Декларація етичних засад діяльності організацій громадянського суспільства україни - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Запрошення На Зустріч лідерів організацій-грантоотримувачів та партнерів... 1 76.99kb.
Меморандум про створення Української національної платформи Форуму... 1 20.23kb.
Меморандум про створення Української національної платформи Форуму... 1 22.62kb.
Н. В. Белюкіна Регіональний директор проекту єс«Розбудова громадянського... 1 83.09kb.
Положення про коаліцію організацій громадянського суспільства кіровоградської... 1 60.37kb.
Назва інституту громадянського суспільства юридична адреса інституту... 1 11.21kb.
Концепція взаємодії держави і громадянського суспільства. Вступ 1 188.55kb.
«Перспективи взаємодії українських організацій громадянського суспільства... 1 45.9kb.
Електронний бюлетень гурт №14 (543) 1 337.26kb.
Конституція україни 5 1082.09kb.
Вплив флешмобу на розвиток громадянського суспільства в україні 1 243.15kb.
Угода про асоціацію між Україною та єс 1 65.55kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Декларація етичних засад діяльності організацій громадянського суспільства україни - сторінка №1/1
ДЕКЛАРАЦІЯ ЕТИЧНИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ
ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИПреамбула
Ми, організації громадянського суспільства (ОГС) * України:
усвідомлюючи свою роль активних учасників у процесах розвитку безпечного, збалансованого та дбайливого суспільства, а також трансформації українського суспільства на шляху до демократії, в якій панують верховенство права та повага до прав і свобод людини;
прагнучи зробити свій внесок у становлення демократичного суспільства в Україні;
погоджуючись, що базовими цінностями роботи ОГС є: прагнення діяти заради суспільного блага; пріоритетність потреб та проблем цільової групи та/або місцевої громади; рівність та повага до особистості; визнання соціокультурної різноманітності; незалежність та автономність;
приймаємо Декларацію етичних засад діяльності ОГС в Україні, якою ми будемо керуватися у своїй діяльності.
Основні етичні засади діяльності ОГС
Ми погоджуємося, що принципи відкритого демократичного суспільства є провідними для здійснення нашої діяльності, та беремо на себе відповідальність за дотримання таких засад у своїй роботі:
Демократичне управління та участь у процесі прийняття і впровадження рішень
Відкритість та прозорість
Відповідальність
Співробітництво та рівноправне партнерство

1 Демократичне управління та участь у процесі прийняття і впровадження рішень
Виходячи з того, що ОГС виражає і представляє численні та різноманітні інтереси та потреби суспільства та працює з метою їх задоволення,
1.1. ОГС докладає всіх можливих зусиль, щоб різноманітні інтереси та потреби суспільства були враховані в процесі розробки та впровадження державної політики;
1.2. ОГС забезпечує демократичне управління організацією шляхом залучення членів організації, представників цільової аудиторії та громади до своєї діяльності та процесу прийняття рішень.

2 Відкритість та прозорість
Визнаючи відкритість та прозорість одними з основних принципів становлення та розвитку демократичного суспільства,
2.1. ОГС дотримується цих принципів у своїй роботі та у відносинах з членами організації, цільовою групою, органами державної влади та місцевого самоврядування, донорами та іншими сторонами. Оприлюднення річного та фінансових звітів про роботу ОГС та регулярне інформування громадськості про свою діяльність - важливі засоби дотримання принципів відкритості та прозорості в роботі ОГС;
2.2. ОГС вважає чесну конкуренцію за необхідну умову діяльності та пропагує конкурсний підхід до реалізації програм ОГС. На таких засадах вона сама бере участь у конкурсах, а також проводить відкриті конкурси і забезпечує доступ до інформації про них.

3 Відповідальність
Усвідомлюючи свою відповідальність за становлення і розвиток безпечного, збалансованого та дбайливого суспільства, а також вплив на трансформаційні процеси,
3.1. ОГС діє відповідно до своєї місії та задекларованих цілей і принципів;
3.2. ОГС веде діяльність та надає послуги в межах своєї компетентності та прагне досягнення якнайвищих стандартів якості та професіоналізму;
3.3. ОГС у повсякденній роботі проявляє повагу до принципу верховенства права і сприяє підвищенню правової свідомості громадян;
3.4. ОГС складає чесний та прозорий бюджет, дотримується його виконання, а також звітує про фінансову діяльність;
3.5. ОГС максимально ефективно використовує фінансові, матеріальні, людські, природні та інтелектуальні ресурси задля реалізації своєї місії та досягнення цілей;
3.6. ОГС керується в діяльності принципом поваги до авторства і власності ідей та проектів. Пропагування відповідального використання інтелектуальних ресурсів серед партнерів та запобігання плагіату - важливі складові роботи ОГС.
 
4 Співробітництво та рівноправне партнерство
Визнаючи співробітництво та взаємоповагу важливими факторами у розвитку громадянського суспільства,
4.1. ОГС будує свої відносини з іншими суб'єктами (ОГС, клієнтами, громадою, ЗМІ, донорами, органами влади) на засадах доброзичливого та рівноправного партнерства, толерантності, розуміння та поваги;
4.2. ОГС виконує взяті на себе письмові та усні зобов'язання перед партнерами, клієнтами та суспільством взагалі.

Прикінцеві положення
Приєднання організації до Декларації свідчить про прийняття проголошених цінностей та принципів, яких вона зобов'язується дотримуватися на словах та в дії, а також поширювати їх у суспільстві.