Аналіз регуляторного впливу (впливу регуляторного акта) - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Аналіз регуляторного впливу (впливу регуляторного акта) - сторінка №1/1

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

(впливу регуляторного акта)


(відповідно до статті 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308)
Назва регуляторного акта “Про затвердження Інструкції про порядок обліку та випуску маломірних (малих) суден, інших плавзасобів у внутрішні води в межах Волинської області”

Регуляторний орган _Волинська обласна державна адміністрація____________ ___________

Розробник документа _Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури_________ облдержадміністрації

Відповідальна особа ____Кирильчук Л.О._________________________________________________

Контактний телефон, е-mail___778-116, 778-134______ е-mail __gupri@gupri.voladm.gov.ua______


№ з/п
Розділ

Опис


1

2

3

1.

Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання


Розроблення даного проекту розпорядження обумовлено змінами у чинному законодавстві України у сфері водного транспорту, внесенням змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 року № 1147 “Про прикордонний режим” і пов’язано з необхідністю належного обліку та випуску маломірних (малих) суден та інших плавзасобів у внутрішні води області

2.

Цілі державного регулювання:

що передбачається зробити для вирішення проблеми


Метою розроблення даного проекту розпорядження є приведення у відповідність з чинним законодавством України документів, що регламентують порядок обліку та випуску маломірних (малих) суден та інших плавзасобів у внутрішні води області, забезпечення безпеки судноплавства та дотримання режимних заходів у контрольованих прикордонних районах

3.

Альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання


В якості альтернативи до запропонованого регуляторного акту можливо розглянути й інше вирішення даного питання, а саме залишення його в незмінному стані. Це призведе до відсутності обліку маломірних (малих) суден, заглиблення проблеми безпеки судноплавства, невиконання вимог діючого законодавства, зокрема постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 року № 1147 “Про прикордонний режим”.

Таким чином, прийняття розпорядження голови облдержадміністрації дасть можливість у подальшому проводити облік та випуск маломірних (малих) суден та інших плавзасобів у внутрішні води в межах контрольованих прикордонних районів області4.

Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи


Діючий на даний час порядок обліку та випуску маломірних (малих) суден та інших плавзасобів не відповідає чинному законодавству. Тому для забезпечення стабільної роботи водного транспорту пропонується прийняти зазначене розпорядження.

Персональну відповідальність за безпечне плавання маломірних (малих) суден та безпечну експлуатацію стоянок, причалів, пристаней, пунктів базування для них несуть юридичні і фізичні особи, яким належать вказані судна (стоянки, пристані, причали, пункти базування), або які використовують їх за договорами оренди.

Контроль за дотриманням вимог безпеки плавання маломірних (малих) суден, їх обліком та випуском на водні об’єкти, здійснюють відповідні місцеві органи виконавчої влади.

Державний нагляд за безпекою плавання маломірних (малих) суден здійснює Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті5.

Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття акту, місцевими органами виконавчої влади будуть реалізовані повноваження, надані їм відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 року № 1147 “Про прикордонний режим”.

6.

Визначення очікуваних результатів прийняття акта


У результаті прийняття регуляторного акту очікуються такі позитивні фактори, як:

  • запобігання порушенням прикордонного режиму, нещасним випадкам на воді, дотримання вимог безпеки судноплавства;

  • безпечна експлуатація пунктів базування маломірних (малих) суден та інших плавзасобів.

7.

Обґрунтування строку дії акта


Строк дії регуляторного акту може мати необмежений термін. Доповнення та зміни будуть вноситись за підсумками аналізу відстеження його результативності, внесення змін до чинного законодавства України тощо.

8.

Визначення показників результативності акта


Основними показниками результативності регуляторного акту є безпечна експлуатація маломірних (малих) суден та баз їх стоянки, дотримання прикордонного режиму у контрольованих прикордонних районах на водних об’єктах.

Пропонується використати наступні показники:  • кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акту;

  • рівень аварійності на водному транспорті;

  • кількість виявлених порушень на водному транспорті
9.

Визначення заходів з відстеження результативності акта

Цільовою групою відстеження результативності регуляторного акту є суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана з експлуатацією маломірних (малих) суден та інших плавзасобів та баз-стоянок.

Відстеження результативності регуляторного акту буде проводитись головним управлінням промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації спільно з Львівським міжрегіональним відділом Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті та Луцьким прикордонним загоном шляхом аналізу інформації за результатами обстеження стоянок, пристаней, причалів та пунктів базування маломірних (малих) суден.

Базове відстеження результативності даного регуляторного акту проведено у 2011 році.

З метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей повторне та періодичне відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено у строки, визначені ст. 10 Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
АНАЛІЗ ВИГОД І ВИТРАТ


проекту __“Про затвердження Інструкції про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у внутрішні води в межах Волинської області”

(назва регуляторного акта)
Категорія суб’єктів, на яких впливає документ


Органи влади

Вигоди

Витрати

Впорядкування обліку та випуску маломірних (малих) суден та інших плавзасобів у внутрішні води в межах контрольованих прикордонних районів області

Реалізація не потребує додаткових матеріальних або інших витрат


Суб’єкти господарювання

Вигоди

Витрати

Безпечна експлуатація маломірних (малих) суден, баз, причалів для стоянки

Витрати на приведення в належний технічний стан маломірних (малих) суден, баз, причалів для їх стоянки


Громада (громадяни)

Вигоди

Витрати

Безпечний рух суден на воді

Реалізація не потребує додаткових матеріальних або інших витрат

Заступник начальника головного

управління промисловості та

розвитку інфраструктуриВолинської облдержадміністрації В.Довгополюк
Зімник 778 255