До пункту 2 аналітична записка сторони органів виконавчої влади щодо основних положень проекту Загальнодержавної цільової соціальної - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Інформація про виконання обласної програми поліпшення стану безпеки... 1 129.58kb.
Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про охорону... 1 126.93kb.
Рішення 22. 11. 2013 №4 Про районну Програму поліпшення стану безпеки... 1 143.91kb.
Розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації... 1 212.55kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 03. 01. 1 240.15kb.
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України... 1 150.89kb.
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 35... 1 81.12kb.
Законодавство України з охорони праці. Галузеві програми поліпшення... 1 34.57kb.
Розпорядження міського голови 31. 05. 2013 №81 м. Ромни Про проведення... 1 101.87kb.
Розпорядження 31. 08. 2011 №828-р Про схвалення Концепції Загальнодержавної... 1 118.79kb.
Шановна Тетяно Анатоліївно! 1 52.1kb.
Додаток до рішення 15 сесії 6 скликання від 06. 08. 2013 року Програма 1 131.47kb.
Таращанський 1 219.63kb.

До пункту 2 аналітична записка сторони органів виконавчої влади щодо основних положень - сторінка №1/1


До пункту 2

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

сторони органів виконавчої влади

щодо основних положень проекту Загальнодержавної цільової соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012-2016 роки, джерела і перспективи її фінансування, заходи соціальних партнерів щодо її виконання

Одним із принципів державної політики в галузі охорони праці є комплексне розв’язання завдань охорони праці на основі Загальнодержавної цільової соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища (далі - Програма). Її формування та розроблення визначено статтями 4, 19, 32 та 33 Закону України “Про охорону праці”.

Крім того, розроблення Програми передбачено пунктом 3.6 Плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.03.11 №261-р.

Відповідно до вимог Закону України “Про державні цільові програми” та пункту 23 Порядку розроблення та виконання державних цільових програм, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 106, розробці державної цільової програми передує схвалення Урядом відповідної Концепції.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 889-р схвалено Концепцію Загальнодержавної цільової програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012-2016 роки, державним замовником якої визначено Держгірпромнагляд.

Для опрацювання проекту Програми наказом Держгірпромнагляду від 05.10.2011 № 88 було створено спеціальну робочу групу зі складу представників Держгірпромнагляду, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань України (далі – Фонд), інших заінтересованих ЦОВВ та соціальних партнерів.

Держгірпромнаглядом заходи і завдання проекту Програми розроблялися виключно на основі пропозицій, наданих міністерствами, іншими заінтересованими ЦОВВ та СПО всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань.

Окремі заходи проекту Програми сформовані відповідно до доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, зокрема стосовно подолання проблемних питань Криворізького регіону, ліфтового господарства Луганської області та соляних копалень селища Солотвино Закарпатської області.Програма спрямована на комплексне розв’язання проблем у сфері охорони праці, формування сучасного безпечного та здорового виробничого середовища, мінімізація ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на виробництві, що сприятиме сталому економічному розвитку та соціальній спрямованості, збереженню і розвитку трудового потенціалу України.

Джерела фінансування заходів Програми передбачено статтею 19 Закону України “Про охорону праці” та статтею 25 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”.

Відповідно до схваленої Концепції фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, Фонду (не більш як 5 відсотків надходжень коштів наступного планового бюджетного періоду з урахуванням фінансових можливостей Фонду), інших джерел, передбачених законодавством.

Слід зазначити, що на початкових етапах опрацювання проекту Концепції Програми за ініціативи соціальних партнерів фінансування Програми пропонувалось здійснювати на паритетній основі, хоча порядку дольового розподілу фінансування Програми за джерелами чинним законодавством не визначено. Тому, виходячи з державної значимості заходів Програми, проектом Концепції Програми (в редакції станом на 2010 рік) визначався такий розподіл за джерелами фінансування:

кошти державного бюджету – до 50 відсотків вартості програми;

кошти Фонду – до 50 відсотків вартості програми.

Проте, така позиція не була підтримана Мінфіном під час схвалення Концепції.

На сьогодні, прогнозний обсяг фінансування Програми на 2014-2018 роки становить 228,62 млн. гривень, з них з державного бюджету — 108,30 млн. гривень, Фонду — 120,32 млн. гривень.

Під час розроблення проекту Програми узгоджених пропозицій про фінансування її заходів за кошти інших джерел, крім державного бюджету та Фонду, від замовників заходів до Держгірпромнагляду не надходило.

Термін дії Програми змінено із “2012-2016 роки” на “2014-2018 роки” з причин того, що планування видатків на її здійснення повинно відповідати процесу бюджетотворення, а її фінансування має розпочинатися з нового бюджетного року, найоптимальнішим є 2014 рік.

Фінансування заходів Програми планується здійснити у межах видатків, передбачених у державному бюджеті Держгірпромнагляду, МВС, Мінагрополітики, Міненерговугіллю, Мінприроди, МОЗ, Держгеонадрам, Національній академії медичних наук, а також за рахунок коштів Фонду.

Очікуваними результатами виконання Програми є:

формування сучасного безпечного та здорового виробничого середовища;

мінімізація ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на виробництві;

зниження до 2018 року коефіцієнту частоти виробничого травматизму і коефіцієнту частоти виробничого травматизму із смертельним наслідком до показників 0,6 і 0,033 відповідно;

збереження здоров’я та життя 850 і 270 працівників відповідно;

забезпечення скорочення соціальних і економічних втрат від негативних наслідків на виробництві;

забезпечення сталого зростання національної економіки.

Впродовж 2012 року з метою узгодженням позицій Держгірпромнагляду та Мінфіну, Мінекономрозвитку, СПО сторони роботодавців і СПО всеукраїнських профспілок щодо окремих положень проекту Програми Держгірпромнаглядом проведено п’ять узгоджувальних нарад (7 лютого 2012 року, 20 березня 2012 року, 12, 17 квітня 2012 року та 6 серпня 2012 року), в результаті яких до проекту Програми вносились відповідні зміни і доповнення.

Станом на 01.12.2012, проект Програми погоджено без зауважень:

Фондом;


Міністерством аграрної політики та продовольства України;

Міністерством внутрішніх справ України;

Міністерством екології та природних ресурсів України;

Міністерством енергетики та вугільної промисловості України;

Міністерством інфраструктури України;

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України;

Міністерством охорони здоров`я України;

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;

Міністерством соціальної політики України;

Державною інспекцією ядерного регулювання України;

Національною академією медичних наук України;

Державною службою геології та надр України.- із зауваженнями, які враховано:

Міністерством юстиції України (зауваження щодо невідповідності проекту акта вимогам нормопроектувальної техніки);

Спільним представницьким органом всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань;

- із зауваженнями, які враховано частково:

Міністерством фінансів України;

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Проект Програми не погоджено Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.

На виконання доручення Уряду від 05.11.2012 за № 13588/0/2-12 проект Програми листом МНС від 20.11.2012 № 01-11184/37 направлено в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України.На сьогодні, питання затвердження проекту Програми включено до порядку денного засідання Кабінету Міністрів України (пункт 1.6) на 28 листопада 2012 року.