Держстат Головне управління статистики в Одеській області - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Держстат Головне управління статистики в Одеській області 5 354.04kb.
Держстат Головне управління статистики в Одеській області 4 566.94kb.
Держстат Головне управління статистики в Одеській області 2 491.52kb.
Держстат Головне управління статистики в Одеській області 3 509.68kb.
Держстат Головне управління статистики в Одеській області 1 137.8kb.
Держстат Головне управління статистики в Одеській області 1 24.11kb.
Держстат Головне управління статистики в Одеській області 1 23.17kb.
Держстат Головне управління статистики в Одеській області 1 137.89kb.
Держстат Головне управління статистики в Одеській області 1 156.75kb.
Держстат України Головне управління статистики у Донецькій області 1 72kb.
Держстат України Головне управління статистики у Донецькій області 1 94.75kb.
Перелік послуг Банку 1 50.95kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Держстат Головне управління статистики в Одеській області - сторінка №1/1
ЕКСПРЕС-ВИПУСК

Держстат

Головне управління статистики

в Одеській області20.08.2013р. № 198Рух кадрів та використання робочого часу працівників

у січні–червні 2013 року
Рух кадрів за видами економічної діяльності

у січні–червні 2013 року

Прийнято, осіб

Вибуло, осіб

усього

з них з причин

плинності кадрів

скорочення штатів

Усього

74969

76783

65280

5870

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

12468

4891

4788

93

Промисловість

7829

10797

8837

740

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

23

4

4переробна промисловість

5291

7923

7110

687

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

1457

1998

884

50

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1058

872

839

3

Будівництво

3990

3230

3167

23

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

11626

14015

13453

375

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

10157

13944

7743

2475

Тимчасове розміщування й організація харчування

2302

1664

1662

2

Інформація та телекомунікації

895

1428

1216

81

Фінансова та страхова діяльність

2693

2288

2056

178

Операції з нерухомим майном

1068

1294

1187

95

Професійна, наукова та технічна діяльність

2412

2637

2525

49

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3505

3637

3508

120

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

3269

2771

2467

213

Освіта

4274

6457

6340

84

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

7205

5837

4641

1187

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

982

1084

1071

1

Надання інших видів послуг

294

809

619

154

______________

Примітка. У цій та наступних таблицях дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
Продовження

У % до середньооблікової кількості штатних працівників

прийнято

вибуло

у т.ч. з причин

плинності кадрів

скорочення штатів

Усього

15,3

15,7

13,3

1,2

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

50,8

19,9

19,5

0,4

Промисловість

11,9

16,4

13,4

1,1

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

25,8

4,5

4,5переробна промисловість

11,8

17,6

15,8

1,5

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

10,5

14,4

6,4

0,4

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

15,3

12,6

12,1

0,0

Будівництво

25,9

21,0

20,6

0,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

25,8

31,1

29,9

0,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

13,9

19,1

10,6

3,4

Тимчасове розміщування й організація харчування

41,9

30,3

30,2

0,0

Інформація та телекомунікації

8,4

13,5

11,5

0,8

Фінансова та страхова діяльність

18,7

15,9

14,3

1,2

Операції з нерухомим майном

11,0

13,3

12,2

1,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

16,8

18,4

17,6

0,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

22,1

22,9

22,1

0,8

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

10,5

8,9

7,9

0,7

Освіта

4,7

7,2

7,0

0,1

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

12,0

9,7

7,7

2,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

10,0

11,1

10,9

0,0

Надання інших видів послуг

6,3

17,3

13,2

3,3

Структура фонду робочого часу за видами економічної діяльності

у січні–червні 2013 року

Фонд робочого часу (явки та неявки) усього, тис. людино-годин

у т.ч. у %

від-пра-цьо-вано

невідпрацьовано

усьо-го

з нього за причинами

щоріч-них відпус-ток (основ-них та додат-кових)

тим-часо-вої непра-цездат-ності

відпусток без збере-ження заробітної плати (на період припи-нення робіт)

переве-дення з еконо-мічних причин на неповний робочий день (тиждень)

Усього

444685

90,5

9,5

5,3

1,6

0,1

0,9

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

22034

92,0

8,0

5,5

1,5

0,1

0,5

Промисловість

61429

87,9

12,1

5,7

2,1

0,5

2,2

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

76

86,3

13,7

4,8

1,03,9

переробна промисловість

41286

86,8

13,2

5,9

2,0

0,8

2,9

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

13360

89,8

10,2

5,9

2,2

0,0

0,7

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

6706

91,6

8,4

4,8

2,3

0,0

0,4

Будівництво

13985

87,4

12,6

3,7

1,1

0,5

5,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

41422

93,7

6,3

4,4

0,8

0,1

0,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

69076

84,5

15,5

6,3

2,5

0,1

1,6

Тимчасове розміщування й організація харчування

4830

92,9

7,1

4,4

1,0

0,6

0,1

Інформація та телекомунікації

10088

92,5

7,5

4,7

1,30,5

Фінансова та страхова діяльність

13326

92,5

7,5

5,4

1,80,0

Операції з нерухомим майном

8941

92,3

7,7

5,5

1,10,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

12969

90,8

9,2

3,6

1,2

0,0

3,2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

14801

94,1

5,9

4,1

1,00,2

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

29197

91,3

8,7

6,0

2,3

Освіта

74581

93,4

6,6

4,8

1,4

0,1Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

55322

91,1

8,9

6,0

1,6

0,0

0,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

8682

94,9

5,1

3,6

1,1

Надання інших видів послуг

4004

94,5

5,5

4,0

0,90,3

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної

неповної зайнятості, за видами економічної діяльності

за січень–червень 2013 року

Знаходились у відпустках без збереження заробітної плати (на період припинення робіт)

Переведенні з економічних причин на неповний робочий день (тиждень)

осіб

середньо-облікової кількості штатних працівників

осіб

середньо-облікової кількості штатних працівників

Усього

3306

0,7

28626

5,8

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

209

0,9

624

2,5

Промисловість

812

1,2

7703

11,7

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

19

21,3

переробна промисловість

782

1,7

6048

13,5

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

29

0,2

1377

1,9

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1

0,0

259

3,7

Будівництво

396

2,6

2339

15,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

319

0,7

660

1,5

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

515

0,7

14599

20

Тимчасове розміщування й організація харчування

414

7,5

27

0,5

Інформація та телекомунікації

473

4,5

Фінансова та страхова діяльність

1

0,0

Операції з нерухомим майном

250

2,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

19

0,1

1382

9,7

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

292

1,8

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

Освіта

407

0,5

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

215

0,4

229

0,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

Надання інших видів послуг

47

1,0

Начальник Головного управління Л.Е.Котвицька


Довідки за телефоном: (048) 725-92-34

Веб-сайт Головного управління: www.od.ukrstat.gov.ua©Головне управління статистики в Одеській області, 2013