Аналіз роботи промислових підприємств міста за підсумками 2012 року - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
200 р. № Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізничному... 9 2453.79kb.
Звіт про роботу структурних підрозділів міської ради 4 669.45kb.
Промислове виробництво 3 552.09kb.
План роботи управління освіти адміністрації Дзержинського району... 21 3411.91kb.
Рішення Доповідач, час Про підсумки соціально-економічного розвитку... 1 28.69kb.
Інформація про виконання програми економічного, соціального та культурного... 1 96.49kb.
Оцінка тенденцій соціально-економічного розвитку у 1 півріччі 2009... 1 150.21kb.
Перелік промислових підприємств м. Рівного станом на 01. 01. 1 136.69kb.
Затверджую погоджено 32 5490.35kb.
Довідка про порівняльний аналіз результатів дпа та зно 1 22.16kb.
Основні показники економічного і соціального розвитку міста за підсумками... 1 79.84kb.
Умки соціально-економічного розвитку м. Бердянськ за 2012 рік За... 1 290.93kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Аналіз роботи промислових підприємств міста за підсумками 2012 року - сторінка №1/1Аналіз

роботи промислових підприємств міста за підсумками 2012 року
За 2012 рік промисловими підприємствами перераховано до бюджетів усіх рівнів 63,4 млн. грн., що складає 26,0% від загальної суми надходжень, у т. ч. державний бюджет – 39,5 млн. грн., місцевий бюджет – 23,9 млн. грн. (16,5 млн. грн. – прибутковий податок).

Станом на 01.01.2013 р. у місті працюють 30 промислових підприємств, на яких працює близько 5,3 тис. осіб, або 18,6% від загальної чисельності працюючих.

За 2012 рік промисловими підприємствами міста реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 1643,6 млн.грн., або 112,4% у порівнянні з 2011 роком.

Відбулося збільшення виробництва деяких видів промислової продукції по основних галузях промисловості. Так, у порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилося виробництво косарок на 32,4% (1969 од.), теплоенергії на 2,1% (241,4 тис.Гкал.). Але відбулося зменшення виробництва машин збиральних на 33,6% (804 од.), проводів та кабелів електричних низьковольтних на напругу до 1000 В на 28,1% (11489 км.), риби мороженої на 2,1% (3413т.).

За інформацією, наданою промисловими підприємствами міста, управлінням економіки виконкому проведено аналіз роботи промислових підприємств міста за 2012 рік по основних економічних показниках.

Відбулося збільшення обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг) на таких підприємствах, як: ТОВ „РУ НВП „Агрінол”, ПрАТ „Берті”, ТОВ „Бердянський завод ЗБВ”, ТОВ”Азовкабель-Донелектро”, ПрАТ ВО „Бердянський кабельний завод”, ТОВ „Азовгідромаш”, ПАТ „Бердянський хлібокомбінат”.

У звітному періоді 10 підприємств займалися зовнішньоекономічною діяльністю. Обсяг зовнішньоторговельного обороту у 2012 році склав 88,3 млн. грн., або 115,1 % до відповідного періоду 2011 року, у тому числі експорт – 51,6 млн. грн.(58,4%), імпорт –36,7 млн. грн. (41,6%).

Експортом товарів займаються такі підприємства, як: ТОВ „РУ НВП „Агрінол”, ПрАТ „Берті”, ТОВ „Склопластик”, ТОВ „Азовська кабельна компанія”, ПрАТ „Азовкабель”, ТОВ „НВО „Азов текнолоджі електрик”, ТОВ „Південний завод гідравлічних машин”, ПАТ „БЗПТО”, ТОВ „Азовські гідравлічні машини”, ПрАТ ВО „Бердянський кабельний завод”.

Імпортом товарів займаються такі підприємства, як: ТОВ „РУ НВП „Агрінол”, ПрАТ „Берті”, ТОВ „Склопластик”, ПрАТ „Азовкабель, ТОВ „Південний завод гідравлічних машин”, ТОВ „Азовгідромаш”.

За звітний період на всіх промислових підприємствах спостерігається тенденція збільшення фонду заробітної плати. Зростання відбулося на таких підприємствах, як: ТОВ „РУ НВП „Агрінол”, ПрАТ „Берті”, ТОВ „Бердянський завод ЗБВ”, ТОВ „Склопластик”, ТОВ „Азовська кабельна компанія”, ПрАТ „Азовкабель”, ТОВ „НВО „Азов текнолоджі електрик”, ТОВ „Південний завод гідравлічних машин”, ТОВ ВКП „Азовенергомаш”, ПАТ „БЗПТО”, ТОВ „Азовкабель-Донелектро”, ПрАТ „ВО „Бердянський кабельний завод”, ПрАТ „ШТП „Гармонія”, ПАТ „Бердянський хлібокомбінат”, ТОВ „Бердянські ковбаси”.

Відбулося збільшення чисельності працюючих у порівнянні з початком року на 169 осіб на таких підприємствах, як: ТОВ „РУ НВП „Агрінол”, ТОВ „Бердянський завод ЗБВ”, ПрАТ „Азовкабель”, ТОВ „НВО „Азов текнолоджі електрик”, ТОВ „Південний завод гідравлічних машин”, ТОВ „Азовкабель-Донелектро”, ТОВ „Азовські гідравлічні машини”, ПрАТ „ШТП „Гармонія”, ТОВ „Бердянські ковбаси”.

У 2012 році п’ять підприємств займалися інноваційною діяльністю: ТОВ „РУ НВП „Агрінол”, ТОВ „Азовська кабельна компанія”, ПрАТ „Азовкабель”, ТОВ „НВО „Азов текнолоджі електрик”, ТОВ „Бердянські ковбаси”.

За 2012 рік промисловими підприємствами вкладено інвестицій у сумі більше 25,0 млн. грн. Інвестиційні кошти було спрямовано, в основному, на закупку обладнання, розширення асортименту, реконструкцію та капітальний ремонт основних засобів, заміну основного обладнання.

За 2012 рік промисловими підприємствами вкладено інвестицій у сумі більше 25,0 млн. грн. Інвестиційні кошти було спрямовано в основному на проведення заходів щодо модернізації виробничих потужностей, випуску нової конкурентоспроможної продукції, розширення позицій промислових підприємств міста на внутрішніх та зовнішніх ринках, створення нових робочих місць.

Так, на ТОВ „РУ НВП „Агрінол” відбулося розширення виробництва, збільшено асортимент продукції майже на 50 найменувань. Підприємство пройшло чергову атестацію виробництва, підтвердило сертифікацію виробництва по системі управління якістю ДСТУ ISO 9001-2000. Контроль вимогам зазначеного стандарту здійснюється шляхом технічного нагляду.

ПрАТ „Азовкабель” відбулося освоєння випуску нової продукції – високочастотних кабелів. Працює система управління якістю продукції. У перспективі освоєння нових видів продукції та випуск високовольтних кабелів для напруги, випуск пластикату для власних потреб та продажу іншим споживачам.

ТОВ „Азовська кабельна компанія” здійснювалося поліпшення маркетингової діяльності, освоєння нових технологічних процесів, розробка та впровадження нових видів кабельно-провідникових виробів, відповідаючих сучасним вимогам щодо надійності та безпеки (пожежно-стійкі, без галогенні, малодимлячі). Підприємство постійно брало участь у профільних виставках, у перспективі будівництво нового цеху, серійне виробництво кабелів для гірничодобувної промисловості, придбання нового високо-технологічного обладнання, розширення ринків збуту по Україні та СНД, а також міжнародного ринку.

ПрАТ „ВО „Бердянський кабельний завод” та ТОВ „Азовкабель-Донелектро” функціонує система управління якості, освоєно виробництво нових видів шахтних кабелів. Підприємство брало участь у виставках ярмарках у м. Київ, м. Донецьк, м. Бердянськ. Планується розробка спільно з Макіївським науковим інститутом та освоєння виробництва нових силових кабелів.

ТОВ „НВО „Азов текнолоджі електрик” відбулося освоєння виробництва кабелів вогнестійких, зниженої пожежонебезпеки.

ТОВ „Південний завод гідравлічних машин” розроблено та освоєно нові насоси для нафтових родовищ, для подачі води в котлах, подачі олії в системі мастил. Вся продукція на підприємстві сертифікована згідно з ДСТ ISO 9001:2009, діє сертифікат системи якості на проектування, виробництво та ремонт насосів. Планується розробка та впровадження нових марок насосів, розширення можливостей більш повного задоволення ринку насосної продукції України та країн близького і дальнього зарубіжжя.

ПАТ „БЗПТО” освоєно цілий ряд нових видів продукції, впроваджено оцінку та сертифікацію системи забезпечення якості продукції. Планується освоєння нових видів продукції.

ПрАТ „Берті” відбулося збільшення виробництва пасів гумових з тканини БКНЛ. Планується до кінця року удосконалення процесу розвитку виробництва.

ДП „Бердянський завод сільгосптехніки” розроблено та впроваджено зразки нової техніки, пристосування для збирання соняшника і ріпаку, Планується розширення номенклатури продукції та збільшення обсягів виробництва.

ТОВ „Склопластик” проведено сертифікацію продукції та реєстрацію торгівельної марки, освоєно випуск плит ПВХ. У перспективі планується модернізація обладнання та випуск нових видів продукції.

ПраТ „ШТП „Гармонія” освоєно та впроваджено у виробництво 12 нових моделей трикотажних та швейних виробів. Впроваджено комп’ютерне та програмне забезпечення для створення нових якісних моделей.

ПАТ „Бердянський хлібокомбінат” підтверджено Міжнародний сертифікат на систему управління безпечністю харчових продуктів. Проведено реконструкцію лінії з виробництва хліба та батонів безопарного методу виготовлення хлібу. Планується впровадження нових вдосконалених видів хлібобулочних виробів.

ТОВ „Бердянські ковбаси” відбулося комп’ютеризація обліку та звітів, розширення асортименту ковбасних виробів до 250 найменувань та збільшення їх виробництва. Впроваджено нові пакувальні матеріали, що відповідають європейським стандартам. Підприємство постійно приймає участь у міських виставках ярмарках та ярмарках у м. Запоріжжя та м. Бердянськ.

Бердянське УВП УТОС розпочато випуск електричних шнурів з 3-х полюсною виделкою та електричних подовжувачів одномісцевих.