Дипломних робіт з напряму підготовки «Облік і аудит» - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розподіл керівників по курсовим роботам І семестр Студентів напряму... 1 128.69kb.
Конкурсу дипломних робіт за спеціальністю «Облік і аудит» 1 188.16kb.
Методичні рекомендації щодо підготовки І виконання курсових робіт... 4 1100.63kb.
Графік передзахисту дипломних робіт студентами денної форми навчання... 1 83.41kb.
Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з курсу «податковий... 5 1023.21kb.
Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри аудиту за... 2 422.31kb.
Екзаменаційні питання з дисципліни «Фінансовий облік» Напрям підготовки... 1 70.39kb.
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „ менеджмент для... 1 15.91kb.
Робоча програма навчальної дисципліни фізика напрям підготовки 030508... 1 288.43kb.
В. о ректора Хмельницького кооперативного торговельно-економічного... 1 167.25kb.
Робочий зошит 16 5716.64kb.
"Основні задачі передопераційного періоду. Поняття про передопераційну... 1 219.8kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Дипломних робіт з напряму підготовки «Облік і аудит» - сторінка №1/1
РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ

Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт

з напряму підготовки «Облік і аудит»

у 2012/2013 н.р.

у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі

імені Михайла Туган - Барановського

15-16 листопада 2012 року
Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
п/п

П.І.Б.студента

ВНЗ

Усього балів
Середній бал

ДИПЛОМ 1 СТУПЕНЮКузьмінський Богдан Юрійович

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

370
92,5Лаврік Маргарита Анатоліївна

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган – Барановського

366
91,5Яковець Ганна Юріївна

Житомирський державний технологічний університет

357
89,3Юзва Олеся Володимирівна

Тернопільський національний економічний університет


354
88,5Бобер Ірина Ігорівна

Центральна спілка споживчих товариств України

«Львівська комерційна академія»352
88,0

ДИПЛОМ 2 СТУПЕНЮКабай Вікторія Олегівна

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

343
85,8Новікова Наталя Миколаївна

Донецький національний університет

342
85,5Голод Віта Леонідівна

Харківський національний економічний університет

339
84,8Ніколенко Наталія Володимирівна

Київський національний торговельно-економічний університет

327
81,8Побережніченко Анна Юріївна

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

326
81,5

ДИПЛОМ 3 СТУПЕНЮПоліщук Ганна Віталіївна

Національний університет водного господарства та природокористування

314
78,5Євдокімова Євгенія Олександрівна

Донецький національний технічний університет

313
78,3Козачок Вікторія Євгенівна

Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»

307
76,8Назаренко Тетяна Володимирівна

Чернігівський державний технологічний університет

292
73,0Міхур Оксана Володимирівна

Центральна спілка споживчих товариств України

«Львівська комерційна академія»291
72,8Тритко Володимир Степанович

Львівський національний аграрний університет

290
72,5

НОМІНАЦІЇХоцька Наталя Леонідівна

Житомирський державний технологічний університет

288
72,0Тохтарова Наталія Миколаївна

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган - Барановського

286
71,5Копилець Кристина Вікторівна

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

283
70,8Андріяш Марина Вікторівна

Вінницький торговельно – економічний інститут Київського національного торговельно – економічного університету

275
68,8Білоус Оксана Михайлівна

Буковинський державний фінансово-економічний університет

266
66,5Матюхіна Віра Миколаївна

Харківський національний економічний університет

262
65,5Братушко Юлія Василівна

Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

249
62,3Ангелова Ольга Сергіївна

Миколаївський національний

аграрний університет243
60,8Фарйон Олександра Остапівна


Національний університет «Львівська політехніка»

238
59,5Купрата Владислава Любомирівна

Національна металургійна академія України

234
58,5


РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ

Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт

з напряму підготовки «Облік і аудит»

у 2012/2013 н.р.

у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі

імені Михайла Туган - Барановського

15-16 листопада 2012 року

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»

п/п

П.І.Б.студента

ВНЗ

Усього балів
Середній бал

ДИПЛОМ 1 СТУПЕНЮ

1

Бура Ольга Олександрівна

Національний університет водного господарства та природокористування

362
90,5

2

Терехова Вікторія Ігорівна


Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган - Барановського

360
90,0

ДИПЛОМ 2 СТУПЕНЮ

3

Суха Олена Миколаївна

Житомирський державний технологічний університет

346
86,5

4

Рудиченко Юлія Олександрівна

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

298
74,5

5

Кондратенко Аліна Володимирівна

Чернігівський державний технологічний університет

289
72,3

ДИПЛОМ 3 СТУПЕНЮ

6

Сергієнко Анна Олегівна

Донецький національний університет

257
64,3

7

Губарєва Марина Вікторівна

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

254
63,5

8

Трегуб Євгенія Валентинівна

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

250
62,5

9

Черкашина Аліна Вікторівна

Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

245
61,3

НОМІНАЦІЇ

10

Шинкарук Агнеса Юріївна

Буковинський державний фінансово-економічний університет

241
60,3

11

Погода Юлія Василівна

Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

234
58,5

12

Яценко Анастасія Юріївна

Донбаська державна машинобудівна академія

230
57,5
Книш Ксенія Вікторівна

Миколаївський національний аграрний університет

224
56,0