Держкомстат Головне управління статистики у Донецькій області - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Держкомстат Головне управління статистики у Донецькій області 1 50.53kb.
Держкомстат Головне управління статистики у Донецькій області 1 146.29kb.
Держкомстат Головне управління статистики у Донецькій області 1 26.43kb.
Держкомстат Головне управління статистики у Донецькій області 1 70.93kb.
Держкомстат Головне управління статистики у Донецькій області 1 30.25kb.
Держкомстат Головне управління статистики у Донецькій області 1 113.52kb.
Держстат України Головне управління статистики у Донецькій області 1 163.25kb.
Держкомстат Головне управління статистики у Донецькій області 1 49.66kb.
Держкомстат Головне управління статистики в Одеській області 1 34.06kb.
Держстат України Головне управління статистики у Донецькій області 1 92.62kb.
Держстат України Головне управління статистики у Донецькій області 1 96.66kb.
Довкілля малих міст луганщини 1 227.38kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Держкомстат Головне управління статистики у Донецькій області - сторінка №1/1


ЕКСПРЕС-ВИПУСК

Держкомстат

Головне управління статистики

у Донецькій області

11.05.2011 №125


Витрати на охорону навколишнього природного середовища та

екологічні платежі в Донецькій області в 2010 році
Капітальні інвестиції та поточні витрати підприємств,

організацій, установ на охорону та раціональне використання природних ресурсів за напрямами природоохоронної діяльності

(тис.грн.)


Фактично витрачено –

всього


У тому числі

капітальні інвестиції

поточні

витрати


усього

з них

витрати на

капітальний ремонт


Капітальні інвестиції та поточні витрати – всього

2200208,0

574991,3

128775,7

1625216,7

у тому числі

охорона атмосферного

повітря і клімату580392,3

337766,0

89123,7

242626,3

очищення зворотних вод

951334,2

150104,2

35658,4

801230,0

поводження з відходами

523343,6

62434,9

3547,0

460908,7

захист і реабілітація ґрунту, підземних і поверхневих вод

106464,4

11156,3

365,6

95308,1

зниження шумового і вібраційного впливу (за винятком заходів з метою охорони праці)

230,8

129,5101,3

збереження біорізноманіття і

середовища проживання30858,8

13319,417539,4

радіаційна безпека (за винятком заходів для запобігання аваріям і катастрофам)

28,7

28,7

науково-дослідні роботи

природоохоронного спрямування1295,3

81,0

81,0

1214,3

інші напрями природоохоронної

діяльності6259,9

6259,9

Протягом 2010р. витрати на охорону навколишнього природного середовища області збільшилися на 19,3% і становили 2,2 млрд.грн. Підприємствами області було освоєно 575,0 млн.грн. капітальних інвести-цій, що на 4,4% менше, ніж у 2009р. Витрати на капітальний ремонт виробничих фондів природоохоронного призначення в загальному обсязі інвестицій склали 128,8 млн.грн. (22,4%). Найбільшу частку капітальних інвестицій (58,7%) було спрямовано на охорону атмосферного повітря. На очищення зворотних вод було використано 26,1% загального обсягу інвестицій, на поводження з відходами – 10,9%, на захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод – 1,9%.

Поточні витрати підприємств на природоохоронні заходи збільшилися у порівнянні з 2009р. на 30,8%. Майже половину (49,3%) поточних витрат було спрямовано на очищення зворотних вод. На поводження з відходами було використано 28,4% загального обсягу поточних витрат, на охорону атмосферного повітря – 14,9%, на захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод – 5,9%.

Основним джерелом фінансування заходів на охорону навколиш-нього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів залишаються власні кошти підприємств, частка яких склала 95,2%. Питома вага коштів Державного бюджету становила 0,9%, місцевих бюджетів – 3,9%.Екологічні платежі


 

Тис.грн.

Пред’явлений до сплати збір за забруднення навколишнього природного середовища – всього

358587,4

у тому числі
за викиди в атмосферне повітря

забруднюючих речовин210119,1

за скиди забруднюючих речовин

безпосередньо у водні об'єкти27671,2

за розміщення відходів

120797,1

Фактично сплачений збір за забруднення навколишнього природного середовища – всього

301929,4

Штрафи за адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів

422,7

Позови (претензії) про відшкодування збитків і втрат, заподіяних у результаті порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища

1615,1

Начальник О.А.Зелений

Довідки за телефоном: (62) 258-35-91Веб-сайт Головного управління статистики у Донецькій області:www.donetskstat.gov.ua

© Головне управління статистики у Донецькій області, 2011