1-2 ступеня;

Низький ріст;


3. Нервово - психічний розвиток

Діагностика з визначенням рівня по групах розвитку;

Нормальний рівень 1 група розвитку;

Початкові відхилення 2 група розвитку;

Виражені відхилення 3-4 група розвитку;


4. Резистентність організму

Кратність гострих захворювань по кількості звертань за минулий рік;

Висока – немає захворювань;

Середня – 1-3 раз;

Низька – 4-7 раз;

Дуже низька – 8 і більше раз;5.Функціональний стан організму

Визначення ЧСС, ЧД, АТ, Нв, опис поведінкових реакцій;

Нормальний – показники відповідають віковій нормі, поведінка без відхилень;

Погіршений – рівень показників на нижчій або вищій межі норми, є відхилення в поведінці;

Поганий – рівень показників високий або низький, відхилення в поведінці.


6. Хронічні захворювання або вроджені види розвитку

Огляд педіатром, лікарем-спеціалістом, лабораторні дослідження;

Виявлені хронічні захворювання або вроджені вади розвитку;

Виявлені пограничні стани;

Не виявлені хронічні захворювання або вади – здоровий.


Визначення груп ризику за соціальними факторами, до яких належать діти з сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах. План обов'язкових медичних профілактичних оглядів дітей цієї групи визначається лікарем – педіатром дільничним (лікарем загальної практики – сімейним лікарем) індивідуально.
Перелік питань для опитування:

 1. Визначення здоров’я.

 2. Критерії здоров’я, їх характеристика.

 3. Основні положення наказу №149 МОЗ України «Про затвердження клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років» від 20.03.2008р,

 4. Методика оцінки загального стану дітей.

Література.

Основна


 1. Адрієвський І.Ю. Педіатрія в модулях: навч. посіб. — К.: Медицина, 2007. —336 с.

 2. Інтенсивна терапія в педіатрії: навч. посіб. / За ред. Г.І. Белебезьєва. — К.: Медицина, 2008. — 520 с.

 3. Капітан Т.В. Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми: підручник. — Вінниця — Київ, 2002. — 719 с.

 4. Касевич Н.М. Медсестринська етика і деонтологія: підручник. — К.: Медицина, 2010. — 200 с.

 5. Касевич Н.М., Шаповал К.І. Охорона праці та безпека життєдіяльності медичних працівників: підручник. — К.: Медицина, 2010. — 248 с.

 6. Невідкладні стани в педіатрії: навч. посіб. / За ред. Р.І. Поцюрка. — К.: ВСВ “Медицина”, 2010. — 176 с.

 7. Педіатрія з курсом інфекційних хвороб та основами імунопрофілактики: підручник / За ред. С.К. Ткаченко, Р.І. Поцюрка. — К.: Медицина, 2011. — 552 с.

 8. Практикум з педіатрії в модулях: навч. посіб. / Н.О. Курдюмова, Т.Г. Поліщук. — К.: Медицина, 2011. — 160 с.

 9. Тарасюк В.С. Клінічне медсестринство в педіатрії: підручник. — К.: Медицина, 2010. — 200 с.

 10. Тарасюк В.С., Кучанська Г.Б. Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека життєдіяльності: підручник. — К.: Медицина, 2010. — 488 с.

Додаткова

 1. Денисенко О.В. Інфекційні хвороби в модулях: навч. посіб. — К.: Медицина, 2011. — 168 с.

 2. Энциклопедический справочник современных лекарственных препаратов / Под ред. А.И. Ловяшина. — Донецк, 2009. — 862 с.

 3. Практичні навички медичної сестри в догляді за дітьми / Навчальний посібник за ред. проф. С.К. Ткаченка, Р.І. Поцюрка, Л.С. Леськіва, М.М. Монастирської // Борислав, 2000.

Методичну вказівку склала проф.. А.П. Юрцева

Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри 29.06.2012 p., протокол №56.


Завідувач кафедри

пропедевтики педіатрії

А.П. Юрцева

Тестові завдання

для контролю вихідного рівня знань

В-1


1. Поняття “здоров’я” за визначенням ВООЗ включає:

А. фізичне благополуччя;

В. соціальне благополуччя;

С. духовне благополуччя;

Д. все перечислене;

Е. відсутність хвороби.


2. Діти першого року життя з групи високого ступеня ризику спостерігаються:

А. по індивідуально складеному плану;

В. в декретовані терміни;

С. 1 раз в квартал;

Д. 1 раз в півріччя;

Е. нічого з вказаного.


3. Генеалогічний анамнез збирається з мінімальним охопленням:

А. 2-х поколінь;

В. 3-х поколінь;

С. 4-х поколінь;

Д. 5-и поколінь.

4. Соціальний анамнез включає всі дані, крім:

А. рівень освіти батьків ;

В. перебіг вагітності;

С. матеріально-побутові умови ;

Д. шкідливі звички;

Е. все перераховане.

5. Резистентність дитини вважається середньою при кратності гострих респіраторних захворювань:

А. 1 раз/рік;

В. 1-3 р./рік;

С. 3-8 р./рік;

Д. 4-7 р./рік;

Е. дитина не хворіла протягом року.

В-2


1. Обов’язкові медичні профілактичні огляди дітей віком до 3 років проводиться з метою:

А. контролю якості вигодовування;

В. моніторингу стану здоров’я;

С. здійснення заходів щодо охорони здоров’я;

Д. відповіді В і С;

Е. нема правильної відповіді.


2. Критерії оцінки стану здоров’я наступні, крім:

А. фізичний і нервово-психічний розвиток;

В. поведінка;

С. резистентність;

Д. функціональний стан;

Е. хронічні захворювання

.3. Резистентність дитини вважається високою, якщо:

А. дитина здорова;

В. протягом року не було травм;

С. протягом року не хворіла гострими респіраторними захворюваннями;

Д. всі відповіді вірні.
4. Здоров’я дитини закладається:

А. в ранньому віці;

В. в період внутрішньоутробного розвитку;

С. в підлітковому віці;

Д. в зрілому віці;

Е. всі відповіді вірні.


5. Епідеміологічний анамнез включає:

А. Наявність хронічних захворювань;

В. Особливості перебігу періоду новонародженості;

С. Наявність контакту з інф. хворими протягом останніх 3 тижнів

Д. Всі відповіді вірні.
Еталрни відповіді

В-1


1-Д, 2-А, 3-В, 4-В, 5-.В

В-2


1-В, 2-В, 3-А, 4-В, 5-.С


ЗАДАЧІ
Задача №1

Дівчинка 5-річного віку перебуває на “Д” обліку з приводу хронічного пієлонефриту. Хворіє з 3-х років. За останній рік було загострення хвороби – лікувалась стаціонарно, протягом 10 днів аналізи сечі внормувались. Функція нирок збережена. Порушень функції інших органів і систем не відмічалось. Після виписки із стаціонару регулярно 2 рази на місяць здає аналізи сечі, які є в межах норми.Завдання:

- Оцініть критерії здоров’я в даної пацієнтки.


Задача №2

Хлопчику 6 місяців. Народився недоношеним, в терміні гестації 35 тижнів. Батько дитини безробітний, зловживає спиртними напоями. Під час огляду в поліклініці виявлено початкові симптоми рахіту. Фізичний та нервово-психічний розвиток відповідає віку дитини. Гострими інфекційними хворобами не хворів.


Завдання:

 • Оцініть критерії здоров’я в даної пацієнтки.ЕТАЛОНИ ВІДПОВІДІ ДО ЗАДАЧ

Еталон відповіді №1:

Анамнези – не обтяжені.

Фізичний розвиток – нормальний (середній).

Нервово психічний розвиток – відповідає віку.

Функціональний стан організму - функція нирок збережена; порушень функції інших органів і систем не відмічалось.

Хронічні захворювання (ПВР) – на “Д” обліку з приводу хронічного пієлонефриту з 3-х років.Еталон відповіді №2:

Біологічний анамнез – обтяжений. Народився недоношеним, з терміном гестації 35 тижнів.

Соціальний анамнез – обтяжений. Батько дитини безробітний, зловживає спиртними напоями.

Фізичний розвиток – нормальний (середній).

Нервово психічний розвиток – відповідає віку.

Функціональний стан організму – збережений.

Хронічні захворювання (ПВР) – виявлено початкові симптоми рахіту.


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
для викладачів до практичних занять з дисципліни «Медсестринство в педіатрії» на тему: “Природне вигодовування. Кількісний і якісний склад грудного молока. Переваги грудного вигодовування. Розрахунок добового об’єму їжі. Харчові додатки. Прикорм, його види і техніка проведення. Техніка приготування їжі для прикорму. Методика проведення контрольного зважування”.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Грудне молоко є не тільки ідеальним нутрієнтом, який повністю відповідає фізіологічним потребам дитини, але й забезпечує її гармонійний нервово-психічний розвиток, покращує адаптацію до поза утробного життя, сприяє оптимізації психосоціальних взаємовідносин в сім’ї, покращує репродуктивні можливості і знижує ризик онкологічних захворювань матері, сприяє зниженню гострої і хронічної захворюваності дитини не тільки ранньому, але й в старшому віці. Крім того воно містить комплекс захисних факторів, які мають імунопротективні та імуностимулюючі властивості.

МЕТА ЗАНЯТТЯ: Вивчити правила природного вигодовування, термін введення прикорму та його якісний склад. Підкреслити переваги грудного вигодовування, значення збалансованого харчування.

Навчальні цілі:

Знати:


 • визначення природного вигодовування;

 • клінічне значення грудного вигодовування;

 • біологічні переваги грудного молока;

 • кількісний і якісний склад грудного молока;

 • правила і режим вигодовування;

 • імунні властивості грудного молока;

 • 12 принципів грудного вигодовування згідно концепції ВООЗ / МАГАТЕ;

 • методи розрахунку добового об’єму молока;

 • методику вільного вигодовування;

 • визначення, строки введення прикорму;

 • техніку та методику першого прикладання до груді;

 • строки введення харчових додатків;

 • дієту матері годувальниці;

 • санітарно-гігієнічний режим при вигодовуванні дитини;

Вміти:

 • оцінити ефективність грудного вигодовування;

 • провести контрольне зважування;

 • розрахувати добовий об’єм молока;

 • призначити харчові додатки;

 • призначити прикорм;

 • скласти дієту для дитини першого року життя;

 • провести бесіду з матір’ю про переваги грудного вигодовування.

Виховні цілі заняття:


наступна сторінка >>