Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації п л а н - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Головне управління охорони здоров’я тернопільської облдержадміністрації 1 46.18kb.
Головне управління охорони здоров`я облдержадміністрації 1 73.11kb.
Наказ №98 ­­­­ Про клініко-експертні комісії Департаменту охорони... 1 81.63kb.
Про проведення засідання колегії головного управління охорони здоров’я... 1 31.25kb.
Львівська обласна державна адміністрація департаментохорони здоровЯ 1 22.32kb.
Тернопільська обласна державна адміністрація головне управління охорони... 1 91.33kb.
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації Дніпропетровський... 1 18.34kb.
Львівська обласна державна адміністрація департамент охорони здоров¢Я 1 30.54kb.
Порядок денний: І. Про стан надання неонатологічної допомоги в Тернопільській... 1 44.44kb.
Порядок денний: І. Про стан рентгенологічної служби області, ефективне... 1 64.51kb.
Міністерство охорони здоров’я україни департамент охорони здоров’я... 8 2544.79kb.
План роботи Лозівської гімназії Лозівської міської ради Харківської... 1 32.9kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації п л а н - сторінка №1/1

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇП Л А Н
ОСНОВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ


ДЕПАРТАМЕНТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

НА ІІІ КВАРТАЛ 2013 РОКУм. Донецьк


ЗАТВЕРДЖУЮ:


Заступник голови – начальник головного управління

охорони здоров`я


облдержадміністрації

______________ О.Б. ПетряєваП Л А Н
основних організаційних заходів Департаменту охорони здоров’я

облдержадміністрації на ІІІ квартал 2013 рокуз/п


Заходи

Час та

місце


проведення

Доповідачі і співдоповідачі

Відповідальні

Запрошені

І. Проведення засідань колегій, виробничих нарад

Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

ЛИПЕНЬВиробнича нарада у заступника директора Департаменту охорони здоров'я облдержадміні-страції Циганок Т.В.
Про організацію та якість надання примусових заходів медичного характеру до осіб, які страждають на психічні розлади та скоїли суспільно небезпечні діяння
Про виконання наказу МОЗ України від 27.08.2010 № 728 «Про диспансеризацію населе-ння» у ЦПМСД та заходи щодо удосконалення диспансеризації населен-ня»

09.07.2013

1100

ауд. ОЦЕМД


Студзінський О.Г. – головний позаштатний психіатр Департаменту


Окунєва О.О. – заступник начальника відділу реформування охорони здоров`я та забезпечення лікарськими засобами ДепартаментуКучковий В.В.

Чекал Н.Г.

Студзінський О.Г.

Кучковий В.В.

Чекал Н.Г.

Турупалова С.Ю.

Окунєва О.О.

Філіппова Н.Г.

Головні спеціалісти ДепартаментуЗаступники

начальників управлінь, відділів охорони здоров'я міських рад, райдерж-адміністрацій, головні лікарі ЦРЛ, ЦМЛ, ЦПМСД, психлікарень, психдиспансер-рів, міські, районні психіатри

Засідання колегії Департаменту охорони здоров'я облдержадміні-страції
Про хід виконання Державної програми «Цукровий діабет» у Донецькій області

Про організацію та якість надання первинної медичної допомоги населенню області в центрах первинної медико-санітарної допомоги26.07.2013

1100

ауд.

ОЦЕМДКасярум В.П. – головний позаштатний ендокринолог Департаменту

Кучковий В.В.. – заступник начальника управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Департаменту


Циганок Т.В.

Куріто О.Г.

Грачкова А.В.

Кучковий В.В.

Приходько І.І.

Чекал Н.Г.

Філіппова Н.Г.

Криштопіна І.О.

Нікуленко Н.В.

Касярум В.П.

Перетятько В.В.


Циганок Т.В.

Куріто О.Г.

Кучковий В.В.

Турупалова С.Ю.

Окунєва О.О.

Чекал Н.Г. Філіппова Н.Г.

Головні спеціалісти Департаменту


Начальники управлінь, відділів охорони здоров'я міських рад, райдерж-адміністрацій, головні лікарі ЦМЛ, ЦРЛ, ЦПМСД, обласних, спеціалізованих закладів охорони здоров'я та інших закладів охорони здоров'я обласного підпорядкування

СЕРПЕНЬВідеоселекторна нарада

з питань малюкової та материнської смертності у заступника директора Департаменту – начальника управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Куріто О.Г.

06.08.2013

1100

відеоселек-торні зали ОДА,

райдерж-адмініс-трацій і виконавчих органів міських радФіліппова Н.Г. - начальник відділу лікувально-профіла-ктичної допомоги дітям і матерям Департаменту, головні спеціалісти відділу лікувально-профілактичної допомоги дітям і матерям Департа-менту

Філіппова Н.Г.

Криштопіна І.О.

Алєксєєва О.І.

Шпатусько М.І.

Головні спеціалісти Департаменту


Начальники управлінь, відділів охорони здоров'я міських рад, райдерж-адміністрацій, головні лікарі ЦПМСД, ЦМЛ, ЦРЛ, міські та районні педіат-ри, неонатологи, акушери-гінеко-логи, зав. кафедр педіатрії, аку-шерства-гінеко-логії ДонНМУВиробнича нарада у заступника директора Департаменту охорони здоров'я облдержадміні-страції Циганок Т.В.
Про стан профпатоло-гічної допомоги населен-ню в закладах охорони здоров`я області в умовах реформування галузі, професійної захворюва-ності, профілактики, своєчасного виявлення та обліку професійних за-хворювань, якість дис-пансерного нагляду та реабілітації при профе-сійних та професійно обумовлених захворю-ваннях
Про стан проведення моніторингу за виконан-ням пілотного проекту щодо запровадження дер-жавного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою в містах і районах області

13.08.2013

1100

ауд. ОЦЕМД


Анікєєва Н.О. – головний позаштатний профпатолог Департаменту


Нікуленко Н.В. – головний спеціаліст відділу лікувально-профілактичної допомоги дорослому населенню ДепартаментуКучковий В.В.

Чекал Н.Г.

Анікєєва Н.О.

Головні спеціалісти Департаменту

Кучковий В.В.

Турупалова С.Ю.

Приходько І.І.

Окунєва О.О.

Чекал Н.Г.

Нікуленко Н.В.

Новікова В.М.Заступники

начальників управлінь, відділів охорони здоров'я міських рад, райдерж-адміністрацій, головні лікарі ЦРЛ, ЦМЛ, ЦПМСД,

міські, районні терапевти, кардіологи, неврологи
Виробнича нарада у заступника директора Департаменту – начальника управління економіки та фінансів Грачкової А.В.
Про використання бюд-жетних асигнувань закла-дами обласного під- порядкування за перше півріччя та очікуване використання коштів за 2013 рік

21.08.2013

1100

к. 711

ДОЗ ОДА


Дуднік А.М. –

заступник начальника управління економіки і фінансів ДепартаментуДуднік А.М.

Маслак Т.А.

Деркач М.О.

Філіпцова Д.В.

Шереш С.М.

Лобанов Є.В.Запрошені

(за списком)

Засідання колегії Департаменту охорони здоров'я облдержадміні-страції
Про стан удосконалення діагностики ВІЛ-інфекції та взаємодії спеціалістів ЦПМСД з профільними службами ІІ та ІІІ рівнів надання медичної допомоги з питань профілактики та лікування ВІЛ/СНІД хворих у мм. Донецьку, Красноармійську, Харцизьку, Селидовому, Дружківці
Про виконання у 2013 році Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року» в центрах первинної медико-санітарної допомоги

23.08.2013

1100

ауд.

ОЦЕМДГражданов М.П. – головний позаштатний спеціаліст з питань профілактики та боротьби зі СНІДом Департаменту

Криштопіна І.О. - головний спеціаліст відділу лікувально-профілактичної допомоги дітям і матерям Департаменту


Циганок Т.В.

Кучковий В.В.

Чекал Н.Г.

Філіппова Н.Г.

Гражданов М.П.

Дараган Г.М.

Окунєва О.О.

Біломеря Т.А.

Куріто О.Г.

Філіппова Н.Г.

Криштопіна І.О.

Алексєєва О.І.

Мухлиніна Н.Є.

Шпатусько М.І.

Гражданов М.П. Удодов В.В.Начальники управлінь, відділів охорони здоров'я міських рад, райдерж-адміністрацій, головні лікарі ЦМЛ, ЦРЛ, ЦПМСД, обласних, спеціалізованих закладів охорони здоров'я та інших закладів охорони здоров'я обласного підпорядкування
ВЕРЕСЕНЬЗасідання обласної ради з питань експертизи тимча-сової, стійкої втрати працездатності та реабі-літаційного лікування
Про результати конт-рольної перевірки орга-нізації роботи з ЕТН в обласних   закладах охорони здоров`я, заходи щодо її удосконалення

13.09.2013

1100

Обласна

клінічна травмато-логічна лікарняЧубар К.В. –

головний позаштатний спеціаліст з ЕТН Департаменту


Кучковий В.В.

Чекал Н.Г.

Чубар К.В.

Головні спеціалісти Департаменту


Голови ЛКК обласних закладах охорони здоров`яВиробнича нарада у у заступника директора Департаменту – начальника управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Куріто О.Г.
Про якість надання медичної допомоги дітям з нефрологічною патоло-гією згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 03.11.2008 № 627 «Про затвердження протоколу лікування дітей з інфекціями сечової системи і тубулоінтер-стиціальними нефрита-ми»
Про якість надання медичної допомоги дітям з алергологічною патоло-гією та виконання наказу МОЗ України від 27.12.2005 № 767 «Про затвердження протоколів діагностики та лікування алергічних хвороб у дітей»

18.09.2013

1100

ОДКЛ


Борисова Т.П. -

головний позаштатний дитячий нефролог Департаменту

Ерліхман Т.П. -

головний позаштатний дитячий алерголог ДепартаментуФіліппова Н.Г.

Криштопіна І.О.

Борисова Т.П.

Філіппова Н.Г.

Криштопіна І.О.

Ерліхман Т.П.Начальники управлінь, відділів охорони здоров'я міських рад, райдерж-адміністрацій, головні лікарі ДМЛ, міські та районні педіатриЗасідання колегії Департаменту охорони здоров'я облдержадміні-страції
Про хід реформування вторинної медичної допомоги в регіоні

Про ефективність вико-ристання медичного обладнання та авто-транспорту в ЦПМСД області, закупленого за рахунок субвенції з держбюджету у 2012 році27.09.2013

1100

ауд.

ОЦЕМДТурупалова С.Ю. – заступник начальника управління – начальник відділу реформування охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами Департаменту
Головні позаштатні спеціалісти

Департаменту


Циганок Т.В.

Кучковий В.В.

Турупалова С.Ю.

Мамаєв С.О.

Чекал Н.Г.

Нікуленко Н.В.

Головні спеціалісти Департаменту


Циганок Т.В.

Грачкова А.В.

Борисова Л.О.

Окунєва О.О.


Начальники управлінь, відділів охорони здоров'я міських рад, райдержадміністрацій, головні лікарі ЦМЛ, ЦРЛ, ЦПМСД, СШМД, обласних, спеціалізованих закладів охорони здоров'я та інших закладів охорони здоров'я обласного підпорядкування
II. Здійснення організаційно-методичної допомоги

лікувально-профілактичним закладам міст та районівАкредитація закладів охорони здоров`я вторинного рівня надання медичної допомоги

(згідно з планом)
Акредитаційна комісія


Органiзувати та провести виїзнi навчальнi семiнари для головних та сiмейних лiкарiв ЦПМСД на тему: основи медико-соцiаль-ної експертизи та peaбiлiтaцiї в роботi лiкаря загальної прак-тики-сiмейної медицини та найбiльш поширенi помилки при оформленнi направлень на МСЕК у зонах обслуговування:

- мiжрайонних МСЕК мм. Тореза, Харцизька;

- мiжрайонних МСЕК мм. Костянтинiвки, Кра-маторська, Слов'янська


Вересень
Курлов В.В.

Голови обласних та мiжрайонних МСЕК
Здійснити перевірку організації роботи щодо підбору і раціонального використання кадрів та кадрового резерву у Новоазовському районі

Липень
Владзимір-

ський В.В.

Стельмашо-

нок А.Г.


Головні спеціалісти Департаменту


Провести сумісні комп-лексні перевірки стану охорони праці в лікувально-профілактичних закладах м. Маріуполя

Вересень
Троцай Н.М.

Харитонова В.Л. – головний державний інспектор інспекції ДІПБ та ОП в СКС та торгівлі Держ-гірпромнагляду

“Дні фахівців”, засідання обласних рад і комісій, семінари проводити згідно з графіками і планами, а також позачергово в разі виробничої необхідності.


Заступник начальникаголовного управління О.Г. Куріто