Анкета для учнів 10-11 класів (вчителів, батьків) (Додаток 3) Ключові поняття - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Анкета для учнів 32 дослідження характерних проявів лихослів’я батьків... 11 1485.62kb.
Звіт керівника Миколаївської зош №3 Миколаївської міської ради Зінченко Д. 1 293.89kb.
Анкета для учнів «Мої думки щодо цигарок» 1 101.08kb.
Додаток 2 до листа Українського нмц №94 від "28" жовтня 2009 року... 1 254.72kb.
Навчальний посібник для вчителів та учнів 8-10 класів як загальноосвітніх... 1 321.96kb.
Дата Патріотичне виховання і народознавство 1 35.23kb.
Оперативне навчання вчителів початкових класів в умовах впровадження... 1 134.65kb.
Звіт про роботу методичного об ’ єднання вчителів початкових класів... 1 289.8kb.
Геометрія навколо нас розвиток математичних здібностей у учнів 4х... 3 398.92kb.
Програма рекомендована для вчителів початкових класів. Пояснювальна... 1 277.21kb.
План роботи методичного об ‘єднання вчителів початкових класів 1 126.51kb.
Сайковська Олена Юріївна Одеський національний університет імені І. 1 143.16kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Анкета для учнів 10-11 класів (вчителів, батьків) (Додаток 3) Ключові поняття - сторінка №1/1
Методичні рекомендації щодо проведення заходів з гендерної просвіти в загальноосвітніх навчальних закладах
На виконання Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків», наказу міністерства освіти і науки України «Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту» від 10.09.2009р. № 839, Регіональної програми з утвердження гендерної рівності у всіх сферах життєдіяльності населення Луганської області на 2010-2014 роки, на підставі наказу управління освіти Луганської міської ради від12.09.2012р. № 3/451 «Про проведення міського тижня гендерної просвіти» а також з метою запобігання виникненню дискримінації за ознакою статі рекомендуємо для користування наступні матеріали:


 1. Орієнтовна тематика Уроку ґендерної грамотності (Додаток 1)

 2. Рекомендації батькам щодо гендерного виховання учнів

(Додаток 2)

 1. Анкета для учнів 10-11 класів (вчителів, батьків) (Додаток 3)


Ключові поняття

Ґендер є окресленим набором характеристик у соціокультурному аспекті, що визначають соціальну поведінку жінок і чоловіків та стосунки між ними.

Ґендерна рівність – це рівні права та можливості жінок і чоловіків у суспільстві.

Ґендерна рівноправність – це рівне ставлення та оцінювання суспільством подібностей і відмінностей між жінкою та чоловіком і розрізнення ролей, які вони відграють.

Ґендерна поведінка – дії людини, зумовлені її чи його належністю до певної статі (манери, одяг, зачіска тощо).
Рекомендації для класних керівників щодо гендерного виховання

Здійснення гендерного виховання вимагає забезпечення методичними матеріалами, серед яких провідне місце займають методики з проведення виховних творчих заходів.

Наявність методичних розробок у виховній роботі класного керівника сприяє створенню інтерактивного середовища у шкільному колективі, а саме організації тематичних дискусій, «мозкових штурмів», проведенню рольових ігор, розв'язанню ситуаційних завдань.

Для підготовки й оцінки ефективності колективних творчих заходів з гендерного виховання учнів рекомендується використовувати схеми методичної розробки заходу, його аналізу та гендерної експертизи поведінки учнів.

Для класних керівників розроблена схема методичної розробки колективного творчого заходу з гендерної тематики для школярів:

І. Загальна характеристика заходу:

1. Форма проведення (бесіда, диспут, екскурсія).

2. Тема заходу.

3. Місце проведення заходу.

4. Обґрунтування необхідності проведення заходу, виходячи з особливостей віку, зацікавленості учнів, рівня їхнього розвитку й вихованості, умов роботи.

5. Виховна мета.

6. Методичне забезпечення.

ІІ. Підготовка виховного заходу:

1. Виявленні інтересу та можливостей класу щодо визначеної теми виховного заходу та форми його проведення.

2. Створення активу учнів з підготовки та проведення виховного заходу.

3. Допомога активу учнів у розподілі обов'язків і визначенні напрямів підготовки виховного заходу (підбір матеріалів, складання сценарію, оформлення, устаткування, репетиції тощо).ІІІ. Сценарій виховного заходу:

1. План виховного заходу.

2. Оформлення сценарію виховного заходу.

IV. Аналіз проведеного виховного заходу за такими критеріями:

1. Активність, відповідальність і самостійність учнів у процесі підготовки та проведенні виховного заходу.

2. Емоційний рівень заходу.

3. Адекватність форми, змісту й методів, що використовувались при проведенні заходу, його цілям і задачам.

4. Емоційний настрій і психологічна підготовка вчителя для проведення виховного заходу.

5. Аналіз недоліків і шляхи їх усунення в подальшій роботі.

Результати проведення виховного творчого заходу доцільно проаналізувати таким чином:

Схема аналізу проведення колективного творчого заходу з гендерної тематики для школярів:

І. Тема; виховна мета.

ІІ. Підготовка учнів класу, класного керівника до проведення виховного заходу:

1. Рівень вихованості, потреб, інтересів учнів щодо мети виховного заходу.

2. Місце даного заходу в системі виховної роботи класу.

3. Активність учнів у підготовці та проведенні виховного заходу.

ІІІ. Проведення виховного заходу.

1. Зміст (відповідність соціальному замовленню суспільства, зв'язок із життям класу, школи, міста).

2. Методика проведення (оптимальність вибору форми проведення - рольові ігри та тренінги, тематичні мозкові штурми та ін.).

ІV. Результативність:1. Досягнення поставленої виховної мети.
Рекомендована література для організації системи виховної роботи з проблеми "Формування гендерної культури особистості"

 1. Абетка рівності: Методичні рекомендації / Автор тексту: Павло Полянський. – Київ: Програма розвитку ООН в Україні, Представництво Європейської Комісії в Україні, 2007. – 13 с.

 2. Баран Л. Реалізація ґендерного підходу в системі підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти // Післядипломна освіта в Україні. – 2003. – №3. – С.11- 12.

 3. Болотська О.А. Правові чинники ґендерного виховання жінок-лідерів // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2005.– №4. – С. 52-57.

 4. Боришевський М. Національна ідея у соціально-психологічному контексті // Педагогічна газета . – 2006. – №2. – С. 4.

 5. Вдовюк В., Рыков С. Гендерные исследования в педагогике // Высшее образование в России. – 2001. – №4. – С. 110.

 6. Волович А. Основы этики и искуства общения // Воспитание школьников. – 2004. – №7. – С. 28-30.

 7. Впровадження ґендерних підходів у діяльність органів виконавчої влади: Практичний посібник для державних службовців. – К.: К.І.С., 2004. – 180 с. ­­­­­­

 8. Впровадження ґендерного підходу в українсько-канадському проекті «Молодь за здоров’я-2» (з досвіду реалізації) / О.М. Балакірєва, Ю.М. Галустян, Н.Ф. Романова, Д.М. Дідкова-Фаворська. – К.: Укр. ін-т соціол. дослідж., 2005. – 48 с.

 9. Гендерна експертиза Українського законодавства: громадські ініціативи: Проект. – Київ: Всеукраїнська громадська організація «Ліга 50/50», 2003. – 163 с.

 10. Гендерний підхід у вихованні: Методичні рекомендації/Авт.-упор. Яшник С.В.-К.:НАУ,2008.-32с.

 11. Гендерні паритети в умовах трансформації суспільства: Монографія / За заг. ред. Н.М. Оніщенко, Н.М. Пархоменко. – К.: ТОВ «Видавництво ”Юридична думка”», 2007. – 372 с.

 12. Гендер: реалії та перспективи в Українському суспільстві. – Київ: НТУУ «КПІ», 2003.

 13. Гендерний підхід в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами: навчально-методичний комплекс з підготовки тренерів програми / Кол. авт.: Олійник В.В., Даниленко Л.І. та ін. – К.: Логос, 2003. – 72 с.

 14. Говорун Т.В., Кравець В.П., Кікінеджі О.М. Гендерна психологія та педагогіка. Навчальна програма з інтегрованого курсу для вчителів та студентів вищих навчальних закладів зі спеціальностей «Психологія», «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота». – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 56 с.

 15. Г'рабовська І.М. Суспільство ґендерної рівності як принцип
  сучасної європейської демократії та українські реалії // Проблеми освіти. – Київ. – 2004. – С. 54-163.

 16. Громовий В. Гендер в освіті: Шведський та український погляди // Управління освітою. – 2005. – №20. – С. 5-8.

 17. Ґендерна рівність: у фарватері світових стандартів // Україна – ООН: 60 років разом. – К., 2006. – С. 27-28.

 18. Державна програма з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року // http: // zakon 1. rada. gov. ua

 19. Исаева Т., Рожкова С. Высшая школа в гендерном ракурсе // Высшее образование в России. – 2005. – №11. – С. 154-157.

 20. Кікінеджі О. Формування гендерної культури молоді: проблеми та перспективи // Шлях освіти. – 2004. – № 1. – С. 27-28.

 21. Кікінеджі О.М., Кізь О.Б. Особливості ґендерної соціалізації депривованого юнацтва: Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан, 2004. – 176 с.

 22. Кобилянська Л.С. Проблеми ґендерної рівності: міжнародний
  досвід, українські реалії // Проблеми освіти. – Київ, 2004.– С. 67-69.

 23. Королюк С. Управлінське спілкування: ґендерний підхід // Директор школи (Шкільний світ). – 2005.– № 36. – С. 6-8.

 24. Корсак В.В. Ґендерна тема в освітній сфері // Управління школою (Основа). – 2004. – №7. – С. 16-20.

 25. Корсак К. До питання про гендерну культуру суспільства // Управління Освітою (Шкільний світ). – 2004. – №7. – С. 4-5.

 26. Кузнєцова О. Ґендерна проблема в Україні (виховна година) // Завуч (Шкільний світ). – 2002. – №7. – С. 12.

 27. Лянна Г.П., Говорун Т.В., Шкарпітко Н.О., Яременко Н.В. Формування ґендерної культури школярів: Навчально-методичні матеріали з ґендерного виховання. – Ірпінь, 2004. – 81 с.

 28. Мельник Т.М. Гендерна експертиза українського законодавства: сутність, необхідність та методологічні основи. – К.: Логос, 2001. – 46 с.

 29. Мельник Т.М. Ґендер як компонент громадської думки // Проблеми
  освіти. – Київ. – 2004. – С. 82-93.

 30. Мельник Т. М. Міжнародний досвід ґендерних перетворень. – К.: Логос, 2004. – 320 с.

 31. Методичні рекомендації щодо ґендерних особливостей формування здорового способу життя молоді (для фахівців) / Укладач: Ю.М. Галустян. – Київ: Український інститут соціальних досліджень, 2005. – 27 с.

 32. Методичні рекомендації щодо проведення уроку ґендерної грамотності в загальноосвітніх навчальних закладах // Освіта України. – Вересень, 2007. – №66. – С. 5-7.

 33. Міжнародний досвід державного забезпечення рівності жінок та чоловіків: Матеріали міжнародної конференції (Київ, 30 червня – 1 липня 2003 р.) / За ред. О. Кузьміної. – Київ: Ліга, 2003. – 214 с.

 34. Надолинская Л.Н. Влияние гендерных стереотипов на воспитание и образование // Педагогіка. – 2004. – №5. – С. 30-34.

 35. Назаренко Г. Гендерні аспекти: сучасний вимір // Психолог (Шкільний світ). – 2005. – №9. – С. 3-7.

 36. Олійник А.С. Конституційне законодавство України: Ґендерна експертиза. – К.: Логос, 2001. – 77 с.

 37. Пасічник М., Грищенко К. Методичні рекомендації щодо проведення ґендерно-правових експертиз. – К.: Програма розвитку ООН в Україні, 2007. – 27 с.

 38. Пащук В. Впровадження гендерної освіти // Директор школи (Шкільний світ). – 2006. – №10-11. – С. 20-25.

 39. Ткалич М.Г. Ґендерна психологія: Програма лекційного курсу та плани семінарських занять для спеціальності «Психологія» / За наук. ред. Л.М. Карамушки. – К.: «Міленіум», 2004. – 44 с.

 40. Тренінги виховання ґендерної культури молоді // Соціальний працівник. – 2006. – №7. – С. 25-29.

 41. Формування ґендерного паритету в контексті сучасних соціально-економічних перетворень: Матеріали міжнародної науково- практичної конференції (м. Київ, 5-7 грудня 2002 р.). – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді; Український ін-т соціальних досліджень, 2002. – 222 с.

 42. Хомуленко Т., Сергєєва Л. Психологічне підґрунтя явища торгівлі жінками (аналіз у контексті ґендерної демократії) // Безпека життєдіяльності. – 2004. – №3. – С. 28-30.

 43. Цокур Д., Іванова І. Гендерне виховання – нормальна потреба сучасної освітньої системи // Директор школи (Укр.). – 2006. – №6. – С. 6-13.

 44. Чекалина А.А. Гендерная психология: Учебное пособие. – М.: «Ось-89», 2006. – 256 с.

 45. Чорна О. Виховання шанобливого ставлення до людей у школі-родині // Рідна школа. – 2006. – №10. – С. 22-24.


Додаток 1

Орієнтовна тематика Уроку ґендерної грамотності (Додаток 1)
• «Азбука равенства»
• «Мы - разные, мы - равные»
• «Толерантность спасет мир»
• «Я - мальчик, я - девочка»
• «Права и обязанности каждого из нас»
• «Опасные гендерные стереотипы»
• «Я защищаю себя от гендерной дискриминации»
• «Гендерная роль в средствах массовой информации»
• «Дерево равенства»
• «Права человека и дискриминация»
• «Я выбираю свое право на ...»
• «Я отстаиваю свою позицию»
• «Что нас объединяет и в чем мы - индивидуальности»
• «В кругу гендерных ролей»
• «Женщина и мужчина - две половинки человечества»
• «Я + Ты + Мы»
• «Школа равных возможностей»
• «Он и Она»
• «Гендер и власть»
Додаток 2

Рекомендації батькам щодо гендерного виховання

 • Помогите ребёнку осознать его истинное половое «Я».

 • Учите мальчика быть мальчиком, а девочку — быть девочкой.

 • Стремитесь к собственному совершенству, чтобы ребёнок, подражая, перенял только ваши лучшие черты. Так как воспитывают не словом, а делом.

 • Надо помнить, что как бы сильно не любил вас ребёнок, больше всего в любви нуждается он сам. Приложите максимум усилий, чтобы любовь ваша была

 • взаимной.

 • Проанализируйте стиль отношений в семье и не делите любовь ребёнка между собой. Не решайте свои взрослые проблемы за счёт ребёнка. Ваш ребёнок не должен быть «орудием» в борьбе друг с другом.

 • Договоритесь между собой, как вы будете воспитывать ребёнка и выдвинете единые требования к нему. Иначе ребёнок не сможет усвоить, что можно, а что нельзя — он будет разрываться между вами, а это может привести к неврозу или антисоциальному поведению.

 • Помните, что отец — это опора и защита в семье. Он воспитывает в детях самостоятельность, дисциплинированность, организованность, уважение к старшим и слабым, мужественность, чуткость. Мать — это любовь, доброта, уют, хороший эмоциональный климат в семье.

 • Мать даёт ребёнку эмоциональное благополучие, душевное спокойствие и равновесие, уверенность в свои силы.


Додаток 3

Анкета для учнів 10-11 класів (вчителів, батьків)

Анкета 10-11 классы (педагоги, родители)

1. Сейчас одна из самых модных тем ток–шоу на телевидении и радио – что значит быть «настоящей женщиной» или «настоящим мужчиной». Какими, по вашему мнению, качествами должны обладать такие женщины и мужчины?_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Возможно, вам приходилось встречаться с выражением «женское счастье». Как вы думаете, что под ним подразумевается? (напишите, пожалуйста)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Как вы думаете, существует ли «мужское счастье»? Если «да», то в чем оно заключается?

(напишите, пожалуйста)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Если существуют по–настоящему «мужские» и «женские» профессии, то приведите, пожалуйста, примеры (до 6 позиций по каждому полу).________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. В чем, по вашему мнению, заключается разница между девочками и мальчиками?

а) в психическом развитии (внимание, память, речь, мышление)

б) в поведении

в) в общении

6. Что, по вашему мнению, особенно важно в воспитании девочек и в воспитании мальчиков? (напишите, пожалуйста)________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Каковы, по вашему мнению, особенности воспитательного воздействия на ребенка мужчины–воспитателя и женщины воспитательницы?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(напишите, пожалуйста)

8. Какие, по вашему мнению, качества должны воспитать родители у своих детей?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Когда вы первый раз услышали о социально–психологической категории «гендер»?

♦ сегодня;

♦ в этом году;♦ несколько лет назад.

Спасибо за работу!