До розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Положення Про юридичний відділ Голосіївської районної в місті Києві... 1 73.22kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 54.61kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 56.7kb.
Розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації... 1 29.68kb.
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації 30. 1 42.33kb.
Розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації 20. 1 166.75kb.
Розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації... 1 73.28kb.
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації... 1 177.19kb.
Запит цінових пропозицій 2 489.86kb.
Запит цінових пропозицій 2 511.26kb.
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації 25. 1 30.1kb.
ОБҐрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника... 1 59.04kb.
Таращанський 1 219.63kb.

До розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації - сторінка №1/11
Про План заходів з реалізації „Програми соціально-економічного розвитку м.Києва на 2011 рік” та забезпечення життєдіяльності Голосіївського району на 2011 рік

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2011 № 117 „Про Програму соціально-економічного розвитку м.Києва на 2011 рік”:

1.Затвердити План заходів з реалізації „Програми соціально-економічного розвитку м.Києва на 2011 рік” та забезпечення життєдіяльності Голосіївського району на 2011 рік (далі План заходів) згідно з додатком 1.

2.Відділам та структурним підрозділам Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, іншим відповідальним виконавцям згідно з додатком 2.

2.1.Забезпечити виконання Плану заходів з реалізації „Програми соціально-економічного розвитку м.Києва на 2011 рік” та забезпечення життєдіяльності Голосіївського району на 2011 рік в установлені терміни.

2.2.Щомісячно, в строк до 3 числа місяця, наступного за звітним, – по основних показниках (з наростаючим підсумком з початку року), та щоквартально, не пізніше 7 числа місяця, наступного за звітним кварталом, – розгорнуту, за формою № 01-1-звіт згідно з додатком 3 надавати до відділу економіки Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації інформацію (на паперових та електронних носіях) про виконання Плану заходів.

3.Керівники управлінь, відділів, секторів Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації та інші відповідальні виконавці несуть персональну відповідальність за виконання Плану заходів та повноту, достовірність і своєчасність надання інформації.

4.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника та заступників голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.


Голова О.Незнал


Додаток 1

до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

________________№________

План заходів

з реалізації „Програми соціально-економічного розвитку м.Києва на

2011 рік” та забезпечення життєдіяльності Голосіївського району на 2011 рік


І. Вступ
Законодавчим підґрунтям для розроблення Плану заходів по виконанню „Програми соціально-економічного розвитку м.Києва на 2011 рік” та життєдіяльності Голосіївського району (далі – План заходів) є Закони України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про місцеві державні адміністрації”, „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року та інші комплексні та галузеві загальнодержавні та міські програми.

Враховуючи основні завдання Стратегії соціально-економічного розвитку м.Києва до 2015 року, затвердженої розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 29.11.2004 № 2168. План заходів розроблений для втілення практичної реалізації основних стратегічних пріоритетів, спрямованих на зменшення негативного впливу фінансово-економічної кризи, задля подальшого поліпшення якості життя населення району, підвищення його добробуту, покращення демографічної ситуації та екологічної безпеки.

План заходів ґрунтується на аналізі фактичних економічних показників економічного і соціального розвитку міста і району та оцінці економічної кон’юнктури на кінець 2010 року, пропозиціях управлінь, відділів та служб райдержадміністрації, підприємств і організацій району, виходячи з соціально-економічної ситуації і відповідно до можливостей та встановленому граничному розподілові видатків бюджету Голосіївського району м.Києва на 2011 рік.

Запропоновані заходи узгоджені з основними положеннями Програми економічних реформ на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна влада”.

Для оцінки повноти і якості виконання передбачених заходів протягом 2011 року здійснюватиметься постійний моніторинг їх виконання.

У процесі виконання План заходів може уточнюватися та підлягати коригуванню.


ІІ. Пріоритетні цілі та завдання діяльності у 2011 році
Основною метою Плану заходів розвитку Голосіївського району м.Києва на 2011 рік є досягнення якості життя населення шляхом удосконалення системи управління ресурсами міста, забезпечення на цій основі сталого економічного зростання та створення безпечного середовища життєдіяльності. Реалізація мети потребує розвитку по кожному з напрямків діяльності району, а саме:

2

- реальний сектор економіки – функціонування промислового комплексу на принципах сталого розвитку, забезпечення конкурентної спроможності економіки району на основі прогресивних структурних зрушень інноваційної спрямованості, розвиток наукоємних і високотехнологічних видів промислової діяльності;- житлове господарство – поліпшення житлових умов населення, підвищення якості надання комунальних послуг населенню, збереження архітектурно-історичної спадщини;

- соціальна сфера – зростання рівня доходів населення, захист та підтримка незахищених верст населення, підвищення тривалості життя, забезпечення продуктивної зайнятості, ефективного використання трудового потенціалу, максимальне зменшення заборгованості із виплати заробітної плати;

- гуманітарна сфера – доступність якісної медичної допомоги та дотримання санітарно-епідеміологічного благополуччя відповідно до європейських стандартів, розвиток освіти, науки, культури, туризму;

- поліпшення умов та якості навчання, виховання дітей.

Враховуючи основні завдання соціально-економічного розвитку Голосіївського району м.Києва передбачається продовження забезпечення надходжень до місцевого бюджету за рахунок:

- забезпечення сталого динамічного зростання обсягів реалізації промислового виробництва;

- зниження витрат на виробництво та забезпечення рентабельної роботи підприємств за рахунок впровадження нових технологій;

- формування сприятливого ділового і інвестиційного клімату, створення умов для розвитку підприємницької діяльності, малого та середнього бізнесу: спрощення дозвільної, реєстраційної та інших процедур, захист інтересів підприємців;

- підвищення ефективності використання земельних ресурсів;

- збереження інфраструктури торгівлі та побутового обслуговування;

- забезпечення стабільного стану споживчого ринку району, збереження основних показників галузі;

- реформування житлово-комунального господарства шляхом розвитку конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг;

- забезпечення зниження рівня енергоспоживання та впровадження енергозберігаючих технологій;

- вдосконалення системи соціального захисту населення та забезпечення надання адресної соціальної допомоги;

- детінізація відносин у сфері зайнятості населення;

- реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення, у першу чергу, збір і акумуляція коштів на виплату пенсій та допомоги;

- удосконалення системи заходів щодо забезпечення вчасного надходження страхових внесків від підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, зміцнення платіжної дисципліни, поліпшення взаємодії з органами державної виконавчої служби та місцевої влади щодо вирішення цих питань.

Реалізація запропонованих заходів дозволить сконцентрувати ресурси на вирішення першочергових проблем у соціальній сфері, покращення платіжної дисципліни, поліпшення середовища життєдіяльності населення, створення передумов для конкурентоспроможності економіки району, підвищення добробуту населення, забезпечення стабільного функціонування соціальної сфери та відновлення економічного зростання.

3

ІІІ. План заходівз реалізації „Програми соціально-економічного розвитку м.Києва на 2011 рік”

та забезпечення життєдіяльності Голосіївського району на 2011 рік№ з/п

Зміст завдань та заходів на 2011 рік

Джерела

та обсяги фінансування, тис.грн.Термін виконання

Відповідальний виконавець

Очікувані результати
3.1.Стабілізація та зростання ресурсного забезпечення розвитку міста в межах Голосіївського району
3.1.1.Фінансово-бюджетна політика
Видатки по всіх розпорядниках коштів бюджету Голосіївського району м.Києва становлять всього, в т.ч., розподілені за галузями наступним чином:

400508,3

2011

Розпорядники коштів
1.

Державне управління

Загальний фонд – 28487,7

Спеціальний фонд – 362,9, в т.ч. бюджет розвитку – 362,9Протягом року

Голосіївська РДА (ГРДА)
2.

Освіта

Загальний фонд – 218840,1. Спеціальний фонд – 24778,7, в т.ч., бюджет розвитку – 10078,6. Цільовий фонд – 4835,2.

Протягом року

Управління освіти ГРДА

Поліпшення якості наданих освітніх послуг

3.

Охорона здоров’я

Загальний фонд – 61240,0 Спеціальний фонд – 3419,6

Протягом року

Управління охорони здоров’я ГРДА

Поліпшення якості наданих медичних послуг

4

4.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Загальний фонд – 8807,2

Спеціальний фонд – 720,0.Протягом року

Управління праці та соціального захисту населення ГРДА

Наповнення єдиної інформаційної бази даними про отримувачів усіх видів соціальної допомоги.

Забезпечення єдиної технології прийому громадян по зверненнях із усіх видів соціальної допомоги5.

Житлово-комунальне господарство

Загальний фонд – 2493,2

Спеціальний фонд – 22950,0

зокрема, бюджет розвитку – 22450,0

Капітальні вкладення (спеціальний фонд, у т.ч. бюджет

розвитку) – 1334,8

Цільовий фонд – 830,0Протягом року

Управління житлово-комунального господарства ГРДА

Забезпечення:

- надійності та підтримка безпеки експлуатації систем житлово-комунального господарства;

- впорядкування, благоустрою та підтримки належного санітарно-екологічного стану території району


6.

Культура і мистецтво

Загальний фонд – 14513,6. Спеціальний фонд – 2087,0, зокрема, бюджет розвитку – 1001,0

Протягом року

Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини ГРДА

Примноження культурно-мистецьких надбань і популяризація творчості українських митців

7.

Фізична культура і спорт

Загальний фонд – 2696,7

Спеціальний фонд – 111,6Протягом року

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту ГРДА

Поліпшення умов розвитку різних видів спорту та фізкультурно-масової роботи для залучення більшої кількості представників різних верств населення

5

8.

План надходження податків (додаток 1)Протягом року

Державна податкова інспекція у Голосіївському районі

Поліпшення надходжень податків

9.

Узгодження програми спільних дій по наповненню бюджету. Проведення заходів з підвищення рівня виплат заробітної плати, погашення заборгованості по заробітній платі та податку з доходів фізичних осіб. Активізація роботи комісій по підвищенню розміру заробітної платиПротягом року

Державна податкова інспекція у Голосіївському районі

Підвищення рівня виплат заробітної плати, недопущення заборгованості по заробітній платі та податку з доходів фізичних осіб

10.

Координація роботи та розробка спільних заходів з відповідними структурними підрозділами РДА для обміну інформацією та проведенням спільних перевірок підприємств, які виплачують заробітну плату у мінімальних розмірах, з метою уникнення втрат бюджетуПротягом року

Державна податкова інспекція у Голосіївському районі
11.

Вирішення питання про обов’язкове надання довідки Державної податкової інспекції у Голосіївському районі м.Києва про відсутність заборгованості по платі за землю при узгодженні питання про укладання або продовження строку дії договорів орендиПротягом року

Державна податкова інспекція у Голосіївському районі

Поліпшення контролю за використанням земельних ділянок та надходження податків за їх використання

6

12.

Вирішення питання щодо постійного (щомісячно) направлення списків землекористувачів, з якими уклали нові договори оренди до Державної податкової інспекції у Голосіївському районі м.КиєваПротягом року

Державна податкова інспекція у Голосіївському районі

Поліпшення надходжень податків за використання земельних ресурсів
3.1.2.Розвиток території Голосіївського району

1.

Розподіл асигнувань на фінансування капітальних вкладень по Голосіївському району (додаток 2)

Видатки бюджету району

Протягом року

ГРДА
2.

Об’єкти капітального будівництва та реконструкції, які знаходяться на території Голосіївського району (додаток 3)

Спецфонд міського бюджету

Протягом року

КМДА3.2. Розвиток дорожньо-транспортної структури Голосіївського району
3.2.1. Транспортне забезпечення та дорожньо-транспортна структура

1.

Будівництво тролейбусної лінії від Амурської площі по вул.О.Трутенка, Академіка Вільямса, Маршала Якубовського до вул.Касіяна

Спецфонд міського бюджету, в т.ч. бюджет розвитку – 4929,4

2011

КП „Київпастранс”

Поліпшення якості надання транспортних послуг населенню

2.

Перспективне проектування. Будівництво подовження Залізничного шосе вздовж залізниці до вул. Любченка з виходом на вул. Боженка

Спецфонд міського бюджету, в т.ч бюджет розвитку – 500,0

2011

КК „Київавтодор”

Підвищення рівня безпеки та умов дорожнього руху

3.

Перспективне проектування. Реконструкція вул. Васильківської на дільниці від Голосіївської площі до Амурської площі

Спецфонд міського бюджету, в т.ч. бюджет розвитку – 1000,0

2011

КК „Київавтодор”

Вдосконалення організації дорожнього руху, збільшення пропускної спроможності вулично-шляхової мережі

7

4.

Перспективне проектування. Будівництво транспортної розв’язки на примиканні просп. Науки до Столичного шосе

Спецфонд міського бюджету, в т.ч. бюджет розвитку – 1000,0

2011

КК „Київавтодор”

Збільшення пропускної спроможності вулично-шляхової мережі, уникнення заторів, удосконалення організації дорожнього руху

5.

Будівництво Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену. Дільниця від станції „Либідська” до станції „Виставковий центр"

Спецфонд міського бюджету, в т.ч. бюджет розвитку – 15000,0. Кредити (в т.ч. ЄБРР), лізинги та інш. – 477891,9

2011

КП „Київський метрополітен”

Зростання якості надання транспортних послуг населенню.

Розпорядження від 05.05.2010 № 336, ДЦП ЄВРО-20126.

Перспективне проектування Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену. Дільниця від станції „Виставковий центр” до Одеської площі.

Спецфонд міського бюджету, в т.ч. бюджет розвитку – 3000,0

2011

КП „Київський метрополітен”

Зростання якості надання транспортних послуг населенню

7.

Будівництво перехоплюючого паркінгу біля станції м. „Академіка Глушкова”

Кошти підприємств, організацій – 4433,0

2011

КП „Київтранспарксервіс”

Вдосконалення організації дорожнього руху

8.

Розширення мережі вулиць м.Києва з одностороннім рухом транспорту (Голосіївський, Шевченківський, Святошинський райони)

Спецфонд міського бюджету, у т.ч.

цільовий фонд – 300,02011

КП „Київдорсервіс”

Поліпшення організації дорожнього руху

9.

Ремонт об’єктів благоустрою (оглядових колодязів та зливоприймальників, ремонт підземних пішохідних переходів)

Кошти міського бюджету – 470,2

Протягом року

КП ШЕУ Голосіївського району

Покращення дорожньо-транспортної інфраструктури району, умов руху транспорту та пішоходів, безпеки руху, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

10.

Ремонт об’єктів благоустрою (поточний ремонт шляхів, пониження бортового каменю, заливка тріщин)

КК „Київавтодор” 5708,5 (кошти міського бюджету виділені корпорації)

Протягом року

КК „Київавтодор”

8

11.

Поточне утримання шляхів та споруд на них (утримання доріг і тротуарів в осінньо-зимовий та весняно-літній періоди)

Кошти міського бюджету –14570,9

Протягом року

КП ШЕУ Голосіївського району
12.

Виконання договірних робіт (прибирання територій, відновлення та ремонт покриттів, авто послуги, комунальні платежі)

За договорами з підприємствами, організаціями та установами 3300,0

Протягом року

КП ШЕУ Голосіївського району
3.2.2. Реформування та розвиток житлово-комунального господарства

1.

Ремонт житлового фонду:

- в 1,5 км зоні навколо НСК "Олімпійський" (додаток 4)

- ремонт житлового фонду


Спец. фонд міського бюджету 20000,0 Спец. фонд міського бюджету 1550,0

квітень-грудень 2011

Управління житлово-комунального господарства ГРДА

Покращення технічного стану житлових будинків

2.

Приймання відомчих житлових будинків КП "Житловик" (вул. Ломоносова,буд № 34/2, вул. Сєченова, буд. №5, вул. В.Дубініна, буд №16)

Виконання розпорядження КМДА від 10.12.2010 № 1112

Лютий 2011

Покращення технічного стану житлових будинків та покращення організації управління житловим фондом

3.

Приймання відомчих житлових будинків санаторію "Конча-Заспа" (вул.Генерала Матикіна, №,2,3,4,6,8,17,18)

Виконання розпорядження КМДА від12.11.2009 №138

Квітень 2011

4.

Приймання відомчих житлових будинків та гуртожитку Південно-Західної залізниці (вул.Володимирська, 63, вул.Ямська, 1, 29, просп.Науки, 34, Стратегічне шосе, 4 , вул.Ямська, 6/31)2011

5.

Підготовка житлового фонду до експлуатації в зимовий період

2011-2012 р.р.

травень-вересень 2011

Забезпечення безперебійної роботи житлового фонду в зимовий період експлуатації

9

6.

Створення ОСББ у житлових будинках комунальної власності. Розробка програми району про створення ОСББ у 2011 роцісічень-грудень 2011
Покращення організації управління житловим фондом

7.

Проведення роботи по приватизації квартир в житлових будинках та гуртожиткахСічень-грудень 2011

Виконання Законів України „Про приватизацію державного житлового фонду” та „Про реалізацію житлових прав мешканців гуртожитків”
3.2.3. Житлова політика

1

Включення в проект розпорядження „Про затвердження плану розподілу загальної житлової площі” пункту щодо передбачення передачі безкоштовного житла черговикам квартирного обліку Голосіївського району2011

КМДА, ГРДА

Покращення житлових умов черговиків квартирного обліку та зменшення черги.

2

Відновлення програми іпотечного молодіжного кредитування для одиноких молодих громадян та молодих сімей2011

КМДА, ГУ житлового забезпечення, ГРДА

Покращення житлових умов черговиків квартирного обліку (одиноких молодих громадян та молодих сімей).
3.2.4. Енергозабезпечення та енергозбереження

1.

Розробка „Програми енергозбереження Голосіївського району на 2011-2013 рр.”20.05.2011

Структурні підрозділи-розпорядники коштів ГРДА
2.

Утеплення зовнішніх фасадів будинків за новітніми технологіями (полірем), 9 буд./6800м2 (відновлення міської Програми ремонту житлового фонду „Твій дім, твоє подвір’я”)

Міські кошти

3500,00


за умов фінансування

2011

КП „Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду Голосіївського району”

економія теплової енергії


наступна сторінка >>