Держкомстат Головне управління статистики в Одеській області - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Держкомстат Головне управління статистики в Одеській області 1 32.07kb.
Держкомстат Головне управління статистики в Одеській області 1 23.05kb.
Держкомстат Головне управління статистики в Одеській області 1 90.54kb.
Держкомстат Головне управління статистики в Одеській області 1 59.38kb.
Держкомстат Головне управління статистики в Одеській області 1 41.82kb.
Держкомстат Головне управління статистики в Одеській області 1 83.67kb.
Держкомстат Головне управління статистики у Донецькій області 1 146.29kb.
Держкомстат Головне управління статистики у Донецькій області 1 50.53kb.
Держкомстат Головне управління статистики у Донецькій області 1 43.08kb.
Держкомстат Головне управління статистики в Одеській області 1 19.31kb.
Держстат Головне управління статистики в Одеській області 4 566.94kb.
Держкомстат Головне управління статистики в Одеській області 1 32.07kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Держкомстат Головне управління статистики в Одеській області - сторінка №1/1

ЕКСПРЕС-ВИПУСК

Держкомстат

Головне управління статистики

в Одеській області

11.05.2011р. №108Витрати на охорону навколишнього природного середовища та

екологічні платежі у 2010 році
Капітальні інвестиції та поточні витрати підприємств,

організацій, установ на охорону та раціональне використання

природних ресурсів за напрямами природоохоронної діяльності

(тис.грн.)

 

Фактично витрачено – всього

У тому числі

капітальні інвестиції

поточні витрати

усього

з них

витрати на

капіталь-ний ремонт


Капітальні інвестиції та поточні витрати – всього

388174,6

55422,5

8299,8

332752,1

Охорона атмосферного повітря і клімату

27936,7

22610,9

2220,7

5325,8

Очищення зворотних вод

217775,9

16595,4

960,4

201180,5

Поводження з відходами

114991,6

908,7114082,9

Захист і реабілітація ґрунту, підземних і поверхневих вод

17366,6

15307,5

5118,7

2059,1

Зниження шумового і вібраційного впливу (за винятком заходів з метою охорони праці)

1,4

1,4

Збереження біорізноманіття і середовища проживання

2,9

2,9

Радіаційна безпека (за винятком заходів для запобігання аваріям і катастрофам)

86,9

86,9

Науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування

7756,2

7756,2

Інші напрями природоохоронної діяльності

2256,4

2256,4

За рахунок коштів Державного та місцевих бюджетів було освоєно 3,3% капітальних інвестицій і здійснено 0,4% поточних витрат, а основним джерелом фінансування витрат на охорону довкілля, як і в попередні роки, були власні кошти підприємств – відповідно 62,0% і 99,6%.Екологічні платежі

Тис.грн.

Пред’явлений до сплати збір за забруднення навколишнього природного середовища – всього

12161,3

у тому числі
за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин

8132,1

за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти

1931,6

за розміщення відходів

2097,6

Фактично сплачений збір за забруднення навколишнього природного середовища – всього

11802,2

Штрафи за адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів (пред’явлені)

76,3

Позови (претензії) про відшкодування збитків і втрат, заподіяних у результаті порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища (пред’явлені)

81,2

В.о. начальника Головного управління Т.В.Копилова
Довідки за телефоном: (048) 722-34-57

Веб-сайт Головного управління: www.od.ukrstat.gov.ua Головне управління статистики в Одеській області, 2011