Цвіров Леонід Євгенович; Титаренко Галина Володимирівна; Моргун Ігор Миколайович; Румпа Олександр Юрійович; Талалаєнко Олег Вадимови - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Тимков Олексій Володимирович; Палеха Юлія Володимирівна; Мясищева... 1 34.34kb.
Подоляк Олег Степанович 1 337.38kb.
Теорія та історія держави І права. Філософія права О. М. Анохін олександр... 1 127.25kb.
Тимков Олексій Володимирович; Палеха Юлія Володимирівна; Слюсар Тетяна... 1 33.2kb.
Сторожилова Галина Іванівна Захарченко Сергій Миколайович Петрученко... 11 648.56kb.
8 клас І рівень Виділіть окремо великих київських (а) та галицько-волинських... 1 102.33kb.
Тимков Олексій Володимирович; Палеха Юлія Володимирівна; Щербань... 1 34.11kb.
О. Ф. Бондаренко // Людина. Суб’єкт. Вчинок: філософсько-психологічні... 1 309.92kb.
Група др/ао 115 «Англомовна» Куратор – Луппо Олександр Євгенович... 1 20.88kb.
Рожков Олег Миколайович 5 1554.87kb.
Пахомов олександр Євгенович 1 30.66kb.
Закон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України... 1 271.96kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Цвіров Леонід Євгенович; Титаренко Галина Володимирівна; Моргун Ігор Миколайович; - сторінка №1/1

  1. Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства у наступному складі:

Голова Лічильної комісії - Бойко Андрій Валентинович;

Члени Лічильної комісії:

Федорова Надія Володимирівна;

Цвіров Леонід Євгенович;

Титаренко Галина Володимирівна;

Моргун Ігор Миколайович;

Румпа Олександр Юрійович;

Талалаєнко Олег Вадимович;

Пухалик Роман Степанович.


  1. Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів Товариства (додається).  1. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства значних правочинів у зв’язку із залученням компанією DTEK Holdings B.V., юридичною особою за законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 34334895, що має юридичну адресу: бул. Схіпхол 231, Тауєр Б, 5-й поверх, 1118 BH, Амстердам Схіпхол, Нідерланди, та/або юридичними особами, в яких DTEK Holdings B.V. прямо або опосередковано володіє більш як 60% акцій або корпоративних прав та які є Активами (Assets) DTEK Holdings B.V. (далі – «Пов’язані особи») фінансування на суму до 1 500 000 000 (одного мільярда п’ятисот мільйонів) доларів США (далі – «Гранична сукупна вартість фінансування») шляхом випуску боргових цінних паперів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу з процентною ставкою і термінами погашення, передбаченими умовами розміщення відповідних боргових цінних паперів (далі – «Фінансування»), зокрема, надання Товариством поруки (у якості поручителя, або іншим чином), надання Товариством будь-яких інших зобов’язань щодо відшкодування будь-яких збитків, витрат та інших сум будь-якого характеру та виду з метою забезпечення виконання Товариством всіх платіжних зобов’язань Товариства та Пов’язаних осіб за (i)залученим Фінансуванням та/або у зв’язку з обміном або викупом, повним чи частковим, боргових цінних паперів та (іі) за іншими документами, що укладаються у зв’язку з випуском, обміном або викупом боргових цінних паперів, шляхом укладання договору поруки (далі – «Договір поруки») та будь-яких інших договорів (незалежно від строку їх дії та вартості товарів, робіт та послуг, що є їх предметом, але з урахуванням того, що така вартість може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), довідок, сертифікатів, повідомлень і інших документів, включаючи, але не обмежуючись, усіма та будь-якими додатками до договорів та документів, що зазначені вище (далі – «Транзакційні документи»), та/або додаткових угод про внесення змін до Договору поруки та будь-яких інших Транзакційних документів, які повинні укладатися, видаватися, випускатися або підписуватися Товариством згідно або у зв'язку з випуском, обміном або викупом, повним чи частковим, боргових цінних паперів.

  2. За умови погодження уповноваженими органами управління компанії DTEK Holdings B.V., відповідно до її установчих (статутних) документів, надання поруки Товариством у зв’язку з залученням Фінансування, що передбачена п. 2.1 цього протоколу, схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства значних правочинів, а саме, надання поруки Товариством з метою забезпечення платіжних зобов’язань Товариства та Пов’язаних осіб (i) за борговими цінними паперами, що випущені та розміщені DTEK Finance B.V., юридичною особою за законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 34389118, що має юридичну адресу: бул. Схіпхол 231, Тауєр Б, 5-й поверх, 1118 BH, Амстердам Схіпхол, Нідерланди, на загальну основну суму 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) доларів США відповідно до договору обслуговування випуску облігацій (Indenture) від 28 квітня 2010 року (далі – «Існуючі Облігації») з процентною ставкою і термінами погашення, передбаченими умовами розміщення Існуючих Облігацій, та (ii) за будь-якими іншими договорами і документами, які укладені та/або повинні укладатися або підписуватися згідно або у зв'язку з Існуючими Облігаціями, шляхом укладання договору поруки (за текстом – «Договір поруки 2»), а також будь-яких інших документів та повідомлень, які є необхідними у зв’язку із укладанням Товариством Договору поруки 2 (далі – «Транзакційні документи 2»).

  3. Прийняти рішення про вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства правочинів з Пов’язаними особами, які є правочинами із заінтересованістю у розумінні ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», за умови, що вони відносяться до правочинів, визначених у п.2.1 та п. 2.2 цього протоколу.

  4. Встановити, що укладання, видання, випуск та/або підписання Товариством Договору поруки, Транзакційних документів, Договору поруки 2 та Транзакційних документів 2 згідно з п.п.2.1 - 2.3 цього протоколу здійснюється на наступних умовах:

   1. Наглядова рада Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає та погоджує умови Договору поруки та Договору поруки 2 згідно з п.п. 2.1. та 2.2 цього протоколу, а також визначає перелік Транзакційних документів та Транзакційних документів 2, укладання, підписання, отримання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання погодження Наглядової ради Товариства;

   2. Укладання Товариством у подальшому додаткових угод, які змінюють основні умови Договору поруки та Договору поруки 2 згідно з п.п. 2.1. та 2.2 цього протоколу здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни основних умов не пов’язані зі збільшенням Граничної сукупної вартості фінансування;

   3. Укладання Пов’язаними особами (i) Транзакційних документів, зобов'язання за якими забезпечується за Договором поруки, та (ii) Транзакційних документів 2, зобов’язання за якими забезпечується за Договором поруки 2, у необхідних випадках погоджено відповідними органами управління таких Пов’язаних осіб відповідно до їх установчих (статутних) документів;

   4. У подальшому Виконавчий орган Товариства, або особа, що тимчасово виконує його обов’язки та повноваження, або особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства на підставі довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства має право вести переговори, визначати умови, укладати, підписувати, отримувати, видавати та/або вручати від імені Товариства Договір поруки, Транзакційні документи, Договір поруки 2 та Транзакційні документи 2, а також додаткові угоди (договори, контракти, тощо) про внесення змін до Договору поруки та/або Транзакційних документів та/або Договору поруки 2 та/або Транзакційних документів 2, з урахуванням обмежень, встановлених п. 2.4.1 та 2.4.2. цього протоколу.