Державний комітет статистики україни експрес-доповідь - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Державний комітет статистики україни (Держкомстат України) 1 79.78kb.
Державний комітет статистики україни (Держкомстат України) 1 84.64kb.
Державний комітет статистики україни головне управління статистики... 1 75.76kb.
Державний комітет статистики України Головне управління статистики... 1 162.17kb.
Державний комітет статистики України Головне управління статистики... 1 164.41kb.
Державний комітет статистики України Головне управління статистики... 4 268.77kb.
Державний комітет статистики україни головне управління статистики... 1 78.55kb.
Державний комітет статистики україни головне управління статистики... 1 138.97kb.
Державний комітет статистики України Головне управління статистики... 3 350.99kb.
Державний комітет статистики України Головне управління статистики... 1 267.85kb.
Державний комітет статистики україни головне управління статистики... 1 348.23kb.
Держстат Головне управління статистики в Одеській області 5 354.04kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Державний комітет статистики україни експрес-доповідь - сторінка №1/1

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Експрес-доповідь

“ 17 ” 09 2004р.

№ 280_________________

Стан зовнішньоекономічних відносин


з країнами Європейського Союзу

за січень-червень 2004 року
О
дним з приоритетних напрямків у зовнішній політиці України є інтеграція до Європейського Союзу. Україна підтримує зовнішньоекономічні стосунки з усіма членами ЄС.*

Зовнішня торгівля товарами

У січні-червні 2004р. експорт товарів України до країн ЄС склав 5076,8 млн.дол.США, імпорт з країн ЄС – 4161,5 млн.доларів. Порівняно з січнем-червнем 2003р. експорт збільшився на 43,7%, імпорт – на 32,5%. Сальдо становило 915,3 млн.дол. проти 393,4 млн.дол. за січень-червень 2003 року.


У загальному обсязі експорту України доля ЄС становила – 32,7%, імпорту – 31,7%.

Г
оловними партнерами, як в експорті, так і в імпорті товарів були Німеччина, Італія та Польща.

За січень-червень 2004р. обсяг експорту товарів до Німеччини збільшився порівняно з січнем-червнем 2003р. на 611,6 млн.дол. або у 2 рази, Литви - відповідно на 262,3 млн.дол. або у 3,5 раза, Латвії - на 119,9 млн.дол. або у 2,1 раза, Італії - на 110,1 млн.дол. або на 18,1%. В той же час зменшився обсяг експорту до Кіпру на 84,6 млн.дол. або на 46,4%, Португалії - на 22,7 млн.дол. або на 67,3%, Мальти - на 6,1 млн.дол. або на 38,5%, Словенії – на 4,2 млн.дол. або на 34,5%, Люксембургу – 4 млн.дол. або на 64,1%, Фінляндії – 3,9 млн.дол. або на 24%.

Збільшились обсяги імпорту товарів з усіх країн ЄС, крім Люксембургу. При цьому обсяг імпорту з Німеччини збільшився на 309,7 млн.дол. або на 34%, Сполученого Королівства – на 109,2 млн.дол. або на 48,2%, Польщі - на 101,3 млн.дол. або на 30,2%, Італії - на 99,9 млн.дол. або на 37,5%.


Вагому частку товарної структури українського експорту до країн ЄС складали енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки – 18,1%, чорні метали – 15,1%, електричні машини і устаткування - 6,6%, прилади і апарати – 6,4%, механічне обладнання – 5,5%.

Найбільші обсяги експорту енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки здійснювались до Італії, Німеччини, Польщі; чорних металів - до Італії, Німеччини, Нідерландів; електричних машини і устаткування - до Литви, Німеччини, Нідерландів; приладів і апаратів – до Німеччини, Литви, Австрії; механічного обладнання - до Німеччини, Іспанії, Угорщини.

Основу товарного імпорту з країн ЄС складали механічне обладнання – 17,8%, наземні транспортні засоби, крім залізничних – 11,5%, електричні машини і устаткування – 8,6%, полімерні матеріали, пластмаси - 6,6%, папір та картон – 4,8%.

Найбільші імпортні надходження механічного обладнання здійснювались з Німеччини, Італії, Чеської Республіки; наземних транспортних засобів, крім залізничних - з Німеччини, Польщі, Франції; електричних машин і устаткування - з Німеччини, Швеції, Австрії; полімерних матеріалів, пластмас - з Німеччини, Італії та Польщі; паперу та картону - з Польщі, Фінляндії, Швеції.Зовнішня торгівля послугами

У січні-червні 2004 року експорт послуг України до країн ЄС збільшився порівняно з січнем-червнем 2003 року на 13,7% і склав 609,9 млн.дол., імпорт - відповідно на 14,8% і 254,5 млн.доларів. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 355,4 млн.дол. проти 314,9 млн.дол. за І півріччя 2003 року. У загальному обсязі питома вага експорту послуг до країн ЄС дорівнювала 26,8%, імпорту - 37,1%.

Порівняно з січнем-червнем 2003р. екс­порт послуг зріс на 73,3 млн.дол., у т.ч. до Словаччини – на 8,3 млн.дол. (на 18,7%), Угорщини – на 56,7 млн.дол. (у 3,4 раза), Кіпру – на 7,6 млн.дол. (на 16,4%), Швеції – на 3 млн.дол. (в 1,8 раза), Авст­рії – на 5,4 млн.дол. (на 15,1%). Одночасно змен­шились обсяги послуг, наданих Сполученому Королівству – на 9,6 млн.дол. (на 8,2%), Ірландії – на 11 млн.дол. (у 8,3 раза), Мальти – на 6,1 млн дол. (на 24,8%).

Імпорт послуг до України збільшився на 32,8 млн.дол., у т.ч. з Австрії – на 4,2 млн.дол. (на 26,4%), Сполученого Королівства – на 6 млн.дол. (на 14,2%), Німеччини – на 9,6 млн.дол. (на 23%), Польщі – на 5,1 млн. дол. (на 28,2%), Угорщини – на 8,5 млн. дол. (у 2,7 раза), Швеції – на 2,8 млн. дол. (на 17,8%), Латвії – на 2,3 млн. дол. (на 31,2%). Одночасно скоротилися обсяги імпорту послуг з Данії – на 3,4 млн. дол. (у 3,3 раза), Словаччини – на 2,8 млн. дол. (на 42,8%), Литви – на 1,9 млн.дол (у 2 рази).

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі українського експорту до країн ЄС займали транспортні послуги (85,4%), імпорту – транспортні (20,9%), державні (10,9%), різні ділові, професійні та технічні (17,6%), фінансові (10,2%) послуги.

Головними партнерами, на які припадало більше половини обсягу експорту, є – Сполучене Королівство, Німеччина, Словаччина, Угорщина, Кіпр; імпорту – Сполучене Королівство, Німеч­чина, Австрія, Польща. Найбільшу питому вагу в експорті послуг до Сполученого Королівства займали транспортні (85,5%) послуги, імпорті – різні ділові, професійні та технічні (31,7%), фі­нансові (14%), транспортні (13,7%), державні (19,1%), послуги. Експорт послуг до цієї країни зменшився на 9,6 млн.дол. (на 8,2%) за рахунок різних ділових, професійних та технічних послуг - на 7,8 млн.дол. (у 2 рази). Імпорт зріс на 6 млн.дол. (на 14,2%) за рахунок різних ділових, професійних та технічних послуг – на 5,4 млн.дол. (в 1,5 раза).У експорті послуг до Німеччини най­більшу питому вагу становили транспортні (69,9%) послуги; імпорті – послуги приватним особам та в галузі культури і відпочинку (20,4%), транспортні (18,6%), різні ділові, професійні та технічні (12,2%), страхові (12,1%) послуги. Екс­порт послуг до цієї країни залишився на рівні січня-червня 2003р., імпорт зріс на 9,6 млн.дол. (на 23%) за рахунок страхових – на 4,6 млн. дол. (у 3,9 раза), комп’ютерних – на 5,2 млн. дол. (у 15,6 раза) послуг.

У експорті послуг до Словаччини, Угор­щини, Кіпру найбільшу питому вагу становили транспортні послуги. В імпорті послуг з Австрії переважали фінансові, транспортні, різні ділові, професійні та технічні послуги; з Польщі - транспортні, будівельні та послуги з ремонту.Прямі інвестиції
Обсяг прямих інвестицій в економіку України з країн ЄС на 01.07.2004 становив  4215,4 млн.дол.США, що складає 57,5% загального обсягу інвестицій в Україну.
Головними країнами-інвесторами, на які припадає більш ніж три чверті загального обсягу інвестицій з ЄС, є Кіпр – 1077,0 млн.дол. (25,6% загального обсягу інвестицій з країн ЄС), Сполучене Королівство – 741,3 млн.дол. (17,6% ), Німеччина – 535,6 млн.дол. (12,7%), Нідерланди – 508,7 млн.дол. (12,1%), Австрія – 303,6 млн.дол.США (7,2 %).

Найбільш інвестиційно привабливими в Україні є такі види економічної діяльності:


  • для Кіпру: оптова торгівля і посередництво в торгівлі – 248,1 млн.дол. (23,0% загального обсягу інвестицій з країни), металургія та оброблення металу – 224,1 млн.дол. (20,8%), фінансова діяльність – 132,0 млн.дол. (12,3%);

  • для Сполученого Королівства: оптова торгівля і посередництво в торгівлі – 137,4 млн.дол. (18,5%), машинобудування – 84,7 млн.дол. (11,4%), транспорт та зв’язок – 76,2 млн.дол. (10,3%), фінансова діяльність – 75,2 млн.дол. (10,1%), харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів – 74,5 млн.дол. (10,1%);

  • для Німеччини: харчова промисловість

та перероблення сільськогосподарських продуктів – 107,0 млн.дол. (20,0%), оптова торгівля і посередництво в торгівлі – 66,0 млн.дол. (12,3%), виробництво інших неметалевих мінеральних виробів – 62,8 млн.дол. (11,7%), машинобудування – 61,9 млн.дол. (11,6%);

  • для Нідерландів: харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів – 291,1 млн.дол. (57,2%), оптова торгівля і посередництво в торгівлі – 77,6 млн.дол. (15,3%);

  • для Австрії: фінансова діяльність – 78,9 млн.дол. (26,0%), оптова торгівля і посередництво в торгівлі – 60,6 млн.дол. (20,0%), харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів – 22,3 млн.дол. (7,4%).

Обсяг інвестицій з України в економіку країн ЄС на 01.07.2004 склав 21,2 млн.дол., що становить 12,8% загального обсягу інвестицій з України.

Найбільші обсяги інвестицій здійснені в Іспанію – 13,8 млн.дол. (65,2% загального обсягу інвестицій в країни ЄС), Кіпр – 1,9 млн.дол. (8,9%) та Грецію – 1,6 млн.дол.США (7,4%).

* В зв’язку з приєднанням до ЄС нових членів, розрахунок основних показників торгівлі з країнами ЄС здійснюється по 25 країнах.Голова Комітету О.Г.ОсауленкоЗовнішня торгівля України

товарами з країнами ЄС

(млн.дол.США)


Експорт

Імпорт

Сальдо

січень-червень 2003

січень-червень 2004

січень-червень 2003

січень-червень 2004

січень-червень 2003

січень-червень 2004


Всього по країнах ЄС

3534,1

5076,8

3140,7

4161,5

393,4

915,3


Австрія

123,9

126,3

114,0

168,5

9,9

-42,2

Бельгія

60,4

134,4

103,0

110,8

-42,6

23,6

Греція

31,4

53,6

18,1

23,8

13,3

29,8

Данія

26,3

49,2

67,3

76,5

-41,0

-27,3

Естонія

130,0

208,0

27,2

40,0

102,8

168,0

Ірландія

0,8

1,5

10,9

16,7

-10,1

-15,2

Іспанія

95,0

181,5

65,0

78,9

30,0

102,6

Італія

609,0

719,2

266,7

366,6

342,3

352,6

Кіпр

182,6

98,0

9,9

15,3

172,7

82,7

Латвія

113,3

233,2

23,7

26,4

89,6

206,8

Литва

104,8

367,1

38,0

69,1

66,8

298,0

Люксембург

6,2

2,2

12,9

5,7

-6,7

-3,5

Мальта

15,9

9,8

0,2

0,2

15,7

9,6

Нідерланди

189,6

267,8

126,7

149,9

62,9

117,9

Німеччина

591,2

1202,8

910,5

1220,2

-319,3

-17,4

Польща

392,1

440,8

335,0

436,3

57,1

4,5

Португалія

33,7

11,0

7,3

9,5

26,4

1,5

Словаччина

138,0

177,7

87,7

100,4

50,3

77,3

Словенія

12,1

7,9

33,5

37,6

-21,4

-29,7

Сполучене Королівство

155,9

164,7

226,4

335,6

-70,5

-170,9

Угорщина

344,0

383,6

121,4

159,9

222,6

223,7

Фінляндія

16,2

12,3

92,9

102,1

-76,7

-89,8

Франція

59,4

86,9

226,1

277,8

-166,7

-190,9

Чеська Республіка

91,8

126,3

118,2

183,6

-26,4

-57,3

Швеція

10,5

11,0

98,1

150,1

-87,6

-139,1


Зовнішня торгівля України послугами з країнами ЄС
(млн.дол.США)
Експорт

Імпорт

Сальдо
січень-червень

2003


січень-червень

2004


січень-червень

2003


січень-червень

2004


січень-червень

2003


січень-червень

2004

Всього по країнах ЄС

536,6

609,9

221,7

254,5

314,9

355,4

Австрiя

36,0

41,4

16,0

20,2

20,0

21,2

Бельгiя

44,1

50,8

9,9

10,9

34,2

39,9

Греція

25,0

27,2

2,2

2,3

22,8

24,9

Данiя

1,9

3,4

4,8

1,5

-2,9

1,9

Естонія

1,9

2,8

2,6

1,6

-0,7

1,2

Iрландiя

12,5

1,5

1,3

0,8

11,2

0,7

Iспанiя

6,7

6,7

2,6

3,1

4,1

3,6

Iталiя

21,3

21,4

6,7

5,9

14,6

15,5

Кіпр

46,3

53,9

10,3

10,6

36,0

43,3

Латвія

10,2

10,4

7,4

9,7

2,8

0,7

Литва

5,7

4,3

3,9

2,0

1,8

2,3

Люксембург

1,1

0,2

0,1

0,1

1,0

0,1

Мальта

24,6

18,5

0,4

1,3

24,2

17,2

Нiдерланди

17,2

18,5

9,5

12,0

7,7

6,5

Нiмеччина

53,7

53,5

41,8

51,4

11,9

2,1

Польща

11,3

15,5

18,3

23,4

-7,0

-7,9

Португалiя

3,3

4,9

2,2

1,2

1,1

3,7

Словаччина

44,1

52,4

6,5

3,7

37,6

48,7

Словенія

0,5

1,8

0,9

1,2

-0,4

0,6

Сполучене Королівство

116,7

107,1

42,1

48,1

74,6

59,0

Угорщина

24,0

80,7

5,0

13,5

19,0

67,2

Фiнляндiя

5,3

3,9

1,7

1,5

3,6

2,4

Францiя

15,6

17,1

6,5

6,6

9,1

10,5

Чеська Республіка

4,1

5,5

3,4

3,5

0,7

2,0

Швецiя

3,5

6,5

15,6

18,4

-12,1

-11,9


Прямi iноземнi iнвестицiї в Україну з країн ЄС
(млн.дол.США)
Обсяги прямих інвестицій на
01.01.2003

01.07.2003

01.01.2004

01.07.2004
Всього по країнах ЄС

2915,5

3116,6

3764,5

4215,4

Австрiя

214,3

243,3

252,4

303,6

Бельгiя

24,6

25,9

27,9

27,8

Грецiя

19,2

18,8

14,7

14,5

Данiя

35,5

49,4

61,0

74,0

Естонія

15,0

16,4

16,5

18,7

Iрландiя

77,9

76,2

77,3

55,9

Iспанiя

32,6

33,8

36,0

35,6

Iталiя

86,5

87,5

94,9

96,4

Кiпр

672,5

631,1

886,1

1077,0

Латвiя

60,9

68,1

71,7

27,6

Литва

14,1

20,7

32,0

32,8

Мальта

2,1

7,7

7,7

8,1

Люксембург

15,3

20,7

40,9

41,8

Нiдерланди

396,3

410,7

459,2

508,7

Нiмеччина

307,8

359,7

441,4

535,6

Польща

98,0

132,5

152,5

169,1

Португалiя

0,2

0,3

2,1

2,2

Словаччина

48,6

48,8

46,0

43,5

Словенiя

3,0

3,7

3,5

3,7

Сполучене Королiвство

532,7

564,7

698,7

741,3

Угорщина

79,8

104,2

127,6

148,6

Фiнляндiя

8,7

8,8

6,4

6,4

Францiя

40,1

49,2

59,2

79,3

Чеська Республiка

39,4

40,7

42,6

46,6

Швецiя

90,4

93,7

106,2

116,6


Прямi iнвестицiї з України в країни ЄС
(млн.дол.США)
Обсяги прямих інвестицій на
01.01.2003

01.07.2003

01.01.2004

01.07.2004
Всього по країнах ЄС

20,9

21,1

21,2

21,2

Австрiя

0,8

0,9

1,0

1,0

Бельгiя

0,0

0,0

0,0

0,0

Грецiя

1,6

1,6

1,6

1,6

Естонія

1,1

1,1

1,1

1,1

Данiя

_

_

_

_

Iрландiя

_

_

_

_

Iспанiя

13,8

13,8

13,8

13,8

Iталiя

0,4

0,4

0,4

0,4

Кiпр

1,9

1,9

1,9

1,9

Латвiя

0,0

0,0

0,0

0,0

Литва

0,4

0,4

0,4

0,4

Люксембург

0,0

0,0

0,0

0,0

Мальта

0,0

0,0

0,0

0,0

Нiдерланди

0,0

0,0

-

0,0

Нiмеччина

0,3

0,4

0,4

0,4

Польща

0,3

0,3

0,3

0,3

Португалiя

_

-

-

-

Словаччина

_

-

-

-

Словенiя

-

-

-

-

Сполучене Королiвство

0,2

0,2

0,2

0,2

Угорщина

0,1

0,1

0,1

0,1

Фiнляндiя

-

-

-

-

Францiя

-

-

-

-

Чеська Республiка

0,0

0,0

0,0

0,0

Швецiя

-

-

-

-