Аналіз брендингу внз м. Суми студентки Сірік Ю. А., Хижняк М. О - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
2. брендинг у системі управління зовнішньоекономічної діяльністі... 1 257.12kb.
Секція III. Економічні процеси та управлінські практики 1 43.94kb.
Регіональний рейтинг — Східний регіон 1 108.71kb.
Ольга Габзовська, Альона Максимюк, Артем Савицький Національний технічний... 1 75.49kb.
Положення найбільш відомих в психології теорій щодо можливостей та... 1 140.91kb.
Літні курси в німецьких внз для іноземних студентів 1 27.15kb.
Методичні вказівки до практичних І семінарських занять із дисципліни... 3 642.74kb.
Бази внз перелік внз, які ведуть підготовку з напрямку "Екологія"... 1 119.35kb.
338. 24 Світлана Деньга канд екон наук, доцент, внз укоопспілки «Полтавський... 1 139.97kb.
Рішення Ради ректорів внз одеського регіону 1 27.61kb.
Профіль цінністної пропозиції знаннєвих організацій: теоретичний... 1 33.93kb.
Рішення про внесення змін до документації конкурсних торгів на закупівлю... 1 32.18kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Аналіз брендингу внз м. Суми студентки Сірік Ю. А., Хижняк М. О - сторінка №1/1
Аналіз брендингу ВНЗ м. Суми
студентки Сірік Ю. А., Хижняк М. О.
Заклад вищої освіти з високим рівнем конкурентоспроможності – це установа, ім’я якої знають і виділяють серед інших, до якої прагнуть вступити та влаштуватися на роботу. Такий ВНЗ забезпечує високий рівень якості освітніх послуг. Тому навчальні заклади починають пошуки нових шляхів і одним із таких шляхів є використання брендингу ВНЗ, інтерес до останнього в Україні та у світі останнім часом підвищується.

Брендинг у сфері освітніх послуг визначимо як сукупність прийомів, методів і способів, що дозволяють довести розроблений бренд до споживача освітніх послуг та сформувати в його свідомості імідж даного закладу, надати допомогу абітурієнтові у сприйнятті відмінних якостей ВНЗ.

Основні характеристики бренду ВНЗ ми пов'язуємо з функціональними та емоційними асоціаціями абітурієнтів у процесі вибору начального закладу. Бренд ВНЗ включає: змістовну характеристику бренду, функціональні та емоційні асоціації абітурієнтів, словесний товарний знак, візуальний образ закладу в сприйнятті абітурієнта, популярність ВНЗ, індивідуальність і цінність бренду ВНЗ, ступінь його присутності в цільовій аудиторії абітурієнтів. Формування успішного бренду і ефективного управління ним вирішує ряд поставлених перед університетом завдань: бренд сприяє створенню природних бар'єрів для конкурентів; існування бренду дозволяє освоювати нові ніші ринку і полегшує виведення на ринок нових послуг (інтелектуальних продуктів)тощо.

За даними Інституту статистики ЮНЕСКО сьогодні на українському ринку освітніх послуг спостерігається тенденція збільшення кількості населення, що бажає отримати вищу освіту. У той же час зменшується загальна кількість випускників шкіл, що є наслідком зниження народжуваності населення протягом останніх десятиліть.

Брендинг уже тривалий час активно використовується у західноєвропейських освітніх установах як ефективний механізм формування та підвищення конкурентоспроможності освітнього закладу, створення міцної репутації, яка підсилює довіру співробітників і споживачів. Нами було вирішено дослідити практику застосування брендингу ВНЗ м. Суми.

У першу чергу, ми провели кабінетне дослідження та зробили порівняльний аналіз послуг, які надають ВНЗ м. Суми. У наслідок чого виявили, що кожен з них має основні атрибути бренду, сформований імідж та велику номенклатуру послуг та спеціальностей. Тобто, виходячи з даних, які університети представляють загалу на своїх офіційних сайтах, усі вони є однаково конкурентоспроможними на ринку освітніх послуг м. Суми. Тому, для визначення позиціонування даних ВНЗ з погляду цільової аудиторії, тобто встановлення рейтингу сумських університетів на думку самих школярів, виявлення інформації щодо факторів впливу на вибір їх абітурієнтами та визначення актуальності питання брендингу у діяльності ВНЗ м. Суми було проведене польове дослідження з гніздовою вибріркою шляхом особистого контакту інтерв’юера з групами респондентів (учні 10-11-х класів). Для проведення дослідження ми поділили місто на 6 частин, у кожній з яких вибірковим чином, з-поміж групи представлених, було обрано 6 шкіл: ССШ №25, гімназія № 1, ЗОШ №21, ССШ №9, ЗОШ №17, ЗОШ №7, ЗОШ №4.

Проаналізувавши причини вибору того чи іншого ВНЗ, нами було виявлено таку тенденцію: 88% школярів своє рішення вважають самостійним; для 17% пріоритетними є настанови батьків, рідних; 3% прислухаються до порад друзів; реклама у ЗМІ вплинула на 2% респондентів.

Абітурієнти розставили критерії оцінки ВНЗ у порядку спадання сили їх впливу на свій вибір у такій послідовності: якість навчання, наявність бажаної спеціальності, престижність навчального закладу, легкість навчання, наявність бюджетних місць. Отже, престижність ВНЗ займає одне з перших місць серед факторів, що впливають на вибір абітурієнтів. У нашому дослідженні ми спробували відтворити рейтинг ВНЗ м. Суми за їх престижністю відповідно до думки старшокласників та отримали такий результат: 1 місце – СумДУ, 2 – УАБС, 3 – СНАУ, 4 – СумДПУ.

Що стосується уподобань школярів щодо логотипів ВНЗ м. Суми, то майже половина з них надає перевагу логотипу СумДУ (53%), 27% обрали УАБС, а логотипи СумДПУ та СНАУ мають 10% та 5% прихильності абітурієнтів відповідно, також 90% респондентів впізнали логотип СумДУ, 68% - логотип УАБС та СНАУ, 65% - логотип СумДПУ.

Отже, внаслідок проведених польового та кабінетного досліджень, було встановлено, що престижність таких закладів, як ВНЗ має не останню роль у формуванні їх іміджу, і чим вищі ці показники, тим більша кількість студентів збирається туди вступати. Оскільки 90% (найвищий показник) випускників упізнали логотип СумДУ, найбільша кількість опитуваних збирається вступати до цього ВНЗ, та надає йому лише позитивні оцінки, то можна стверджувати, що застосування ним методів брендингу найбільш ефективне. Але воно теж не досконале. Отже, для підтримки високих рейтингів та іміджу сильного закладу освіти ми пропонуємо: залучати студентів до використання маркетингу пліток, створити власну базу відпочинку, розповсюджувати сувенірну продукцію СумДУ не лише на території університету, а й поза його межами; приймати учаcть у соціальних проектах та спонсорських акціях.


Науковий керівник: д.е.н., професор Ілляшенко С. М.