Додаток №1 до рішення 27 сесії Гніванської міської ради 6 скликання від 19. 03. 2013 року № Положення про передачу в оренду майна те - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1сторінка 2
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Додаток №1 до рішення 27 сесії Гніванської міської ради 6 скликання... 2 466.12kb.
Рішення 31 травня 20 13 р оку. 29 сесія 6 скликання Про надання згоди... 1 25.68kb.
Рішення 20 травня 20 13 року №76. м. Гнівань Про надання фоп приходько Т. 1 19.77kb.
Місце розташування об’єкту оренди 1 43.95kb.
Місце розташування об’єкту оренди 1 87.9kb.
Додаток 1 до ухвали міської ради від № Додаток 1 Затверджено ухвалою... 4 889.42kb.
Рішення № вересня 2012 року 21 сесія 6 скликання Про внесення змін... 1 10.54kb.
Рішення № від 2012 року сесія міської ради 6 скликання Про надання... 1 16.49kb.
Рішення україна новоград-волинська міська рада житомирської області... 1 26.4kb.
Додаток до рішення 23 сесії міської ради 5 скликання № від 12. 1 339.13kb.
Додаток 1 до рішення міської ради від № положення про проведення... 3 477.82kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту Правління ат «таскомбанк» за... 1 34.57kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Додаток №1 до рішення 27 сесії Гніванської міської ради 6 скликання від 19. 03. 2013 - сторінка №1/2

Додаток № 1 до рішення 27 сесії Гніванської міської ради 6 скликання від 19.03.2013

року №________

Положення
про
передачу в оренду майна територіальної громади територіальної громади міста Гнівані та с. Грижинці 

1.Загальні положення

Положення про оренду майна територіальної громади міста Гнівані та с.Грижинці (далі - Положення) розроблене на підставі Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про оренду державного та комунального майна", "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року № 786, інших законодавчих та нормативних актів, що регулюють організаційно-розпорядчі відносини, пов'язані з передачею в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Гнівані та с. Грижинці (далі - комунальне майно), правові відносини між орендодавцем та орендарем щодо використання комунального майна, порядок укладання, продовження та припинення договорів оренди комунального майна, передачі його в суборенду.

Дія цього Положення поширюється на цілісні майнові комплекси комунальної форми власності, на нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення, його частини, тощо) та на інше окреме індивідуально визначене майно (крім нерухомого майна) територіальної громади міста Гнівані та с.Грижинці.

Наведені нижче терміни у цьому Положенні вживаються у такому значенні:оренда – засноване на договорі строкове платне користування майном, яке необхідно орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності;

балансоутримувач – Гніванська міська рада , юридичні особи комунальної та іншої форми власності, в повному господарському віданні чи в оперативному управлінні, на балансі яких знаходиться майно територіальної громади міста Гнівані та с.Грижинці.

орендна плата – це платіж, який вносить орендар за користування майном, переданим йому в оренду, незалежно від наслідків своєї господарської чи іншої діяльності;

суборенда – заснована на договорі строкове платне користування майном, яке передається орендарем в суборенду третій особі;

нерухоме майно - об'єкти (будівлі,споруди,приміщення);

цілісний майновий комплекс – господарський об’єкт з завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг), з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, інженерними комунікаціями;

інше окреме індивідуально визначене майно, крім нерухомого майна (транспортні засоби, технологічне обладнання, устаткування, тощо.)      

2. Основні положення

2.1. Об’єктами оренди згідно з цим Положенням є:

- цілісні майнові комплекси, їх структурні підрозділи, засновані на комунальній власності,

- нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення або їхні частини, тощо),

- окреме індивідуально визначене майно (крім нерухомого) територіальної громади міста Гнівані та с.Грижинці.

2.2. Передача майна комунальної власності територіальної громади міста Гнівані та с.Грижинці в оренду здійснюється на конкурсних засадах, крім випадків передбачених чинним законодавством, на підставі цього Положення, з дотриманням принципів законності, рівності, відкритості, гласності та справедливості. Метою конкурсу на право оренди є встановлення прозорих і належним чином врегульованих процедур передачі комунального майна в оренду, економічно виправданих та обґрунтованих розмірів орендної плати, збільшення доходів від оренди майна, а також створення сприятливих умов для розвитку суб'єктів господарювання.

2.3. Не може бути об'єктом оренди майно, здача в оренду якого заборонена законодавством України, рішенням Гніванської міської ради та її виконавчих органів у межах їх повноважень.

2.4. У разі надходження заяви на оренду від бюджетної установи, закладу чи організації, що фінансується з бюджету міської ради, громадської організації у сфері культури, громадської організації ветеранів або інвалідів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, державних та комунальних спеціалізованих підприємств, установ та закладів соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України "Про соціальні послуги", оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується і договір оренди укладається з таким заявником без проведення конкурсу, за рішенням сесії Гніванської міської ради .

2.5. Передача в оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Гнівані та с.Грижинці на умовах разової оренди (проведення виставок, конференцій, семінарів, ярмарок, акцій тощо), погодинного його використання чи у визначені дні тижня, здійснюється поза конкурсом без оголошення, через укладання договору оренди з балансоутримувачем, при чому орендна плата може бути розрахована (при відсутності незалежної оцінки) виходячи із залишкової вартості об’єкта, згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та застосуванням відповідних ставок орендної плати.

2.6. Орендодавцем майна комунальної власності територіальної громади м. Гнівані та с. Грижинці є Гніванська міська рада або уповноважені нею балансоутримувачі комунального майна в особі  керівника.

2.7. Орендарями майна комунальної власності територіальної громади міста м. Гнівані та с. Грижинці можуть бути суб’єкти господарювання, які зареєстровані в Україні, юридичні та фізичні особи, резиденти України.

2.8. Фізична особа, яка має намір укласти договір оренди майна комунальної власності територіальної громади з метою використання його для підприємницької діяльності, до його укладання, зобов’язана зареєструватися, як суб’єкт підприємницької діяльності.

2.9. Передача в оренду майна комунальної власності територіальної громади здійснюється за вартістю його незалежної оцінки, проведеної згідно з чинним законодавством України. Термін дії незалежної оцінки об’єктів оренди – шість місяців від дня її проведення, якщо інше не передбачено у звіті з незалежної оцінки.

2.10. За наявності ініціативи щодо оренди цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів взаємовідносини з трудовим колективом регулюються положеннями Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

2.11.Гніванська міська рада формує щороку переліки майна, яке може бути передане в оренду, які оприлюднюються в засобах масової інформації та/або на офіційному сайті Гніванської міської ради.

2.12. Підприємства, за якими закріплене майно на праві господарського відання чи оперативного управління, яке може бути передане в оренду, подають до відповідного орендодавця документи щодо цілісних майнових комплексів та нерухомого майна, загальна площа якого перевищує 200 квадратних метрів на одне підприємство.

2.13. Фізичні та юридичні особи, які можуть бути орендарями та бажають укласти договір оренди, надають документи згідно з переліком, що наведений у додатку до цього Положення, до відповідного орендодавця для розгляду.

2.14 У разі надходження однієї заяви про оренду певного об'єкта (цілісного майнового комплексу, будівлі, споруди, групи приміщень), а іншої - про оренду частини цього об'єкта, відповідний орендодавець розглядає заяву про передачу в оренду всього об'єкта, про що повідомляє іншого заявника.

2.15 Заяви про оренду певного об'єкта реєструються орендодавцем.

Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення відповідний орендодавець приймає заяви про намір взяти в оренду відповідне майно. Заяви про намір взяти в оренду майно подаються в довільній формі.

У разі, якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником за рішенням Гніванської міської ради. У разі надходження двох і більше заяв орендодавець оголошує конкурс на право оренди.

Оголошення публікуються після прийняття Гнівнською міською радою рішення про затвердження переліку об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Гнівані та с.Грижинці, право оренди яких виборюється на конкурсних засадах.

2.16 У передачі в оренду об'єктів може бути відмовлено, якщо:

було прийнято рішення про приватизацію або передприватизаційну підготовку об'єкта оренди;

об'єкт включено до переліку підприємств, що потребують залучення іноземних інвестицій, згідно з рішенням органів місцевого самоврядування;

у встановленому порядку було прийняте рішення про укладення договору оренди майна з бюджетною установою;

за результатами рецензування звіт про оцінку майна (акт оцінки майна) не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна;

орендоване майно необхідне для власних потреб територіальної громади міста Гнівані та с.Грижинці;

є інші підстави, передбачені законами.

3. Оцінка об'єкта оренди

3.1. Оцінка об'єкта оренди здійснюється відповідно до Методики оцінки об'єктів оренди, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

3.2. Оцінка об'єкта оренди передує укладенню договору оренди.

3.3. Порядок проведення оцінки майна регулюється Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

3.4. Висновок про вартість майна за результатами позитивного рецензування звіту про оцінку майна або акта оцінки майна затверджуються сесією Гніванської міської ради.

3.5. Висновок про вартість майна використовуються для розрахунку розміру орендної плати (стартової орендної плати) та/або зазначення вартості об'єкта оренди у договорі. Висновок про вартість майна чинний протягом шестимісячного строку від дати його затвердження.4. Орендна плата та інші платежі

4.1. Орендна плата встановлюється у грошовій формі. Строки внесення орендної плати та її розмір визначаються у договорі.

Початок нарахування орендної плати та інших платежів, пов'язаних з орендою майна, починається з дати підписання акта приймання-передавання об'єкта оренди, який підписується орендодавцем, орендарем .

Нарахування орендної плати припиняється з дати підписання акта приймання-передавання об'єкта оренди від орендаря до орендодавця після припинення договору оренди.

4.2. Розмір орендної плати визначається згідно з Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року № 786,.

4.3. Підприємства, установи та організації (балансоутримувачі) є отримувачами орендної плати. Пропорції розподілу між бюджетом міста Гнівані і підприємством та порядок використання орендної плати визначаються бюджетом міста Гнівані на відповідний рік.

4.4. Орендар за користування об'єктом оренди сплачує орендну плату та інші платежі незалежно від результатів господарської діяльності.
4.5. Крім орендної плати орендар сплачує:

податки та збори у розмірах та порядку, визначених чинним законодавством України;

компенсацію витрат орендодавцю за користування земельною ділянкою, на якій розташований об'єкт оренди, та плату за комунальні послуги відповідно до договору, який укладається між орендарем та орендодавцем або відповідними особами, що надають такі послуги;

послуги страховика.

4.6. Розмір орендної плати може бути змінений:

- за погодженням сторін;

- у разі істотної зміни стану або цільового призначення об'єкта оренди;

- в інших випадках, передбачених законодавством України.

4.7. За клопотанням орендаря відповідним рішенням орендодавця на період виконання капітального ремонту чи переобладнання об'єкта оренди орендарю може бути надана пільгова орендна плата, яка не повинна бути менше витрат орендодавця на утримання об'єкта оренди на термін не більше шести місяців.

4.8. Орендодавець контролює своєчасність надходження орендної плати. У разі виникнення заборгованості з орендної плати або інших платежів, вживають заходи щодо погашення заборгованості, в тому числі проводять відповідну претензійно-позовну роботу.5. Порядок передачі майна в оренду на конкурсних засадах

5.1. Передача майна здійснюється на конкурсних засадах, крім випадків, передбачених цим Положенням.

5.2. Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди майна територіальної громади міста Гнівані та с.Грижинці (додаток 2 рішення ).

5.3. Мінімальна площа об'єктів, які пропонуються для надання в оренду на конкурсі, становить 1 кв. м.6. Порядок передачі в оренду майна без проведення конкурсу

6.1. Передача в оренду майна без проведення конкурсу здійснюється у випадках, передбаченихчастиною четвертою статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

6.2. Мінімальна площа об'єктів, які пропонуються для надання в оренду без проведення конкурсу, становить 1 кв. м.

6.3. Для розгляду питання щодо надання майна в оренду без проведення конкурсу підприємство, установа, організація, яка відповідає вимогам, зазначеним в абзаці четвертому частини четвертої статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", та громадським організаціям, які забезпечують діяльність громадських приймалень депутатів Київської міської ради, надає до відповідного орендодавця документи згідно з додатком 8 до цього Положення.

6.4. Договір оренди укладається на підставі рішення Гніванської міської ради про передачу об'єкта в оренду.
7. Порядок укладення договору оренди
7.1. Відповідний орендодавець із залученням, у разі необхідності, підприємствабалансоутримувача протягом 7 робочих днів з дня прийняття рішення про передачу майна в оренду готує в трьох примірниках проект договору оренди згідно з типовим договором про передачу майна територіальної громади міста Гнівані та с.Грижинці в оренду (додаток до цього Положення) та умовами, визначеними у протоколі конкурсної комісії, та надає орендарю.

7.2. Орендар протягом 5 робочих днів з дати отримання від відповідного орендодавця примірників договору оренди підписує їх та повертає орендодавцю.

7.3. Відповідний орендодавець протягом 5 робочих днів підписує договір та надає його орендарю.

7.4. У випадках, передбачених законодавством, договір оренди підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації. Витрати за нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію договору покладаються на орендаря.

7.5 . У разі невиконання п. 7.2 цього розділу рішення орендодавця про надання майна в оренду може бути скасоване.
8. Страхування об'єкта оренди
8.1. Орендоване майно на період строку дії договору оренди страхується орендарем на користь орендодавця протягом 30 днів після укладання договору оренди у страховій компанії , яка має відповідну ліцензію.

8.2. Копія договору страхування надається підприємству, за яким закріплене майно на праві господарського відання чи оперативного управління об'єкта оренди, та відповідному орендодавцю.

8.3. Оплата послуг страховика здійснюється за рахунок орендаря (страхувальника).
9. Передача майна в суборенду
9.1. Дозвіл на передачу майна орендарем в суборенду здійснюється за рішенням відповідного орендодавця.

9.2. Не допускається передача в суборенду цілісних майнових комплексів та об'єктів, які передані орендарям, зазначеним в абзаці четвертому частини четвертої статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", крім бюджетних установ.

9.3. Строк дії договору суборенди не повинен перевищувати строку дії договору оренди.

9.4. З метою укладання договору суборенди потенційний суборендар звертається до відповідного орендодавця з документами згідно з додатком до цього Положення.

9.5. Договір суборенди укладається між орендарем та суборендарем.

9.6. До договору суборенди застосовуються положення про договір оренди.

9.7. Суборендар сплачує орендарю орендну плату у розмірі, визначеному відповідно до Методики. У разі перевищення орендної плати, яку сплачує суборендар, над орендною платою, встановленою орендарю на частину орендованого майна, що передане в суборенду, орендар перераховує різницю орендодавцеві. Подальший розподіл коштів та контроль за розрахунками здійснює орендодавець.


10. Порядок внесення змін до договорів оренди
10.1. Внесення змін до договору оренди здійснюється за згодою орендодавця та орендаря.

10.2. З метою розгляду питання про зміну умов договору оренди орендар подає заяву та три підписані ним примірники змін до договору до орендодавця.

Орендодавець розглядає подані зміни до договору та в установлені законом строки приймає рішення про їх підписання.

Один примірник змін до договору, підписаний орендодавцем, або обгрунтована відмова в підписанні змін направляється орендарю.

10.3. Зміна істотних умов договору оренди здійснюється за згодою орендодавця та орендаря .

10.4. Орендарю може бути відмовлено в зміні істотних умов договору оренди у випадку якщо:

орендоване майно необхідне для власних потреб територіальної громади міста Гнівані та с.Грижинці;

орендар не виконував або порушував умови договору оренди, в тому числі в частині своєчасної сплати орендної плати, цільового використання об'єкта;

прийнято рішення про реконструкцію об'єкта нерухомості, у зв'язку з чим неможлива подальша експлуатація об'єкта оренди;

об'єкт оренди включений до переліку об'єктів, які зарезервовані для розміщення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних та комунальних підприємств, установ, організацій;

прийнято рішення про включення об'єкта до переліку об'єктів майна, які не можуть бути об'єктами оренди;

прийнято рішення про приватизацію об'єкта оренди.

10.5. З метою розгляду питання про зміну істотних умов договору оренди орендар подає заяву, три підписані ним примірники змін до договору та, у випадках, визначених законом, звіт про оцінку об'єкта оренди .

10.6. З урахуванням результатів рецензування звіту про оцінку майна протягом 30 календарних днів з дати отримання документів конкурсна комісіяготує і надає на розгляд чергової сесії міської ради узагальнені пропозиції щодо зміни істотних умов договору оренди.

10.7. Комісія на своєму засіданні розглядає надані пропозиції та за результатами розгляду погоджує або відмовляє в погодженні питання щодо зміни істотних умов договору оренди.

10.8. Орендодавець, на підставі рішення Комісії, погоджує або відмовляє в погодженні зміни істотних умов договору оренди, про що видає відповідний розпорядчий документ.

10.9. Зміни до договору оренди набирають чинності з дати їх підписання.
11. Поліпшення орендованого майна
11.1. Орендар має право за письмовою згодою орендодавця, отриманою згідно з Порядком надання орендарю згоди орендодавця на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна (додаток ___ до цього Положення), якщо інше не передбачено договором оренди, за рахунок власних коштів здійснювати невід'ємні поліпшення орендованого майна.
12. Контроль за виконанням умов договору оренди
12.1. Орендодавець здійснює контроль за виконанням умов договору оренди.

12.2. Порушення умов договору оренди та суборенди є підставою для розірвання договору оренди або суборенди в установленому законодавством порядку.

Секретар міської ради Висідалко А.Т.

Додаток № 2 до рішення 27 сесії Гніванської міської ради 6 скликання від 19.03.2013 року №________Порядок  проведення конкурсу на право оренди майна комунальної власності  територіальної  громади міста Гнівані та с.Грижинці

Наведені нижче терміни вживаються в Порядку проведення конкурсу на право оренди майна територіальної громади міста Гнівані та с.Грижинці (далі - Порядок) у такому значенні:авансова орендна плата - визначений згідно з умовами відповідного конкурсу внесок претендента на участь у конкурсі у вигляді грошових коштів у розмірі подвійної стартової орендної плати за об'єкт оренди. Авансова орендна плата перераховується претендентом на поточний рахунок підприємства. За результатами конкурсу авансова орендна плата переможця конкурсу враховується в рахунок орендної плати. Іншим учасникам конкурсу авансова орендна плата повертається в установленому порядку;

підприємства - підприємства, установи та організації, за якими закріплене майно на праві господарського відання чи оперативного управління і яке передається в оренду;

майно - об'єкти права комунальної власності територіальної громади міста Гнівані та с.Грижинці;

конкурс - спосіб передачі в оренду майна, за яким переможцем визнається учасник конкурсу, що запропонував найвищий розмір орендної плати та погодився виконувати всі інші умови конкурсу;

конкурсна документація - конкурсна пропозиція та підтвердні документи;

конкурсна пропозиція - документ, підписаний претендентом на участь у конкурсі або уповноваженою ним особою, який містить пропозицію щодо розміру орендної плати за об'єкт оренди;

переможець - учасник, який запропонував найвищий розмір орендної плати за об'єкт оренди без ПДВ, виконавши при цьому всі інші умови конкурсу;

підтвердні документи - пакет документів, який подається претендентом для підтвердження того, що він відповідає необхідним вимогам, встановленим умовами конкурсу, для подальшого визнання його учасником конкурсу;

потенційний учасник конкурсу - будь-яка фізична або юридична особа, що має зацікавленість в оренді майна;

претендент на участь у конкурсі - потенційний учасник конкурсу, який подав конкурсну документацію;

стартова орендна плата - орендна плата, починаючи від якої потенційні учасники конкурсу можуть надавати свої конкурсні пропозиції;

умови конкурсу - вичерпний перелік вимог, які є однаковими і незмінними для всіх учасників конкурсу;

учасник конкурсу - претендент на участь у конкурсі, якого допущено до участі в конкурсі на підставі виконання ним вимог щодо змісту підтвердних документів, установлених згідно з цим Порядком та умовами відповідного конкурсу.

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено з метою визначення процедури проведення конкурсу на право оренди майна у випадках, передбачених чинним законодавством України.

1.2. Конкурс полягає у визначенні орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання всіх умов конкурсу.

1.3. Конкурс проводить конкурсна комісія, утворена рішенням сесії міської ради.2. Підготовка до конкурсу

2.1. Орендодавець після прийняття рішення про конкурс проводить його підготовку.

2.2. Підприємство, за яким закріплене майно на праві господарського відання чи оперативного управління, зобов'язане протягом 10 днів надати інформацію та документи до відповідного орендодавця. Керівник підприємства несе відповідальність за достовірність та належність наданої інформації.

2.3. У разі письмового звернення відповідного орендодавця підприємство, за яким закріплене майно на праві господарського відання чи оперативного управління) забезпечує огляд об'єкта оренди представниками відповідного орендодавця та/або членами конкурсної комісії, а після оголошення конкурсу також потенційними учасниками конкурсу.

2.4. Умови конкурсу, які розробляє конкурсна комісія, затверджуються орендодавцем. Після затвердження умов конкурсу орендодавець оприлюднює в засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу на право оренди.

2.5. Стартова орендна плата визначається конкурсною комісією за Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року № 786 (далі - Методика).

2.6. Оголошення про конкурс на право оренди цілісних майнових комплексів підприємств, організацій, їх структурних підрозділів та нерухомого майна оприлюднення на офіційному сайті Гніванської міської ради. а саме такі відомості:

- інформацію про об'єкт (назва, площа, місцезнаходження, у разі оренди цілісного майнового комплексу - також обсяг і основна номенклатура продукції, у т. ч. експортної, кількість і склад робочих місць, прибуток об'єкта за останні три роки, розмір дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність майна в заставі, податковій заставі, в оренді);

- умови конкурсу;

- дату, час і місце проведення конкурсу;

- кінцевий термін та місце подання конкурсної документації;

- іншу інформацію (у разі необхідності).3. Умови конкурсу

3.1. Умовами конкурсу є:

- розмір стартової орендної плати;

- використання об'єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу - відповідно до напряму виробничої діяльності підприємства);

- дотримання вимог експлуатації об'єкта;

- розмір авансової орендної плати та реквізити рахунку для її внесення;

- компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця або іншого суб'єкта на здійснення незалежної оцінки об'єкта оренди.Розмір компенсації витрат на здійснення незалежної оцінки не може бути більшим, ніж показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки майна, визначені Фондом державного майна України;

- зобов'язання щодо укладання договору страхування переможцем конкурсу з страховою компанією що має відповідну ліцензію.

3.2. Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки об'єкта оренди, можуть бути:

- здійснення певних видів ремонтних робіт;

- виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб територіальної громади ;

- збереження/створення нових робочих місць;

- вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта;

- створення безпечних та нешкідливих умов праці;

- дотримання умов належного утримання об'єктів соціально-культурного призначення;

- інші умови з урахуванням пропозицій підприємства, за яким закріплене майно на праві господарського відання чи оперативного управління.3.3. Для участі в конкурсі не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу претендент на участь у конкурсі подає на розгляд конкурсної комісії конкурсну документацію та інші матеріали у конвертах з написом "На конкурс", запечатаних печаткою претендента на участь у конкурсі:

3.3.1. Заяву про участь у конкурсі.

3.3.2. Відомості про претендента на участь у конкурсі:

а) для претендентів на участь у конкурсі, які є юридичними особами:

- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

- посвідчені нотаріусом копії установчих документів;

- виписку з Єдиного державного реєстру;

- копію довідки органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ (завірена заявником);

- копію довідки про взяття на облік платника податку (завірену заявником);

- річну фінансова звітність (форми N 1, 2, 3) претендента на участь у конкурсі;

- довідку, яка засвідчує, що проти претендента не порушено справу про банкрутство;

- копію ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності, якщо це передбачено законом (завірена заявником);

б) для претендентів на участь у конкурсі, які є фізичними особами:

- копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;

- копію паспорта (стор. 1, 2, 11) (завірена заявником);

- копію ідентифікаційного коду (завірена заявником);

- виписку з Єдиного державного реєстру;

- декларацію про доходи або завірену заявником копію звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку.

3.3.3. Документи, що засвідчують сплату авансової орендної плати та реєстраційного збору.

3.3.4. Зобов'язання щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого розглядається в день проведення конкурсу).

3.3.5. На конверті з конкурсною пропозицією має бути зазначений об'єкт оренди, найменування претендента на участь у конкурсі та напис "Конкурсна пропозиція" (конверт має бути опечатаний печаткою претендента на участь у конкурсі). Конкурсна пропозиція повинна містити найменування претендента - юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, інформацію про об'єкт оренди, пропозицію щодо розміру орендної плати за один місяць (без врахування ПДВ).

3.3.6. Додаткові пропозиції до договору оренди (у разі оренди цілісного майнового комплексу - обсяг ресурсів, які будуть залучені, продукція, послуги, ринки збуту, джерела сировини і матеріалів тощо; у разі оренди нерухомості - варіанти поліпшення орендованого майна) подаються в окремому конверті з написом "Додаткові пропозиції".

3.3.7. Інформацію про засоби зв'язку з претендентом на участь у конкурсі.

3.4. Конкурсна документація учасників конкурсу має відповідати умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс, та чинному законодавству України.


4. Конкурсна комісія
4.1. До складу конкурсної комісії міської ради обов'язково входять працівники виконавчого апарату міської ради, депутати Гніванської міської ради.

4.3. Персональний склад конкурсної комісії з передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Гнівані та с. Грижинці затверджується рішенням сесії міської ради.

4.4. Основними завданнями та функціями конкурсної комісії є:

- визначення умов та терміну проведення конкурсу;

- розгляд підтвердних документів претендентів та підготовка для затвердження списку учасників конкурсу, допущених до подання конкурсних пропозицій;

- розгляд конкурсних пропозицій учасників конкурсу та визначення переможця конкурсу;

- складання протоколів та подання їх на затвердження відповідному орендодавцю.

4.5. Конкурсна комісія розпочинає роботу з моменту підписання відповідного розпорядчого документа про її створення.

4.6. Керує діяльністю відповідної конкурсної комісії й організовує її роботу голова конкурсної комісії, який призначається з числа працівників орендодавця – заступник міського голови.

Голова комісії у межах своїх повноважень скликає засідання конкурсної комісії, головує на засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд конкурсної комісії.

4.7. З числа працівників відповідного орендодавця призначається заступник голови конкурсної комісії, який виконує обов'язки голови конкурсної комісії у разі його відсутності.

4.8. Засідання конкурсної комісії є відкритим для претендентів на участь у конкурсі та учасників конкурсу, представників засобів масової інформації, депутатів міської ради. У разі потреби отримання додаткової інформації конкурсна комісія має право оголошувати перерву в засіданні для виклику та заслуховування на своїх засіданнях пояснень претендентів на участь у конкурсі та учасників конкурсу.

4.9. Члени конкурсної комісії, які забезпечують проведення конкурсу, в установленому законодавством порядку несуть відповідальність за розголошення інформації:

- про претендентів на участь у конкурсі та учасників конкурсу, їх кількість та їх конкурсні пропозиції (до визначення переможця);

- яка міститься в документах, наданих претендентами та учасниками конкурсу.

4.10. Засідання конкурсної комісії є правомочними за умови участі в них не менше двох третин від складу конкурсної комісії.наступна сторінка >>