Додаток №1 до рішення Іллічівської міської ради від "24"лютого 2012 р. №162-vi мета Програми зайнятості населення м. Іллічівська Оде - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення обласної ради від 17 липня 2012 №6-12/2012 програма зайнятості... 5 864.37kb.
Рішення міської ради № програма зайнятості населення міста Запоріжжя... 2 466.08kb.
Програма зайнятості населення Варвинського району на 2012 2014 роки... 1 165.86kb.
Рішення 23. 02. 2012 №416 м. Чернівці Про хід виконання Програми... 1 25.27kb.
Звіт про виконання у 2012 році програми зайнятості населення Хмельницької... 1 51.07kb.
Додаток 1 до рішення Іллічівської міської ради від 26. 07. 2013 року... 1 117.8kb.
Розпорядженням голови рішенням сесії Корюківської райдержадміністрації... 1 272.28kb.
Рішення міської ради грудня 2011 року (16 сесія 6 скликання) 2 540.89kb.
Рішення від «23» квітня 2013 року смт. Краснокутськ Про внесення... 1 46.1kb.
Програма зайнятості населення Полтавської області на 2013-2017 роки... 3 752.44kb.
Рішення від 21 лютого 2013 року №321-vі про внесення змін до Програми... 1 46.26kb.
"держава І право стародавньої індії" 1 81.15kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Додаток №1 до рішення Іллічівської міської ради від "24"лютого 2012 р. №162-vi мета - сторінка №1/3


Додаток №1

до рішення Іллічівської міської ради

від ”24”лютого 2012 р. №162-VI

Мета Програми зайнятості населення м. Іллічівська Одеської області

на 2012-2013 роки та основні концептуальні положення.


Програма зайнятості населення м. Іллічівська Одеської області на 2012-2013 роки (далі - Програма) є координаційно-узгоджувальним документом, який передбачає спільні дії органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємницьких та профспілкових структур для вирішення важливої задачі, визначеної Законом України “Про зайнятість населення”, а саме: працевлаштування незайнятого населення міста, по можливості, згідно інтересів і здібностей.

Мета Програми полягає у створенні за допомогою правового, організаційного та економічного механізму умов для сприяння:  • визначення напрямків подальшого економічного розвитку та розв’язання проблем зайнятості населення міста;

  • зайнятості населення шляхом збереження діючих та створення нових робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях міста;

  • самостійній зайнятості населення, розвитку підприємництва;

  • підготовці робочої сили, професійний склад і кваліфікаційний рівень якої відповідає потребам економіки та ринку праці, підвищення її якості;

  • регулювання соціально-трудових відносин, використання робочої сили, детінізація відносин у сфері зайнятості населення та посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості;

  • зайнятості громадян, що потребують соціального захисту і не спроможні на рівних умовах конкурувати на ринку праці;

  • професійній підготовці та зайнятості осіб з обмеженими фізичними і розумовими можливостями;

  • розвиток соціального партнерства у вирішенні питань зайнятості, активна участь роботодавців у реалізації державної політики зайнятості.

Програма розроблена виходячи з основних прогнозних параметрів економічного розвитку міста в 2012-2013 роках. Вона враховує демографічні процеси регіону і базується на закладених в минулі роки та прогнозуємих в 2012-2013 роках факторах розвитку економіки.

І. Основні підсумки виконання завдань і заходів, передбачених Програмою зайнятості населення м. Іллічівська Одеської області на 2010-2011 роки.

Реалізації основних напрямків, передбачених Програмою зайнятості населення м. Іллічівська на 2010-2011 роки, сприяли проведені органами державної влади та місцевого самоврядування заходи по покращенню інвестиційного клімату, створювались нові виробництва, ефективно використовувались фінансові ресурси, удосконалювались умови розвитку підприємницької діяльності, вирішувались проблеми розвитку інфраструктури, соціальної сфери та раціонально використовувався ресурсний потенціал міста, нарощувався товарообіг.

Про це свідчить стабільність економічних показників та збереження їх позитивних тенденцій в таких галузях як транспорт, судноремонт, виготовлення бетону, переробка рослинної олії, виробництво автомобілів, автобусів, кабельної продукції, а також крабових паличок та кави.

Промисловість міста представлена такими підприємствами, як: ТОВ “Іллічівський судноремонтний завод” – ремонт суден та виробництво контейнерів; ЗАТ “ЗАЗ” Іллічівський завод автомобільних агрегатів – великовузлова збірка автомобілів та виготовлення міських, міжміських, туристичних, „шкільних” автобусів; ТОВ “Аквафрост” – виробництво крабових паличок, пресервів із риби та морепродуктів; ВАТ “Іллічівський олійножировий комбінат”, ЗАТ “Іллічівський маслоекстракційний завод” та ТОВ “Українська чорноморська індустрія” – переробка рослинної, соняшникової та тропічної олії; ТОВ „Хай-Рейз Констракшнз” – виробництво товарного бетону; ПП „Тумен-електро” – виробництво кабельної продукції та інші, з обсягами промислового виробництва у 2010 році 1986,2 млн.грн.

Обсяги виробництва не тільки зберігаються зазначеними підприємствами, але й мають сталу тенденцію до збільшення. Так, в 2009 році промислове виробництво досягло 1381,2 млн.грн., в 2010 році – 1986,2 млн.грн., а в 2011 році прогнозується його збільшення до 2500,0 млн. грн., що в 1,3 рази більше 2010 року.

Створені можливості для переорієнтації підприємств на інноваційний розвиток сприяли поповненню внутрішнього ринку вітчизняною продукцією. Про це свідчить збільшення обсягів промислової продукції на таких діючих підприємствах, як ЗАТ “ЗАЗ” Іллічівський завод автомобільних агрегатів, ТОВ „Іллічівський судноремонтний завод”, ВАТ “Іллічівський олійножировий комбінат”, ЗАТ “Іллічівський маслоекстракційний завод”, ТОВ “Українська чорноморська індустрія” та ПП „Камея”.

Транспортний комплекс залишається важливою складовою частиною у структурі економіки міста і забезпечив обсяги обробки вантажів у 2010 році на рівні 17,5 млн.тонн, в 2011 році – 16,8 млн.тонн, що на 4 % менше попереднього року.

Основою соціально-економічного розвитку міста є всебічний і послідовний розвиток малого підприємництва, який створює умови для підвищення рівня зайнятості населення, наповнення міського бюджету. У цій пріоритетній сфері протягом останніх років з боку виконавчих органів міської ради в місті здійснювались заходи щодо поліпшення умов підприємницької діяльності. Основні зусилля влади були направлені на спрощення процедури входження в бізнес, впровадження державної регуляторної політики, удосконалення заходів фінансово-кредитної підтримки малого бізнесу.

На території міської ради діють 390 підприємств торгівлі та 5 спеціалізованих ринків. В 2010 році відкрито 6 нових об’єктів торгівлі, в тому числі торговий центр „Паночка”, „Таврія”, „Копійка”, „Медсервіс”. Їх загальний обсяг товарообігу у 2010 році склав 534,2 млн.грн., що на 26,2% більше 2009 року і в розрахунку на душу населення складає 7,5 тис.грн.

Розвиток підприємницької діяльності свідчить про її стабільність. Станом на 01.01.2011 року зареєстровано 8309 од підприємництва, з яких юридичних 2161 од., фізичних 6148 од.; а на 01.01.2012 року їх стало 8214 од.; з яких юридичних – 2173, приватних підприємців – 6041.

Зростає і кількість малих підприємств. В 2010 році їх налічувалось 752 од., а в 2011 році збільшиться до 780 підприємств.

Для стимулювання підприємств до виробничої діяльності в 2010-2011 роках підприємцям передано приміщень в оренду: загальною площею 58,7 тис.кв.м., у власність 359,9 кв.м.

В 2011 році підприємства малого та середнього бізнесу досягли обсяги реалізованої продукції до 1382,9 млн.грн.

Позитивним показником вирішення питань зайнятості населення є щорічне зростання числа працюючих на малих підприємствах. Так, в 2010 році їх нараховувалось 5252 особи, а на початок 2011 року – 5383 особи. Середній рівень заробітної плати на малих підприємствах зростає, але залишається ще дуже низьким, так в 2010 році середня заробітна плата склала 1318 грн. (у порівняні з 2009 роком зросла на 43,3%).

Для подальшого розвитку малого підприємництва міста, удосконалення його діяльності та нарощування обсягів промислового виробництва Фондом підтримки малого підприємництва протягом 2010-2011 років надано 2031 консультативну послугу для суб’єктів підприємництва та вісім позик на загальну суму 164,0 тис.грн., запроваджена “гаряча лінія”, “телефон довіри” для підприємців, створена „громадська приймальня”.

Для залучення прямих іноземних інвестицій в основний капітал в місті створюються сприятливі умови для інвесторів. Так, з початку інвестиційного періоду станом на 01.10.2011 року іноземні інвестиції склали 278,9 млн. дол. США, або 3933 дол. США на 1 мешканця міста. (по Одеській області – 456 дол. США на 1 мешканця).

Значною мотивацією для зайнятості є рівень заробітної плати. Середньомісячна заробітна плата по м. Іллічівську в 2010 році склала 3013 грн., а в 2011 році – 3349 грн., що більше на 336 грн. (по Одеській області – 2387 грн.). Відсутня заборгованість по заробітній платі в бюджетній та комунальній сферах.

З метою забезпечення виконання завдання зі створення робочих місць та контролю за додержанням законодавства посилено роботу щодо легалізації зайнятості населення. З початку 2011 року проведено 17 засідань спільної комісії щодо мобілізації надходжень до державного та міського бюджетів та робочої групи по моніторингу економічної діяльності суб’єктів господарювання основних галузей економіки м. Іллічівська. До складу комісії ввійшли фахівці Державної податкової інспекції у м. Іллічівську, управління соціальної політики Іллічівської міської ради, управління Пенсійного фонду України в м. Іллічівську та інших органів місцевої влади. На засіданнях комісій були заслухані представники 58 підприємств та розглянути листи керівників 124 підприємств, де рівень оплати праці нижчий від встановленого законодавством мінімуму. За результатами проведеної роботи в 2011 році спеціалістами відділу праці та соціально-трудових відносин і державної податкової інспекції з початку року легалізовано 26 робочих місць та заробітної плати на суму 243,81 тис.грн.

У нашому суспільстві колективні договори завжди відігравали значну роль у вирішенні всіх питань, що виникають на виробництві. В умовах переходу економіки на ринкові відносини їх роль зростає, оскільки колективний договір на підприємстві будь-якої форми власності на сьогодні є головним нормативно-правовим актом, який не тільки регламентує і встановлює взаємовідносини між роботодавцем і трудовим колективом, але й гарантує відповідний захист прав та інтересів працівників з багатьох соціальних питань зайнятості та створення додаткових робочих місць, нормування, оплату праці, преміювання, режим праці та відпочинку, охорони праці, додаткових пільг, гарантій та компенсацій. Протягом 2010-2011 років зареєстровано 162 колективних договорів та доповнень до них, якими охоплено 24057 працюючих міста. Фахівці управління соціальної політики Іллічівської міської ради приймали участь у зборах трудових колективів при формуванні колективних договорів на 25 підприємствах міста.

Збереження життєдіяльності працюючих, забезпечення їх соціальними гарантіями в процесі трудової діяльності та при виході на пенсію, дотримання роботодавцями мінімальних гарантій при нарахуванні заробітної плати та своєчасності її виплати є основними пріоритетами Іллічівської міської влади. Відділом праці управління соціальної політики (структурний підрозділ міськвиконкому) постійно проводяться перевірки стану охорони праці, атестації робочих місць, дотримання роботодавцями мінімальних гарантій при нарахуванні і виплаті заробітної плати, стан складання колективних договорів, якими регулюються виробничі, трудові та соціально-економічні відносини. Протягом 2010-2011 років проведено 439 перевірок юридичних та фізичних осіб, які мають найманих працівників із зазначених питань. Рекомендовано провести атестацію 306 робочих місць за умовами праці, привести посадові оклади у відповідність до вимог галузевих угод у 142 юридичних та фізичних осіб, індексувати заробітну плату працівникам 62 юридичних та фізичних осіб та інше.

За 2010-2011 роки надано 476 консультацій з питань складання колективних договорів, проведення індексації заробітної плати і компенсації за не своєчасно виплачені доходи, мінімальної заробітної плати та дотримання міжкваліфікаційних співвідношень в посадових окладах.

В місті, яке розвивається, кількість економічно-активного населення віком від 15-70 років налічувала в 2009 році – 42553 особи, в 2010 році – 31638 осіб. Відповідно залишається достатньо високою зайнятість населення, а саме: в 2009 році – 34135 працюючих, в 2010 році – 33214 осіб. Цьому сприяють високий рівень середньої заробітної плати, наявність вакантних робочих місць (в 2010 році налічувалось 177 вакансій, а станом на 01.01.2012 року – 161 вакансія).

Показники говорять про те, що 76,6% працездатного населення міста зайнято у сферах економічної діяльності.

Протягом 2011 року відбулося скорочення обсягів виробництва в транспортній сфері та в сфері будівництва, що призвело до збільшення вивільнених працівників з підприємств та установ міста та позначилось на рівні безробіття, який станом на 01.12.2011 року збільшився до 0,4% (в 2010 році – 0,3%).

Протягом 2010 року в місті створено 1953 нових робочих місця (або 177,5% річного завдання) та за 2011 рік – 2164 робочих місця (196,7%). Серед галузей найбільша частка новостворених робочих місць припадає на підприємства обробної промисловості – 84,2%, нерухомості – 41,4%, рибного господарства – 33,3%, торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 32,8%, діяльність готелів та ресторанів – 14,7%.

Протягом 2010 року до місцевого центру зайнятості звернулися за сприянням у працевлаштуванні 1010 осіб, працевлаштовано в 2010 році 612 осіб, 168 осіб залишились на обліку на початок 2011 року, решта працевлаштувались самостійно. За 2011 рік працевлаштовано 607 осіб, залишилась на обліку – 210 осіб.

Розширенню можливостей забезпечення роботою незайнятих громадян сприяло працевлаштування їх на робочі місця створені за рахунок надання міським центром зайнятості дотацій роботодавцям з коштів фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. В 2010 році на такі робочі місця було працевлаштовано 12 осіб та за 2011 рік – 20 осіб. Для розвитку та підтримки підприємницької ініціативи серед незайнятих громадян надавалась одноразова виплата допомоги для зайняття підприємницькою діяльністю. В 2010 році таку допомогу отримали 12 осіб, а за 2011 рік – 9 осіб.

Особлива увага приділялась організаційній роботі щодо працевлаштування громадян, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці та потребували додаткових соціальних гарантій. Так, в міському центрі зайнятості протягом 2011 року на обліку значилось 212 таких осіб, з них працевлаштовано – 86 осіб.

Підтриманню рівня життєзабезпечення та мотивації до праці осіб, які перебувають на обліку в міському центрі зайнятості, сприяла організація для них оплачуваних громадських робіт. В 2010 році за рахунок коштів госпрозрахункових організацій в оплачуваних громадських роботах брали участь 41 особа, а за 2011 рік – 45 осіб.

З метою забезпечення якості робочої сили та підвищення її конкурентоспроможності на ринку праці проводились навчання, перенавчання, та підвищення кваліфікації безробітних громадян. За рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в 2010 році пройшли навчання на курсах 114 безробітних та 69 осіб під конкретне замовлення роботодавців, а за 2011 рік – 105 безробітних та 41 особа під конкретне замовлення.

наступна сторінка >>