Державна організація Луганська обласна державна телерадіокомпанія - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Чернівецька обласна державна телерадіокомпанія Ідентифікаційний код... 1 28.93kb.
Львівська обласна державна телерадіокомпанія Ідентифікаційний код... 1 25.07kb.
1. Замовник: Найменування: Хмельницька обласна державна телерадіокомпанія... 1 54.6kb.
Волинська обласна державна телерадіокомпанія Ідентифікаційний код... 1 54.21kb.
Додаток до рішення чотирнадцятої сесії обласної ради п'ятого скликання... 1 36.5kb.
Укра1на одеська обласна державна адм1Н1страц 1 23.51kb.
Луганська обласна державна адміністрація департамент охорони здоров´Я 1 13.53kb.
З 1955 року! розташована в центрі Харкова, в історичній будівлі Держпрому! 1 43.51kb.
Луганська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки... 1 40.41kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 77.07kb.
Волинська Державна Обласна Універсальна Наукова Бібліотека 1 154.33kb.
Державна організація медичного автотранспорту м. Києва «Київмедавтотранс» 1 54.47kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Державна організація Луганська обласна державна телерадіокомпанія - сторінка №1/1
Державна організація Луганська обласна державна телерадіокомпанія

91016, м. Луганськ, вул. Демьохіна, 25


Відповідно до Указу Президента України від 03.10.1992 р. № 493/92 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», статті 6 Господарського кодексу України, Державна організація Луганська обласна державна телерадіокомпанія (далі - Компанія) не є суб’єктом нормотворення, а тому накази Компанії не є нормативно-правовими актами, які підлягають державній реєстрації.

Згідно з п. 18 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 р. № 731, скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта проводиться органом державної реєстрації, про що повідомляється орган, що його видав, із зазначенням причин скасування. Пунктом 19 вказаного Положення визначено, що нормативно-правовий акт, рішення про державну реєстрацію якого скасовано, виключається з державного реєстру через 15 днів після прийняття рішення про скасування його державної реєстрації. Відповідно до пункту 20 нормативно-правовий акт, виключений з державного реєстру, підлягає скасуванню органом, що його прийняв, протягом 5 днів з дня отримання повідомлення про виключення з державного реєстру.

Відповідно до п. 3 Порядку скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 31.07.2000 р. № 32/5, скасування рішення про державну реєстрацію застосовується до нормативно-правових актів, які пройшли державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України або територіальних управліннях юстиції і є чинними на момент скасування рішення про державну реєстрацію (акти, які не визнано такими, що втратили чинність, у встановленому законодавством порядку), а також зареєстрованих нормативно-правових актів, визнаних нечинними судом.

Зважаючи на це, після отримання відповідного повідомлення про виключення наказу Компанії з державного реєстру, вам необхідно скасувати даний наказ, та направити копію відповідного розпорядчого документу (наказу) до органу державної реєстрації протягом 2 днів з дня скасування.

Постановою Кабінету Міністрів України «Про перелік платних послуг, які можуть надаватися установами і організаціями телебачення і радіомовлення, заснованими на державній формі власності» від 04.06.1999 р. № 969, затверджено перелік платних послуг, які можуть надаватися установами і організаціями телебачення і радіомовлення, заснованими на державній формі власності. До таких організацій належить і Компанія, яка відповідно до згаданої постанови, має право надавати платні послуги.

Статтею 190 Господарського кодексу України визначено, що вільні ціни визначаються на всі види продукції (робіт, послуг), за винятком тих, на які встановлено державні ціни. Вільні ціни визначаються суб'єктами господарювання самостійно за згодою сторін, а у внутрішньогосподарських відносинах - також за рішенням суб'єкта господарювання.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про ціни і ціноутворення» державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи встановлюються на ресурси, які справляють визначальний вплив на загальний рівень і динаміку цін, на товари і послуги, що мають вирішальне соціальне значення, а також на продукцію, товари і послуги, виробництво яких зосереджено на підприємствах, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку. Державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи встановлюються державними органами України.

Слід зауважити що, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» від 25.12.1996 р. № 1548, державою визначено повноваження центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо регулювання (встановлення фіксованих та граничних рівнів цін (тарифів), торгівельних (постачальницько-збутових) надбавок, нормативів рентабельності, запровадження обов'язкового декларування зміни) щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг. Серед них відсутній орган виконавчої влади, який би регулював тарифні відносини у сфері надання телерадіокомпаніями рекламних та інших послуг.Отже, на підставі вищевикладеного вважаємо, що ціни на тарифи повинні визначатися Компанією самостійно за згодою сторін. Для встановлення сталих тарифів, достатньо затвердження їх новим наказом без реєстрації такого наказу в обласному управлінні юстиції.